Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français Magyar Italiano Nederlands Norsk Polski Português BR Português Română Русский Slovensky Svenska Türkçe

Dataskyddsinformation

Ansvarig för detta onlineerbjudande

Bigpoint GmbH

Sachsenstraße 20

20097 Hamburg

Tyskland

Tel.: +49 (0) 40 8814130 (ej support)

(ej support)

Namn och adress till dataskyddsansvarige

Dataskyddsorgan

Maximilian Hartung

Frauentorstraße 9

86152 Augsburg

Tyskland

Tel.: +49 821 90786458

privacy@bigpoint.net

Allmänt

I denna dataskyddsinformation läser du om vilka personuppgifter Bigpoint lagrar i samband med att du använder våra webbplatser, våra spel och andra tjänster vi tillhandahåller (tillsammans kallar vi dem "onlineerbjudandet") och hur dessa uppgifter behandlas och används. Vi sätter stort värde på dataskydd.

Vi har vidtagit flera elektroniska, tekniska, fysiska, rättsliga och administrativa åtgärder för att skydda dina uppgifter från obehörig åtkomst och förlust. Vi har vidtagit de nödvändiga tekniska och administrativa åtgärderna för att se till att både interna och externa tjänsteleverantörer följer dataskyddsbestämmelserna.

Denna dataskyddsinformation innehåller transparent och tydlig text för att säkerställa att besökare på vår webbplats är välinformerade gällande insamling, bearbetning och användning av personliga uppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som gäller en identifierad eller identifierbar person (exempelvis namn, adress, telefonnummer, födelsedatum eller e-postadress). Kortfattat kan du använda vårt onlineerbjudande utan att tillhandahålla personuppgifter. Användningen av vissa tjänster kan dock komma att kräva personuppgifter, exempelvis vid registrering för våra spel eller vid deltagande i en tävling.

Juridisk grund

Vi behandlar personuppgifter enligt de juridiska grunderna i Dataskyddsförordningen (GDPR). Utöver bestämmelserna i GDPR kan dataskyddslagstiftning i ditt eller vårt land gälla.

Samtycke

Där vi ber om den registrerades samtycke att behandla personuppgifter är paragraf 1 (a) i artikel 6 av GDPR den juridiska grunden för behandlingen.

Fullföljande av kontrakt och kontraktsförberedande åtgärder

Paragraf 1 (b) i artikel 6 av GDPR är juridisk grund för behandling av personuppgifter som krävs för att fullfölja ett kontrakt där den registrerade är en av parterna, eller behandling som krävs som del av kontraktsförberedande åtgärder.

Rättslig förpliktelse

Paragraf 1 (c) i artikel 6 av GDPR är juridisk grund för behandling av personuppgifter som krävs för att fullfölja en rättslig förpliktelse som åvilar vårt företag.

Skydd av grundläggande intressen

Paragraf 1 (d) i artikel 6 av GDPR är juridisk grund där grundläggande intressen för den registrerade eller en annan fysisk person kräver behandling av personuppgifter.

Berättigade intressen

Paragraf 1 (f) i artikel 6 av GDPR är juridisk grund för behandling om behandlingen krävs för att skydda legitima intressen för vårt företag eller tredje part, förutsatt att den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre. Om behandlingen av personuppgifter baserar sig på vårt legitima intresse är det för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet och säkerställa våra anställdas och ägares välmående.

Uppgiftsbehandlingens syften

Vi lagrar personuppgifter av en rad olika skäl som beskrivs i denna dataskyddsinformation, däribland:

Om du har använt våra spel en längre tid vill vi göra dig uppmärksam på att vi också använder uppgifter från vårt föregångarbolag: Bigpoint S.à.r.l. Co, SCS, 10A rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxemburg. Det handlar då om grundläggande uppgifter som vi behöver för att kunna fortsätta erbjuda spelen utan avbrott (detta gäller i synnerhet spelförlopp, spelstatus samt information om utnyttjande och betalning av tjänster).

Kreditinformation

För tyska användare behåller vi information om betalningshistorik från infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, i den mån som det är nödvändigt för att avsluta eller upprätthålla ett kontrakt mellan den registrerade och ansvarig förvaltare.

Cookies och insamling av loggfiler

Bigpoint samlar in följande opersonliga uppgifter i samband med användning av våra webbplatser, forum och spel:

Denna information används dock inte i personrelaterade syften utan endast för statistisk utvärdering av anonymiserade dataposter.

IP-adresser och tillhörande internetuppgifter lagras (under en period på högst sex månader) inom ramen för våra juridiska lagringsförpliktelser. Informationen kan också komma att lagras i syfte att garantera datasäkerheten och stabiliteten hos vårt system. I undantagsfall använder vi också din IP-adress och tillhörande internetuppgifter för att utesluta olaglig användning av ett konto av flera personer för bedrägerisyften.

Cookies och liknande teknik

Vi och våra partner använder cookies och liknande teknik (även den benämns "cookies" här) i vårt onlineerbjudande, bland annat för att förbättra onlineerbjudandet, förbättra användarupplevelsen och tillhandahålla personliga annonser. Cookies är små textfiler som innehåller information från hemsidor du besöker, till exempel språkinställningar eller inloggningsstatus. Din webbläsare lagrar cookies på din enhet under deras livstid. Vissa cookies raderas direkt när webbläsarsessionen avslutas ("sessionscookies") medan andra lagras under en angiven tid eller permanent och raderar sig själva automatisk efter en angiven tid ("tillfälliga" eller "permanenta" cookies).

Vi kan komma att be om ditt samtycke till att lagra våra och våra partners cookies på din enhet. Om du ger samtycke behandlar vi dina uppgifter baserat på den juridiska grunden för samtycket. I vissa fall behandlas uppgifterna som behandlas via cookies baserat på vårt berättigade intresse eller en partners berättigade intresse, eller om användningen av cookies krävs för att vi ska kunna fullfölja vårt kontrakt med dig, till exempel genom att driva vårt onlineerbjudande på ett säkert sätt.

Du kan dra tillbaka ditt samtycke till användning av cookies när du vill, genom att ändra inställningar i vår cookiehanterare. Du hittar den under "Cookieinställningar" i vårt onlineerbjudande.

Du kan blockera lagringen av cookies i din webbläsare och radera cookies sparade i din webbläsare när som helst. Observera att vårt onlineerbjudande eventuellt inte fungerar, eller endast fungerar till en viss gräns, utan användningen av cookies.

Observera att invändningar gällande skapandet av användarprofiler delvis fungerar via cookies. Om du raderar alla cookies kan en invändning inte längre tas i beaktande och måste samlas in från dig på nytt.

Räckviddsmätning

I detta onlineerbjudande bearbetas statistiska uppgifter med hjälp av “Scalable Central Measuring method” (SCM/SCMnG) från INFOnline GmbH(https://www.infonline.de). Därigenom samlas anonyma mätvärden in. För att känna igen datorsystem använder SZM-mätningen antingen en cookie med namnet “ioam.de”, “ivwbox.de”, ett LocalStorage Object eller en signatur som skapas av olika uppgifter som överförs automatiskt från din dator. IP-adresser lagras inte och bearbetas endast i anonymiserad form. Mätningen har utvecklats med hänsyn till dataskyddet. Mätningens syfte är att fastställa användartäthet och antalet användare för en viss webbplats statistiskt sett. Enskilda användare identifieras inte. Din identitet förblir skyddad. Du kommer inte att ta emot någon reklam via systemet. För webberbjudanden som ingår i “Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V.” (IVW – www.ivw.eu) eller deltar i studien “internet facts” utförd av “Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V.” (AGOF – www.agof.de) publiceras användarstatistiken varje månad av AGOF och “Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V.” (ag.ma - www.agma-mmc.de), liksom av IVW, och kan granskas på http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de och http://www.ivw.eu. Utöver publicering av mätuppgifter genomför IVW regelbundna kontroller av SZM för att säkerställa att användningen sker inom ramen för gällande reglering och dataskydd. Mer information om SZM hittar du på INFOnline GmbH:s webbplats (https://www.infonline.de), som bedriver SZM-verksamhet, AGOF:s dataskyddssida (http://www.agof.de/datenschutz) och IVW:s dataskyddssida (http://www.ivw.eu). Du kan motstätta dig databearbetning genom SZM via följande länk: http://optout.ioam.de och http://optout.ivwbox.de.

Dataöverföring och tjänsteleverantörer

Vi behandlar dina uppgifter med strikt sekretess och kommer inte att tillhandahålla dem till tredje part annat än om vi är lagligt behöriga till detta. Vi kan under vissa omständigheter tvingas att delge dina uppgifter utan ditt medgivande enligt lag , till exempel till en undersökande myndighet. Delgivandet sker då enbart inom ramen för vad som krävs enligt lag. Vi ger systerbolag inom Bigpoint-gruppen, och/eller tredje part, i uppdrag att utföra vissa av våra tjänster. Detta gäller framför allt betalningstransaktioner via externa tjänsteleverantörer (t.ex. Paypal, Global Collect) samt indrivning av uteblivna betalningar med hjälp av inkassobolag. Vi kan även komma att delge dina uppgifter till våra systerbolag inom Bigpoint-gruppen i marknadsföringssyfte, liksom i syfte att vidareutveckla och förbättra våra spel Våra systerbolag inom Bigpoint-gruppen samt externa bolag är skyldiga att hantera dina uppgifter säkert och konfidentiellt i den utsträckning som krävs för att fullgöra sina uppdrag. Tjänsteleverantörer är vanligtvis inblandade som behandlare som endast har behörighet att bearbeta personliga uppgifter från användare i detta onlineerbjudande i enlighet med våra tydliga instruktioner.

Lagringstid/bevarandeperioder

Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla vårt onlineerbjudande och de tillhörande tjänsterna eller om vi har legitimt behov av vidare lagring. I alla andra fall raderar vi din personlig information utom sådan information som vi kan komma att behöva gällande kontraktsenliga eller lagstadgade krav (exempelvis till skatt eller till kommersiella syften, t.ex. fakturor). Kontraktsenliga bevarandeperioder kan uppkomma från kontrakt med tredje part (exempelvis upphovsrättsägare och underordnade upphovsrätter). Vi blockerar alla uppgifter som omfattas av en bevarandeperiod fram till och med att bevarandeperioden upphör.

Spelinformation och partnererbjudanden

Genom att kryssa i rutan vid “Spelinformation och partnererbjudanden” ger du oss ditt uttryckliga medgivande till att ta emot dessa meddelanden. Medgivandet registreras och kan när som helst återkallas skriftligen via vårt kontaktformulär (www.bigpoint.net/support/).

Undersökningar

Vi genomför nöjdhetsundersökningar för att förbättra vårt onlineerbjudande. I och med detta lagrar och behandlar vi dina uppgifter enligt vad som står i förklaringen om samtycke eller undersökningarna. Den juridiska grunden för behandlingen av dessa uppgifter sker i enlighet med artikel 6 paragraf 1 (a) av GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen, exempelvis via vårt kontaktformulär (www.bigpoint.net/support/). Vi använder oss av tjänster tillhörande LimeSurvey GmbH, Papenreye 63, 22453 Hamburg ("LimeSurvey") för att genomföra undersökningarna. Vi har slutit ett uppgiftsbehandlingsavtal med LimeSurvey i enlighet med artikel 28 av GDPR. Uppgifterna som samlas in i undersökningarna lagras på LimeSurveys servrar i Host Europe GmbH i Tyskland.

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics och Google Analytics-rapporter för att utvärdera demografiska data och intressen. Tjänsten tillhandahålls av Google LLC ("Google"). Google Analytics använder s.k. "cookies", textdata som lagras på din dator och gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Uppgifterna som samlas in av dessa cookies om hur du använder webbplatsen vidarebefordras i regel till en av Googles servrar i USA och lagras där. Om en IP-anonymisering har aktiverats på denna webbplats kommer Google dock att dessförinnan förkorta din IP-adress inom Europeiska Unionens medlemsstater, liksom andra stater som ingår i avtalet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en av Googles servrar i USA och förkortas där. På uppdrag av den som driver denna webbplats kommer Google att använda uppgifterna för att utvärdera din användning av webbplatsen. Rapporter kommer att sammanställas om dina aktiviteter på webbplatsen och tjänster i samband med användandet av sidan och internet. Resultatet levereras sedan till den som driver webbplatsen. Den som driver webbplatsen kommer att använda sig av uppgifter som inhämtats via intresserelaterade reklamuppgifter från tredjepartsleverantör (t.ex. ålder, kön och intressen) för att ta reda på mer om de som använder denna webbplats. Ingen utvärdering av data som kan identifiera en viss individ sker, utan endast en statistisk utvärdering av anonymiserade data. Den IP-adress som vidarebefordras från din webbläsare inom ramen för Google Analytics kommer inte att kopplas samman med andra uppgifter från Google. Du kan förhindra att cookies sparas genom att ändra inställningarna i din webbläsare eller vår cookiehanterare. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att du då inte kan använda samtliga funktioner på denna webbplats till fullo. Du kan dessutom förhindra att data, som skapas av cookies när du besöker webbplatsen (inkl. din IP-adress), registreras och bearbetas av Google genom att ladda ned och installera webbläsarpluginen på följande länk http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Om du vill anpassa eller förhindra utvärderingen av dina demografiska eller intressebaserade data kan du avaktivera Google Analytics visningsannonsering och anpassa annonseringarna i Google Display-nätverket: https://www.google.com/settings/ads.

Om du ansluter till denna webbplats via en mobil enhet (smarttelefon, surfplatta o.s.v.) kan du invända dig mot Googles användning av dina uppgifter genom att klicka på en separat länk i dialogrutan som visas.

Plugins för sociala medier

Facebook

På vår webbplats finns hänvisningar (länkar) till det externa sociala nätverket Facebook. Denna webbplats drivs uteslutande av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook).

Hänvisningarna visas inom ramen för vår webbplats genom Facebooks logotyp eller med tillägget “Gilla” (inga Facebook-plugins används).

Om du följer hänvisningen genom att klicka på länken aktiveras Facebook-plugins och din webbläsare skapar en direkt anslutning till Facebooks servrar.

Om du följer hänvisningen från vår webbplats genom att klicka på länken och loggar in på ditt personliga användarkonto hos Facebook kommer information om att du har besökt vår webbplats att överföras till Facebook. Facebook kan komma att koppla ditt besök på vår webbplats till ditt konto.

Dessa upplysningar överförs till Facebook och lagras där. För att förhindra detta måste du logga ut från ditt Facebook-konto innan du klickar på länken. Funktionerna som används av Facebook i samband med länkarna, framför allt överföringen av information och användaruppgifter, aktiveras inte genom ett besök på vår webbplats, utan först när du klickar på den aktuella länken.

För att få veta mer om Facebooks datainsamlings mål och omfattning, hur Facebook använder och bearbetar uppgifterna, liksom dina rättigheter och möjligheter att göra inställningar för att skydda din integritet kan du läsa Facebooks integritetspolicy (http://sv-se.facebook.com/about/privacy/).

Om du har andra frågor om insamling, bearbetning eller användning av dina personuppgifter, liksom frågor gällande utlämnande, redigering, blockering eller raderande av data är du välkommen att kontakta oss.

Facebook Connect

Vi erbjuder dig möjligheten att registrera dig på våra tjänster via Facebook Connect. Du leds vidare till Facebooks sida där du loggar in med dina användaruppgifter för Facebook. Facebook-profilen kommer då att kopplas till våra tjänster. Genom denna koppling –beroende på dina Facebook-inställningar – kommer följande uppgifter att vidareförmedlas till oss respektive hämtas in av oss: namn, födelsedatum och e-postadress.

Vi använder dessa uppgifter endast för identifikation och fullföljande av kontrakt. Du hittar mer information om Facebook Connect och sekretessinställningar i Facebook Incs datapolicy och användarbestämmelser.

Mobilappar

Våra appar tillhandahålls via olika app- och programplattformar som Apple App Store, Google Play Store och sociala nätverk som Facebook. Om du öppnar, registrerar eller använder en plattform eller ett socialt nätverk kan personliga uppgifter samlas in och användas av respektive plattform eller socialt nätverk, över vilka vi inte har något inflytande. Du hittar alla relevant information i sekretesspolicyn för respektive plattform eller socialt nätverk.

IT-säkerhet

Med hjälp av en IT-säkerhetsleverantör och i syfte att förhindra missbruk av våra tjänster samlar vi in och behandlar specifika uppgifter anonymt gällande funktionerna hos användarens dataenhet (“enhetsspecifika data”), rådata från TCP/IP-anslutningen och uppgifter om användningen av vår webbplats.

Initialt samlas även IP-adressen in och behandlas, men krypteras inom ett par sekunder. Inga personuppgifter samlas in eller lagras. Informationen lagras hos IT-säkerhetsleverantören i en databas i syfte att förhindra bedrägeri.

Om du på vår webbplats sluter ett avtal som innefattar en avgift, eller om avslutningen av ett avtal som innefattar en avgift närmar sig (t.ex. i början av beställningsprocessen) hämtar vi en riskbedömning för den enhet du använder från IT-säkerhetsleverantörens databas.

Riskbedömningen används – dock inte uteslutande – som underlag för att avgöra om ett avtal med ekonomiska villkor kan ingås.

Om vi märker att en användare missbrukar eller försöker att missbruka våra tjänster, skickar vi även insamlade data till IT-säkerhetsleverantören. I denna process överförs dock endast enhetsspecifika data, och inga personuppgifter.

Ångerrätt, radering av data

Om du har gett ditt medgivande att bearbeta dina personliga uppgifter kan du när som helst återkalla ditt medgivande.

Vi raderar dina uppgifter när dessa inte längre behövs eller när du har bett om detta. Observera att uppgifterna inte kan raderas om vi är skyldiga att lagra uppgifterna eller om vi fortfarande behöver uppgifterna för att kunna ta betalt för våra tjänster.

Information om dataskydd, rätten till information och korrigering, borttagning och blockering av data

För allmänna frågor om denna dataskyddsinformation och dataskydd, eller om du skulle vilja granska, korrigera, blockera eller ta bort dina personliga uppgifter i enlighet med lagstiftade bestämmelser, kan du kontakta oss via e-post eller post, och uppge ditt användar-ID och användarnamn, din e-postadress och, om tillämpligt, ditt spel. Du kan kontakta oss eller dataskyddsansvarige direkt via informationen överst i denna dataskyddsinformation.

Besvärsrätt hos tillsynsmyndigheten

Du har rätt att lämna in klagomål till en dataskyddsinstans. Du kan kontakta den dataskyddsinstans som gäller för platsen du bor på eller den instans som är ansvarig för oss, vilken är: Hamburg Commission for Data Protection and Freedom of Information, Klosterwall 6 (Block C), 20095 Hamburg, Tyskland, Tel.: +49 (0) 40 / 428 54 – 4040, Fax: +49 (0) 40 / 428 54 – 4000, e-post:

Säkerhetsåtgärder

Alla anställda på vårt företag får regelbunden utbildning i dataskydd och är förpliktade att skydda data. Vårt datacenter och vår egen avdelning för elektroniskt dataskydd anpassar sig hela tiden efter de tekniska säkerhetsåtgärder som krävs. Båda granskas genom våra interna procedurer och av dataskyddsansvarige. Trots det kan internetteknologier ha säkerhetsbrister som gör att vi inte kan garantera fullständigt skydd. Användare kan därför skicka in uppgifter till oss via andra metoder, exempelvis fax.

Ändringar och uppdateringar av dataskyddsinformationen

Vi vill att du håller dig informerad om vad som står i den dataskyddsinformationen. Vi kommer att uppdatera den om vi märker att förändringar i vår behandling av data kräver det. Vi kommer informera dig när de här ändringarna kräver ditt samtycke eller att du informeras av någon annan anledning.

Kontaktuppgifter och adresser till företag och organisationer som nämns i den här informationen kan komma att ändras över tid. Ta en extra titt här innan du kontaktar oss.

Senast uppdaterad: 26 april 2021