Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français Magyar Italiano Nederlands Norsk Polski Português BR Português Română Русский Slovensky Svenska Türkçe

Erklæring om datavern

Ansvarlig part for dette onlinetilbudet

Bigpoint GmbH

Sachsenstraße 20

20097 Hamburg

Tyskland

Tlf.: +49 (0) 40 8814130 (ingen støtte)

(ingen støtte)

Dataverninstans

Maximilian Hartung

Frauentorstraße 9

86152 Augsburg, Tyskland

Tyskland

Tlf.: +49 821 90786458

privacy@bigpoint.net

Generelt

Denne erklæringen om datavern forklarer hvilke personopplysninger Bigpoint samler inn som en del av våre nettsider og spill og andre tjenester vi tilbyr (samlet kalt «onlinetilbud»). Den forklarer også hvordan disse opplysningene behandles og brukes. Det er veldig viktig for oss å beskytte din personlige informasjon.

Opplysningene dine beskyttes mot uautorisert tilgang og tap gjennom bruk av forskjellige elektroniske, tekniske, fysiske, administrative og kontraktmessige virkemidler. Bigpoint har tatt nødvendige tekniske og organisasjonsmessige forholdsregler for å sikre at reguleringene for datasikkerhet blir respektert både internt og av eksterne tjenestetilbydere.

Denne erklæringen om datavern inneholder transparent og tydelig informasjon for å sikre at besøkende til området og kunder er velinformerte når det gjelder innsamling, behandling og bruk av personopplysninger.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar person (f.eks. navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato eller e-postadresse). Du kan benytte deg av onlinetilbudet vårt uten å oppgi personlig informasjon. Bruk av visse tjenester kan imidlertid forutsette at du sender inn personlig informasjon, f.eks. registrering for spill eller deltakelse i en konkurranse.

Rettslig grunnlag

Vi behandler personopplysninger i henhold til personvernforordningen (på engelsk General Data Protection Regulation, forkortet GDPR). Merk at i tillegg til personvernforordningen gjelder også nasjonale databeskyttelsesforskrifter i ditt land/bosted.

Samtykke

I den grad vi innhenter samtykke fra den registrerte for å behandle personopplysninger, er artikkel 6 paragraf 1 (a) i personvernforordningen det rettslige grunnlaget for behandlingen av disse personopplysningene.

Kontraktsoverholdelse og prekontraktuelle forespørsler

Artikkel 6 paragraf (b) i personvernforordningen er det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger som kreves for å gjennomføre kontrakten som den registrerte er del av, eller for å utføre prekontraktuelle tiltak.

Juridisk forpliktelse

Artikkel 6 paragraf 1 (c) i personvernforordningen er det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger som kreves for å møte den juridiske forpliktelsen som selskapet er underlagt.

Beskyttelse av vitale interesser

Artikkel 6 paragraf (d) i personvernforordningen er det rettslige grunnlaget hvis vitale interesser for den registrerte eller annen naturlig person krever behandlingen av personopplysningene.

Berettiget interesse

Artikkel 6 paragraf 1 (f) i personvernforordningen er det rettslige grunnlaget for behandling hvis slik behandling er nødvendig for å beskytte de legitime interessene til selskapet vårt eller en tredjepart, og hvis interessene, de grunnleggende rettighetene og friheten til den registrerte ikke veier tyngre enn interessene til de førstnevnte. Hvis behandlingen av personopplysninger er basert på våre berettigede interesser, er dette for å kunne drive forretningsaktiviteter, spesielt med tanke på velværen til de ansatte og eierne.

Formål med behandling

Vi samler inn personopplysninger for forskjellige formål som beskrevet i denne erklæringen om personvern; disse omfatter:

Hvis du har brukt spillene våre i en lengre tidsperiode, vil vi informere deg om at vi også bruker data fra vårt forgjengerselskap Bigpoint S.à.r.l. Co, SCS, 10A rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg. Dette henviser til mesterdata som vi krever for å fortsette å tilby spill uten avbrytelse. Disse dataene henviser spesielt til deltagelse i spillprosesser, spillpoengsummer og informasjon i forbindelse med bruk og betaling for tjenester.

Kredittinformasjon

For tyske brukere vil vi innhente informasjon og tidligere betalingshistorikk fra infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, Tyskland såfremt dette er nødvendig for å gjennomføre eller utføre en kontakt mellom den registrerte og den ansvarlige parten (datakontrolleren).

Informasjonskapsler (cookies) og innsamling av loggfiler

Bigpoint samler inn følgende ikke-personlig informasjon via våre nettsider, forum og spill:

Disse dataene brukes i en statistisk analyse av anonymiserte data og ikke til personlig bruk.

IP-adresser og tilhørende internettopplysninger lagres i maksimalt seks måneder i henhold til våre juridiske forpliktelser vedrørende datalagring. Data kan også lagres av datasikkerhetsgrunner for å sikre stabilitet og pålitelighet for systemet vårt. I visse tilfeller kan også Bigpoint bruke din IP-adresse og korresponderende internettopplysninger til å spore og forhindre tilfeller hvor det benyttes flere kontoer for å svindle andre.

Informasjonskapsler og lignende teknologi

Vi og våre partnere bruker informasjonskapsler og lignende teknologi som har samme funksjon som informasjonskapsler ("informasjonskapsler") i onlinetilbudet, blant annet for å forbedre brukeropplevelsen og ha personlig tilpasset onlineannonsering. Informasjonskapsler er små tekstfiler som inneholder data fra besøkte nettsider, f.eks, språkinnstillinger på en nettside eller påloggingsstatus. Informasjonskapsler lagres på enheten av nettleseren du bruker i levetiden. Noen informasjonskapsler slettes automatisk etter nettleserøkten er avsluttet ("øktbaserte" informasjonskapsler), mens andre lagres i en bestemt tid eller permanent i brukerens nettleser, og slettes automatisk etter angitt tid ("midlertidige" eller "permanente" informasjonskapsler).

Noen ganger ber vi om ditt samtykke til at vi og våre partnere bruker informasjonskapsler til å lagre og hente informasjon på enheten din. Hvis du gir ditt samtykke, behandler vi dataene i henhold til det rettslige grunnlaget for det deklarerte samtykket. I visse tilfeller blir data behandlet med informasjonskapsler behandlet basert på vår eller våre partneres berettigede interesse, eller hvis bruken av informasjonskapsler er nødvendig for å oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser for deg (f.eks. sikker gjennomføring av onlinetilbudet).

Du kan trekke tilbake samtykke til bruken av informasjonskapsler når som helst med fremtidig effekt. Du gjør dette ved å endre valget for informasjonskapsler via Innstillinger for informasjonskapsler i onlinetilbudet vårt.

Du kan deaktivere lagring av informasjonskapsler i nettleserens innstillinger og slette lagrede informasjonskapsler i nettleseren når som helst. Det kan imidlertid hende at dette onlinetilbudet ikke fungerer, eller bare har begrenset funksjon, uten bruk av informasjonskapsler.

Vær i tillegg oppmerksom på at innvendinger mot bruken av informasjonskapsler noen ganger gjennomføres via informasjonskapsler der du velger ikke å delta. Hvis du sletter alle informasjonskapslene, slettes også eventuelle innvendingene, og må innhentes må nytt.

Rekkeviddemåling

Nettjenesten vår bruker det østerrikske nettanalysesystemet (SCM/SCMnG) til å finne statistiske kjennetegn på bruk av våre tilbud på nett. Tjenesten blir levert av INFOnline (https://www.infonline.de). Alle dataene som brukes i denne analysen, samles inn anonymt. SZM-systemet blir brukt til å måle datasystemer gjennom informasjonskapsler med kjennetegn «ivwbox-de» (et lokalt lagret objekt) eller en signatur som genererer informasjon ved hjelp av automatisk overføring i din nettleser. IP-adresser behandles utelukkende i anonym form. Rekkeviddeutmålingen ble utviklet under streng overholdelse av retningslinjene for datasikkerhet. Målet med denne rekkeviddeutmålingen er å finne ut hvor intenst og av hvor mange en nettside blir brukt. Det vil ikke bli identifisert enkeltbrukere på noen tidspunkt, deres identitet vil alltid være beskyttet, og de vil aldri motta noe reklamemateriell fra dette systemet. For onlinetilbud som tilhører Organisasjon for distribusjon av markedsføringsmateriell (IVW – Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern, www.ivw.eu) eller er en del av studien «Internet Facts» fra Den tyske studiegruppen for onlineforskning (AGOF – Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung, www.agof.de), vil brukerstatistikkene bli publisert månedlig av AGOF og Arbeidsgruppen for medieanalyser (ag.ma – Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse, www.agma-mmc.de), samt gjennom IVW. Man kan finne resultatene på sidene http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de og http://www.ivw.eu. I tillegg til denne publikasjonen av utmålte data vil IVW regelmessig kontrollere SZM-prosesser, for å sikre at den følger retningslinjene for datasikkerhet. Du finner mer informasjon om SZM-systemet på nettsidene til INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), som styrer denne utmålingen selv, og på sidene for AGOFs databeskyttelse (http://www.agof.de/datenschutz) samt databeskyttelssesidene for IVW (http://www.ivw.eu). Du kan bearbeide dataene dine gjennom SZM-systemet via følgende nettside: http://optout.ioam.de og http://optout.ivwbox.de.

Dataoverføring og tjenesteleverandører

Informasjonen din vil bli behandlet strengt fortrolig, og vil ikke gis videre til tredjeparter med mindre vi har rettslig tillatelse til å gjøre det. Vi kan, i individuelle saker, være pålagt ved lov å oppgi din personlige informasjon, for eksempel til etterforskningsmyndigheter, hvor fremlegging bare utføres i den grad det er pålagt av lov. Vi bruker selskaper knytte til Bigpoint Group og/eller tredjeparter til å levere tjenester på våre vegne. Dette er i hovedsak behandling av betalinger via eksterne leverandører (PayPal, Global Colletc, osv.) og, i tilfelle misligholdte betalinger, et inkassobyrå. Videre vil vi overføre din datainformasjon til tilknyttede selskaper for Bigpoint-gruppen for markedsføringsformål og for å videreutvikle og forbedre spillene våre. Disse tilknyttede selskapene for BigPoint Group og eksterne selskapene vil være pålagt å behandle all informasjon fortrolig og sikker, og de kan kun bruke dataene i den utstrekning det er nødvendig for å fullføreoppgaven de er blitt tilordnet. Tjenesteleverandører er vanligvis involvert som behandlere som bare har autoritet til å behandle personopplysninger i dette onlinetilbudet i henhold til eksplisitte instruksjoner.

Lagrings-/oppbevaringsperioder

Vi beholder dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å gi deg onlinetilbud og tilknyttede tjenester, eller hvis vi har berettiget interesse i ytterligere oppbevaring av disse. I alle andre tilfeller vil vi slette den personlige informasjonen bortsett fra informasjon vi må beholde ifølge kontraktsfestede eller juridiske forpliktelser (f.eks. skatteformål eller bedriftsmessige formål, fakturaer osv.). Vi kan også være kontraktsforpliktet til å oppbevare personopplysninger i en periode på bakgrunn av kontrakter med tredjeparter (f.eks. eiere av opphavsretter og såkalt "ancillary copyright", opphavsrett for utgivere av pressepublikasjoner). Vi vil blokkere alle data som er underlagt en oppbevaringsperiode til oppbevaringsperioden har utløpt.

Spillinformasjon og partnertilbud

Når du merker av for boksen «Spillinformasjon og partnertilbud», gir du oss tilgang til å sende deg slik informasjon. Tillatelsen din vil bli registrert og lagret. Du kan når som helst trekke denne tilbake ved å bruke kontaktskjemaet ( www.bigpoint.net/support/ ).

Undersøkelser

Vi gjennomfører tilfredshetsundersøkelser for å forbedre onlinetilbudet vårt. Vi samler derfor inn og behandler personopplysninger som oppgitt i samtykkedeklarasjonen eller undersøkelsene. Det juridiske grunnlaget for behandlingen av denne informasjonen er ditt samtykke i henhold til artikkel 6 paragraf 1 (a) GDPR. Du kan trekke ditt samtykke til behandlingen av personopplysninger når som helst, f.eks. via kontaktskjemaet vårt (www.bigpoint.net/support/). Vi bruker tjenestene til LimeSurvey GmbH, Papenreye 63, 22453 Hamburg ("LimeSurvey") for å utføre undersøkelsene. Vi har avsluttet en databehandlingsavtale med LimeSurvey i henhold til artikkel 28 GDPR. Informasjonen som innhentes fra undersøkelsene, blir oppbevart på LimeSurveys servere hos Host Europe GmbH i Tyskland.

Google Analytics

Denne nettsiden bruker Google Analytics og Google Analytics-rapporter for demografiske funksjoner og interesser. Denne tjenesten leveres av Google LLC («Google»). Google Analytics bruker informasjonskapsler («Cookies»), som er tekstfiler plassert i din datamaskin, for å hjelpe nettsideanalysen til å finne ut hvordan brukerne bruker siden. Informasjonen som blir generert av informasjonskapslene om nettsidebruken, vil vanligvis bli sendt og lagret av Google på servere i USA. I tilfeller der du aktiverer valget for IP-anonymitet for denne nettsiden, vil Google fjerne slutten av IP-adressen, slik at den bare vil vise hvilken region du er i innenfor Den europeiske unionen eller Det europeiske økonomiske området. Bare i sjeldne tilfeller vil den fullstendige IP-adressen bli overført til Google-serveren i USA, før den blir forkortet ned. Google vil bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettsiden, opplagring av rapporter om nettsideaktiviteten overfor nettsideoperatørene og videre yte tjenester som er relatert til nettsideaktiviteter og internettbruk. Leverandøren av denne nettsiden vil bruke informasjon som er samlet inn gjennom interesserelatert annonsering, samt besøksdata fra tredjeparter (f.eks. alder, kjønn og interesser) i det formål for å finne ut mer om brukerne som bruker akkurat denne nettsiden. Ingen opplysninger som kan knyttes til en bestemt person kan brukes her: kun statistiske evalueringer av anonyme data vil bli analysert. Google vil ikke bruke IP-adressen som er sendt til Google Analytics, med annen data Google måtte inneha. Du kan nekte bruken av informasjonskapsler ved å velge de riktige innstillinger for dette i nettleserens innstillinger for informasjonskapsler, men vær klar over at om du gjør dette, kan noen funksjoner på nettsiden opphøre. Videre kan du avslå at Google samler inn og analyserer dataene som er generert av informasjonskapsler for nettsidebruken (inkludert IP-adressen din), ved å laste ned eller installere en nettleser-plugin som du kan finne her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Har du et ytterligere ønske om å tilpasse analysene for dine demografiske funksjoner eller den interessebaserte informasjonen din, kan du når som helst deaktivere Google Analytics fra å annonsere og tilpasse annonseringene i Googles visningsnettverk her: https://www.google.com/settings/ads.

Hvis du åpner nettsiden via en mobilenhet (smarttelefon, tablett osv.), kan du protestere mot Googles bruk av dine data ved å klikke på en separat kobling i dialogboksen som vises.

Plugin-moduler for sosiale medier

Facebook

Nettstedet vår har forskjellige innebygde Facebook-koblinger. Disse drives utelukkende av Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook).

I forbindelse med vår tilstedeværelse på Internett blir disse koblingene identifisert med Facebook-logoen eller med uttrykket «Liker» (det brukes ingen Facebook-pluginmoduler).

Hvis en bruker klikker på en av disse koblingene, aktiveres Facebook-pluginmodulene, og det opprettes en direkte tilkobling via brukerens nettleser til en Facebook-server.

Hvis brukeren klikker på en av disse koblingene mens brukeren besøker nettstedet vårt, og er logget på sin personlige Facebook-konto, varsles Facebook om at brukeren har besøkt nettstedet vårt. Facebook kan knytte ditt besøk på nettstedet til kontoen din.

Denne informasjonen overføres til Facebook og lagres der. For å unngå dette må brukeren logge ut fra Facebook-kontoen før brukeren klikker på koblingen. Funksjonene som er innebygd i Facebook-koblingene, spesielt overføringen av data og brukerinformasjon, blir ikke aktivert ved å besøke hjemmesiden vår, men når du klikker på de tilhørende koblingene.

Formålet til og omfanget av datainnsamling via Facebook, behandling og bruk av slike data på Facebook, dine rettigheter og personlige innstillinger for å beskytte personvern finnes under Facebooks innstillinger for personvern (http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php).

Ta kontakt hvis du har flere spørsmål knyttet til innsamling, behandling eller bruk av personopplysninger samt angående avdekking, korrigering, blokkering eller sletting av data.

Facebook Connect

Vi tilbyr muligheten for å melde deg på våre tjenester gjennom Facebook Connect. For å gjøre dette blir du først videresendt til Facebook, hvor du må du logge deg inn med dine brukeropplysninger fra Facebook. Facebook-kontoen din blir knyttet til våre tjenester. Vi vil deretter få tilgang til følgende informasjon fra Facebook-kontoen din (avhengig av dine Facebook-innstillinger): navn, fødselsdato og e-postadresse.

Vi bruker denne informasjonen kun for identifisering og kontraktbehandling. Hvis du vil ha mer informasjon om Facebook Connect og personvernsinnstillinger, kan du sjekke dette i Facebooks egne betingelser og retningslinjer for data.

Mobilapper

Appene våre tilbys via flere app- og programvareplattformer, inkludert Apple App Store, Google Play Store og sosiale nettverks som Facebook. Hvis du åpner, registrerer deg eller bruker plattformen eller de sosiale nettverkene, kan personopplysninger bli samlet inn og brukt av de aktuelle plattformene eller sosiale nettverkene, som vi ikke har noen innflytelse over. Du finner all relevant informasjon i retningslinjene eller bestemmelsene for databeskyttelse for hver plattform eller sosiale nettverk.

IT-sikkerhet

Med hjelp fra en leverandør av IT-sikkerhet bruker vi informasjonskapsler til anonymt å samle inn og bearbeide spesifikk data om funksjonene til selve terminalenheten brukeren bruker («enhetsspesifikke data»), rå data fra TCP/IP-tilkoblingen og data om bruken på vår nettside for å forhindrer misbruk av våre tjenester.

IP-adressen samles også inn og bearbeides i starten, men blir kryptert innen noen sekunder. Ingen personopplysninger blir samlet inn eller lagret. Informasjonen blir lagret i databasen til leverandøren av IT-sikkerhet, og er ment for å forhindre svindel.

Hvis du avslutter en kontrakt på vår nettside som omfatter en avgift, eller hvis en kontrakt som omhandler en avgift nærmer seg avslutning (f.eks. starten på betalingsprosessen), får vi tilgang til en risikoevaluering av terminalenheten du bruker fra databasen til leverandøren av IT-sikkerhet.

Risikoevalueringen blir brukt (ikke eksklusivt) som grunnlaget for en beslutning om kontrakten med økonomiske interesser kan fullføres.

Skule vi finne ut at en bruker misbruker, eller har prøvd å misbruke, våre tjenester, vil vi også sende de innsamlede dataene videre til leverandøren av IT-sikkerhet. I denne behandlingsprosessen vil vi kun overføre enhetsspesifikke data, og utelate alle personopplysninger.

Rett til tilbakekalling og sletting av data

Hvis du har gitt samtykke til å behandle personopplysninger, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket.

Bigpoint sletter dine personopplysninger i den grad de ikke lenger trengs, eller hvis du har bedt om sletting av disse dataene. Vær oppmerksom på at dataene ikke kan slettes hvis det er lovpålagte eller andre krav om å oppbevare dataene, eller hvis vi trenger dataene for å fakturere tjenestene.

Informasjon om databeskyttelse, rett til informasjon og korrigering, sletting og blokkering av data

Hvis du har generelle spørsmål om denne erklæringen om datavern og databeskyttelse, eller hvis du vil spørre om, korrigere, blokkere eller slette private data i henhold til juridiske forpliktelser, kan du ta kontakt via e-post eller vanlig post og oppgi bruker-ID, e-postadresse og eventuelt spill. Du kan kontakte oss eller personvernombudet direkte via kontaktdetaljene som er oppgitt øverst i denne erklæringen om datavern.

Klagerett til tilsynsmyndigheter

Du har rett til å sende en klage til datatilsynet. Du kan ta kontakt med datatilsynet i ditt land/område eller datatilsynet som er ansvarlig for oss: Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Klosterwall 6 (Block C), 20095 Hamburg, Tyskland, Tlf.: 040 / 428 54 – 4040, Faks: 040 / 428 54 – 4000, e-post:

Sikkerhetsbestemmelser

Alle våre ansatte får regelmessig opplæring i databeskyttelse og er opptatt av databeskyttelse. Våre datasentre og interne ADB-avdeling tilpasser stadig tekniske sikkerhetsforholdsregler til gjeldende sikkerhetsforhold og -krav. Begge blir kontinuerlig overvåket av interne prosedyrer og personvernombudet. Internett-teknologier kan imidlertid ha sikkerhetshull som ikke kan garantere full beskyttelse. Brukeren kan derfor sende data til oss via andre metoder, f.eks. faks.

Endringer og oppdateringer om erklæringen om datavern

Vi ber deg om å holde deg regelmessig oppdatert om innholdet i denne erklæringen om datavern. Vi endrer denne erklæringen om datavern hvis det er nødvendig på grunn av endringer i databehandlingen vi utfører. Vi varsler deg når slike endringer krever samarbeid fra deg (f.eks. samtykke) eller annen individuell melding.

Hvis vi oppgir adresser og kontaktinformasjon for selskaper og organisasjoner i denne erklæringen om datavern, må du være oppmerksom på at adressene kan forandres over tid, så sjekk denne informasjonen før du tar kontakt.

Versjonsdato: 26.04.2021