Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français Magyar Italiano Nederlands Norsk Polski Português BR Português Română Русский Slovensky Svenska Türkçe

Informatie omtrent de Privacy van Gegevens

Verantwoordelijke instantie voor deze online aanbieding

Bigpoint GmbH

Sachsenstraße 20

20097 Hamburg

Duitsland

Tel.: +49 (0) 40 8814130 (niet voor ondersteuning)

(niet voor ondersteuning)

Naam en adres van de functionaris voor de gegevensbescherming

Bureau voor gegevensbescherming

Maximilian Hartung

Frauentorstraße 9

86152 Augsburg

Duitsland

Tel.: +49 (0) 821 90786458

privacy@bigpoint.net

Algemeen

In deze Informatie omtrent de Privacy van Gegevens staat welke persoonsgegevens Bigpoint verzamelt als u gebruikmaakt van onze websites en de spellen en andere diensten die door ons worden aangeboden (hierna: 'Online Aanbod'). We leggen ook uit hoe we zulke gegevens verwerken en gebruiken. De bescherming van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons.

Uw gegevens zijn beschermd tegen ongeautoriseerde toegang en verlies door middel van verschillende elektronische, technische, fysieke, administratieve en contractuele maatregelen. Bigpoint heeft de nodige technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen genomen om te voldoen aan de regelgeving voor gegevensbescherming, zowel intern als door externe dienstverleners.

Deze Informatie omtrent de Privacy van Gegevens bevat transparante en duidelijke informatie, zodat bezoekers van onze website en klanten goed geïnformeerd zijn over de verzameling, de verwerking en het gebruik van hun persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle soorten informatie met betrekking tot een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (bijv. naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum of e-mailadres). Op zich kunt u gebruikmaken van onze diensten zonder persoonlijke informatie op te geven. Om bepaalde diensten te gebruiken kan het echter nodig zijn om persoonlijke informatie op te geven, bijvoorbeeld als registratie voor onze spellen of voor deelname aan een wedstrijd.

Wettelijke basis

We verwerken persoonsgegevens volgens de wettelijke voorschriften van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Let op: naast de voorwaarden van de AVG zijn mogelijk ook de nationale vereisten voor gegevensbescherming in uw of ons land en verblijfplaats van toepassing.

Toestemming

Indien we de toestemming van het gegevenssubject hebben verkregen om persoonsgegevens te verwerken, dient Artikel 6 paragraaf 1 (a) van de AVG als wettelijke basis voor het verwerken van deze persoonsgegevens.

Contractuele verplichtingen en precontractuele informatie

Artikel 6 paragraaf 1 (b) van de AVG vormt de wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens, wat vereist is om te voldoen aan contractuele verplichtingen van het gegevenssubject of om precontractuele verplichtingen uit te voeren.

Wettelijke verplichting

Artikel 6 paragraaf 1 (c) van de AVG dient als de wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens indien dit vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting van ons bedrijf.

Bescherming van vitale belangen

Artikel 6 paragraaf 1 (d) van de AVG dient als de wettelijke basis indien het voor vitale belangen nodig is om de persoonsgegevens van het gegevenssubject of een ander natuurlijk persoon te verwerken.

Legitieme belangen

Artikel 6 paragraaf 1 (f) van de AVG dient als wettelijke basis voor het verwerken, indien deze verwerking nodig is om de wettelijke belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, en indien de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van het gegevensobject niet zwaarder wegen dan de eerdere belangen. Indien het verwerken van persoonsgegevens is gebaseerd op onze wettelijke belangen, kunnen wij hiermee onze bedrijfsactiviteiten uitvoeren, met name met betrekking tot het welzijn van onze werknemers en de eigenaars van het bedrijf.

Doeleinden van gegevensverwerking

Wij verzamelen persoonsgegevens voor verschillende doeleinden zoals uiteengezet in deze Informatie omtrent de Privacy van Gegevens; waaronder:

Als u al langere tijd gebruikmaakt van onze spellen, willen we u erop wijzen dat we ook gegevens gebruiken van onze voorganger Bigpoint S.à.r.l. & Co, SCS, 10A rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxemburg. Dit betreft stamgegevens die we nodig hebben om spellen zonder onderbreking aan te kunnen bieden. Deze gegevens hebben met name betrekking op spelvoortgang, spelscores en informatie over het gebruik en de betaling van diensten.

Kredietinformatie

Voor Duitse gebruikers: we verwerven informatie van infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, Duitsland over uw betaalgeschiedenis waar nodig voor de afsluiting of uitvoering van een contract tussen het gegevenssubject en de verantwoordelijke instantie (gegevensbeheerder).

Cookies en het verzamelen van logbestanden

Bigpoint verzamelt de volgende niet-persoonsgebonden informatie binnen de context van onze websites, forums en spellen:

Deze gegevens worden alleen gebruikt voor statistische analyses van anonieme databases, en niet voor persoonlijk gebruik.

IP-adressen en de bijbehorende internetgegevens worden maximaal zes maanden bewaard. Dit ligt binnen het bereik van onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren van gegevens. Gegevens kunnen ook worden opgeslagen om ze te beveiligen en om de stabiliteit en betrouwbaarheid van ons systeem te waarborgen. In specifieke omstandigheden kan Bigpoint ook uw IP-adres en de bijbehorende internetgegevens gebruiken om het gebruik van meerdere accounts voor frauduleuze doeleinden op te sporen en te beëindigen.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Wij en onze partners maken gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën die dezelfde functies hebben als cookies ('Cookies') in ons Online Aanbod, samen met andere technologieën om ons Online Aanbod te verbeteren, om de gebruikerservaring te verbeteren en om gepersonaliseerde online advertenties aan te bieden. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die gegevens bevatten van de bezochte websites, zoals bijvoorbeeld de taalinstellingen op een website of de inlogstatus. Cookies worden op uw apparaat opgeslagen via de browser die u gebruikt. Sommige Cookies worden automatisch gewist nadat de browsersessie is verlopen ('Sessiecookies'), terwijl andere voor een bepaalde tijd of permanent worden opgeslagen in de browser van de gebruiker, en automatisch worden gewist nadat de aangegeven tijd is verlopen ('Tijdelijke' of 'Permanente' Cookies).

In sommige gevallen vragen we u om toestemming om Cookies namens ons en onze partners te gebruiken waarmee we gegevens op uw apparaat kunnen opslaan en gebruiken. Indien u toestemming geeft, verwerken we uw gegevens volgens de wettelijke basis van de gegeven toestemming. In bepaalde gevallen worden de gegevens die worden verwerkt met Cookies gebruikt op basis van onze legitieme belangen of die van onze partners, of indien het gebruik van Cookies essentieel is om te voldoen aan onze contractvoorwaarden (bijvoorbeeld de veilige werking van ons Online Aanbod).

U kunt uw toestemming om Cookies te gebruiken op elk gegeven moment intrekken. Om uw toestemming in te trekken, wijzigt u uw selectie in onze cookiemanager. Deze vindt u via de 'Cookie-instellingen' van ons Online Aanbod.

U kunt ook voorkomen dat Cookies worden opgeslagen door uw browserinstellingen aan te passen en opgeslagen Cookies in uw browser te wissen wanneer u wilt. Let op: mogelijk werkt ons Online Aanbod niet, of deels, wanneer het gebruik van Cookies niet is toegestaan.

Bezwaar tegen het gebruik van Cookies is soms mogelijk via opt-out Cookies. Als u alle Cookies wist, wordt uw bezwaar dus mogelijk niet langer in acht genomen. Dit moet dan opnieuw van u worden verkregen.

Effectmeting

Onze online dienst maakt gebruik van de 'Scalable Central Measuring method' (SCM/SCMnG) van INFOline Ltd. GmbH (https://www.infonline.de) om statistische waarden te bepalen voor het gebruik van ons aanbod. Er worden anonieme meetgegevens verzameld. Om een computersysteem te herkennen, maakt de SCM-meetmethode gebruik van een cookie met de id 'ioam.de' of 'ivwbox.de', een lokaal opslagobject of een handtekening die automatisch wordt gecreëerd uit diverse gegevens die door de browser zijn doorgegeven. IP-adressen worden alleen in anonieme vorm verwerkt. De effectmeting is ontwikkeld onder strenge naleving van regelgeving voor gegevensbescherming. Het doel van het effectmetingssysteem is om te bepalen hoe vaak en door hoeveel gebruikers een website wordt gebruikt. Individuele gebruikers worden nooit geïdentificeerd. Uw identiteit blijft altijd beschermd. U ontvangt geen reclamemateriaal via het systeem. Voor online aanbiedingen die afkomstig zijn van de distributievereniging voor reclamemateriaal (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V., IVW – www.ivw.eu) of deel uitmaken van het onderzoek 'Internet Facts' van de Duitse studiegroep voor online research (Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V., AGOF – www.agof.de) worden de gebruiksstatistieken maandelijks gepubliceerd door AGOF, de werkgroep media-analyse (Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V., ag.ma - www.agma-mmc.de) en de IVW. De resultaten kunt u hier bekijken: http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de en http://www.ivw.eu. Naast het publiceren van gemeten gegevens controleert de IVW regelmatig het SCM-proces op navolging van gegevensbescherming. Aanvullende informatie over het SCM-proces is beschikbaar op de website van de uitvoerder van het systeem, INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), op de pagina over gegevensbescherming van AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) en op de website van IVW (http://www.ivw.eu). Als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens door SCM, kunt u dit aangeven op de volgende websites: http://optout.ioam.de en http://optout.ivwbox.de.

Gegevensoverdracht en dienstverleners

We behandelen uw gegevens strikt vertrouwelijk en maken ze niet bekend aan derden, tenzij wij daarvoor wettelijke toestemming hebben. In individuele gevallen kunnen we wettelijk verplicht worden om uw gegevens vrij te geven (bijvoorbeeld aan onderzoeksinstanties). In een dergelijk geval vindt de vrijgave enkel plaats voor zover dat is vereist door de wet. Wij gebruiken de bedrijven gelieerd aan de Bigpoint Group en/of derden om diensten namens ons te verlenen. Dit betreft voornamelijk de behandeling van betalingen door externe dienstverleners (PayPal, Global Collect, enz.) en, in het geval van wanbetaling, door een incassobureau. Verder delen we uw gegevens met verwante bedrijven voor marketingdoeleinden. Dit zijn bedrijven die een contractuele relatie hebben met de Bigpoint Group om onze spellen te ontwikkelen en te verbeteren. Deze verwante bedrijven zijn verplicht om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen. Verder mogen ze uw gegevens alleen gebruiken om hun toegewezen opdracht te voltooien. Dienstverleners zijn voornamelijk betrokken als verwerkers die uitsluitend toestemming hebben om de persoonlijke gegevens van gebruikers van dit Online Aanbod te verwerken in overeenstemming met onze nadrukkelijke instructies.

Bewaartermijn

We slaan uw gegevens op zolang dat nodig is voor het leveren van ons Online Aanbod en de bijbehorende diensten of als we daar legitieme belangen bij hebben. In alle andere gevallen wissen we uw persoonlijke informatie, met uitzondering van gegevens die we moeten bewaren vanwege contractuele of wettelijke eisen (bijv. voor belasting of commerciële doeleinden, facturen, etc.). Contractuele bewaartermijnen zijn mogelijk ook onderdeel van contracten met derden (bijv. eigenaren van auteursrechten en ondergeschikte auteursrechten). We blokkeren alle gegevens die onderhevig zijn aan een bewaartermijn tot de betreffende termijn is verlopen.

Spelinformatie en partneraanbiedingen

Als u het vakje naast 'Spelinformatie en partneraanbiedingen' aanvinkt, geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om u deze informatie te sturen. Uw toestemming wordt vastgelegd en opgeslagen, en kan te allen tijde worden ingetrokken via ons contactformulier (www.bigpoint.net/support/).

Enquêtes

Wij voeren tevredenheidsenquêtes uit om ons Online Aanbod te verbeteren. Daarvoor verzamelen en verwerken we uw gegevens zoals aangegeven in de toestemmingsverklaring of de enquêtes. De juridische grondslag voor het verwerken van deze gegevens is uw toestemming in overeenstemming met Artikel 6 paragraaf 1 (a) van de AVG. U kunt uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via ons contactformulier (www.bigpoint.net/support/). Wij gebruiken de diensten van LimeSurvey GmbH, Papenreye 63, 22453 Hamburg, Duitsland ("LimeSurvey") om de enquêtes af te nemen. We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met LimeSurvey in overeenstemming met Artikel 28 van de AVG. De gegevens die in de enquêtes worden verzameld, worden opgeslagen op servers van LimeSurvey bij Host Europe GmbH in Duitsland.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics en rapporten van Google Analytics om demografische kenmerken en interesses te evalueren. Deze diensten worden geleverd door Google LLC ("Google"). Google Analytics gebruikt 'cookies'. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, zodat de website kan analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die door het cookie wordt verzameld over uw gebruik van de website wordt meestal verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Als u echter de optie 'IP anonimiseren' op deze website activeert, zal Google uw IP-adres inkorten zodat uw locatie alleen bekendstaat als binnen de Europese Unie of binnen de Europese Economische Ruimte. Alleen bij hoge uitzondering wordt het volledige IP-adres verzonden naar een Google-server in de Verenigde Staten en daar pas ingekort. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over websiteactiviteit samen te stellen voor websitebeheerders en overige diensten te leveren met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. De beheerder van deze website gebruikt informatie die is verzameld via reclame op basis van interesses en bezoekersgegevens van derden (zoals leeftijd, geslacht en interesses) om meer te weten te komen over de gebruikers van deze website. Hiervoor worden geen gegevens gebruikt die gekoppeld kunnen worden aan een specifiek persoon; dit is exclusief van toepassing op statistische evaluatie van anonieme gegevens. Google associeert uw IP-adres dat wordt verzonden door Google Analytics niet met andere gegevens waar Google over beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren via de instellingen in onze cookiemanager of in uw browsersoftware. Mogelijk kunt u dan echter niet gebruikmaken van de volledige functionaliteit van deze website. Verder kunt u voorkomen dat Google de gegevens die het cookie verzamelt over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en analyseert, door de volgende browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Als u de analyse van uw demografische gegevens of interesses wilt aanpassen of voorkomen, kunt u uitschakelen dat Google Analytics advertenties toont en de advertenties aanpassen in het Google Display Network: https://www.google.com/settings/ads.

Als u deze website bezoekt via een mobiel apparaat (smartphone, tablet, etc.) kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door Google door op een aparte link te klikken in het dialoogvenster dat verschijnt.

Plug-ins van social media

Facebook

Op onze website zijn verschillende Facebook-links ingebouwd. Deze webaanwezigheid wordt exclusief beheerd door Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten (Facebook).

In de context van onze websites zijn deze links te herkennen aan het Facebook-logo of aan de uitdrukking 'Leuk' (we gebruiken geen Facebook-plug-ins).

Als u op een van deze links klikt, worden de Facebook-plug-ins geactiveerd en wordt er rechtstreeks verbinding gemaakt met een Facebook-server via uw browser.

Als u op een van de eerder genoemde links klikt (en de link volgt) terwijl u onze website bezoekt en bent aangemeld bij uw persoonlijke Facebook-account, wordt Facebook op de hoogte gebracht van uw bezoek aan onze website. Facebook koppelt uw bezoek aan de website mogelijk aan uw account.

Deze informatie wordt overgedragen aan Facebook en daar opgeslagen. Om dit te voorkomen, moet u zich afmelden bij uw Facebook-account voordat u op de link klikt. De functies die zijn ingebouwd in de links van Facebook, en met name de overdracht van gebruikersgegevens, worden niet geactiveerd door onze website te bezoeken, maar door op de betreffende links te klikken.

Informatie over het doel en de omvang van gegevensverzameling via Facebook, de verwerking en het gebruik van deze gegevens door Facebook, uw rechten daaromtrent en persoonlijke instellingen om uw privacy te beschermen, kunt u vinden in de privacy-instellingen van Facebook (http://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation.php).

Neem contact met ons op als u meer vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens en het bekendmaken, corrigeren, blokkeren of verwijderen van gegevens.

Facebook Connect

We bieden u de mogelijkheid om u te registreren voor onze diensten via Facebook Connect. Hiervoor wordt u naar Facebook geleid waar u zich kunt aanmelden met uw Facebook-gebruikersgegevens. Uw Facebook-account wordt dan gekoppeld aan onze diensten. Afhankelijk van uw Facebook-instellingen worden de volgende gegevens aan ons overgedragen en/of door ons opgehaald: naam, geboortedatum en e-mailadres.

We gebruiken deze informatie alleen voor identificatiedoeleinden en contractbeheer. Voor meer informatie over Facebook Connect en de privacy-instellingen verwijzen we u naar het gegevensprivacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Facebook Inc.

Mobiele apps

Onze apps worden aangeboden via verschillende app- en softwareplatformen, waaronder de Apple App Store, de Google Play Store en sociale netwerken als Facebook. Als u zich registreert of gebruikmaakt van het platform of sociale netwerk, kunnen persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden door het betreffende platform of sociale netwerk. Hier hebben wij geen zeggenschap over. U kunt alle relevante informatie vinden in de richtlijnen voor gegevensbescherming of in de voorwaarden van het betreffende platform of sociale netwerk.

IT-beveiliging

Samen met een IT-beveiligingsprovider gebruiken we Cookies om specifieke anonieme gegevens te verzamelen en te verwerken over de kenmerken van het eindapparaat dat u gebruikt ('apparaatspecifieke gegevens'), ruwe data van de TCP/IP-verbinding en gegevens over het gebruik van onze website om misbruik van onze diensten te voorkomen.

Het IP-adres wordt aanvankelijk ook verzameld en verwerkt, maar binnen een paar seconden versleuteld. Persoonsgegevens worden niet verzameld of opgeslagen. De informatie wordt bij de IT-beveiligingsprovider opgeslagen in een database om fraude te voorkomen.

Als u op onze website een overeenkomst sluit waarvoor een vergoeding geldt of als de afronding van een overeenkomst waarvoor een vergoeding geldt nadert (bijvoorbeeld aan het begin van het betalingsproces), hebben wij toegang tot een risico-evaluatie met betrekking tot het eindapparaat dat u gebruikt uit de database van de IT-beveiligingsprovider.

De risico-evaluatie wordt (niet uitsluitend) gebruikt om te bepalen of er een overeenkomst onder bezwarende titel kan worden gesloten.

Als we merken dat een gebruiker onze diensten misbruikt of daartoe een poging heeft gedaan, verzenden we ook verzamelde gegevens naar de IT-beveiligingsprovider. In dit geval verzenden we echter alleen apparaatspecifieke gegevens, geen persoonsgegevens.

Herroepingsrecht en gegevensverwijdering

Als u ons toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

Bigpoint verwijdert uw persoonsgegevens als die niet meer vereist zijn, of als u om verwijdering van zulke gegevens heeft gevraagd. We kunnen gegevens niet verwijderen als er wettelijke of andere opslagvereisten gelden of als we de gegevens nodig hebben om onze diensten in rekening te brengen.

Informatie over gegevensbescherming, het recht op informatie en de verbetering, verwijdering en blokkering van gegevens

Mocht u algemene vragen hebben over deze Informatie omtrent de Privacy van Gegevens en gegevensbescherming, of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren, blokkeren of verwijderen in overeenstemming met wettelijke bepalingen, dan kunt u contact met ons opnemen via e-mail of post. Vermeld daarbij uw gebruikers-ID, gebruikersnaam, e-mailadres en, indien van toepassing, uw spel. U kunt contact met ons of met de functionaris voor gegevensbescherming opnemen via de contactgegevens boven aan deze Informatie omtrent de Privacy van Gegevens.

Recht van beroep bij de toezichthoudende instantie

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt contact opnemen met de betreffende gegevensbeschermingsautoriteit van uw betrekkelijke woonplaats of regio, of de autoriteit die ons in acht neemt, namelijk: Hamburg Commission for Data Protection and Freedom of Information, Klosterwall 6 (Block C), 20095 Hamburg, Duitsland Tel.: 040 / 428 54 – 4040, Fax: 040 / 428 54 – 4000, e-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de

Veiligheidsvoorzieningen

Alle werknemers in ons bedrijf worden regelmatig getraind in gegevensbescherming en zijn toegewijd aan het beschermen van gegevens. Onze computercentrale en onze interne EDP-afdeling passen de technische veiligheidsmaatregelen constant aan de huidige veiligheidsvoorwaarden en -eisen aan. Beide worden voortdurend gecontroleerd door onze interne procedures en de functionaris voor de gegevensbescherming. Desondanks kunnen internettechnologieën gaten bevatten die geen volledige bescherming garanderen. Daarom kunnen gebruikers ons gegevens toesturen op andere manieren, bijv. per fax.

Wijzigingen en updates aan de Informatie omtrent de Privacy van Gegevens

We verzoeken u om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de content van deze Informatie omtrent de Privacy van Gegevens. Indien er wijzigingen in onze gegevensverwerking worden doorgevoerd, zullen we deze Informatie omtrent de Privacy van Gegevens aanpassen. Wij brengen u op de hoogte wanneer we uw medewerking nodig hebben voor zulke wijzigingen (zoals bijvoorbeeld uw toestemming).

Indien wij in deze Informatie omtrent de Privacy van Gegevens adressen en contactgegevens van bedrijven en organisaties vermelden, dient u ervan op de hoogte te zijn dat deze adressen kunnen veranderen. Controleer de informatie voor u contact met ons opneemt.

Versiedatum: 26-04-2021