Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français Magyar Italiano Nederlands Norsk Polski Português BR Português Română Русский Slovensky Svenska Türkçe

Tietosuojatiedot

Tästä verkkotarjouksesta vastaava elin

Bigpoint GmbH

Sachsenstraße 20

20097 Hampuri

Saksa

Puh: +49 (0) 40 881 4130 (ei tukea)

(ei tukea)

Tietosuojavastaavan nimi ja osoite

Tietosuojavirasto

Maximilian Hartung

Frauentorstraße 9

86152 Augsburg

Saksa

Puh: +49 821 907 86458

privacy@bigpoint.net

Yleistä

Näissä tietosuojatiedoissa kerrotaan, mitä henkilötietoja Bigpointin verkkosivuilla, peleissä ja muissa palveluissa (yhteisesti "verkkotarjous") kerätään sekä miten näitä tietoja käsitellään ja käytetään. Henkilötietojen suojaaminen on meille tärkeää.

Tietoja suojataan luvattomalta käytöltä ja tietojen menetykseltä erilaisin sähköisin, teknisin, fyysisin ja hallinnollisin menetelmin sekä sopimuskeinoin. Bigpoint käyttää tarvittavia teknisiä ja rakenteellisia varotoimia, joilla pyritään takaamaan, että tietosuojasääntöjä noudatetaan sekä yrityksen sisällä että ulkoisten palveluntarjoajien toimesta.

Nämä tietosuojatiedot sisältävät avointa ja selvää informaatiota, jotta sivustolla kävijät ja asiakkaat saisivat riittävästi tietoa siitä, miten heidän henkilötietojaan kerätään, käsitellään ja käytetään.

Mitä henkilötiedoilla tarkoitetaan?

Henkilötiedoilla tarkoitetaan mitä tahansa tunnistetun tai tunnistamattoman luonnollisen henkilön tietoja (kuten nimeä, osoitetta, puhelinnumeroa, syntymäaikaa tai sähköpostiosoitetta). Periaatteessa verkkotarjoustamme voidaan käyttää henkilötietoja antamatta. Tiettyjen palvelujen käyttö, kuten pelejä varten rekisteröityminen tai kilpailuun osallistuminen, saattaa kuitenkin edellyttää henkilötietojen antamista.

Oikeudelliset perusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellisena perusteena on yleinen tietosuoja-asetus (GDPR). Huomaa kuitenkin, että sen lisäksi henkilötietojen käsittelyyn saattaa liittyä myös sinun asuinmaasi tai meidän asuinmaamme kansallisia tietosuojavaatimuksia.

Suostumus

Sikäli kuin henkilötietojen käsittelyyn pyydetään rekisteröidyn suostumusta, henkilötietojen käsittelyn oikeudellisen perusteena toimii yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan momentti 1 (a).

Sopimusehtojen täyttäminen ja sopimusta edeltävät tiedustelut

Mikäli henkilötietoja tarvitaan rekisteröityä koskevan sopimuksen ehtojen täyttämiseen tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden suorittamiseen, henkilötietojen käsittelyn oikeudellisena perusteena toimii yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan momentti (b).

Laillinen velvoite

Sikäli kuin henkilötietojen käsittely on tarpeen yhtiötämme koskevan laillisen velvoitteen täyttämiseen, henkilötietojen käsittelyn oikeudellisena perusteena toimii yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan momentti 1 (c).

Keskeisten etujen suojaaminen

Mikäli rekisteröidyn tai jonkun toisen luonnollisen henkilön keskeiset edut edellyttävät henkilötietojen käsittelyä, oikeudellisena perusteena toimii yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan momentti 1 (d).

Oikeutetut edut

Käsittelyn oikeudellisena perusteena toimii yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan momentti 1 (f), mikäli käsittely on tarpeen yhtiömme tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen suojaamiseksi. Oletuksena on tällöin, että rekisteröidyn edut, perusoikeudet ja vapaudet eivät ole edellä mainittuja etuja tärkeämpiä. Jos henkilötietojen käsittely perustuu omaan oikeutettuun etuumme, se suoritetaan, jotta pystyisimme harjoittamaan liiketoimintaamme, erityisesti yhtiömme työntekijöiden ja omistajien hyvinvoinnin kannalta.

Käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään erilaisiin näissä tietosuojatiedoissa kuvattuihin tarkoituksiin, esimerkiksi:

Jos olet käyttänyt pelejämme jo pidemmän aikaa, otathan huomioon, että käytämme myös edeltäjäyhtiön, Bigpoint S.à.r.l. & Co, SCS, 10A rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxemburg, keräämiä tietoja. Kyseessä ovat sellaiset perustiedot, joita tarvitaan pelien jatkuvaan, katkottomaan tarjoamiseen. Nämä tiedot liittyvät erityisesti pelin etenemiseen, pelitilanteeseen sekä palvelujen käyttöön ja laskutukseen.

Luottotiedot

Saksalaisten käyttäjien kohdalla hankimme tietoa aiemmasta maksuhistoriasta infoscore Consumer Data GmbH:lta (osoite Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden) siinä määrin kuin tämä on tarpeellista rekisteröidyn ja vastaavan elimen (rekisterinpitäjän) välisen sopimuksen solmimiseksi tai toimeenpanemiseksi.

Evästeet ja lokitiedostojen kerääminen

Keräämme verkkosivustojemme, foorumeidemme ja peliemme käytön yhteydessä seuraavanlaisia tietoja, jotka ovat henkilöön liittymättömiä:

Tällöin ei ole kyse henkilöön liittyvästä käytöstä, vaan ainoastaan anonyymien tietojen tilastollisista analyyseistä.

Tallennamme IP-osoitteet ja niihin liittyvät Internet-tiedot enintään kuudeksi kuukaudeksi tietojen säilyttämistä koskevien oikeudellisten velvoitteidemme mukaisesti. Tietoja voidaan säilyttää myös tietoturvasta johtuvista syistä järjestelmämme vakauden ja toimintaturvallisuuden takaamiseksi. Tietyissä tilanteissa saatamme käyttää pelaajan IP-osoitetta ja siihen liittyviä Internet-tietoja vilpillisessä tarkoituksessa tapahtuvan usean tilin käytön valvomiseksi ja estämiseksi.

Evästeet ja vastaavat tekniikat

Käytämme kumppaneidemme kanssa verkkotarjouksessa evästeitä ja vastaavia tekniikoita, jotka vastaavat toiminnoiltaan evästeitä ("evästeet"), muun muassa verkkotarjouksen ja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi sekä yksilöllistä verkkomainontaa varten. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka sisältävät tietoa käytetyistä verkkosivustoista, esimerkiksi sivuston kieliasetuksista tai kirjautumistilasta. Evästeet tallennetaan laitteeseesi käyttämäsi verkkoselaimen toimesta evästeiden käyttöiän ajaksi. Jotkin evästeet poistetaan automaattisesti selainistunnon päätyttyä ("istuntoevästeet"), kun taas toisia säilytetään määrätyn ajan tai pysyvästi selaimessa, kunnes ne poistavat itse itsensä automaattisesti tietyn ajan kuluttua ("tilapäiset" tai "pysyvät" evästeet).

Saatamme aika ajoin pyytää suostumustasi evästeiden käyttöön meidän tai kumppaneidemme toimesta laitteella olevien tietojen tallentamiseksi tai noutamiseksi. Jos annat suostumuksesi, käsittelemme henkilötietojasi suostumukseesi perustuvalla oikeudellisella perusteella. Joissakin tapauksissa evästeiden avulla käsitellyt tiedot käsitellään meidän tai kumppaneidemme oikeutettujen etujen perusteella tai jos evästeet ovat tarpeen sinuun kohdistuvan sopimusvelvoitteen täyttämiseksi (esim. verkkotarjouksen turvallisen toiminnan varmistamiseksi).

Voit peruuttaa suostumuksesi evästeiden käyttöön koska tahansa, et kuitenkaan takautuvasti. Sinun tarvitsee vain muuttaa valintojasi evästeiden hallinnassa, johon pääset valitsemalla verkkotarjouksesta kohdan "evästeasetukset".

Voit myös poistaa evästeiden tallennuksen käytöstä selaimesi asetuksissa ja poistaa selaimellesi tallennetut evästeet koska tahansa. Huomaa kuitenkin, että tämä verkkotarjous ei välttämättä toimi ilman evästeitä, tai se saattaa toimia vain rajallisesti.

Huomaa myös, että evästeiden käytöstä kieltäytyminen tapahtuu joskus kieltäytymisevästeiden kautta. Jos poistat kaikki evästeet, kieltäytymisiä ei välttämättä oteta enää huomioon, vaan ne on hankittava uudelleen.

Alueen mittaus

Keräämme tilastotietoa verkkosisältömme käytöstä INFOnlinen (https://www.infonline.de) keskitetyn mittausmenetelmän, eli SCM/SCMnG-menetelmän, avulla. Menetelmän tekemät mittaukset ovat anonyymejä. SCM-mittauksessa käytetään tietokonejärjestelmien tunnistamiseen evästettä tunnisteella “ioam.de” tai “ivwbox.de”, LocalStorage-objektia tai allekirjoitusta, joka muodostuu selaimesi automaattisesti antamista tiedoista. IP-osoitteita käsitellään vain anonymisoidussa muodossa. Mittaustapa kehitettiin ottamalla tietosuoja huomioon. Mittauksen tarkoitus on saada tilastotietoa käyttömääristä sekä käyttäjien määrästä verkkosivulla. Yksittäisiä käyttäjiä ei tunnisteta missään vaiheessa. Henkilöllisyytesi pysyy aina suojattuna. Et saa järjestelmän kautta mainoksia. Verkkosisällöistä, jotka ovat “Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V.”:n (IVW - www.ivw.eu) jäseniä tai osallistuvat “Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V.”:n (AGOF - www.agof.de) “internet facts” -tutkimukseen, julkaistaan kuukausittain käyttäjätilastot, joiden julkaisijoina toimivat AGOF ja “Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V.” (ag.ma - www.agma-mmc.de) sekä IVW. Tilastot ovat nähtävissä osoitteessa http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de ja http://www.ivw.eu. Mittaustietojen ohella IVW tarkistaa säännöllisesti SCM-menetelmän säännönmukaisen ja tietosuojan huomioon ottavan käytön. Lisätietoja SCM-menettelystä löytyy SCM:n omistajan, INFOnline GmbH:n sivustolta (https://www.infonline.de), AGOF:n tietosuojasivulta (http://www.agof.de/datenschutz) ja IVW:n tietosuojasivulta (http://www.ivw.eu). Voit estää SCM:n avulla tehtävän tiedonkäsittelyn täällä: http://optout.ioam.de ja http://optout.ivwbox.de.

Tiedonsiirto ja palveluntarjoajat

Tietojasi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille, ellei siihen ole oikeudellisia perusteita. Yksittäistapauksissa meillä saattaa kuitenkin olla oikeudellinen velvoite luovuttaa tietoja esimerkiksi tutkintaa suorittaville viranomaisille. Tällöin tietoja luovutetaan vain lain edellyttämässä laajuudessa. Käytämme palvelujen tarjoamiseen Bigpoint-konsernin tytäryhtiöitä ja/tai kolmansia osapuolia. Tämä koskee lähinnä ulkoisten palveluntarjoajien (kuten PayPalin tai Global Collectin) toimesta suoritettuja maksusuorituksia tai perintätoimiston suorittamaa maksamatta jääneiden maksujen perintää. Tietojasi luovutetaan lisäksi Bigpoint-konsernin tytäryhtiöille markkinointitarkoituksessa sekä peliemme jatkokehitystä ja parantamista varten. Tällaisilla Bigpoint-konsernin tytäryhtiöillä ja ulkoisilla yhtiöillä on velvollisuus käsitellä henkilötietojasi luottamuksellisesti ja turvallisesti, ja ne voivat käyttää tietojasi vain siinä määrin kuin se on tarpeellista niille annetun toimeksiannon suorittamiseksi. Palveluntarjoajat käsittelevät tietoja yleensä vain, jos ne on valtuutettu käsittelemään tämän verkkotarjouksen käyttäjien henkilötietoja yksitulkintaisten ohjeidemme mukaisesti.

Tallennusaika/säilytysjaksot

Tietoja tallennetaan niin kauan kuin se on tarpeellista verkkotarjouksemme sekä siihen liittyvien palvelujen tarjoamista varten tai jos oikeutetut etumme edellyttävät niiden jatkosäilytystä. Kaikissa muissa tapauksissa henkilötietosi poistetaan, lukuun ottamatta tietoja, joita meidän on ylläpidettävä sopimusperusteisten tai lakisääteisten vaatimusten nojalla (esim. verotarkoituksessa tai kaupallisessa tarkoituksessa, kuten laskutusta varten). Sopimusperusteiset säilytysjaksot saattavat myös johtua kolmansien osapuolten (esim. tekijänoikeuksien tai lisätekijänoikeuksien omistajien) kanssa tehdyistä sopimuksista. Estämme kaikki säilytysjakson puitteisiin kuuluvat tiedot jakson päättymiseen asti.

Pelitietoja ja yhteistyötarjouksia

Lisäämällä valintamerkin Pelitietoja ja yhteistyötarjouksia -kohtaan annat meille nimenomaisen suostumuksesi näiden tietojen vastaanottamiseen. Suostumuksesi kirjataan ja tallennetaan. Sen voi perua koska tahansa kirjallisesti yhteydenottolomakkeella ( http://fi.bigpoint.com/support/ ).

Kyselyt

Verkkotarjouksen kehittämiseksi suoritetaan kyselyjä, joilla mitataan käyttäjien tyytyväisyyttä. Henkilötietojasi kerätään ja käsitellään tässä tarkoituksessa suostumusilmoituksessa tai kyselyissä määritetyllä tavalla. Yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan kohdan 1 (a) mukaisesti tällaisten tietojen käsittelyn oikeudellisena perusteena toimii antamasi suostumus . Voit peruuttaa suostumuksesi tietojen käsittelyyn koska tahansa esimerkiksi yhteydenottolomakkeella (www.bigpoint.net/support/). Käytämme LimeSurvey GmbH:n (osoite: Papenreye 63, 22453 Hampuri) ("LimeSurvey") palveluja kyselyjen toteuttamiseen. Olemme solmineet LimeSurveyn kanssa tietojenkäsittelysopimuksen yleisen tietosuoja-asetuksen 28. artiklan mukaisesti. Kyselyjen yhteydessä kerättyjä tietoja säilytetään LimeSurveyn palvelimilla Host Europe GmbH:n tiloissa Saksassa.

Google Analytics

Tällä verkkosivustolla käytetään Google Analytics -ohjelmistoa ja sen tuottamia tilastoja demografisten tietojen ja mielenkiinnon kohteiden arviointiin. Nämä ovat Google LLC -yhtiön (jäljempänä “Google”) tarjoamia palveluja. Google Analytics käyttää evästeitä, eli koneelle tallennettavia tekstitiedostoja, joiden avulla verkkosivuston käyttöä voidaan analysoida. Evästeiden kautta saadut tiedot verkkosivuston käytöstä välitetään yleensä Googlen Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille, joille ne tallennetaan. Halutessasi voit salata IP-osoitteesi tällä sivustolla, jolloin Google käyttää lyhennettyä IP-osoitettasi ja pystyy paikallistamaan sinut vain Euroopan unionin jäsenmaissa tai muissa sopimuksen piiriin kuuluvissa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa maissa. Koko IP-osoite välitetään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä vain poikkeustapauksissa. Google käyttää tietoja verkkosivuston tarjoajan pyynnöstä arvioidakseen verkkosivuston käyttöä, suorittaakseen kävijäseurantaa ja tuottaakseen muita kävijäseurantaan ja verkkokäyttäytymiseen liittyviä palveluja sivuston pitäjälle. Tämän verkkosivuston pitäjä hankkii lisätietoa sivustonsa käyttäjistä analysoimalla kävijätietoja (kuten ikä, sukupuoli ja mieltymykset), jotka kerätään Googlen kohdennetun mainonnan ja kolmansien osapuolten avulla. Tietojen pohjalta ei ole koskaan mahdollista tunnistaa henkilöä, vaan kyseessä on ainoastaan anonyymien tietojen tilastollinen arviointi. Google Analyticsin käyttöä varten välitettyä IP-osoitettasi ei yhdistetä muihin Googlen keräämiin tietoihin. Voit estää evästeiden asentamisen muuttamalla selainohjelmasi asetuksia, mutta siinä tapauksessa et voi käyttää täysin verkkosivuston kaikkia ominaisuuksia. Voit lisäksi estää Googlea vastaanottamasta ja käsittelemästä tietoja, jotka on kerätty evästeiden avulla verkkosivuston käytöstä (mukaan luettuna IP-osoite). Sitä varten voit ladata ja asentaa selaimeesi erillisen liitännäisen tästä linkistä: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Jos haluat tehdä muutoksia siihen, miten demografisia tietojasi ja mieltymyksiäsi analysoidaan tai estää sen kokonaan, voit tehdä niin Googlen mainosasetuksissa: https://www.google.com/settings/ads.

Jos käytät tätä sivustoa mobiililaitteella (älypuhelimella, tabletilla tai vastaavalla), voit kieltää tietojesi keräämisen Googlen toimesta klikkaamalla erillistä linkkiä näkyviin tulevassa valintaikkunassa.

Yhteisömedialiitännäiset

Facebook

Verkkosivustoissamme on viitteitä (linkkejä) ulkopuoliseen yhteisöverkkoon, Facebookiin, jota ylläpitää Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook).

Verkkosivustoissa olevat viitteet ovat muotoa Facebookin logo sekä “tykkää” -lisäys. Käytössä ei ole mitään Facebook-liitännäisiä.

Jos viitteitä seurataan napsauttamalla, Facebook-liitännäiset aktivoidaan ja käyttäjän selain muodostaa suoran yhteyden Facebookin palvelimille.

Jos käyttäjä napsauttaa (seuraa) viitteitä verkkosivustoillamme ja ollessaan kirjautuneena Facebookiin omalla tilillään, tieto käynnistä sivustollamme välitetään Facebookille ja Facebook saattaa lisätä viitteen käynnistä käyttäjän tiliin.

Tiedot välitetään Facebookille ja tallennetaan sinne. Käyttäjän on tämän estääkseen kirjauduttava ulos Facebook-tililtään ennen viitteen napsauttamista. Facebook-viitteisiin liittyvät toiminnot, etenkin tiedon ja käyttäjätietojen välittäminen, eivät aktivoidu verkkosivustollamme käymisestä, vaan ainoastaan viitteiden napsauttamisesta.

Näet lisätietoja Facebookin suorittaman käyttäjätietojen keräämisen tarkoituksesta ja laajuudesta, tietojen käsittely- ja käyttötavoista, tähän liittyvistä oikeuksista sekä yksityisyyssuoja-asetusten muuttamisesta Facebookin tietosuoja-asetuksissa (http://fi-fi.facebook.com/privacy/explanation.php).

Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä tai tietojen julkaisemisesta, muuttamisesta, estämisestä tai poistamisesta.

Facebook Connect

Tarjoamme mahdollisuuden rekisteröityä palveluihimme Facebook Connect -työkalun avulla. Sinut ohjataan sitä varten Facebookin verkkosivustolle, jonne kirjaudut omilla tunnuksillasi. Kirjautumisen jälkeen palvelumme liitetään Facebook-profiiliisi. Liitettäessä saamme Facebookilta nimesi, syntymäpäiväsi ja sähköpostiosoitteesi, jos Facebook-asetuksesi tämän sallivat.

Käytämme näin kerättyjä tietoja vain käyttäjien tunnistamiseen ja sopimusten käsittelyyn. Lue lisätietoja Facebook Connect -työkalusta ja yksityisyyssuoja-asetuksista Facebookin tietosuojalausekkeista ja käyttöehdoista.

Mobiilisovellukset

Sovelluksiamme tarjotaan erilaisten sovellus- ja ohjelmistoympäristöjen kautta, mukaan luettuna Applen App Store, Google Play -kauppa sekä erilaiset sosiaalisen median verkot, kuten Facebook. Jos käytät tällaista ympäristöä tai sosiaalista verkkoa tai rekisteröidyt sellaiseen, kyseinen ympäristö tai verkko saattaa kerätä henkilötietojasi. Me emme pysty käytännössä vaikuttamaan tähän. Löydät tähän liittyvää tietoa kyseisen ympäristön tai verkon tietosuojaohjeista tai -lausekkeista.

Tietoturva

Pyrimme estämään palvelujemme väärinkäytön, joten keräämme tietoturva-alan palveluntarjoajan avustuksella evästeitä käyttämällä anonyymejä tietoja käyttäjän päätelaitteesta (ns. laitekohtaisia tietoja), raakatietoa TCP/IP-yhteydestä sekä käyttötietoja omalta sivustoltamme.

Kerättäviin tietoihin lukeutuu myös käyttäjän IP-osoite, joka salataan muutaman sekunnin kuluessa. Henkilötietoja ei kerätä eikä tallenneta. Tietoturva-alan palveluntarjoaja tallentaa kerätyt tiedot omaan tietokantaansa huijausyritysten estämiseksi.

Tietoturva-alan palveluntarjoaja tekee tietopankissaan päätelaitteellesi riskiarvion, jonka noudamme, kun teet tai olet tekemäisilläsi verkkosivustoillamme (esim. kassalle mennessäsi) vastikkeellisen sopimuksen, johon liittyy maksu, eli yleensä ostoksen.

Riskiarviota käytetään perusteena sille, tuleeko sopimus voimaan vai ei, mutta se ei ole ainoa peruste.

Lähetämme asianmukaiset tiedot tietoturva-alan palveluntarjoajallemme, jos havaitsemme, että käyttäjä on väärinkäyttänyt tai yrittänyt väärinkäyttää palvelujamme. Tällöinkin käsittelemme vain laitekohtaisia tietoja henkilötietoja lähettämättä.

Peruuttamisoikeus ja tietojen poisto

Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn, voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Bigpoint poistaa henkilötietosi, kun niitä ei enää tarvita tai jos olet pyytänyt tietojen poistamista. Huomaa, että tietoja ei voida poistaa, jos tietojen säilyttämiseen on oikeudellisia tai muita syitä tai jos tietoja tarvitaan palveluista laskuttamiseen.

Tietoa tietosuojasta, oikeudesta tietoon sekä tietojen korjaamisesta, poistamisesta ja estämisestä

Jos sinulla on yleistä kysyttävää näistä tietosuojatiedoista ja tietosuojasta tai jos haluat tiedustella, korjata, estää tai poistaa henkilötietojasi oikeudellisten määräysten mukaisesti, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse tai postitse. Ilmoita tällöin käyttäjätunnuksesi, käyttäjänimesi, sähköpostiosoitteesi sekä lisäksi soveltuvissa määrin pelin nimi. Voit ottaa suoraan yhteyttä meihin tai tietosuojavastaavaan käyttämällä näiden tietosuojatietojen ylälaidassa olevia yhteystietoja.

Oikeus hakea muutosta sääntelyelimeltä

Sinulla on oikeus jättää valitus tietosuojeluviranomaisille. Voit ottaa yhteyttä oman asuinpaikkasi tai -alueesi päteviin tietosuojaviranomaisiin tai meistä vastaaviin viranomaisiin: Hamburg Commission for Data Protection and Freedom of Information, Klosterwall 6 (kortteli C), 20095 Hampuri, puh: 040 / 428 54 – 4040, faksi: 040 / 428 54 – 4000, Sähköposti:

Suojauslausumat

Kaikki yhtiömme työntekijät saavat säännöllistä tietosuojakoulutusta ja he ovat sitoutuneita tietosuojaan. Tietokonekeskuksemme ja talon sisäinen EDP-osastomme mukauttavat jatkuvasti teknisiä suojausvarotoimia voimassaolevien suojausehtojen ja -vaatimusten mukaisesti. Kumpaakin valvotaan jatkuvasti sisäisten käytäntöjemme sekä tietosuojavastaavan toimesta. Internet-tekniikoissa saattaa kuitenkin esiintyä tietoturva-aukkoja, joiden takia täyttä suojausta ei voida taata. Käyttäjät voivat tästä syystä lähettää meille tietoja muilla tavoin, kuten puhelimitse tai faksilla.

Muutokset ja päivitykset tietosuojatietoihin

Pyydämme sinua pysymään ajan tasalla näiden tietosuojatietojen sisällöstä. Näitä tietosuojatietoja muutetaan, jos muutokset suorittamassamme tietojenkäsittelyssä sitä edellyttävät. Saat ilmoituksen, jos tällaiset muutokset edellyttävät yhteistoimintaasi (kuten suostumustasi) tai jotain muuta yksittäistä ilmoitusta.

Jos tietosuojatiedot sisältävät yhtiöiden tai organisaatioiden osoitteita tai yhteystietoja, on huomattavaa, että niissä saattaa tapahtua ajan mittaan muutoksia. Sinun kannattaakin tarkastaa tiedot ennen kuin otat meihin yhteyttä.

Version pvm: 26.4.2021