Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français Magyar Italiano 日本語 Nederlands Norsk Polski Português BR Português Română Русский Slovensky Svenska Türkçe

Sekretesspolicy

Ansvarig för detta interneterbjudande

Bigpoint GmbH

Drehbahn 47-48

20354 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 8814130 (ej support)

info@bigpoint.net (ej support)

Namn och adress till dataskyddsansvarige

Dataskyddsorgan

Maximilian Hartung

Frauentorstraße 9

86152 Augsburg

Tel.: +49 821 90786458

datenschutz@bigpoint.com

Allmänt

I denna sekretesspolicy får du information om vilka personliga uppgifter vi lagrar i samband med att du använder vårt internetutbud och våra spel och hur dessa uppgifter bearbetas och används. Vi sätter stort värde på dataskydd.

Vi har vidtagit flera elektroniska, tekniska, fysiska, rättsliga och administrativa åtgärder för att skydda dina uppgifter från obehörig åtkomst och förlust. Vi har vidtagit de nödvändiga tekniska och administrativa åtgärderna för att se till att både interna och externa tjänsteleverantörer följer dataskyddsbestämmelserna.

Denna sekretesspolicy innehåller transparent och tydlig information för att säkerställa att besökare på vår webbplats är välinformerade gällande insamling, bearbetning och användning av personliga uppgifter.

Personliga uppgifter

Personliga uppgifter är all information som gäller en identifierad eller identifierbar person (exempelvis namn, adress, telefonnummer, födelsedatum eller e-postadress). Kortfattat kan du använda vårt onlineerbjudande utan att tillhandahålla personliga uppgifter, men användningen av vissa tjänster kan komma att kräva personliga uppgifter, exempelvis vid registrering till våra spelprodukter och -tjänster eller vid deltagande i en tävling.

Rättslig grund och bearbetningssyften

Vi samlar in personliga uppgifter i följande syften:

Vi bearbetar personliga uppgifter i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla tjänster och ta betalt för dessa tjänster. Detta gäller i synnerhet spelprocesser, spelpoäng och information om nyttjande och betalning av tjänster. Dessutom använder vi dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig. Detta omfattar framför allt att kunna erbjuda dig hjälp och support samt att kunna tillhandahålla viktig information om ditt avtal. Med ditt samtycke håller vi dig informerad om nyheter, händelser och erbjudanden antingen via e-post, telefon eller sms.

Om du har använt spel och tjänster på Bigpoints portal en längre tid vill vi göra dig uppmärksam på att vi också använder uppgifter från vårt föregångarbolag och nuvarande systerbolag: Bigpoint S.à.r.l. Co, SCS, 10A rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxemburg. Det handlar då om grundläggande uppgifter som vi behöver för att kunna fortsätta erbjuda spelen utan avbrott (detta gäller i synnerhet spelförlopp, spelstatus samt information om utnyttjande och betalning av tjänster).

Legitimt behov av databearbetning

Enligt definitionen av databearbetning under paragraf 6 f DS-GVO (tyska dataskyddslagen) finns ett legitimt behov för att bedriva vårt företag, i synnerhet för våra anställdas och ägares välmående.

Dataskydd i ansökningsprocessen

Vi samlar in personliga uppgifter från sökande för att behandla ansökningar, vilka sparas vid upprättandet av ett anställningskontrakt för att implementera anställningsförhållandena. De lagliga bestämmelserna skall tas i beaktande här. Vid ett eventuellt avslag skall ansökningsdokumentationen raderas inom två månader. Ett undantag till detta är exempelvis om vi måste behålla dokumentationen som bevis i en process gällande tyska jämställdhetslagen, eller om andra legitima behov finns. Vi ber om godkännande om vi skulle vilja behålla dokumentationen i vår ansökningspool under en längre period.

Kreditinformation

För tyska användare behåller vi information om betalningshistorik från infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, i den mån som det är nödvändigt för att avsluta eller upprätthålla ett kontrakt mellan den relevanta personen och ansvarig förvaltare.

Cookies och insamling av loggfiler

I samband med användning av våra webbplatser, forum och spel lagrar vi följande opersonliga uppgifter:

Denna information används dock inte i personrelaterade syften utan endast för statistisk utvärdering av anonymiserade dataposter.

IP-adresser och tillhörande internetuppgifter lagras [under en period på högst sex månader] inom ramen för våra juridiska lagringsförpliktelser. Informationen kan också komma att lagras i syfte att garantera datasäkerheten och stabiliteten hos vårt system. I undantagsfall använder vi också din IP-adress och tillhörande internetuppgifter för att utesluta olaglig användning av ett konto av flera personer för bedrägerisyften. Vi kommer att be om ditt medgivande för att kunna använda informationen i detta syfte inom ramen för spelvillkoren för respektive spel.

Tillåtelse av cookies:

Trots att denna information kan utläsas i andra delar av sekretesspolicyn vill vi än en gång göra dig uppmärksam på att vi, i syfte att kunna erbjuda optimal användning av vår portal och våra spel och tjänster (med hänsyn till användarupplevelsen) samlar in och använder cookies. Genom att godkänna våra allmänna affärsvillkor ger du ditt medgivande till detta. Du kan när som helst välja att återkalla detta medgivande för framtida användning genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen datenschutz@bigpoint.com. Samma adress gäller också om du vill veta mer eller har frågor om cookies.

Hur man blockerar eller tar bort cookies

Du kan blockera lagringen av cookies i din webbläsare och radera cookies sparade i din webbläsare när som helst. Observera att det här onlineerbjudandet eventuellt inte fungerar, eller endast fungerar till en viss gräns, utan användningen av cookies.

Observera att invändningar gällande skapandet av användarprofiler delvis fungerar via cookies. Om du raderar alla cookies kan en invändning inte längre tas i beaktande och måste samlas in från dig på nytt.

Räckviddsmätning

I detta onlineerbjudande bearbetas statistiska uppgifter med hjälp av “Skalierbare Zentrale Messverfahren” (SZM/SZMnG) från INFOnline GmbH(https://www.infonline.de). Därigenom samlas anonyma mätvärden in. För att känna igen datorsystem använder SZM-mätningen antingen en cookie med namnet “ioam.de”, “ivwbox.de”, ett LocalStorage Object eller en signatur som skapas av olika uppgifter som överförs automatiskt från din dator. IP-adresser lagras inte och bearbetas endast i anonymiserad form. Mätningen har utvecklats med hänsyn till dataskyddet. Mätningens syfte är att fastställa användartäthet och antalet användare för en viss webbplats statistiskt sett. Enskilda användare identifieras inte. Din identitet förblir skyddad. Du kommer inte att ta emot någon reklam via systemet. För webberbjudanden som ingår i “Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V.” (IVW – www.ivw.eu) eller deltar i studien “internet facts” utförd av “Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V.” (AGOF – www.agof.de) publiceras användarstatistiken varje månad av AGOF och “Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V.” (ag.ma - www.agma-mmc.de), liksom av IVW, och kan granskas på http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de och http://www.ivw.eu. Utöver publicering av mätuppgifter genomför IVW regelbundna kontroller av SZM för att säkerställa att användningen sker inom ramen för gällande reglering och dataskydd. Mer information om SZM hittar du på INFOnline GmbH:s webbplats (https://www.infonline.de), som bedriver SZM-verksamhet, AGOF:s dataskyddssida (http://www.agof.de/datenschutz) och IVW:s dataskyddssida (http://www.ivw.eu). Du kan motstätta dig databearbetning genom SZM via följande länk: http://optout.ioam.de och http://optout.ivwbox.de.

Dataöverföring och tjänsteleverantörer

Vi behandlar dina uppgifter med strikt sekretess och kommer inte att tillhandahålla dem till tredje part annat än om du uttryckligen givit ditt medgivande till detta. Dock kan vi under vissa omständigheter tvingas att delge dina uppgifter utan ditt medgivande, till exempel till en undersökande myndighet. Delgivandet sker då enbart inom ramen för vad som krävs enligt lag. Under vissa omständigheter ger vi systerbolag inom Bigpoint-gruppen, och/eller tredje part, i uppdrag att utföra vissa av våra tjänster. Detta gäller framför allt betalningstransaktioner via externa tjänsteleverantörer (t.ex. Paypal, Global Collect) samt indrivning av uteblivna betalningar med hjälp av inkassobolag. Vi kan även komma att delge dina uppgifter till våra systerbolag inom Bigpoint-gruppen i marknadsföringssyfte, liksom i syfte att vidareutveckla och förbättra våra spel. Våra systerbolag inom Bigpoint-gruppen samt externa bolag är skyldiga att hantera dina uppgifter säkert och konfidentiellt i den utsträckning som krävs för att fullgöra sina uppdrag. Tjänsteleverantörer är vanligtvis inblandade som behandlare som endast har behörighet att bearbeta personliga uppgifter från användare i detta onlineerbjudande i enlighet med våra tydliga instruktioner.

Lagringstid/bevarandeperioder

Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla vårt onlineerbjudande och de tillhörande tjänsterna eller om vi har legitimt behov av vidare lagring. I alla andra fall raderar vi din personlig information utom sådan information som vi kan komma att behöva gällande kontraktsenliga eller lagstadgade krav (exempelvis till skatt eller till kommersiella syften, t.ex. fakturor). Kontraktsenliga bevarandeperioder kan uppkomma från kontrakt med tredje part (exempelvis upphovsrättsägare och underordnade upphovsrätter). Vi blockerar alla uppgifter som omfattas av en bevarandeperiod fram till och med att bevarandeperioden upphör.

Spelinformation och partnererbjudanden

Genom att kryssa i rutan vid “Spelinformation och partnererbjudanden” ger du oss ditt uttryckliga medgivande till att ta emot dessa meddelanden. Medgivandet registreras och kan när som helst återkallas skriftligen via vårt kontaktformulär (www.bigpoint.net/support/).

Google Analytics

Denna webbplats använder webbanalystjänsten Google Analytics och Google Analytics-rapporter för att utvärdera demografiska data och intressen. Tjänsten tillhandahålls av Google Inc. (“Google”). Google Analytics använder s.k. “cookies”, textdata som lagras på din dator och gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Uppgifterna som samlas in av dessa cookies om hur du använder webbplatsen vidarebefordras i regel till en av Googles servrar i USA och lagras där. Om en IP-anonymisering har aktiverats på denna webbplats kommer Google dock att dessförinnan förkorta din IP-adress inom Europeiska Unionens medlemsstater, liksom andra stater som ingår i avtalet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en av Googles servrar i USA och förkortas där. På uppdrag av den som driver denna webbplats kommer Google att använda uppgifterna för att utvärdera din användning av webbplatsen. Rapporter kommer att sammanställas om dina aktiviteter på webbplatsen och tjänster i samband med användandet av sidan och internet. Resultatet levereras sedan till den som driver webbplatsen. Den som driver webbplatsen kommer att använda sig av uppgifter som inhämtats via intresserelaterade reklamuppgifter från tredjepartsleverantör (t.ex. ålder, kön och intressen) för att ta reda på mer om de som använder denna webbplats. Ingen personrelaterad utvärdering sker, utan endast en statistisk utvärdering av anonymiserade data. Den IP-adress som vidarebefordras från din webbläsare inom ramen för Google Analytics kommer inte att kopplas samman med andra uppgifter från Google. Du kan förhindra att cookies sparas genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att du då inte kan använda samtliga funktioner på denna webbplats till fullo. Du kan dessutom förhindra att data, som skapas av cookies när du besöker webbplatsen (inkl. din IP-adress), registreras och bearbetas av Google genom att ladda ned och installera webbläsarpluginen på följande länk http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Om du vill anpassa eller förhindra utvärderingen av dina demografiska eller intressebaserade data kan du avaktivera Google Analytics visningsannonsering och anpassa annonseringarna i Google Display-nätverket: https://www.google.com/settings/ads.

Om du ansluter till denna webbplats via en mobil enhet (smarttelefon, surfplatta o.s.v.) kan du invända dig mot Googles användning av dina uppgifter genom att klicka på en separat länk i dialogrutan som visas.

Användarbaserad online-reklam

Reklamen i detta online-erbjudande optimeras för att passa dig och dina intressen baserat på anonym insamling och bearbetning av ditt användarbeteende. Ansvarig för detta är ProSiebenSat.1 Digital GmbH som telemedia-operatör i samarbete med online-reklamföretaget SevenOne Media GmbH, ett dotterbolag till ProSiebenSat.1 Group och ProSiebenSat.1 Digital GmbH, i enlighet med § 15 i den tyska aktielagstiftningen. I samband med detta använder tredjepartsföretag, på uppdrag av oss, s.k. cookies för att samla in användaruppgifter från din dator. Det rör sig om uppgifter som kan samlas in medan du t.ex. uppehåller dig på sidorna som tillhör detta online-erbjudande eller klickar på reklam. På så sätt kan vi analysera användningen av online-reklam och erbjuda dig reklaminslag som intresserar dig och motsvarar dina preferenser (“användarbaserad online-reklam”). I samband med detta lagras inga personliga uppgifter (såsom namn, adress eller e-postadress). IP-adresser anonymiseras så att de inte kan knytas till någon person.

Om du inte längre vill ta emot användarbaserad online-reklam kan du ändra dina webbläsarinställningar så att inga cookies används eller sparas. Du kan också motsätta dig att tredjepartsföretag använder cookies på uppdrag av oss via följande länkar:

Nugg.ad AG: http://ad-choices.nuggad.net

AudienceScience: http://www.audiencescience.com/de/privacy

Criteo GmbH: http://www.criteo.com/privacy

Vi tillåter dessutom tredje part av andra slag, t.ex. medieagenturer, att använda cookies för att analysera användningen av online-reklam och erbjuda dig reklam som motsvarar dina preferenser inom våra online-erbjudanden. Vi gör det också möjligt för medieagenturer att rikta in sig på målgrupperna för sina kampanjer så precist som möjligt. För att uppnå detta skapas t.ex. anonym användarstatistik och uppgifter kan bearbetas i marknadsundersökningssyfte. Uppgifterna kan inte knytas till någon viss person. Mer information om denna leverantörs dataskydd samt information om möjligheten att bestrida användningen av cookies i samband med användarbaserad online-reklam finns att hämta på hemsidan för SevenOne Media GmbH under https://www.sevenonemedia.de/web/sevenone/datenerhebung-anderer-dienstleister1. Du kan förhindra att tredje part använder cookies på din dator genom att ändra inställningarna i din webbläsare.

SevenOne Media GmbH har valt att frivilligt följa den självreglering som rekommenderas av det tyska dataskyddsrådet för online-reklam (DDOW). Du kan läsa den självregleringskodex (“Kodex für Telemedienanbieter - Erstparteien”) som gäller för oss som förstapartsföretag under följande länk: www.meine-cookies.org/ddow.html.

Plug-ins för sociala medier

Facebook

På vår webbplats finns hänvisningar (länkar) till det externa sociala nätverket Facebook. Denna webbplats drivs uteslutande av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook).

Hänvisningarna visas inom ramen för vår webbplats genom Facebooks logotyp eller med tillägget “Gilla” (inga Facebook-plug-ins används).

Om du följer hänvisningen genom att klicka på länken aktiveras Facebook-plug-ins och din webbläsare skapar en direkt anslutning till Facebooks servrar.

Om du följer hänvisningen från vår webbplats genom att klicka på länken och loggar in på ditt personliga användarkonto hos Facebook kommer information om att du har besökt vår webbplats att överföras till Facebook.

Besöket på vår webbplats kan kopplas till ditt konto av Facebook. Dessa upplysningar överförs till Facebook och lagras där. För att förhindra detta måste du logga ut från ditt Facebook-konto innan du klickar på länken. Funktionerna som används av Facebook i samband med länkarna, framför allt överföringen av information och användaruppgifter, aktiveras inte genom ett besök på vår webbplats, utan först när du klickar på den aktuella länken.

För att få veta mer om Facebooks datainsamlings mål och omfattning, hur Facebook använder och bearbetar uppgifterna, liksom dina rättigheter och möjligheter att göra inställningar för att skydda din privatsfär, vänligen ta del av Facebooks dataskyddspolicy (http://sv-se.facebook.com/about/privacy/).

Om du har andra frågor om insamling, bearbetning eller användning av dina personuppgifter, liksom frågor gällande utlämnande, redigering, blockering eller raderande av data, är du välkommen att kontakta oss.

Facebook Connect

Vi erbjuder dig möjligheten att logga in på våra tjänster via Facebook Connect. Du leds vidare till Facebooks sida där du loggar in med dina användaruppgifter för Facebook. Facebook-profilen kommer då att kopplas till våra tjänster. Genom denna koppling –beroende på dina Facebook-inställningar – kommer följande uppgifter att vidareförmedlas till oss resp. hämtas in av oss: namn, födelsedatum och e-postadress.

Vi använder dessa uppgifter uteslutande för identifikation och kontraktsfullgörande. Du hittar mer information om Facebook Connect och sekretessinställningar i Facebook Inc.:s datapolicy och användarbestämmelser.

Google Plus

Vår webbplats använder även knappen “+1” från det sociala nätverket Google Plus, som drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (Google). Knappen känns igen på tecknet “+1” mot vit eller färgad bakgrund.

Om du besöker en webbsida på vår webbplats som har en sådan knapp skapar din webbläsare en direkt anslutning till Googles servrar. Innehållet i knappen “+1” överförs direkt från Google till din webbläsare och integreras av denna på webbplatsen. Vi har därför inget inflytande över omfattningen av de upplysningar som Google samlar in med hjälp av knappen, men utgår från att din IP-adress är med bland dessa.

För att få veta mer om Googles datainsamlings mål och omfattning, hur Google använder och bearbetar uppgifterna, liksom dina rättigheter och möjligheter att göra inställningar för att skydda din privatsfär, vänligen ta del av Googles dataskyddspolicy http://www.google.com/intl/sv/+/policy/+1button.html.

Om användare har ett Google Plus-konto och inte önskar att få sina uppgifter insamlade och länkade till deras sparade Google-medlemsdata via vår webbplats måste användare logga ut från sina Google Plus-konton innan de besöker våra webbplatser.

Mobilappar

Våra appar tillhandahålls via olika app- och programplattformar som Apple App Store, Google Play Store och sociala nätverk som Facebook. Om du öppnar, registrerar eller använder en plattform eller ett socialt nätverk kan personliga uppgifter samlas in och användas av respektive plattform eller socialt nätverk, över vilka vi inte har något inflytande. Du hittar alla relevant information i sekretesspolicyn för varje plattform eller socialt nätverk.

IT-säkerhet

Med hjälp av en IT-säkerhetsleverantör och i syfte att förhindra missbruk av våra tjänster, samlar vi in och behandlar specifika uppgifter anonymt om funktionerna hos användarens dataenhet (“enhetsspecifika data”), rådata från TCP/IP-anslutningen och uppgifter om användningen av vår webbplats genom att använda så kallade “cookies” och spårningsteknik.

Initialt samlas även IP-adressen in och behandlas, men krypteras inom ett par sekunder. Inga personuppgifter samlas in eller lagras. Informationen lagras hos IT-säkerhetsleverantören i en databas i syfte att förhindra bedrägeri.

Om du, på vår webbplats, sluter ett avtal med ekonomiska villkor eller om du är på väg att sluta ett avtal med ekonomiska villkor (t. ex. i början av beställningsprocessen), så hämtar vi en riskbedömning för den enhet du använder från IT-säkerhetsleverantörens databas, som har lagrats där.

Riskbedömningen används – dock inte uteslutande – som underlag för att avgöra om ett avtal med ekonomiska villkor kan ingås.

Om det kommer till vår kännedom att en användare missbrukar eller försöker att missbruka våra tjänster, skickar vi även insamlade data till IT-säkerhetsleverantören. I denna process överförs dock endast enhetspecifika data, och inga personuppgifter.

Ångerrätt, radering av data

Om du har gett oss ditt medgivande att bearbeta dina personliga uppgifter kan du när som helst återkalla ditt medgivande.

Vi raderar dina uppgifter när dessa inte längre behövs eller när du har bett om detta. Observera att uppgifterna inte kan raderas om vi är skyldiga att lagra uppgifterna eller om vi fortfarande behöver uppgifterna för att kunna ta betalt för våra tjänster.

Information om dataskydd, visning av information och korrigering, borttagning och blockering av data

För allmänna frågor om denna sekretesspolicy och dataskydd, eller om du skulle vilja granska, korrigera, blockera eller ta bort dina personliga uppgifter i enlighet med lagstiftade bestämmelser, kan du kontakta oss via e-post eller post, och uppge ditt användar-ID och användarnamn, din e-postadress och, om tillämpligt, ditt spel. HYPERLÄNK “http://sv.bigpoint.com/support/” Du kan kontakta oss eller dataskyddsansvarige direkt via informationen överst i denna sekretesspolicy.

Besvärsrätt hos tillsynsmyndigheten

Du har rätt att lämna in klagomål till en dataskyddsinstans. Du kan kontakta den dataskyddsinstans som gäller för platsen du bor på eller den instans som är ansvarig för oss, vilken är: Hamburg Commission for Data Protection and Freedom of Information, Klosterwall 6 (Block C), 20095 Hamburg, Tel.: 040 / 428 54 – 4040, Fax: 040 / 428 54 – 4000, e-post: mailbox@datenschutz.hamburg.de

Säkerhetsföreskrifter och teknisk information

Alla anställda på vårt företag får regelbunden utbildning i dataskydd och är förpliktade att skydda data. Vårt datacenter och vår egen avdelning för elektroniskt dataskydd anpassar sig hela tiden efter de tekniska säkerhetsåtgärder som krävs. Båda granskas genom våra interna procedurer och av dataskyddsansvarige. Trots det kan internetteknologier ha säkerhetsbrister som gör att vi inte kan garantera fullständigt skydd. Användare kan därför skicka in uppgifter till oss via andra metoder, exempelvis telefon eller fax.

Följande tekniska information låter dig justera sekretessinställningarna i din webbläsare.

Internet Explorer:

Läs mer på:

http://windows.microsoft.com/sv-se/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7

Mozilla Firefox:

Läs mer på:

https://support.mozilla.org/sv/kb/aktivera-och-inaktivera-kakor-webbplatser-installningar

Google Chrome:

Läs mer på:

https://support.google.com/chrome/answer/95647

Safari:

Läs mer på:

http://help.apple.com/

Versionsdatum: 2017-12-11