Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français Magyar Italiano 日本語 Nederlands Norsk Polski Português BR Português Română Русский Slovensky Svenska Türkçe

Декларация за поверителност

Отговорен орган за уеб предложението

Bigpoint GmbH

Drehbahn 47-48

20354 Hamburg

Тел.: +49 (0) 40 8814130 (без поддръжка)

info@bigpoint.net (без поддръжка)

Име и адрес на служител по защита на данните

Data Protection Agency

Maximilian Hartung

Frauentorstraße 9

86152 Augsburg

Тел.: +49 821 90786458

datenschutz@bigpoint.com

Основни положения

Настоящата Декларация за поверителност Ви информира относно Вашите лични данни, които се събират от Bigpoint в рамките на изпълнението на задълженията ни като доставчик на интернет услуги и игри, както и относно обработката, съхраняването и опазването на събраните данни. Защитата на Вашите лични данни е много важна за нас.

Личните Ви данни са защитени многостранно от злоупотреби: посредством електронна, техническа, физическа, договорна и административна защита. Bigpoint изпълнява всички необходими технически и организационни действия, за да осигури спазването на изискванията за защита на личните данни както в рамките на фирмата, така и от страна на външни доставчици и партньори.

Настоящата Декларация за поверителност съдържа прозрачна и ясна информация, за да гарантира, че посетителите на страницата и клиентите са достатъчно информирани по отношение на събирането, обработката и използването на техните лични данни.

Лични данни

Личните данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице (напр. име, адрес, телефонен номер, дата на раждане или имейл адрес). По принцип можете да използвате нашето уеб предложение, без да предоставяте личните си данни, но използването на определени услуги, напр. регистрация за нашите игри, продукти и услуги или участие в конкурс, го изисква.

Правно основание и цели на обработката

Ние събираме лични данни:

Също така обработваме потребителски данни до степента, необходима за изпълнението на услуги или за таксуването им. Това се отнася конкретно за процесите в игрите, резултатите в игрите и информация за използването и уреждането на услуги. Също така използваме Вашите данни, за да комуникираме с Вас. Това включва, конкретно, предоставяне на съдействие и поддръжка, както и предоставяне на важна информация по договора. След като получим съгласие от Ваша страна, ние ще Ви изпращаме информация за новини, събития и промоции по имейл, чрез телефонен разговор или текстово съобщение.

В случай че сте потребител на портала на Bigpoint от дълго време, както и на игрите или услугите ни, Ви информираме, че използваме данните, събрани от нашата фирма предшественик Bigpoint S.à.r.l. Co, SCS, 10A rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg (понастоящем наша дъщерна фирма). Отнася се до основни данни, които са ни необходими, за да продължим да предлагаме игри без всякакво прекъсване. Това са преди всичко данни, свързани с протичането на игрите и резултатите на играчите, както и данни, свързани с употребата и заплащането на услугите.

Законен интерес от обработката на данни

В съответствие с обработването на данни съгласно чл. 6 f от DS-GVO (Общия регламент на Германия относно защитата на данните) законният ни интерес е провеждане на бизнес дейност, по-специално по отношение на благосъстоянието на нашите служители и собствениците на дружеството.

Защита на данните в процеса на кандидатстване

Ние събираме лични данни от кандидатите, с цел обработка на заявленията, които ще бъдат запаметени при сключването на трудов договор за изпълнение на трудовото правоотношение. В този случай се спазват правните разпоредби. При отказ документацията за кандидатстване ще бъде изтрита след не по-късно от два месеца. Изключение от това е например, ако се налага да запазим документите за кандидатстване като доказателство в процес, свързан с немския Общ закон за защита от дискриминация или ако съществуват други законни интереси. Ще поискаме Вашето съгласие, в случай че е необходимо да задържим документи за кандидатстване в базата данни за по-дълъг период от време.

Кредитна информация

Само за немските потребители: ще получим информация относно историята на плащанията Ви от infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, доколкото това е необходимо за сключването или изпълнението на договор между съответното лице и отговорния орган.

Бисквитки и събиране на протоколни файлове

В рамките на използването на нашите интернет страници, форуми и игри Bigpoint събира следните неперсонални данни:

Обработката на гореспоменатите данни не се използва с цел персонализиране на потребителите, а служи само за статистически цели.

IP адресите и съответните интернет данни съхраняваме [за период от макс. 6 месеца] съгласно законовите ни задължения за съхранение. Допълнително, съхраняването на тези данни се извършва в съответствие с изискванията за защита на данните, за да се осигурят стабилността и техническата безопасност на нашата система. В отделни случаи Bigpoint може да използва съхранените IP адреси и принадлежащите към тях данни, за да предотврати многократното използване на акаунти с цел измама. Съгласието за използването на тези данни ще бъде взето съгласно условията за игра в съответните игри.

Съгласие за съхраняване на бисквитки:

Въпреки че това е изрично упоменато в тази Декларация за поверителност, с настоящото искаме изрично да подчертаем още веднъж, че с цел оптимизиране на нашия портал, както и на игрите и услугите ни (по смисъла на „опита на играча“), събираме и съхраняваме бисквитки. Вие давате съгласието си за това с приемането на нашите Общи условия. Можете да оттеглите това съгласие по всяко време чрез имейл на адрес datenschutz@bigpoint.com за бъдещи периоди. За допълнителна информация и въпроси по отношение на бисквитките моля да се обръщате на същия адрес.

Как да забраните употребата на бисквитки или да изтриете наличните?

Можете да деактивирате съхраняването на бисквитки от настройките на браузъра и да изтриете съхранени бисквитки по всяко време. Въпреки това имайте предвид, че без използването на бисквитки, това уеб предложение може да не функционира, или да функционира само в ограничена степен.

Освен това имайте предвид, че отказите от създаването на профили за потребление работят частично чрез бисквитки за отказ. Ако решите да изтриете всички бисквитки, е възможно такъв отказ да не бъде разгледан и следва да го изпратите отново.

Обхват на измерванията

Събирането на статистически данни с цел изследване на ползването на онлайн предложенията става по метода за скалиране на статистически данни (SCM / SCMnG) на INFOnline Ltd. GmbH (https://www.infonline.de). При този метод се събират анонимни данни. За измерванията по метода SCM с цел разпознаване на компютърните системи се използва алтернативно или бисквитка с ID „ioam.de“, „ivwbox.de“, обект LocalStorage или сигнатура, която се състои от различни автоматично предавани информации от браузъра Ви. IP адресите се обработват само в анонимизиран вид. Обхватът на измерванията е разработен, като са спазени изискванията за защита личните данни. Цел на обхвата на измерванията е да се идентифицират начинът на потребление и броят на потребителите на определена страница в интернет. По никакъв начин няма да се идентифицират отделни потребители. Идентичността им винаги остава защитена. Потребителите няма да получават никакви рекламни материали от системата. За уеб предложения, чийто автори са членове на Информационното общество за разпространение на реклама (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW – www.ivw.eu) или са участници в проучването на Работната група за онлайн изследвания (Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF – www.agof.de), Internet facts, статистическите данни за потребителите се публикуват месечно от AGOF и от Работната група за медийни анализи (Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (ag.ma - www.agma-mmc.de), както и от IVW, и могат да се видят на адреси http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de и http://www.ivw.eu. В допълнение към публикуването на данните IVW проверява редовно прилагането на метода SCM с цел да се спази правилното му използване във връзка със защита на личните данни. Повече информации относно метода SCM могат да се намерят на уеб страницата на INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), през която се управлява метода SCM, уеб страницата за защита на личните данни на AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) и уеб страницата за защита на личните данни на IVW (http://www.ivw.eu). Можете да прекратите обработването на данни чрез метода SCM с помощта на следната връзка: ttp://optout.ioam.de и http://optout.ivwbox.de.

Прехвърляне на данни на трети лица и доставчици на услуги

Вашите данни ще бъдат строго поверително обработени и няма да бъдат предавани на трети лица, с изключение на случаите, когато изрично сте дали съгласието си за това. В отделни случаи е възможно, без Вашето съгласие, да сме задължени по закон да предадем данните Ви, например на разследващите органи. Количеството и качеството на оповестените данни обаче няма да надвишават изискуемите по закон. Понякога се налага да ангажираме дъщерни или други фирми за извършването на услуги. Това се отнася преди всичко до извършването на разплащания посредством външни доставчици (PayPal, Global Collect и т.н.), както и в случай на забавяне на плащане, за ангажирането на инкасо-фирма. Допълнително предоставяме данните Ви на свързани с нас дъщерни фирми от групата на Bigpoint за маркетингови цели и за разработване и подобряване на нашите игри. Тези свързани с нас дъщерни фирми от групата на Bigpoint и външните фирми са задължени да обработват данните Ви поверително и сигурно и имат разрешение само да обработват личните данни на потребителите на това уеб предложение в съответствие с нашите изрични указания.

Период на съхранение/периоди на задържане

Вашите данни ще бъдат съхранявани толкова дълго, колкото е необходимо за предоставянето на това уеб предложение и свързаните с него услуги или в случай че имаме законен интерес от по-нататъшното съхранение на такива данни. При всички положения, ние ще изтрием Вашите лични данни, освен ако не са ни необходими в съответствие с договорни и законови изисквания (напр. за данъчни или търговски цели, напр. фактури). Договорни периоди на задържане могат да възникнат и от договори с трети страни (напр. собственици на авторски права и съпътстващи авторски права). Ще бъдат блокирани всички данни, подлежащи на период на задържане до изтичането на такъв период.

Информации за играчи и предложения за партньори

С поставянето на отметка на Game Information and Partner Offers (Информация за играчи и предложения на партньори) Вие давате изричното си съгласие за получаване на нашите съобщения. Съгласието Ви ще бъде протоколирано, като по всяко време имате право да го оттеглите писмено, попълвайки формуляра за контакт (www.bigpoint.net/support/).

Google Анализ

Този уебсайт използва продукта за уеб анализ Google Анализ и отчетите в него за оценка на демографските признаци и интереси. Това са услуги, предоставени от Google Inc. („Google“). Google Анализ използва т. нар. бисквитки, текстови документи, които се съхраняват на персоналния Ви компютър и които чрез Вас правят възможно анализирането на ползването на уебсайта. Създадената от бисквитките информация относно ползването на тази уеб страница се предава на сървър на Google в САЩ, където същата бива съхранена. В случай на активиране на IP анонимността на тази уеб страница Вашият IP адрес, стига той да се намира в рамките на страните от Европейския съюз (ЕС) или в някоя от страните на Европейската икономическа зона (ЕИЗ), ще бъде съкратен. Предаването на пълен IP адрес към сървър на Google в САЩ и последващото му съкращаване там се прави само в изключителни случаи. По поръчка на доставчика на тази уеб страница Google използва информацията за анализиране на ползването на уеб страницата от Вас за съставяне на доклади за активностите на уебсайта, както и за предоставяне на информация на оператора на уебсайта относно услугите, свързани с използването на уебсайта и на интернет. Операторът на този уебсайт ще оценява данните, придобити чрез реклама от Google, насочена към интереси, както и чрез данни за посетителите от доставчици трети страни (напр. относно възраст, пол и интереси), за да научи повече за потребителите на този уебсайт. При това не се използва информация, която може да идентифицира лично потребителите, а само статистическа оценка на превърнатите в анонимни набори от данни. Предаденият в рамките на Google Анализ IP адрес от Вашия браузър няма да бъде свързан с други данни на Google. Можете да избегнете инсталацията на бисквитки, избирайки съответните настройки в софтуера за своя браузър. Искаме да Ви обърнем внимание обаче, че в подобен случай е вероятно да не можете да използвате определени функции на този уебсайт в пълния им вид. Можете освен това да предотвратите регистрирането от Google на данните, събрани чрез бисквитки и показващи използването на уебсайта от Ваша страна (вкл. и IP адрес), както и обработването им от страна на Google, като изтеглите и инсталирате приставка, налична на следната връзка: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ако искате да коригирате оценяването на своите демографски признаци и интереси или пък да го предотвратите, можете да деактивирате Google Анализ за дисплейни реклами и да промените настройките за рекламите в дисплейната мрежа на Google: https://www.google.com/settings/ads.

Ако влизате в тази страница от мобилно устройство (смартфон, таблет и т.н.), можете да възразите срещу използването на Вашите лични данни от Google, като кликнете върху отделен линк в диалоговия прозорец, който се показва.

Таргетирана интернет реклама

Рекламата в нашите уебсайтове се оптимизира за Вас посредством анонимно събиране и обработване на данните, свързани с ползването Ви, с цел да се предвидят бъдещите Ви изисквания. Отговорници за това са ProSiebenSat.1 Digital GmbH като доставчик на услугата в партньорство с доставчика на онлайн услуги SevenOne Media GmbH, дъщерна фирма на медийната група ProSiebenSat.1 и свързаните фирми с ProSiebenSat.1 Digital GmbH (iSd §§ 15 ff AktG). По наше изискване външни фирми активират бисквитки на Вашия компютър с цел събиране на данни. Тук става въпрос за данни, които могат да се събират, докато Вие посещавате уеб страниците на тази онлайн услуга или кликвате върху рекламни банери. По този начин ние можем да анализираме използването на онлайн рекламата, за да Ви предоставим само рекламни банери, които биха били интересни за Вас и които биха отговаряли на Вашите интереси („таргетирана онлайн реклама“). Изключено е събирането на лични данни като име, адрес, имейл. IP адресите се анонимизират, така че да се изключи възможността за разпознаване на лицата, които ги ползват.

Ако не желаете да получавате таргетирана онлайн реклама, можете да прекъснете това, като изключите съхраняването на бисквитки във Вашия браузър. Освен това можете да оттеглите съгласието си за събирането на данни от бисквитки при нашите външни партньори, като използвате следните линкове:

Nugg.ad AG: http://ad-choices.nuggad.net

AudienceScience: http://www.audiencescience.com/de/privacy

Criteo GmbH: http://www.criteo.com/privacy

Допълнително разрешаваме на външните фирми, например рекламни агенции, да използват бисквитки с цел да анализират ползването на онлайн рекламата, за да Ви предоставят индивидуализирани и интересни рекламни предложения. Това от своя страна ще им позволи да достигнат целевите си групи без големи разходи. С тази цел се събират анонимни потребителски статистики, данните от които се използват за изследване на пазара. Изключена е възможността за индивидуално разпознаване. Допълнителна информация относно защитата на личните данни на потребителите, както и относно възможностите за отказ от използването на бисквитки за нуждите на онлайн рекламата въз основа на потребителите, се предлага на уебсайта на SevenOne Media GmbH на адрес https://www.sevenonemedia.de/web/sevenone/datenerhebung-anderer-dienstleister1. Можете да контролирате активирането на бисквитки от страна на външни фирми, като използвате съответната настройка на своя браузър.

По собствено желание SevenOne Media GmbH е поставена под контрола на Съвета за защита на личните данни на ФРГ (Deutschen Datenschutzrat Online-Werbung (DDOW). Валидният за нас Кодекс за саморегулиране (Kodex für Telemedienanbieter – Erstparteien) можете да намерите на следния линк: www.meine-cookies.org/ddow.html.

Плъгини на социалните мрежи

Facebook

На нашата уеб страница има препратки към социалната мрежа Facebook. Нейното представяне в интернет се поддържа изцяло от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook).

Препратките към Facebook се предлагат в рамките на нашата активност в интернет и са обозначени посредством логото на Facebook или допълнението „Харесва ми“ (за тях не се използват плъгини на Facebook).

Ако тези препратки се последват чрез кликване върху тях, активират се плъгините на Facebook и браузърът на клиента създава директна връзка със сървърите на Facebook.

Ако при посещението си на нашите страници последвате препратките и се логнете във Facebook през Вашия личен акаунт, информацията за посещението Ви на нашите страници се предава на Facebook и Facebook го регистрира на Вашия акаунт.

Тази информация се предава и съхранява от Facebook. Ако желаете да избегнете това, трябва, преди да кликнете върху препратката към Facebook, да излезете от своя акаунт там. Функциите на препратките към Facebook, и особено препращането на информации и потребителски данни, не се активират чрез посещението Ви на нашите страници, а чрез кликването върху тях.

Относно предназначението, обработката и употребата на събираните от Facebook данни, както и относно Вашите права, свързани с това, и възможностите за използването на съответните настройки за защита на Вашата лична сфера, можете да се информирате от указанията на Facebook (http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php).

Ако имате въпроси, свързани със събирането, обработката или използването на Вашите лични данни, както и за информации, поправки, блокиране или изтриване на данни, молим Ви да се обръщате към нашия отговорник по защита на личните данни.

Facebook Connect

Предоставяме Ви възможност да се регистрирате за услугите ни посредством Facebook Connect. За тази цел ще бъдете отведени на страницата на Facebook, от която ще влезете с данните си за вход във Facebook. След това профилът Ви във Facebook ще бъде свързан с нашите услуги. След свързването ще получаваме – в зависимост от настройките Ви във Facebook – следните данни или ще ги изискваме: име, дата на раждане, имейл адрес.

Използваме тези данни най-вече за целите на идентифицирането и сключването на договора. Допълнителни подробности за Facebook Connect и настройките за поверителността можете да получите от указанията за защита на данните и общите правила на Facebook Inc.

Google Plus

По нашите уеб страници се използва, също така, бутонът за кликване „+1“ на социалната мрежа Google Plus, която се предлага от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“). Бутонът може да се разпознае посредством символа „+1“ върху бял или цветен фон.

При посещението Ви на някоя от нашите страници, на която има този символ, Вашият браузър създава директна връзка със сървърите на Google. Съдържанието на бутона „+1“ се предава от Google на Вашия браузър и се свързва на ползваната уеб страница. Поради това ние нямаме никакво влияние върху количеството на данните, които се събират от Google чрез тази функция, смятаме обаче, че най-малкото Вашия IP адрес се съхранява.

Относно предназначението, обработката и употребата на събираните от Google данни, както и относно Вашите права, свързани с това, и възможностите за използването на съответните настройки за защита на Вашата лична сфера, можете да се информирате от указанията на Google http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Ако сте член на Google Plus и не желаете Google да събира данни относно ползването Ви на интернет, както и да ги свързва с Вашите членски данни при Google, трябва да излезете от своя акаунт в Google Plus, преди да посещавате нашите страници.

Мобилни приложения

Нашите приложения се предоставят чрез различни платформи за приложения и софтуер, включително Apple App Store, Google Play Store и социални мрежи като Facebook. Ако получите достъп до, регистрирате се или използвате съответната платформа или социалната мрежа, то те могат да събират и използват личните Ви данни, над което Вие нямате влияние. Ще откриете цялата информация в политиката за защита на личните данни или декларацията за поверителност на съответната платформа или социална мрежа.

Сигурност на информационните технологии

С помощта на доставчик на услуги за сигурност в сферата на информационните технологии събираме и обработваме анонимно определени данни за функционалността на крайното устройство, използвано от потребителя, (специфични за устройството данни), необработени данни от TCP/IP връзката и данни за използването на уебсайта ни чрез използването на т.н. бисквитки и проследяващи технологии с цел предотвратяване на злоупотреба с нашите услуги.

При това първоначално се събира и обработва и IP адресът, който обаче в рамките на няколко секунди се шифрира. Не се събират или съхраняват лични данни. Информацията се съхранява под формата на база данни при доставчика на услугите за сигурност в сферата на информационните технологии с цел предотвратяване на измама.

В случай че на уебсайта ни сключите договор с определен паричен интерес или ако такъв договор предстои да бъде сключен (напр. при започване на процеса за финализиране на плащане), извличаме оценка на риска за крайното устройство, което използвате, от базата данни на доставчика на услугите за сигурност, която се съхранява при него.

Оценката на риска се използва – но не изключително за тази цел – като основа за вземане на решение дали да бъде сключен договор с определен паричен интерес.

Ако ни стане известно, че потребител се опитва или се е опитал да злоупотреби с услугите ни, ние ще изпратим събраните данни и към доставчика на услуги за сигурност в сферата на информационните технологии. При този процес обаче не се предават лични данни, а само такива, специфични за устройството.

Право за оттегляне на волеизявлението, изтриване на данни

Ако сте дали съгласието си за обработването на личните Ви данни, можете да го оттеглите по всяко време.

Bigpoint ще изтрие данните Ви, ако те не са повече необходими или ако Вие сами изрично сте пожелали изтриването им. Молим да се съобразите с факта, че има лични данни, които не могат да бъдат изтрити, преди да са изтекли законовите или друг вид срокове за това, както и данни, които са необходими за отчитането/плащането на услуги.

Информация за защита на данните, преглед на информация и коригиране, изтриване и блокиране на данни

За общи въпроси по отношение на тази декларация за поверителност, защитата на данни или в случай че желаете да изпратите запитване, да коригирате, блокирате или изтриете личните си данни в съответствие с правните разпоредби, свържете се с нас по имейл или ни изпратете писмо, като посочите user ID, потребителско име, имейл адрес и, ако е приложимо, името на съответната игра. HYPERLINK “http://de.bigpoint.com/support/” Можете да се свържете с нас или със служителя по защита на данните, като използвате информацията за контакт в горната част на настоящата Декларация за поверителност.

Право на обжалване пред регулаторния орган

Вие имате право да подадете оплакване до орган за защита на данните. Можете да се свържете със съответния орган за защита на данните, по местожителство, район или с нашия отговорен орган, а именно: the Hamburg Commission for Data Protection and Freedom of Information, Klosterwall 6 (Block C), 20095 Hamburg, тел.: 040 / 428 54 – 4040, факс: 040 / 428 54 – 4000, имейл: mailbox@datenschutz.hamburg.de

Разпоредби за сигурност и техническа информация

Всички служители в нашето дружество преминават редовно обучение по защита на данните и се ангажират с такава защита. Нашият компютърен център и вътрешният ни отдел за защита на личните данни непрекъснато адаптират техническите предпазни мерки към настоящите условия и изисквания за сигурност. И двата вида подлежат на постоянно наблюдение посредством нашите вътрешни процедури и от служителя по защита на данните. Независимо от това, интернет технологиите могат да съдържат несъответствия, които не могат да гарантират пълна защита. Следователно потребителите могат да ни изпращат данни чрез други методи, т.е. телефон или факс.

Следната техническа информация ще Ви позволи да регулирате настройките за поверителност във Вашия браузър.

Internet Explorer:

За информация посетете:

http://windows.microsoft.com/de-de/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7

Mozilla Firefox:

За информация посетете:

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Google Chrome:

За информация посетете:

https://support.google.com/chrome/answer/95647

Safari:

За информация посетете:

http://help.apple.com/

Версия: 11.12.2017 г.