Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français Magyar Italiano 日本語 Nederlands Norsk Polski Português BR Português Română Русский Slovensky Svenska Türkçe

Polityka prywatności

Podmiot odpowiedzialny za niniejszą ofertę internetową

Bigpoint GmbH

Drehbahn 47-48

20354 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 8814130 (brak wsparcia)

info@bigpoint.net (brak wsparcia)

Imię i adres inspektora ochrony danych

Agencja ochrony danych

Maximilian Hartung

Frauentorstraße 9

86152 Augsburg

Tel.: +49 821 90786458

datenschutz@bigpoint.com

Informacje ogólne

Niniejszy dokument informuje użytkownika o zbieraniu danych przez Bigpoint w ramach usług internetowych i gier. Wyjaśnia również, w jaki sposób dane są przetwarzane i wykorzystywane. Ochrona danych naszych użytkowników jest dla nas bardzo ważna.

Dane są zabezpieczone elektronicznie, technicznie, fizycznie, umownie i administracyjnie przed bezprawnym do nich dostępem i utratą w wyniku różnych działań. Przedsięwzięliśmy konieczne techniczne i organizacyjne środki, aby zadbać o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych zarówno wewnętrznie, jak i przez zewnętrznych usługodawców.

Polityka prywatności zawiera informacje zawarte w jasny i przejrzysty sposób, aby odwiedzający stronę i nasi użytkownicy byli na bieżąco informowani o sposobie zbierania, przetwarzania i użytkowania zbieranych przez nas danych.

Dane osobowe

Dane osobowe odnoszą się do wszelkich danych identyfikujących osobę fizyczną (imię, adres, numer telefonu, data urodzenia, adres e-mail). Użytkownik może korzystać z naszych usług internetowych bez podawania danych osobowych, jednak niektóre funkcje mogą tego wymagać, na przykład rejestracja w grach sieciowych i branie udziału w konkursach.

Podstawy prawne i przetwarzanie danych

Zbieramy dane o użytkownikach w następujących celach:

Przetwarzamy również dane użytkowników w celu poprawnego działania niektórych usług lub umożliwiania dokonywania w nich płatności. Odnosi się to głównie do procesów odbywających się w grach, liczenia punktacji oraz informacji dotyczących użytkowania i rozrachunku usług. Korzystamy też z danych użytkowników do komunikacji z nimi. Oznacza to przede wszystkim udzielanie pomocy i wsparcia technicznego, a także dostarczania ważnych informacji prawnych. Za zgodą użytkownika informujemy o nowościach, wydarzeniach i promocjach za pośrednictwem e-maila, telefonu lub wiadomości tekstowej.

Należy odnotować, że w przypadku klientów, którzy od dawna są użytkownikami portalu firmy Bigpoint, jej gier lub usług, Bigpoint korzysta również z danych pobranych przez firmę Bigpoint S.à.r.l. Co, SCS, 10A rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luksemburg, będącą firmą założycielską i aktualnie spółkę siostrzaną. Są to dane inwentaryzacyjne potrzebne w celu utrzymania oferty gier w sposób nieprzerwany (dotyczy to zwłaszcza przebiegu gier, wyników i informacji na temat zakupu i fakturowania usług).

Uzasadnione interesy w przetwarzaniu danych

Nasz uzasadniony interes działa na podstawie artykułu 6 f DS-GVO (niemieckie ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zawiera się w nim prowadzenie działalności naszej firmy, a w szczególności ma on na względzie dobro naszych pracowników i właścicieli firmy.

Ochrona danych w procesie aplikowania

Zbieramy dane osobowe aplikujących w celu przetwarzania ich wniosków. Zostaną one zapisane wraz z wejściem w życie umowy o pracę, aby umożliwić prowadzenie stosunku pracy. Poniżej opisane zostaną regulacje prawne. W przypadku odrzucenia wniosku, dokumentacja zostaje usunięta w okresie nie dłuższym, niż dwa miesiące. Wyjątek może stanowić sytuacja, w której musimy zachować dokumenty jako dowód w procedurach związanych z niemiecką ustawą o równym traktowaniu, lub gdy występują inne uzasadnione interesy. Poprosimy o wyrażenie zgody, jeśli będziemy musieli zachować dokumenty aplikacyjne na dłuższy okres.

Informacje kredytowe

W przypadku niemieckich użytkowników, musimy zebrać informacje dotyczące historii płatności z infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden. Jest to konieczne w celu sfinalizowania i działania umowy między daną osobą i odpowiedzialnym podmiotem.

W ramach użytkowania stron internetowych, forów i gier firma Bigpoint pobiera następujące dane nieosobowe:

Dane te nie są wykorzystywane w jakimkolwiek odniesieniu do danej osoby, lecz służą wyłącznie do celów analizy statystycznej anonimowych zestawów danych.

W ramach stawianych przez firmę Bigpoint wymagań prawnych w odniesieniu do przechowywania danych, Bigpoint gromadzi (przez okres maksymalnie 6 miesięcy) adresy IP i przynależne do nich dane internetowe. Zapisywanie danych odbywa się w celu ich zabezpieczenia, aby zagwarantować stabilność i niezawodność działania systemu Bigpoint. W odosobnionych przypadkach adres IP klienta i przynależące do niego dane internetowe mogą być wykorzystane do tego, aby wykluczyć bezprawne korzystanie z kont w celu oszustwa. W takim przypadku Bigpoint zażąda zezwolenia na opisane wyżej użycie adresu IP w ramach warunków korzystania z danych gier.

Zgoda na używanie plików cookies:

Mimo, iż zostało to już wcześniej wspomniane w polityce prywatności, chcielibyśmy nadmienić, że korzystamy z plików cookie w celu optymalizacji naszej strony, gier i usług, szczególnie w sferze komfortu użytkownika. Akceptując warunki użytkownik godzi się na korzystanie z plików cookie. W każdej chwili użytkownik może odmówić użycia plików cookie wysyłając e-mail na adres datenschutz@bigpoint.com. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące plików cookies prosimy kierować na ten sam adres e-mail.

Jak uniemożliwić użytkowanie plików cookie lub je usunąć?

Możesz wyłączyć przechowywanie plików cookie w opcjach swojej przeglądarki i usunąć te już zebrane w każdej chwili. Może to jednak uniemożliwić lub ograniczyć działanie naszej oferty internetowej, która korzysta z plików cookie.

Dodatkowo sprzeczności przy tworzeniu profilu użytkowania działają na podstawie odrzuconych plików cookie. Jeśli usuniesz pliki cookie, sprzeczność może przestać być brana pod uwagę i konieczne będzie ponowne zebranie.

Pomiar zasięgu

W niniejszej ofercie online firma Bigpoint korzysta ze Skalowalnych Centralnych Metod Pomiarowych (Skalierbare Zentrale Messverfahren ‒ SZM/SZMnG) firmy INFOnline (https://www.infonline.de), umożliwiających ustalenie statystycznych parametrów korzystania z oferty. Podczas tego procesu zapisywane są anonimowe wartości pomiarowe. By dokonać pomiaru zasięgu całkowitego, w celu rozpoznania systemów komputerowych SZM używa zamiennie plików cookies ze znacznikiem „ioam.de”, „ivwbox.de”, obiektu LocalStorage lub sygnatury generowanej z rozmaitych przekazywanych automatycznie informacji w przeglądarce klienta. Adresy IP są przetwarzane tylko w formie anonimowej. Pomiar zasięgu całkowitego został opracowany z uwzględnieniem ochrony danych. Celem pomiaru zasięgu całkowitego jest ustalenie statystycznej intensywności korzystania ze strony internetowej oraz liczby jej użytkowników. Poszczególni użytkownicy nie są nigdy identyfikowani. Tożsamość klienta pozostaje zawsze pod ochroną. Za pośrednictwem tego systemu klient nie otrzymuje żadnej reklamy. Dla ofert internetowych, które należą do Stowarzyszenia Informacji dot. Stwierdzenia Dochodów z Reklam e.V. (IVW – www.ivw.eu) lub biorą udział w badaniu „Internet Facts” Stowarzyszenia Badań Online e.V. (AGOF – www.agof.de), statystyki o użytkowaniu publikowane są co miesiąc przez AGOF i Stowarzyszenie Analizy Mediów e.V. (ag.ma - www.agma-mmc.de), jak też przez IVW. Z wynikami można się zapoznać pod adresami http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de i http://www.ivw.eu. Poza publikacją danych pomiarowych stowarzyszenie IVW kontroluje regularnie proces SZM w odniesieniu do jego zgodności z zasadami ochrony danych. Więcej informacji o procesie SZM znajduje się na stronie internetowej INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), która zajmuje się procesem SZM, na stronie internetowej dotyczącej ochrony danych AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) oraz stronie internetowej poświęcionej ochronie danych IVW (http://www.ivw.eu). Istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu przez klienta wobec przetwarzania danych przez SZM pod linkami: http://optout.ioam.de oraz http://optout.ivwbox.de.

Przesył danych i usługodawca

Twoje dane traktować będziemy z zachowaniem najwyższej poufności i nie udostępnimy ich stronom trzecim, dopóki nie otrzymamy od ciebie pozwolenia. W pewnych sytuacjach prawo może jednak wymagać od nas ujawnienia twoich danych (na przykład organom ścigania) i przekazania ich zgodnie z procedurami określonymi przez prawo. W indywidualnych przypadkach nasze oddziały, spółki macierzyste lub strony trzecie mogą zapewniać usługi w naszym imieniu. Dotyczy to przede wszystkim obsługi transakcji przez zewnętrznych dostawców usług (PayPal, Global Collect, itp.) a także, w przypadku nieuiszczenia należności, firmy windykacyjnej. Przekazujemy również twoje dane firmom powiązanym z Bigpoint Group w celach marketingowych oraz by tworzyć i ulepszać nasze gry. Firmy powiązane z Bigpoint Group oraz firmy zewnętrzne są zobowiązane do korzystania z twoich danych z zachowaniem poufności i zasad bezpieczeństwa oraz wyłącznie w zakresie zgodnym z ich zapotrzebowaniem. Usługodawcy są zaangażowani głównie jako pośrednicy upoważnieni do obsługiwania prywatnych danych użytkowników tej oferty sieciowej w ścisłej zgodzie z naszymi instrukcjami.

Okres przechowywania

Przechowujemy dane użytkowników tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia usług internetowych lub gdy istnieje inny uzasadniony powód. W każdym innym wypadku dane użytkownika zostaną usunięte, z wyjątkiem tych koniecznych do wypełnienia warunków umów i działania w zgodzie z prawem (cele podatkowe i komercyjne, np. faktury) Okres przechowywania przewidziany przez umowę może być też związany z umowami z firmami trzecimi (np. właścicielami praw autorskich właściwych i pokrewnych). Zablokujemy wszelkie dane będą obiektem okresu przechowywania aż do zakończenia ustalonego czasu.

Informacje o grach i ofertach partnerskich

Zaznaczenie pola wyboru przy „Informacje o grach i oferty partnerskie” oznacza udzielenie przez klienta wyraźnej zgody na przesyłanie takich wiadomości. Zgoda zostanie zapisana w systemie Bigpoint, jednak klient ma możliwość wycofania jej w każdej chwili poprzez formularz kontaktowy (www.bigpoint.net/support/).

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia analityki internetowej Google Analytics oraz sprawozdań Google Analytics dotyczących cech demograficznych i zainteresowań. Wyżej wymienione narzędzie i sprawozdania są objęte zakresem usług firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. plików cookies, czyli plików tekstowych zapisywanych na komputerze klienta, w celu umożliwienia analizy korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki ciasteczka (cookies) dotyczące korzystania z tej strony internetowej są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimowości adresu IP na tej stronie internetowej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach objętych porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym adres ten zostanie skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. W imieniu operatora tej strony Google korzysta z tych informacji, aby ocenić korzystanie ze strony internetowej przez klienta i zestawiać raporty o aktywności na danej stronie internetowej dla operatorów stron, oraz aby dokonywać dalszych usług związanych z korzystaniem z tej strony i z Internetu w ogóle. W celu uzyskania bliższych informacji na temat użytkowników tej strony jej operator będzie dokonywał analizy danych uzyskanych poprzez odnoszącą się do zainteresowań reklamę Google oraz otrzymane od innych operatorów dane dotyczące wizyt na stronie (np. wiek, płeć i zainteresowania). Dane te nie będą wykorzystywane w sposób odnoszący się do określonej osoby, służą one wyłącznie do celów statystycznej analizy anonimowych rekordów danych. Firma Google w żadnym wypadku nie będzie łączyć adresu IP klienta pobranego w ramach Google Analytics z innymi danymi. Klient może zapobiec zapisywaniu plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarce internetowej. Należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku klient nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony. Ponadto klient może uniemożliwić Google zbieranie i przetwarzanie informacji wygenerowanych przez pliki cookies i danych odnoszących się do użytkowania tej strony przez klienta (łącznie z adresem IP klienta) poprzez pobranie i instalację dostępnej pod adresem internetowym http://tools.google.com/dlpage/gaoptout wtyczki do przeglądarki. By dostosować lub uniemożliwić analizę swoich danych demograficznych i zainteresowań, klient może wyłączyć służącą wyświetlaniu reklam na ekranie funkcję Google Analytics i dopasować informacje wyświetlane w sieci kontekstowej Google Display: https://www.google.com/settings/ads.

Jeśli odwiedzisz naszą stronę przez urządzenie mobilne (smartfon, tablet, itp.), może okazać się, że twoje dane zostaną wykorzystane przez Google przez kliknięcie oddzielnego linku wyświetlanego w oknie dialogowym.

Reklama internetowa bazująca na indywidualnym sposobie korzystania ze stron

Reklama w tej ofercie online optymalizowana jest pod kątem prognoz co do zainteresowań użytkowników poprzez anonimowe zapisywanie i przetwarzanie sposobu korzystania ze stron internetowych przez klienta. Firmą odpowiedzialną za ten proces jest ProSiebenSat.1 Digital GmbH jako oferent telemedialny we współpracy z SevenOne Media GmbH, spółką córką firmy ProSiebenSat.1 Group i z firmami powiązanymi z ProSiebenSat.1 Digital GmbH w myśl § 15 niemieckiej ustawy o firmach i koncernach (Aktiengesetz). Ponadto firmy trzecie mogą umieścić na zlecenie Bigpoint pliki cookies na komputerze klienta w celu rejestracji danych, w szczególności tych, które są rejestrowane np. w czasie, gdy klient znajdzie się na stronach oferty online lub kliknie reklamę. W ten sposób Bigpoint może przeanalizować korzystanie z reklamy internetowej i wyświetlać takie reklamy, które będą dla klienta interesujące i odpowiadają jego zainteresowaniom („reklama internetowa bazująca na indywidualnym sposobie korzystania ze stron”). W żadnym wypadku dane osobowe (np. nazwisko, adres, adres e-mail) nie ulegają rejestracji. Adresy IP rejestrowane są anonimowo, nie ma więc możliwości powiązania ich z osobami.

Jeśli klient nie chce otrzymywać reklam internetowych bazujących na indywidualnym sposobie korzystania ze stron, może zablokować akceptowanie plików cookies, zmieniając odpowiednio ustawienia przeglądarki internetowej. Ponadto klient może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzaniu plików cookies przez firmy trzecie świadczące usługi na rzecz Bigpoint, korzystając z poniższych linków:

Nugg.ad AG: http://ad-choices.nuggad.net

AudienceScience: http://www.audiencescience.com/de/privacy

Criteo GmbH: http://www.criteo.com/privacy

Bigpoint zezwala innym firmom, np. agencjom medialnym, na przetwarzanie plików cookies w celu analizy korzystania z reklamy internetowej, aby w ofercie online zaprezentować reklamę na podstawie zainteresowań klienta. Poza tym zezwala się, by agencje medialne mogły dotrzeć do grupy docelowej reklamujących się firm bezpośrednio i bez większych strat związanych z przesyłaniem reklamy osobom nią niezainteresowanym. W tym celu tworzone są np. anonimowe statystyki użytkowników, a ich dane wykorzystywane są do badań rynkowych. Skojarzenie danych z osobą nie jest możliwe. Dalsze informacje na temat ochrony danych w odniesieniu do tych usługodawców oraz możliwości składania sprzeciwu wobec używania plików cookies w celu zastosowania reklam internetowych bazujących na indywidualnym sposobie korzystania ze stron dostępne są na stronie internetowej firmy SevenOne Media GmbH pod https://www.sevenonemedia.de/web/sevenone/datenerhebung-anderer-dienstleister1. Klient może ponadto kontrolować umieszczanie plików cookies przez osoby trzecie również za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej.

SevenOne Media GmbH poddała się dobrowolnie autoregulacji Niemieckiej Rady Ochrony Danych w Reklamie Internetowej (DDOW ‒ Deutscher Datenschutzrat Online-Werbung). Z obowiązującym kodeksem autoregulacji (kodeks dla oferentów telemedialnych ‒ pierwotne strony umowy) klient może się zapoznać pod adresem www.meine-cookies.org/ddow.html.

Wtyczki mediów społecznościowych

Facebook

Na stronie internetowej Bigpoint znajdują się odnośniki (linki) do zewnętrznej sieci społecznościowej Facebook. Serwis ten jest eksploatowany wyłącznie przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook).

Odnośniki te są częścią strony internetowej Bigpoint i zostały oznaczone poprzez logo Facebooka lub hasło „Lubię to” (nie są używane żadne wtyczki Facebooka).

Przejście do tych odwołań poprzez kliknięcie myszą spowoduje uaktywnienie wtyczek Facebooka, po czym przeglądarka połączy się bezpośrednio z serwerami Facebooka.

Jeśli podczas odwiedzin strony Bigpoint klient skorzysta z odnośnika po zalogowaniu do Facebooka ze swojego osobistego konta, informacja o odwiedzinach zostanie przekazana dalej firmie Facebook. Facebook może przyporządkować odwiedziny na stronie Bigpoint do konta klienta.

Informacje te zostają przekazane firmie Facebook i zapisane w tym serwisie. Aby temu zapobiec, należy wylogować się z konta na Facebooku przed kliknięciem na link. Funkcje przypisane odnośnikowi do Facebooka, zwłaszcza przekazywanie informacji i danych użytkownika, nie są aktywowane od razu poprzez odwiedzenie strony Bigpoint, ale tylko po kliknięciu odpowiedniego linku.

Cel i zakres zbierania danych przez Facebooka, dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie tych danych, jak również prawa i możliwości ustawienia odnoszące się do ochrony prywatności klienta znajdują się w informacjach dotyczących polityki prywatności na stronie Facebooka (http://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.php).

W razie dodatkowych pytań na temat zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych oraz ujawniania, poprawek, blokowania i usuwania danych w tym zakresie uprasza się o bezpośredni kontakt.

Facebook Connect

Bigpoint oferuje możliwość logowania się poprzez Facebook Connect w celu korzystania z usług firmy. W tym celu klient zostanie przekierowany na stronę Facebooka, gdzie będzie mógł zalogować się za pomocą swoich danych użytkownika na Facebooku. Profil Facebooka zostanie następnie powiązany z usługami firmy Bigpoint. Powiązanie to spowoduje – w zależności od ustawień konta klienta na Facebooku – przesłanie do nas lub pobranie przez nas następujących danych: imienia i nazwiska, daty urodzin oraz adresu e-mail. Dane te zostaną wykorzystane przez Bigpoint wyłącznie w celach identyfikacji i realizacji umowy.

Dalsze informacje na temat Facebook Connect i ustawień prywatności znajdują się we wskazówkach na temat ochrony danych i warunkach użytkowania serwisu Facebook Inc.

Google Plus

Strona internetowa Bigpoint wykorzystuje także przycisk „+1” portalu społecznościowego Google Plus obsługiwanego przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google”). Przycisk ten można rozpoznać po symbolu „+1” na białym lub barwnym tle.

Jeśli klient odwiedzi stronę internetową Bigpoint, która zawiera taki przycisk, przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Zawartość przycisku „+1” jest bezpośrednio przekazywana przez Google do przeglądarki klienta i integrowana ze stroną internetową. Firma Bigpoint nie ma zatem żadnego wpływu na zakres danych, które są zbierane przez Google za pomocą tego przycisku, należy jednak założyć, że zarejestrowany zostaje adres IP klienta.

Cel i zakres zbierania danych przez Google, dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie tych danych, jak również prawa i możliwości ustawienia odnoszące się do ochrony prywatności klienta znajdują się w informacjach dotyczących polityki prywatności na stronie Google http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Jeśli użytkownik jest członkiem Google Plus i nie chce, aby jego dane były zbierane i wykorzystywane w połączeniu z zapisanymi danymi użytkownika Google, użytkownik musi wylogować się z konta Google Plus przez odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Aplikacje mobilne

Nasze aplikacje są dostępne na różnych platformach z oprogramowaniem i aplikacjami, w tym Apple App Store, Google Play Store i na mediach społecznościowych, takich jak Facebook. Jeśli użytkownik otrzyma dostęp, zarejestruje się lub wykorzysta daną platformę lub portalu społecznościowego, dane użytkownika mogą zostać zebrane bez naszego udziału. Wszystkie istotne informacje znajdziesz w polityce prywatności odpowiedniej platformy lub portalu społecznościowego

Bezpieczeństwo IT

W celu zapobieżenia nadużyciom podczas korzystania z jej usług firma Bigpoint zbiera i przetwarza z pomocą usługodawcy bezpieczeństwa IT poprzez tzw. pliki cookies i technologie śledzenia (tracking) specyficzne dane w anonimowej formie na temat wyposażenia używanego przez użytkownika urządzenia końcowego („dane specyficzne dla urządzenia“), pierwotne dane z połączenia TCP/IP oraz dane dotyczące użytkowania strony internetowej Bigpoint.

W tym przypadku zbierany i przetwarzany jest pierwotnie adres IP, który zostaje w ciągu kilku sekund zaszyfrowany. Bigpoint nie zbiera ani nie zapisuje żadnych danych, które odnoszą się do określonej osoby. Wyżej wymienione informacje zostają zapisane w bazie danych usługodawcy bezpieczeństwa IT w celu zapobiegania możliwym oszustwom.

W przypadku, jeżeli klient zawiera na stronie Bigpoint umowę handlową bądź też bierze udział w przygotowaniach do zawarcia umowy handlowej (np. poprzez rozpoczęcie procesu pośrednictwa płatności, tzw. „checkout“), Bigpoint pobiera ocenę ryzyka z bazy danych usługodawcy bezpieczeństwa IT, która została tam zapisana dla używanego przez klienta urządzenia końcowego.

Ocena ryzyka stanowi niewyłączną podstawę do podjęcia decyzji o zawarciu umowy handlowej.

W przypadku uzyskania przez Bigpoint informacji o tym, że użytkownik popełnia lub usiłował popełnić nadużycia podczas korzystaniu z usług firmy, zebrane na jego temat dane zostają przekazane usługodawcy bezpieczeństwa IT. Przekazane zostają przy tym ponownie jedynie dane specyficzne dla urządzenia, nie zaś dane odnoszące się do określonej osoby.

Prawo do odwołania, usunięcia danych

Jeśli klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać.

Bigpoint usuwa dane użytkownika, gdy nie są już potrzebne lub za prośbą użytkownika. Należy wziąć pod uwagę, że dane nie mogą zostać usunięte, jeśli istnieją prawne lub inne wymogi, lub potrzebujemy danych użytkowników w celach prowadzenia płatności.

Informacje o ochronie danych, przeglądaniu informacji i korekcie, usuwaniu i blokowaniu danych

Jeśli masz pytania dotyczące polityki prywatności o ochrony danych, lub chcesz dokonać korekty, usunąć lub zablokować swoje dane zgodnie z prawem, skontaktuj się z nami przez e-mail lub pocztą, podając swoje ID, nazwę użytkownika, adres e-mail i, w odpowiednich przypadkach, nazwę gry. HYPERLINK “http://de.bigpoint.com/support/” Możesz skontaktować się z nami lub z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem informacji kontaktowych na początku polityki prywatności.

prawo do odwołania u organów regulacyjnych

Masz prawo do złożenia skargi u organów zajmujących się ochroną danych. Możesz skontaktować się z odpowiednim oddziałem obejmującym twoje miejsce zamieszkania lub odpowiedzialnym za naszą firmę: Hamburska komisja do spraw ochrony danych i wolności informacji, Klosterwall 6 (Block C), 20095 Hamburg, Tel.: 040 / 428 54 – 4040, Fax: 040 / 428 54 – 4000, email: mailbox@datenschutz.hamburg.de

Przepisy bezpieczeństwa i informacje techniczne

Wszyscy pracownicy naszej firmy przechodzą regularne szkolenie dotyczące ochrony danych i są świadomi istoty zagadnienia. Nasze centrum komputerowe i dział elektronicznego przetwarzania danych regularnie aktualizują informacje o bezpieczeństwie zgodnie z najnowszymi wymaganiami. Są stale monitorowane i poddawane wewnętrznym procedurom oraz przez inspektora ochrony danych. Jednakże systemy internetowe mogą zawierać luki i nie gwarantują całkowitego bezpieczeństwa. Użytkownicy mogą zatem przesyłać swoje dane innymi metodami, np. telefonem lub faksem.

Niniejsze informacje pozwolą ci dostosować ustawienia prywatności w swojej przeglądarce.

Internet Explorer:

Informacje:

http://windows.microsoft.com/de-de/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7

Mozilla Firefox:

Informacje:

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Google Chrome:

Informacje:

https://support.google.com/chrome/answer/95647

Safari:

Informacje:

http://help.apple.com/

Wersja z dnia: 11.12.2017