Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français Magyar Italiano 日本語 Nederlands Norsk Polski Português BR Português Română Русский Slovensky Svenska Türkçe

Personvernerklæring

Ansvarlig part for dette onlinetilbudet

Bigpoint GmbH

Drehbahn 47-48

20354 Hamburg, Tyskland

Tlf.: +49 (0) 40 8814130 (ingen støtte)

info@bigpoint.net (ingen støtte)

Dataverninstans

Maximilian Hartung

Frauentorstraße 9

86152 Augsburg, Tyskland

Tlf.: +49 821 90786458

datenschutz@bigpoint.com

Generelt

Denne personvernerklæringen forklarer hvilke personopplysninger Bigpoint samler inn som en del av våre internettjenester og spill. Den forklarer også hvordan disse opplysningene behandles og brukes. Det er veldig viktig for oss å beskytte din personlige informasjon.

Opplysningene dine beskyttes mot uautorisert tilgang og tap gjennom bruk av forskjellige elektroniske, tekniske, fysiske, administrative og kontraktmessige virkemidler. Bigpoint har tatt nødvendige tekniske og organisasjonsmessige forholdsregler for å sikre at reguleringene for datasikkerhet blir respektert både internt og av eksterne tjenestetilbydere.

Denne personvernerklæringen inneholder transparent og tydelig informasjon for å sikre at besøkende til området og kunder er velinformerte når det gjelder innsamling, behandling og bruk av personopplysninger.

Personopplysninger

Personopplysninger er informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar person (f.eks. navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato eller e-postadresse). Du kan benytte deg av onlinetilbudet uten å oppgi personlig informasjon, men bruk av visse tjenester kan forutsette at du oppgir personlig informasjon, f.eks. registrering for spillprodukter og -tjenester eller deltakelse i en konkurranse.

Rettslige grunnlag for behandlingen

Vi innhenter personopplysninger i følgende tilfeller:

Bigpoint behandler også brukerdata i den grad dette er nødvendig for levering av tjenester eller for fakturering av disse tjenestene. Dette gjelder spesielt spillforløp, poengsummer og informasjon om bruk av og betaling for tjenestene. Vi bruker også denne informasjonen til å kommunisere med deg. Dette inkluderer særlig tilbud om hjelp og støtte, samt å gi viktig informasjon om din kontrakt. Forbeholdt at vi har ditt samtykke, holder vi deg informert om nyheter, arrangementer og aktiviteter via e-post, telefon eller tekstmelding.

Dersom du har brukt portalen eller spillene og tjenestene i en lengre tidsperiode, vil vi informere deg om at vi også bruker data fra vårt forgjengerselskap, vårt nåværende datterselskap, Bigpoint S.à.r.l. Co, SCS, 10A rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg. Dette gjelder hoveddata som vi trenger for å kunne fortsette å tilby spill uten avbrytelse. Disse dataene gjelder spesielt til deltagelse i spillprosesser, spillpoengsummer og informasjon om tidligere tjenesteavregninger.

Berettiget interesse når det gjelder databehandling

Ifølge artikkel 6 i den tyske datavernloven (DS-GVO) er vår berettigede interesse når det gjelder databehandling å drive virksomheten vår, spesielt med tanke på velværen til de ansatte og eierne.

Databeskyttelse i søknadsprosessen

Vi samler personinformasjon fra søkere for å behandle søknader, som blir oppbevart til ansettelseskontrakt er signet for å iverksette ansettelsesforholdet. De juridiske reguleringen må vurderes her. Hvis søknaden avvises, slettes søknadsdokumentene ikke senere enn etter to måneder. Et unntak kan være hvis vi for eksempel må beholde søknadsdokumentene som bevis i en prosess knyttet til den tyske likestillingsloven eller hvis det er andre berettigede interesser. Vi vil be om ditt samtykke hvis vi beholder søknadsdokumentene i søkerarkivet i en lengre periode.

Kredittinformasjon

For tyske brukere vil vi innhente informasjon og tidligere betalingshistorikk fra infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, Tyskland såfremt dette er nødvendig for å gjennomføre eller utføre en kontakt mellom den aktuelle personen og den ansvarlige parten.

Informasjonskapsler (cookies) og innsamling av loggfiler

Ved bruk av våre nettsider, forum og spill samler Bigpoint inn følgende ikke-personlig informasjon:

Disse dataene brukes i en statistisk analyse av anonymiserte data.

IP-adresser og tilhørende internettopplysninger lagres i maksimalt seks måneder i henhold til våre juridiske forpliktelser vedrørende datalagring. Dette lagres av datasikkerhetsgrunner, og for å sikre stabilitet og pålitelighet for systemet vårt. I individuelle tilfeller bruker Bigpoint din IP-adresse og korresponderende dato og tidspunkt for å spore og eliminere tilfeller hvor det benyttes flere kontoer for å svindle andre. Vi vil be om samtykke for slik bruk i hvert tilfelle innenfor rammene av betingelsene for det aktuelle spillet.

Tillatelse for bruk av informasjonskapsler:

Selv om dette er fremsatt i personvernerklæringen, vil vi uansett presisere at vi legger ut og samler inn informasjonskapsler for å optimalisere portalen, spillene og tjenestene våre, spesielt når det gjelder brukeropplevelsen. Ved å akseptere våre betingelser bekrefter du bruken av disse. Du kan til enhver tid avvise dette ved å sende en e-post til datenschutz@bigpoint.com. Bruk denne adressen også hvis du har andre spørsmål om informasjonskapsler.

Hvordan kan du forhindre bruk av informasjonskapsler eller slette informasjonskapsler?

Du kan deaktivere lagring av informasjonskapsler i nettleserens innstillinger og slette lagrede informasjonskapsler i nettleseren når som helst. Det kan imidlertid hende at dette onlinetilbudet ikke fungerer, eller bare har begrenset funksjon, uten bruk av informasjonskapsler.

Vær i tillegg oppmerksom på at innvendinger mot opprettelse av brukerprofiler delvis fungerer via informasjonskapsler der du velger ikke å delta. Hvis du sletter alle informasjonskapslene, slettes også disse innvendingene, og må innhentes må nytt.

Rekkeviddemåling

Nettjenesten vår bruker det østerrikske nettanalysesystemet («Skalierbare Zentrale Messverfahren» fork.«SZM») til å finne statistiske kjennetegn på bruk av våre tilbud på nett. Tjenesten blir levert av INFOnline (https://www.infonline.de). Alle dataene som brukes i denne analysen, samles inn anonymt. SZM-systemet blir brukt til å måle datasystemer gjennom informasjonskapsler med kjennetegn «ivwbox-de» (et lokalt lagret objekt) eller en signatur som genererer informasjon ved hjelp av automatisk overføring i din nettleser. IP-adresser behandles utelukkende i anonym form. Rekkeviddeutmålingen ble utviklet under streng overholdelse av retningslinjene for datasikkerhet. Målet med denne rekkeviddeutmålingen er å finne ut hvor intenst og av hvor mange en nettside blir brukt. Det vil ikke bli identifisert enkeltbrukere på noen tidspunkt. Deres identitet vil alltid være beskyttet. De vil aldri motta noe reklamemateriell fra dette systemet. For onlinetilbud som tilhører Organisasjon for distribusjon av markedsføringsmateriell (IVW – Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern, www.ivw.eu) eller er en del av studien «Internet Facts» fra Den tyske studiegruppen for onlineforskning (AGOF – Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung, www.agof.de), vil brukerstatistikkene bli publisert månedlig av AGOF og Arbeidsgruppen for medieanalyser (ag.ma – Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse, www.agma-mmc.de), samt gjennom IVW. Man kan finne resultatene på sidene http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de og http://www.ivw.eu. I tillegg til denne publikasjonen av utmålte data vil IVW regelmessig kontrollere SZM-prosesser, for å sikre at den følger retningslinjene for datasikkerhet. Du finner mer informasjon om SZM-systemet på nettsidene til INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), som styrer denne utmålingen selv, og på sidene for AGOFs databeskyttelse (http://www.agof.de/datenschutz) samt databeskyttelssesidene for IVW (http://www.ivw.eu). Du kan bearbeide dataene dine gjennom SZM-systemet via følgende nettside: http://optout.ioam.de og http://optout.ivwbox.de.

Dataoverføring og tjenesteleverandører

Informasjonen din vil bli behandlet strengt fortrolig, og vil ikke gis videre til tredjeparter uten din godkjennelse til å dele denne informasjon. Vi kan imidlertid være pålagt ved lov å oppgi din personlige informasjon i individuelle saker, som til en etterforskningsmyndighet, hvor overføringen finner sted bare innenfor lovpålagte rammer som er påkrevd av juridiske instanser. I individuelle tilfeller kan datterselskap eller moderselskap eller tredjeparter bli brukt til levering av tjenester på våre vegne. Dette gjelder i hovedsak behandling av betalinger via eksterne leverandører (PayPal, Global Colletc, osv.) og, i tilfelle misligholdte betalinger, et inkassobyrå. Videre vil vi overføre din datainformasjon til tilknyttede selskaper for Bigpoint-gruppen for markedsføringsformål og for å videreutvikle og forbedre spillene våre. Disse tilknyttede selskapene for BigPoint Group og eksterne selskapene vil være pålagt å behandle all informasjon fortrolig og sikker, og de kan kun bruke dataene i den utstrekning det er nødvendig for å fullføre aktuelle direktiver. Tjenesteleverandører er vanligvis involvert som behandlere som bare har autoritet til å behandle personopplysninger i dette onlinetilbudet i henhold til eksplisitte instruksjoner.

Lagrings-/oppbevaringsperioder

Vi beholder dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å gi deg onlinetilbud og tilknyttede tjenester, eller hvis vi har berettiget interesse i ytterligere oppbevaring av disse. I alle andre tilfeller vil vi slette den personlige informasjonen bortsett fra informasjon vi må beholde ifølge kontraktsfestede eller juridiske forpliktelser (f.eks. skatteformål eller bedriftsmessige formål, f.eks. fakturaer). Vi kan også være kontraktsforpliktet til å oppbevare personopplysninger i en periode på bakgrunn av kontrakter med tredjeparter (f.eks. eiere av opphavsretter og såkalt “ancillary copyright”, opphavsrett for utgivere av pressepublikasjoner). Vi vil blokkere alle data som er underlagt en oppbevaringsperiode til oppbevaringsperioden har utløpt.

Spillinformasjon og partnertilbud

Ved å merke boksene med «Spillinformasjon og partnertilbud» gir du oss tilgang til å sende deg slik informasjon. Tillatelsen din vil bli registrert og lagret. Du kan når som helst trekke denne tilbake ved å bruke kontaktskjemaet (www.bigpoint.net/support/).

Google Analytics

Denne nettsiden bruker nettanalysetjenesten Google Analytics og Google Analytics-rapporter for demografiske funksjoner og interesser. Denne tjenesten leveres av Google Inc. («Google»). Google Analytics bruker informasjonskapsler («Cookies»), som er tekstfiler plassert i din datamaskin, for å hjelpe nettsideanalysen til å finne ut hvordan brukerne bruker siden. Informasjonen som blir generert av informasjonskapslene om nettsidebruken (inkludert din IP-adresse), vil bli sendt og lagret av Google på servere i USA. I tilfeller der du aktiverer valget for IP-anonymitet for denne nettsiden, vil Google fjerne slutten av IP-adressen, slik at den bare vil vise hvilken region du er i innenfor Den europeiske unionen eller Det europeiske økonomiske området. Bare i sjeldne tilfeller vil den fullstendige IP-adressen bli overført til Google-serveren i USA, før den blir forkortet ned. Google vil bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettsiden, opplagring av rapporter om nettsideaktiviteten overfor nettsideoperatørene og videre yte tjenester som er relatert til nettsideaktiviteter og internettbruk. Leverandøren av denne nettsiden vil bruke informasjon som er samlet inn gjennom interesserelatert annonsering, samt besøksdata fra tredjeparter (f.eks. alder, kjønn og interesser) i det formål for å finne ut mer om brukerne som bruker akkurat denne nettsiden. Det vil si at ingen personlige opplysninger vil bli lagret, kun statistiske evalueringer av anonyme data vil bli analysert. Google vil ikke bruke IP-adressen som er sendt til Google Analytics, med annen data Google måtte inneha. Du kan nekte bruken av informasjonskapsler ved å velge de riktige innstillinger for dette i nettleseren din, men vær klar over at om du gjør dette, kan noen funksjoner på nettsiden opphøre. Videre kan du avslå at Google samler inn og analyserer dataene som er generert av informasjonskapsler for nettsidebruken (inkludert IP-adressen din), ved å laste ned eller installere en nettleser-plugin som du kan finne her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Har du et ytterligere ønske om å tilpasse analysene for dine demografiske funksjoner eller den interessebaserte informasjonen din, kan du når som helst deaktivere Google Analytics fra å annonsere og tilpasse annonseringene i Googles visningsnettverk her: https://www.google.com/settings/ads.

Hvis du åpner nettsiden via en mobilenhet (smarttelefon, tablett osv.), kan du protestere mot Googles bruk av dine data ved å klikke på en separat kobling i dialogboksen som vises.

Brukerbasert onlineannonsering

Annonsene på nettsiden vår er optimalisert i henhold til dine prognostiserte interesser, gjennom innsamling og behandling av anonyme data om bruken din av nettsiden vår. Ansvarlig for innsamling av disse dataene er den tyske teleoperatøren ProSiebenSat.1 Digital GmbH i samarbeid med onlinemarkedsføringsselskapet SevenOne Media GmbH, en undergruppe av ProSiebenSat.1-Group og ProSiebenSat.1 Digital GmbH. Innsamlingen er underlagt iSd §§ 15 ff AktG. Frem til nå har tredjepartsselskaper plassert informasjonskapsler i datamaskinen din for å samle inn brukerinformasjon. Datainformasjonen som blir samlet inn, er f.eks. om du navigerer på sidene til dette onlinetilbudet eller klikker på reklamerubrikker. Dette gjør at vi kan analysere bruken av onlinereklame og tilby deg de annonsene som vil interessere deg ut fra dine personlige preferanser (brukerbasert onlineannonsering). Ingen personlig informasjon vil bli innsamlet (f.eks. navn, adresse, e-postadresse). IP-adresser vil bli anonymisert, slik at de ikke kan brukes til å lokalisere spesifikke personer.

Ønsker du ikke ønsker å motta brukerbaserte onlineannonser, kan du blokkere denne plasseringen av informasjonskapsler ved å endre nettleserinnstillingene til ikke å akseptere informasjonskapsler. Videre kan du forhindre at tredjepartsselskaper, våre ansatte, bruker informasjonskapsler via følgende koblinger:

Nugg.ad AG: http://ad-choices.nuggad.net

AudienceScience: http://www.audiencescience.com/de/privacy

Criteo GmbH: http://www.criteo.com/privacy

I tillegg tillater vi tredjeparter, f.eks. medieselskaper, å bruke informasjonskapsler for å analysere bruken av onlineannonsering og vise annonser i onlinetilbudet vårt som kan være interessante for deg ut fra en analyse av dine personlige preferanser. Dette vil videre føre til at annonsekundene våre når målgruppen sin mer nøyaktig og slipper å bruke tid på de som ikke er interessert. For denne bruken vil f.eks. brukerstatistikker forbli anonymisert, og dataene kan bli brukt til markedsundersøkelser uten at denne informasjonen kan spores tilbake til en spesifikk person. Videre informasjon om databeskyttelsen til denne tilbyder, samt objektiv bruk av informasjonskapsler med formål i bruk av brukerbasert onlinemarkedsføring, finner du hos SevenOne Media GmbH: https://www.sevenonemedia.de/web/sevenone/datenerhebung-anderer-dienstleister1. Du kan også spesifisere plasseringen av informasjonskapsler på datamaskinen din gjennom innstillingene i nettleseren din.

SevenOne Media GmbH har meldt seg frivillig til å selvregulere lovgivningen til Tysk råd for retningslinjer for personvern ved onlineannonsering (DDOW - Deutschen Datenschutzrat Online-Werbung). Du kan lese mer om denne selvregulerende lovgivningen (kodeks for telemedietilbydere – førstepartier) her: www.meine-cookies.org/ddow.html.

Plugin-moduler for sosiale medier

Facebook

Nettstedet vår har forskjellige innebygde Facebook-koblinger. Disse drives utelukkende av Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook).

På området for vår tilstedeværelse på Internett blir disse koblingene identifisert med Facebook-logoen eller med uttrykket «Liker» (det brukes ingen Facebook-pluginmoduler).

Dersom en bruker klikker på en av disse koblingene, aktiveres Facebook-pluginmodulene, og det opprettes en direkte tilkobling via brukerens nettleser til en Facebook-server.

Forutsatt at brukeren klikker på en av disse koblingene mens brukeren besøker nettstedet vårt, og er logget på sin personlige Facebook-konto, vil informasjonen om at brukeren har besøkt nettstedet vårt bli videresendt til Facebook. Facebook kan knytte ditt besøk på nettstedet til din konto.

Denne informasjonen overføres til og lagres av Facebook. For å unngå dette må brukeren logge ut fra kontoen før brukeren klikker på koblingen. Funksjonene som er innebygd i Facebook-koblingene, spesielt overføringen av data og brukerinformasjon, blir ikke aktivert ved å besøke vår hjemmeside, men ved å klikke på de tilhørende koblingene.

Formålet til og omfanget av datainnsamling via Facebook, behandling og bruk av slike data, samt dine rettigheter med henhold til disse og personlige innstillinger vedrørende personvern finnes under Facebooks innstillinger for personvern (http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php).

Hvis du har flere spørsmål knyttet til innsamling, behandling eller bruk av personlige brukerdata, samt angående avdekking, korrigering, blokkering eller sletting av data, kan du ta kontakt med våre datavernansvarlige.

Facebook Connect

Vi tilbyr muligheten for å melde deg på våre tjenester gjennom Facebook Connect. Når du skal gjøre dette, blir du først videresendt til Facebook, hvor du må du logge deg inn med dine brukeropplysninger fra Facebook. Facebook-kontoen din blir knyttet til våre tjenester. Vi vil deretter få tilgang til følgende informasjon fra Facebook-kontoen din (avhengig av dine Facebook-innstillinger): navn, fødselsdato og e-postadresse.

Vi bruker denne informasjonen kun for identifisering og kontraktbehandling. Hvis du vil ha ytterligere informasjon om Facebook Connect og personvernsinnstillinger, kan du sjekke dette i Facebooks egne betingelser og retningslinjer for data.

Google Plus

Våre internettområder bruker også Google Plus «+1»-koblingen, som drives av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Koblingen kan identifiseres ved «+1»-symbolet mot en hvit eller farget bakgrunn.

Dersom brukeren åpner en av våre nettsteder som inneholder slike koblinger, åpner brukerens nettleser en direkte tilkobling til en Google-server. Innholdet i «+1»-koblingen overføres direkte til nettleseren, og deretter integreres innholdet fra nettsiden. Vi har derfor ingen kontroll over dataene som Google samler inn via koblingen, men antar at brukerens IP-adresse registreres.

Formålet til og omfanget av datainnsamling via Google, behandling og bruk av slike data, samt dine rettigheter med henhold til disse og personlige innstillinger vedrørende personvern finnes under Googles innstillinger for personvern (http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php).

Hvis en bruker er medlem av Google Plus og ikke ønsker å få personlige data samlet inn og knyttet til lagrede medlemsdata hos Google via vår tilstedeværelse på Internett, må brukeren logge ut av Google Plus-kontoen før han eller hun besøker våre nettsider.

Mobilapper

Appene våre tilbys via flere app- og programvareplattformer, inkludert Apple App Store, Google Play Store og sosiale nettverks som Facebook. Hvis du åpner, registrerer deg eller bruker plattformen eller de sosiale nettverkene, kan personopplysninger bli samlet inn og brukt av de aktuelle plattformene eller sosiale nettverkene, som vi ikke har noen innflytelse over. Du finner all relevant informasjon i retningslinjene for personvern eller personvernerklæringen for hver plattform eller sosiale nettverk.

IT-sikkerhet

Med hjelp fra en leverandør av IT-sikkerhet samler vi inn og bearbeider anonymt spesifikk data om funksjonene til selve terminalenheten brukeren bruker («enhetsspesifikke data»), rå data fra TCP/IP-tilkoblingen og data om bruken på vår nettside ved å bruke såkalte informasjonskapsler og sporingsteknologi som videre forhindrer misbruk av våre tjenester.

IP-adressen samles også inn og bearbeides i starten, men blir kryptert innen noen sekunder. Ingen personopplysninger blir samlet inn eller lagret. Informasjonen blir lagret i databasen til leverandøren av IT-sikkerhet, og er ment for å forhindre svindel.

Hvis du avslutter en kontrakt på vår nettside med økonomiske interesser, eller en kontrakt som omhandler økonomiske interesser nærmer seg avslutning (f.eks. starten av betalingsprosessen), vil vi motta en risikoevaluering av terminalenheten du bruker fra databasen til leverandøren av IT-sikkerhet.

Risikoevalueringen blir brukt – ikke eksklusivt – som grunnlaget for en beslutning om kontrakten med økonomiske interesser kan fullføres.

Skulle det oppstå en situasjon der vi finner ut at brukeren holder på eller har prøvd å svindle våre tjenester, vil vi også overføre disse innsamlede dataene videre til leverandøren av IT-sikkerhet. I denne behandlingsprosessen vil vi kun overføre enhetsspesifikke data, og utelate alle personopplysninger.

Rett til tilbakekalling og sletting av data

Hvis du har gitt oss samtykke til å behandle personopplysninger, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket.

Bigpoint sletter dine personopplysninger i den grad de ikke lenger trengs, eller hvis du har bedt om sletting av disse dataene. Vær oppmerksom på at dataene ikke kan slettes hvis det er lovpålagte eller andre krav om å oppbevare dataene, eller hvis vi trenger dataene for å fakturere tjenestene.

Informasjon om databeskyttelse, visningsinformasjon og korrigering, sletting og blokkering av data

Hvis du har generelle spørsmål om denne personvernerklæringen og databeskyttelse, eller hvis du vil spørre om, korrigere, blokkere eller slette private data i henhold til juridiske forpliktelser, kan du ta kontakt via e-post eller vanlig post og oppgi bruker-ID, e-postadresse og eventuelt spill. HYPERLINK “http://de.bigpoint.com/support/” Du kan kontakte oss eller personvernombudet direkte via kontaktdetaljene som er oppgitt øverst i denne personvernerklæringen.

Klagerett til tilsynsmyndigheter

Du har rett til å sende en klage til datatilsynet. Du kan ta kontakt med datatilsynet i ditt land/område eller datatilsynet som er ansvarlig for oss: Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Klosterwall 6 (Block C), 20095 Hamburg, Tyskland, Tlf.: 040 / 428 54 – 4040, Faks: 040 / 428 54 – 4000, e-post: mailbox@datenschutz.hamburg.de

Sikkerhetsbestemmelser og teknisk informasjon

Alle våre ansatte får regelmessig opplæring i databeskyttelse og er opptatt av databeskyttelse. Våre datasentre og interne ADB-avdeling tilpasser stadig tekniske sikkerhetsforholdsregler til gjeldende sikkerhetsforhold og -krav. Begge blir kontinuerlig overvåket av interne prosedyrer og personvernombudet. Internett-teknologier kan imidlertid ha sikkerhetshull som ikke kan garantere full beskyttelse. Brukeren kan derfor sende data til oss via andre metoder, f.eks. telefon eller faks.

Bruk følgende teknisk informasjon til å justere personverninnstillingene i nettleseren.

Internet Explorer:

For mer informasjon:

http://windows.microsoft.com/de-de/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7

Mozilla Firefox:

For mer informasjon:

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Google Chrome:

For mer informasjon:

https://support.google.com/chrome/answer/95647

Safari:

For mer informasjon:

http://help.apple.com/

Versjonsdato: 11.12.2017