Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français Magyar Italiano 日本語 Nederlands Norsk Polski Português BR Português Română Русский Slovensky Svenska Türkçe

Gegevensprivacybeleid

In dit gegevensprivacybeleid staat welke persoonlijke gegevens Bigpoint verzamelt als u gebruikmaakt van onze internetdiensten en spellen. We leggen ook uit hoe we die gegevens verwerken en gebruiken. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons.

Uw gegevens worden via verschillende elektronische, technische, fysieke, administratieve en contractuele maatregelen beschermd tegen onbevoegde toegang en verlies.

Bigpoint heeft de noodzakelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de regelgeving voor gegevensbescherming zowel intern als door externe dienstverleners wordt nageleefd.

Verzameling van gegevens

Bigpoint verzamelt persoonlijke gegevens

Bigpoint verzamelt ook gebruikersgegevens die nodig zijn voor een goede dienstverlening of voor het in rekening brengen van die diensten. Het betreft dan voornamelijk spelprocessen, spelscores en gegevens met betrekking tot het gebruik en de betaling van diensten.

We krijgen informatie over het vroegere betalingsgedrag van onze Duitse gebruikers van infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, Duitsland.

Als u al langere tijd gebruikmaakt van het portaal of de spellen en diensten, willen we u erop wijzen dat we ook gegevens gebruiken van onze voorganger en huidige dochtermaatschappij Bigpoint S.à.r.l. & Co, SCS, 10A rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxemburg. Dit betreft stamgegevens die we nodig hebben om spellen zonder onderbreking aan te kunnen bieden. Deze gegevens hebben met name betrekking op spelprocessen, spelscores en gebruik en betaling van diensten.

Als u gebruikmaakt van onze websites, forums en spellen, verzamelt Bigpoint de volgende niet-persoonsgebonden gegevens:

Deze gegevens worden gebruikt in statistische analyses voor anonieme databases.

IP-adressen en de bijbehorende internetgegevens worden maximaal zes maanden bewaard. Dit ligt binnen het bereik van onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot gegevensopslag. Ze worden opgeslagen om gegevens te beveiligen en de stabiliteit en betrouwbaarheid van ons systeem te waarborgen. In bepaalde gevallen kan Bigpoint ook uw IP-adres en de bijbehorende internetgegevens gebruiken om het gebruik van meerdere accounts voor frauduleuze doeleinden op te sporen en te beëindigen. In deze gevallen vraagt Bigpoint om toestemming voor gebruik binnen het kader van de relevante spelvoorwaarden.

Cookies accepteren

We willen u er nadrukkelijk op wijzen dat we cookies gebruiken om het gebruik van ons portaal en onze spellen en diensten te optimaliseren. Het gaat dan in het bijzonder om de gebruikerservaring. Door akkoord te gaan met onze voorwaarden en bepalingen accepteert u het gebruik van cookies. Mocht u in de toekomst bezwaar willen maken tegen het gebruik van cookies, dan kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: datenschutz@bigpoint.com. U kunt hier ook terecht met al uw overige vragen over cookies.

Onze online dienst maakt gebruik van de ‘Scalable Central Measuring method’ (SCM/SCMnG) van INFOline Ltd. GmbH (https://www.infonline.de) om statistische waarden te bepalen voor het gebruik van ons aanbod. Er worden anonieme meetgegevens verzameld. Om een computersysteem te herkennen, maakt de SCM-meetmethode gebruik van een cookie met de id ‘ioam.de’ of ‘ivwbox.de’, een lokaal opslagobject of een handtekening die automatisch wordt gecreëerd uit diverse gegevens die door de browser zijn doorgegeven. IP-adressen worden alleen in anonieme vorm verwerkt. De effectmeting is ontwikkeld onder strenge naleving van regelgeving voor gegevensbescherming. Het doel van het effectmetingssysteem is om te bepalen hoe vaak en door hoeveel gebruikers een website wordt gebruikt. Individuele gebruikers worden nooit geïdentificeerd. Uw identiteit blijft altijd beschermd. U ontvangt geen reclamemateriaal via het systeem. Voor online aanbiedingen die afkomstig zijn van de distributievereniging voor reclamemateriaal (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V., IVW – www.ivw.eu) of deel uitmaken van het onderzoek ‘Internet Facts’ van de Duitse studiegroep voor online research (Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V., AGOF – www.agof.de) worden de gebruiksstatistieken maandelijks gepubliceerd door AGOF, de werkgroep media-analyse (Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V., ag.ma - www.agma-mmc.de) en de IVW. De resultaten kunt u hier bekijken: http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de en http://www.ivw.eu. Naast het publiceren van gemeten gegevens controleert de IVW regelmatig het SCM-proces op navolging van de regels voor gegevensbescherming. Aanvullende informatie over het SCM-proces kunt u vinden op de website van de uitvoerder van het systeem, INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), op de pagina over gegevensbescherming van AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) en op de website van IVW (http://www.ivw.eu). Als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens door SCM, kunt u dit aangeven op de volgende websites: http://optout.ioam.de en http://optout.ivwbox.de.

Gebruik van uw gegevens

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om

We gebruiken deze gegevens ook om met u te communiceren. Dit is met name om u hulp en ondersteuning te kunnen bieden en van belangrijke contractinformatie te kunnen voorzien. We houden u op de hoogte van evenementen en aanbiedingen via e-mail, telefoon of sms als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven.

Gegevensoverdracht

We behandelen uw gegevens strikt vertrouwelijk en maken ze niet bekend aan derden, tenzij u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. In bepaalde gevallen kunnen we echter wettelijk verplicht worden om uw gegevens vrij te geven, bijvoorbeeld aan een onderzoeksinstantie. In een dergelijk geval vindt de overdracht enkel plaats voor zover dat is vereist door de wet.

Het kan zijn dat dochtermaatschappijen, moedermaatschappijen of derden diensten verlenen namens ons. Dit betreft voornamelijk de behandeling van betalingen door externe dienstverleners (PayPal, Global Collect, enz.) en, in het geval van wanbetaling, door een incassobureau. Verder delen we uw gegevens met externe bedrijven voor marketingdoeleinden. Dit zijn bedrijven die een contractuele relatie hebben met de Bigpoint Group om onze spellen te ontwikkelen en te verbeteren. Deze externe bedrijven zijn verplicht om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen. Verder mogen ze uw gegevens alleen gebruiken om hun opdracht te voltooien.

Spelinformatie en partneraanbiedingen

Als u het vakje naast ‘Spelinformatie en partneraanbiedingen’ aanvinkt, geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om u deze informatie te sturen. Uw toestemming wordt vastgelegd en opgeslagen, en kan te allen tijde worden ingetrokken via ons contactformulier (http://nl.bigpoint.com/support/).

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst voor webanalyse van Google, Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, zodat de website kan analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die door het cookie wordt verzameld over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Als u echter de optie ‘IP anonimiseren’ op deze website activeert, verwijdert Google het einde van uw IP-adres zodat uw locatie alleen bekendstaat als binnen de Europese Unie of binnen de Europese Economische Ruimte. Alleen bij hoge uitzondering wordt het volledige IP-adres verzonden naar een Google-server in de Verenigde Staten en daar pas ingekort. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over websiteactiviteit samen te stellen voor websitebeheerders en overige diensten te leveren met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. De beheerder van deze website gebruikt informatie die is verzameld via reclame op basis van interesses en bezoekergegevens van derden (zoals leeftijd, geslacht en interesses) om meer te weten te komen over de gebruikers van deze website. Hiervoor worden geen persoonsgebonden gegevens gebruikt; er wordt slechts een statistische evaluatie van anonieme gegevens uitgevoerd. Google associeert uw IP-adres dat wordt verzonden door Google Analytics niet met andere gegevens waar Google over beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren via de instellingen van uw browser. Mogelijk kunt u dan echter niet gebruikmaken van de volledige functionaliteit van deze website. Verder kunt u voorkomen dat Google de gegevens die het cookie verzamelt over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en analyseert, door de volgende browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Als u de analyse van uw demografische gegevens of interesses wilt aanpassen of voorkomen, kunt u uitschakelen dat Google Analytics advertenties toont en de advertenties aanpassen in het Google Display Network: https://www.google.com/settings/ads.

Reclame op basis van online gedrag

De advertenties op onze websites worden afgestemd op uw verwachte interesses door anonieme gegevens over uw gebruik van onze websites te verzamelen en te verwerken. De Duitse telecommunicatieprovider ProSiebenSat.1 Digital GmbH is verantwoordelijk voor de verzameling van de eerder genoemde gegevens. Dit gebeurt in samenwerking met online marketingbedrijf SevenOne Media GmbH, een dochtermaatschappij van de ProSiebenSat.1 Group en ProSiebenSat.1 Digital GmbH, en in overeenstemming met paragraaf 15 ff van het Duitse wetboek van vennootschappen. Voor dit doeleinde plaatsen derden cookies op uw computer om gebruikersgegevens te verzamelen. Er wordt bijvoorbeeld informatie verzameld wanneer u de pagina’s van dit online aanbod bekijkt of op een advertentie klikt. Hiermee kunnen we het gebruik van online advertenties analyseren en u advertenties aanbieden die u wellicht interesseren en overeenkomen met uw persoonlijke voorkeuren (Online Behavioral Advertising). Er worden geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres en e-mailadres verzameld. IP-adressen blijven anoniem zodat ze niet kunnen worden toegewezen aan een specifieke persoon.

Als u geen Online Behavioral Advertising wilt ontvangen, kunt u de plaatsing van cookies op uw computer blokkeren door uw browser zo in te stellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Verder kunt u via de volgende links voorkomen dat derden die voor ons werken cookies gebruiken:

Nugg.ad AG: http://ad-choices.nuggad.net

AudienceScience: http://www.audiencescience.com/de/privacy

Criteo GmbH: http://www.criteo.com/privacy

We staan ook andere derden, zoals mediabedrijven, toe om cookies te gebruiken. Hiermee kunnen ze het gebruik van online advertenties analyseren en advertenties plaatsen in ons online aanbod die voor u interessant kunnen zijn op basis van uw persoonlijke voorkeuren. Hierdoor kunnen adverterende klanten gerichter te werk gaan om hun doelgroep te bereiken. Voor dit doeleinde kunnen gebruikersstatistieken bijvoorbeeld anoniem worden verzameld. De gegevens kan men vervolgens gebruiken voor marktonderzoek zonder dat de gegevens terug te leiden zijn naar een specifieke persoon. Meer informatie over het gegevensprivacybeleid van deze provider en over bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor online advertenties op basis van gebruik, kunt u vinden op de website van SevenOne Media GmbH:https://www.sevenonemedia.de/web/sevenone/datenerhebung-anderer-dienstleister1. U kunt de plaatsing van cookies op uw computer door derden ook voorkomen met de betreffende instelling van uw browser.

SevenOne Media GmbH heeft vrijwillig ingestemd met de naleving van de zelfregulerende principes van de Duitse gegevensbeschermingsraad voor online reclame (DDOW - Deutschen Datenschutzrat Online-Werbung). De zelfregulerende code die voor ons geldt (code voor telemediaproviders - eerste partijen) kunt u hier vinden: www.meine-cookies.org/ddow.html.

Plug-ins van social media

Facebook

Op onze website zijn verschillende Facebook-links ingebouwd. Deze webaanwezigheid wordt exclusief beheerd door Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten (Facebook).

Binnen onze websites zijn deze links te herkennen aan het Facebook-logo of aan de uitdrukking ‘Leuk’ (we gebruiken geen Facebook-plug-ins).

Als u op een van deze links klikt, worden de Facebook-plug-ins geactiveerd en wordt er rechtstreeks verbinding gemaakt met een Facebook-server via uw browser.

Als u op een van de eerder genoemde links klikt terwijl u onze website bezoekt en bent aangemeld bij uw persoonlijke Facebook-account, wordt aan Facebook doorgegeven dat u onze website heeft bezocht. Facebook kan uw bezoek aan de website koppelen aan uw account.

Deze informatie wordt overgedragen aan en opgeslagen door Facebook. Om dit te voorkomen, moet u zich afmelden bij uw account voordat u op de link klikt. De functies die zijn ingebouwd in de links van Facebook, en met name de overdracht van gebruikersgegevens, worden niet geactiveerd door onze website te bezoeken, maar door op de betreffende links te klikken.

Informatie over het doel en de omvang van gegevensverzameling via Facebook, de verwerking en het gebruik van deze gegevens, uw rechten daaromtrent en persoonlijke instellingen met betrekking tot gegevensbescherming, kunt u vinden in de privacy-instellingen van Facebook (http://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation.php).

Neem contact op met onze supervisors voor gegevensbescherming als u meer vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van individuele gebruikersgegevens en het bekendmaken, corrigeren, blokkeren of verwijderen van gegevens.

Facebook Connect

We bieden u de mogelijkheid om u aan te melden voor onze diensten via Facebook Connect. Hiervoor wordt u naar Facebook geleid waar u zich kunt aanmelden met uw Facebook-gebruikersgegevens. Uw Facebook-account wordt dan gekoppeld aan onze diensten. Afhankelijk van uw Facebook-instellingen worden de volgende gegevens aan ons overgedragen en/of door ons opgehaald: naam, geboortedatum en e-mailadres.

We gebruiken deze informatie alleen voor identificatiedoeleinden en contractbeheer. Voor meer informatie over Facebook Connect en de privacy-instellingen verwijzen we u naar het gegevensprivacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Facebook Inc.

Google Plus

Onze websites gebruiken ook de link Google Plus “+1” van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (Google). U kunt de link herkennen aan het +1-symbool met een witte of gekleurde achtergrond.

Als u een van onze websites opent die een dergelijke link bevat, maakt uw browser een directe verbinding met een Google-server. De inhoud van de +1-link wordt rechtstreeks aan uw browser overgedragen en geïntegreerd in de webpagina. Daarom hebben we geen enkele controle over de gegevens die Google verzamelt via de link, maar we verwachten dat IP-adressen van gebruikers worden verzameld.

Informatie over het doel en de omvang van gegevensverzameling via Google, de verwerking en het gebruik van deze gegevens, uw rechten daaromtrent en persoonlijke instellingen met betrekking tot gegevensbescherming, kunt u vinden in de privacy-instellingen van Google (http://www.google.com/intl/nl/+/policy/+1button.html).
Als u lid bent van Google Plus en niet wilt dat uw gegevens worden verzameld en gekoppeld aan uw opgeslagen Google-gegevens via onze websites, moet u zich afmelden bij uw Google Plus-account voordat u onze websites bezoekt.

IT-beveiliging

Samen met een IT-beveiligingsprovider verzamelen en verwerken we specifieke anonieme gegevens over de kenmerken van het eindapparaat dat u gebruikt (‘apparaatspecifieke gegevens’), ruwe data van de TCP/IP-verbinding en gegevens over het gebruik van onze website. Dit doen we met zogenaamde cookies en trackingtechnologie om misbruik van onze diensten te voorkomen.

Het IP-adres wordt aanvankelijk ook verzameld en verwerkt, maar binnen een paar seconden versleuteld. Persoonlijke gegevens worden niet verzameld of opgeslagen. De informatie wordt bij de IT-beveiligingsprovider opgeslagen in een database om fraude te voorkomen.

Als u op onze website een overeenkomst onder bezwarende titel sluit of als de afronding van een overeenkomst onder bezwarende titel nadert (bijvoorbeeld aan het begin van het betalingsproces), halen we een risico-evaluatie van het eindapparaat dat u gebruikt op uit de database van de IT-beveiligingsprovider.

De risico-evaluatie wordt (niet uitsluitend) gebruikt om te bepalen of er een overeenkomst onder bezwarende titel kan worden gesloten.

Als we merken dat een gebruiker onze diensten heeft misbruikt of daartoe een poging heeft gedaan, verzenden we ook verzamelde gegevens naar de IT-beveiligingsprovider. In dit geval verzenden we echter alleen apparaatspecifieke gegevens, geen persoonlijke gegevens.

Herroepingsrecht en gegevensverwijdering

Als u ons toestemming heeft gegeven om persoonlijke gegevens te verwerken, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

Bigpoint verwijdert uw persoonlijke gegevens als die niet meer nodig of vereist zijn, of als u om verwijdering van de gegevens heeft gevraagd. We kunnen gegevens niet verwijderen als er wettelijke opslagvereisten gelden of als we deze gegevens nodig hebben om onze diensten in rekening te brengen.

Algemene informatie, gegevens bekijken en verwijderen

Op http://nl.bigpoint.com/support/ kunt u een verzoek indienen om de gegevens te bekijken die we hebben opgeslagen. U kunt ook verzoeken om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Per post kunt u uw verzoek naar het volgende adres sturen:

Bigpoint GmbH
Drehbahn 47-48
20354 Hamburg
Duitsland

Als u vragen heeft over het gegevensprivacybeleid van Bigpoint en gegevensbescherming in het algemeen, kunt u altijd contact met ons opnemen via datenschutz@bigpoint.com.
Vergeet dan niet uw gebruikers-id, e-mailadres en (indien van toepassing) spelnamen te vermelden.

Hamburg, 1 november 2016

Bigpoint GmbH
Drehbahn 47-48
20354 Hamburg
Duitsland

Handelsregister: HRB-Hamburg 94148

Btw-nummer: DE 813 602 704

Directeur: Brian Morrisroe