Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français Magyar Italiano 日本語 Nederlands Norsk Polski Português BR Português Română Русский Slovensky Svenska Türkçe

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vás informuje o tom, jaké osobní údaje společnost Bigpoint v rámci našich internetových nabídek a her shromažďuje a jak jsou tyto údaje zpracovávány a využívány. Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně.

Vaše údaje jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu a ztrátě prostřednictvím elektronických, technických, fyzických, smluvních a administrativních opatření.

Společnost Bigpoint přijala nezbytná technická a organizační opatření, aby zajistila dodržování předpisů o ochraně osobních údajů jak interně, tak ze strany externích partnerů.

Shromažďování údajů

Společnost Bigpoint shromažďuje osobní údaje:

Bigpoint dále shromažďuje údaje, pokud je to nezbytné pro účely poskytování služby nebo její vyúčtování. To se týká především herních procesů, herních statistik a informací o využívání a vyúčtování služeb.

Informace, které se týkají minulých plateb našich německých uživatelů, získáváme od Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden.

V případě, že portál, hry nebo služby využíváte po delší dobu, bychom vás chtěli upozornit na skutečnost, že používáme také údaje naší předchozí společnosti a současné sesterské společnosti Bigpoint S.à.r.l. & Co, SCS, 10A rue Henri M. Schnadt, L-2530, Lucembursko. Jedná se především o osobní údaje, které potřebujeme, abychom vám mohli hry nabízet i nadále bez přerušení (to se týká především průběhu her, herních statistik a informací o využívání a vyúčtovaní služeb).

Společnost Bigpoint shromažďuje v rámci využívání našich internetových stránek, fór a her následující neosobní údaje:

Tyto údaje se nevyužívají ve spojení s konkrétní osobou; slouží pouze k anonymním statistickým analýzám.

IP-adresy s příslušnými internetovými údaji ukládáme na dobu maximálně šesti měsíců v rámci naší zákonné povinnosti uchovávat tyto údaje. Ukládání probíhá z důvodů zabezpečení dat a abychom zajistili stabilitu a spolehlivost našeho systému. V ojedinělých případech může společnost Bigpoint vaši IP-adresu a příslušné internetové údaje využít k vyloučení nedovoleného využívání více účtů k podvodným účelům. Společnost Bigpoint bude vyžadovat svolení k tomuto využívání údajů v rámci smluvních podmínek jednotlivých her.

Souhlas s používáním souborů cookies:

Přestože toto ustanovení jasně vyplývá ze zásad ochrany osobních údajů, chtěli bychom vám připomenout, že v rámci optimalizace užívání našeho portálu, her a služeb ve smyslu zkvalitnění herního zážitku uživatele používáme soubory cookies. Přijetím našich VOP nám udělujete svolení k používání souborů cookies. Svůj souhlas v této záležitosti můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu datenschutz@bigpoint.com. Tutéž adresu můžete použít k získání dodatečných informací o používání souborů cookies.

Za účelem vyhodnocení statistických údajů o využívání našich online-objednávek používáme systém „Škálovatelného centrálního měření“ (SCM) firmy INFOnline GmbH (https://www.infonline.de). Takto získaná data jsou zcela anonymní. Systém pro měření SCM používá k rozpoznání počítačových systémů buď soubor cookie s identifikátorem „ioam.de“/„ivwbox.de“, objekt typu LocalStorage, nebo podpis vygenerovaný za použití informací automaticky přenášených z vašeho počítače. IP adresy se při tomto procesu zpracovávají pouze v anonymizované formě. Systém pro měření sledovanosti byl vyvinut v souladu s přísnými zásadami ochrany osobních údajů. Účelem systému pro měření sledovanosti je určit míru využití webové stránky. V žádné fázi procesu nejsou identifikováni jednotliví uživatelé. Jejich identity jsou vždy skryté. Uživatelům zároveň nebudou prostřednictvím systému zasílány žádné reklamní materiály. V případě internetových nabídek, které spadají pod Asociaci pro sledování distribuce reklamních nosičů (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V., IVW – www.ivw.eu) nebo jsou součástí studie „internet facts“ organizované Pracovní skupinou pro internetový výzkum (Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V., AGOF – www.agof.de), jsou k dispozici měsíční statistiky, které zveřejňují sdružení AGOF, Pracovní skupina pro analýzu médií (Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V., ag.ma – www.agma-mmc.de) a asociace IVW na stránkách http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de a http://www.ivw.eu. Vedle zveřejňování zjištěných údajů asociace IVW pravidelně ověřuje, zda proces SCM odpovídá pravidlům a požadavkům na ochranu osobních údajů. Další informace o procesu SCM jsou k dispozici na stránce společnosti INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), která jej poskytuje, na stránce sdružení AGOF věnované ochraně osobních údajů (http://www.agof.de/datenschutz) a na stránce asociace IVW (http://www.ivw.eu). Proti zpracovávání dat prostřednictvím systému SCM můžete vznést protest na následující adrese: http://optout.ioam.de a http://optout.ivwbox.de.

Použití vašich údajů

Vaše osobní údaje používáme:

Dále vaše údaje využíváme pro komunikaci s vámi. Sem patří zvláště poskytování pomoci a podpory a zprostředkování důležitých informací o vaší smlouvě. V případě vašeho souhlasu vás budeme průběžně informovat o novinkách a akcích např. e-mailem, SMS nebo telefonním hovorem.

Poskytnutí údajů

S vašimi údaji je nakládáno jako s přísně důvěrnými, a jako takové nikdy nebudou předány třetí straně bez vašeho výslovného souhlasu. Vaše údaje však můžeme odhalit i bez vašeho souhlasu, a to v případě, že bychom k tomu byli vázáni příslušnými zákony (např. v rámci vyšetřování), přičemž takové předání údajů je ošetřeno právní doložkou. V určitých případech mohou naše dceřiné nebo mateřské společnosti nebo třetí strany nabízet služby naším jménem. To se týká zvláště realizace plateb prostřednictvím externích poskytovatelů (Paypal, Global Collect atd.) nebo inkasních společností při zpožděných platbách. Kromě toho poskytujeme vaše data v rámci marketingu externím společnostem, které mají smlouvu se společností Bigpoint, za účelem dalšího vývoje a vylepšování našich her. Tyto externí podniky jsou zavázány k diskrétnímu a bezpečnému zacházení s vašimi údaji a mohou je použít jen v případě, pokud je to nutné ke splnění jejich úloh.

Informace o hrách a partnerské nabídky

Zaškrtnutím políčka vedle údaje „Informace o hrách a partnerské nabídky“ vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním těchto informací. Váš souhlas bude zaprotokolován a uložen a může být kdykoli odvolán prostřednictvím formuláře na adrese http://cs.bigpoint.com/support/.

Google Analytics

Tato webová stránka využívá službu pro webovou analýzu Google Analytics a jejích hlášení k vyhodnocování demografických charakteristik a zájmů. Tato služba je poskytována společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google analytics používá tzv. cookies, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu využívání webové stránky. Informace o vašem využívání této stránky (včetně IP adresy) získané pomocí cookies jsou přeneseny na servery společnosti Google v USA a zde uloženy. V případě aktivace funkce anonymizace IP adresy na této webové stránce bude vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných členských států evropského hospodářského prostoru zkrácena. Jen ve výjimečných případech bude na servery společnosti Google v USA přenesena vaše adresa IP celá a zkrácena až tam. V rámci zakázky provozovatele této webové stránky bude společnost Google tyto informace využívat k vyhodnocování vašeho užívání webové stránky, k vytváření zpráv o aktivitách na stránce pro správce webových stránek a dalším službám týkajícím se aktivit na stránce a jejím využívání. Provozovatel této webové stránky používá informace získané prostřednictvím zájmově orientované reklamy, jakož i data poskytnutá třetími stranami (např. věk, pohlaví a zájmy) pro účely zjištění dodatečných informací o uživatelích této stránky. Nedochází k využívání žádných osobních údajů, pouze ke statistickému vyhodnocení anonymizovaných datových sad. V rámci služby Google Analytics nebude adresa IP získaná z vašeho prohlížeče spojena s ostatními daty uchovávanými společností Google. Instalaci souborů cookies můžete pomocí odpovídajících nastavení v prohlížeči zabránit; upozorňujeme vás ale, že v takovém případě nebudete moct využívat funkce webové stránky v plné míře. Stejně tak můžete zabránit společnosti Google ve sběru a zpracování údajů o vašem užívání webových stránek (včetně vaší IP adresy) získaných prostřednictvím souborů cookies tím, že si stáhnete a nainstalujete doplněk pro prohlížeče z následujícího odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Chcete-li upravit nebo zabránit vyhodnocování svých demografických informací nebo zájmů, můžete deaktivovat službu Google Analytics pro zobrazování reklam a přizpůsobit nastavení reklam sítě Google Display Network zde: https://www.google.com/settings/ads.

Online reklama založená na užívání

Reklama v této online nabídce je pro vás optimalizována na základě sběru a zpracování anonymních dat o využívání našich stránek. Za tuto nabídku je zodpovědná společnost ProSiebenSat.1 Digital GmbH coby poskytovatel telemédií ve spolupráci se společností SevenOne Media GmbH, dceřinou společností skupiny ProSiebenSat.1-Group, a s pobočkami společnosti ProSiebenSat.1 Digital GmbH v souladu s §§ 15 ff Německého akciového zákoníku. Třetí strany uloží pod naším dohledem do vašeho počítače soubory cookies, které zaznamenávají data o využívání. Shromažďovaná data zahrnují například informace získané během vašeho procházení stránek této nabídky nebo klikání na reklamy. Tímto způsobem můžeme analyzovat využívání online reklam a na základě získaných výsledků vám nabídnout další reklamy na produkty, které by vás mohly zajímat („online reklama založená na užívání“). Za žádných okolností nejsou zaznamenávány osobní údaje (jméno, bydliště, e-mailová adresa apod.). IP adresy jsou anonymizované, takže nemohou posloužit k identifikaci uživatele.

Pokud si nepřejete odebírat online reklamy založené na užívání, můžete ve svém prohlížeči zakázat používání cookies. Používání cookies můžete zakázat také přímo u námi pověřené společnosti prostřednictvím následujících odkazů:

Nugg.ad AG: http://ad-choices.nuggad.net

AudienceScience: http://www.audiencescience.com/de/privacy

Criteo GmbH: http://www.criteo.com/privacy

Kromě toho povolujeme některým třetím stranám, např. mediálním agenturám, používání cookies za účelem analýzy úspěšnosti online reklam a zobrazování konkrétních reklamních nabídek na základě předpokládaných zájmů uživatele. Tento systém umožňuje mediálním agenturám co nejpřesněji oslovit cílové skupiny svých inzerentů. Za tímto účelem se např. vypracovávají anonymní statistiky užívání a takto získaná data se používají pro průzkum trhu, aniž by bylo možné vysledovat tyto informace zpět ke konkrétnímu uživateli. Další informace o ochraně osobních údajů toho poskytovatele a o výhradách k používání souborů cookies pro účely online inzerce najdete také na stránkách společnosti SevenOne Media GmbH: https://www.sevenonemedia.de/web/sevenone/datenerhebung-anderer-dienstleister1. Používání souborů cookies můžete zakázat či povolit též příslušným nastavením svého prohlížeče.

Společnost SevenOne Media GmbH se dobrovolně podrobila samoregulačním opatřením Německé rady na ochranu osobních údajů při online marketingu (DDOW – Deutschen Datenschutzrat Online-Werbung). Přesné znění zásad samoregulace (Kodex für Telemedienanbieter – Erstparteien) je k dispozici na stránkách: www.meine-cookies.org/ddow.html.

Moduly plugin sociálních médií

Facebook

Na naší webové stránce najdete odkazy sociální sítě Facebook. Tyto odkazy jsou provozované výlučně společností Facebook, Inc. se sídlem 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen „Facebook“).

V rámci našich webových stránek jsou tyto odkazy identifikovány logem služby Facebook nebo frází „Like“ (To se mi líbí).

Pokud uživatel na jeden z těchto odkazů klikne, moduly plugin se aktivují a prostřednictvím internetového prohlížeče uživatele naváží přímé spojení se serverem služby Facebook.

Za předpokladu, že je uživatel v moment kliknutí na jeden ze zmíněných odkazů přihlášen do svého účtu u služby Facebook, informace o jeho návštěvě našich stránek bude přeposlána na server sítě Facebook. Facebook poté může údaj o vaší návštěvě našich stránek přiřadit k vašemu účtu.

Tyto informace jsou monitorovány a ukládány službou Facebook. Pokud si nepřejete, aby byly údaje o vaší osobě takto shromažďovány, odhlaste se před kliknutím na odkaz ze svého účtu u služby Facebook. Vestavěné funkce odkazů služby Facebook se aktivují teprve po kliknutí na příslušný odkaz, nikoli samotnou návštěvou našich stránek.

Informace o tom, za jakým účelem a v jakém rozsahu Facebook shromažďuje a zpracovává osobní údaje, popř. informace o souvisejících právech a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí, najdete v sekci o ochraně údajů na stránkách služby Facebook (http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php).

Dotazy týkající se sběru, zpracování a využití dat uživatelů, stejně jako sdílení, úpravy, blokování nebo mazání téhož, vám ochotně zodpoví pracovníci našeho oddělení ochrany dat.

Facebook Connect

Nabízíme vám možnost využívání našich služeb prostřednictvím Facebook Connect. Za tímto účelem budete přesměrováni na web Facebook, kde se přihlásíte pomocí svých přihlašovacích údajů pro Facebook. Váš účet na Facebooku bude poté propojen s našimi službami. V závislosti na vašich nastaveních na Facebooku získáme prostřednictvím propojení účtů přístup k následujícím údajům: jméno, datum narození a e-mailová adresa.

Tyto informace budou použity výhradně po účely identifikace a zpracování smluvního vztahu. Další informace o službě Facebook Connect a nastaveních soukromí najdete v zásadách ochrany osobních údajů a podmínkách užívání společnosti Facebook, Inc.

Google Plus

Na našich webových stránkách najdete též odkaz „+1“ služby Google Plus, který provozuje společnost Google, Inc. se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy (dále jen „Google“). Odkaz má formu interaktivního tlačítka se symbolem „+1“ na bílém nebo barevném pozadí.

Pokud uživatel otevře jednu z našich webových stránek obsahující takový odkaz, vytvoří prohlížeč přímé spojení se serverem Google. Obsah interaktivního tlačítka „+1“ je přenášen ze serveru Google přímo do vašeho prohlížeče, který tento obsah propojí s webovou stránkou. Nemáme tudíž žádnou kontrolu nad daty, která pomocí tohoto interaktivního tlačítka Google shromažďuje. Předpokládáme však, že dochází ke shromažďování údajů o vaší IP adrese.

Informace o tom, za jakým účelem a v jakém rozsahu Google údaje shromažďuje, dále zpracovává a jakým způsobem s nimi nakládá, stejně jako o vašich právech souvisejících se shromažďováním osobních údajů a možnostmi nastavení ochrany soukromí, najdete v sekci zásad ochrany osobních údajů společnosti Google http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Má-li uživatel zřízen účet u služby Google Plus a nepřeje si, aby Google pomocí našich webových stránek shromažďoval údaje o jeho osobě a tyto údaje propojoval s jeho členskými údaji, musí se před návštěvou našich webových stránek ze svého účtu u Google Plus odhlásit.

Zabezpečení IT

S pomocí poskytovatele služeb zabezpečení IT sbíráme a zpracováváme anonymní data o funkcích koncového zařízení používaného uživatelem („data související se zařízením“), nezpracovaná data z připojení TCP/IP a data o používání našich webových stránek prostřednictvím tzv. cookies a sledovacích technologií, abychom předcházeli zneužívání našich služeb.

Za tímto účelem jsou shromažďovány také adresy IP, které jsou však v průběhu několika vteřin zašifrovány. Nejsou shromažďována ani ukládána žádná osobní data. Informace jsou uloženy v databázích poskytovatele zabezpečení IT a zabezpečeny proti zneužití a podvodům.

Pokud jste na našich stránkách uzavřeli úplatnou smlouvu nebo se k uzavření takovéto smlouvy chystáte (např. při potvrzování objednávky), vyžádáme si od poskytovatele služeb zabezpečení IT vyhodnocení bezpečnostního rizika pro vaše koncové zařízení.

Toto vyhodnocení rizika slouží, avšak ne výlučně, k posouzení, zda může být úplatná smlouva uzavřena.

Pokud zjistíme, že uživatel zneužil nebo se pokusil zneužít naše služby, poskytneme shromážděná data našemu poskytovateli služeb zabezpečení IT. V rámci tohoto procesu jsou předávána pouze data související s koncovým zařízením, nikoli osobní data.

Právo na odvolání, smazání údajů

Pokud jste nám udělili svolení ke zpracování osobních údajů, můžete ho kdykoli odvolat.

Společnost Bigpoint smaže vaše osobní údaje, jakmile již nejsou zapotřebí nebo pokud požádáte o jejich smazání. Mějte prosím na paměti, že údaje nemůžeme smazat, pokud jsme vázáni povinností údaje uchovávat nebo je potřebujeme pro účely vyúčtování služeb.

Informace, úprava a smazání údajů

Na adrese http://cs.bigpoint.com/support/ se můžete informovat o údajích, které jsou u nás uloženy, případně je můžete nechat změnit nebo smazat. Alternativně tak můžete učinit i písemně na poštovní adrese:

Bigpoint GmbH
Drehbahn 47-48
20354 Hamburg

V případě dotazů týkajících se zásad ochrany osobních údajů společnosti Bigpoint a ochrany dat obecně se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese datenschutz@bigpoint.com.
Uveďte prosím, pokud možno, své ID hráče, e-mailovou adresu a podle potřeby také příslušnou hru.

Hamburg, 1. listopad 2016

Bigpoint GmbH
Drehbahn 47-48
20354 Hamburg

Číslo v obchodním rejstříku: HRB-Hamburg 94148

DIČ: DE813 602 704

Generální ředitel: Brian Morrisroe