Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français Magyar Italiano Nederlands Norsk Polski Português BR Português Română Русский Slovensky Svenska Türkçe

Veri Gizliliği Açıklaması

Bu çevrimiçi teklif için yetkili şirket

Bigpoint GmbH

Sachsenstraße 20

20097 Hamburg

Almanya

Tel.: +49 (0) 40 8814130 (destek yoktur)

(destek yoktur)

Veri koruma görevlisinin adı ve adresi

Veri koruma ajansı

Maximilian Hartung

Frauentorstraße 9

86152 Augsburg

Almanya

Tel.: +49 821 90786458

privacy@bigpoint.net

Genel

Bu Veri Gizliliği Açıklaması size, Bigpoint GmbH şirketinin internet sayfaları, oyunlar ve diğer hizmetler için Bigpoint olarak hangi kişisel bilgileri topladığını bilgilendirmek için hazırlanmıştır. (Birlikte “Çevrimiçi Teklif” olarak anılacak). Ayrıca bu bilgilerin nasıl işlendiğini ve kullandığını açıklayacaktır. Kişisel bilgilerinizin korunması, bizim için önemlidir.

Verileriniz suiistimal girişimlerine ve kaybolma riskine karşı elektronik, teknik, fiziksel, anlaşmalı ve idari bazda güvendedir. Bigpoint gerekli teknik ve organize önlemleri alarak veri koruma için geçerli düzenlemelere içeride ve dış hizmet sağlayıcılarında uyulduğunu garanti etmiştir.

Bu Veri Gizliliği Açıklaması, şeffaf ve temiz bilgi içererek sitemizi ziyaret eden kimselerin ve müşterilerin, kişisel verilerinin toplanması, işlenmesi ve kullanılması konusunda bilgilendirmeyi amaçlar.

Kişisel veriler nelerdir?

Kişisel veriler, herhangi bir kişiyi tanımlayan bilgilerdir (örneğin isim, adres, telefon numarası, doğum tarihi veya e-posta adresi). Temelde Çevrimiçi Tekliflerimizi kişisel bir bilgi paylaşmadan kullanabilirsiniz. Ancak bazı hizmetlerden yararlanmak için kişisel bilgilerinizi paylaşmanız gerekebilir. Örneğin bir müsabakada yer almak veya oyun ürünlerimize veya hizmetlerimize kayıt olmak için gerekebilir.

Yasal temel

Kişisel verileri Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) yasal dayanakları doğrultusunda işleriz. GDPR hükümlerine ek olarak, ikamet ettiğiniz ve ikamet ettiğiniz ülkedeki veya ülkemizdeki ulusal veri koruma şartlarının da geçerli olabileceğini lütfen unutmayın.

Rıza

Kişisel verilerin işlenmesine tabî olan verilerin onayını aldığımız sürece, Madde 6 paragraf 1 (a) GDPR, bu tür kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak olarak hizmet vermektedir.

Sözleşmenin yerine getirilmesi ve sözleşme öncesi sorgular

Madde 6 paragraf (b) GDPR, veri konusunun taraf olduğu bir sözleşmeyi yerine getirmek veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekli olan kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak olarak hizmet vermektedir.

Yasal yükümlülük

Madde 6 paragraf 1 (c) GDPR, şirketimizin tabî olduğu yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması koşuluyla yasal dayanak olarak hizmet vermektedir.

Hayati çıkarların korunması

Madde 6 paragraf 1 (d) GDPR, veri konusunun veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarının kişisel verilerin işlenmesini gerektirmesi durumunda yasal dayanak olarak hizmet eder.

Meşru menfaat

Madde 6 paragraf 1 (f) GDPR, şirketimizin veya üçüncü bir şahsın meşru menfaatini korumak için böyle bir işlemin gerekli olması ve veri konusunun çıkarları, temel hak ve özgürlükleri eski menfaatten daha ağır basmadığı takdirde işleme için yasal dayanak olarak hizmet eder. Kişisel verilerin işlenmesi meşru menfaatimize dayanıyorsa, bu durum, özellikle çalışanlarımızın ve şirket sahiplerinin refahı açısından iş faaliyetlerimizi yürütmemizi sağlayacaktır.

İşleme amaçları

Bu Veri Gizliliği Açıklamasında belirtildiği üzere kişisel verilierinizi çeşitli sebeplerden ötürü kullanıyoruz. Bu sebepler aşağıdaki gibidir;

Oyunlarımızı uzun bir süre kullandıysanız, önceki şirketimiz Bigpoint S.à.r.l Co, SCS, 10A rue Henri M. Schnadt, L-2530 Lüksemburg tarafından gelen verileri de kullandığımız konusunda sizi bilgilendirmek isteriz. Bu, kesintisiz oyunlar sunmaya devam etmek için ihtiyaç duyduğumuz ana verileri kapsar. Bu veriler özellikle oyunun ilerlemesini, oyun skorlarını ve hizmetlerin kullanımı ve ödeme ile ilgili bilgileri ifade eder.

Kredi Bilgisi

Alman kullanıcılar için, önceki ödeme geçmişiniz hakkında bilgiyi infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, Almanya tarafından, veri konusu ile sorumlu kurum (veri denetleyicisi) arasındaki bir sözleşmenin imzalanması veya gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu sürece alacağız.

Çerezler ve log dosyalarının toplanması

Bigpoint, web sitelerimizin, forumlarımızın ve oyunlarımızın kullanımı bağlamında aşağıdaki kişisel olmayan bilgileri toplar:

Bu veriler yalnızca anonim veri kayıtlarının istatistiksel analizlerinde kullanılır ve kişisel amaçla kullanılmaz.

IP adresleri ve ilgili İnternet bilgileri, verilerin saklanması ile ilgili yasal yükümlülüklerimiz kapsamında en fazla altı aylık bir süre boyunca kaydedilir. Veriler, sistemimizin istikrarını ve güvenilirliğini sağlamak için veri güvenliği amacıyla da saklanabilir. Bazı durumlarda Bigpoint, sahte amaçlarla birden fazla hesabın kullanılmasını izlemek ve engellemek için IP adresinizi ve ilgili İnternet bilgilerini de kullanabilir.

Çerezler ve benzeri teknolojiler

Biz ve iş ortaklarımız, Çevrimiçi Teklifimizde çerezlerle (“Çerezler”) aynı işlevleri yerine getiren benzer teknolojileri, diğerlerinin yanı sıra Çevrimiçi Teklifimizi geliştirmek, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve kişiselleştirilmiş çevrimiçi reklamcılık yapmak için kullanıyoruz. Çerezler, ziyaret edilen web sitelerinden gelen verileri içeren küçük metin dosyalarıdır, örn. bir web sitesindeki dil ayarları veya oturum açma durumu. Çerezler, ilgili kullanım ömürleri boyunca kullandığınız tarayıcı tarafından cihazınızda saklanır. Bazı Çerezler tarayıcı oturumu sona erdikten sonra otomatik olarak silinir (“oturum” Çerezleri), diğerleri belirli bir süre için veya kalıcı olarak kullanıcının tarayıcısında saklanır ve belirtilen süre geçtikten sonra kendilerini otomatik olarak siler (“geçici” veya “kalıcı” Çerezler).

Bazen çerezlerin bizim ve iş ortaklarımız tarafından cihazınızdaki bilgileri kaydetmek ve almak için kullanılması için izninizi isteyebiliriz. Onayınızı verirseniz, verilerinizi beyan edilen rızanın yasal dayanağına göre işleyeceğiz. Bazı durumlarda, Çerezler kullanılarak işlenen veriler, bizim meşru menfaatlerimize veya ortaklarımızın menfaatlerine göre veya Çerezlerin kullanımı size karşı olan sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli ise (örn. Çevrimiçi Teklifimizin güvenli çalışması) işlenir.

Çerezlerin kullanımına ilişkin onayınızı istediğiniz zaman, gelecekte geçerli olacak şekilde iptal edebilirsiniz. Bunu yapmak için, Çevrimiçi Teklifimizin “Çerez Ayarları”ndan erişebileceğiniz çerez yöneticimizdeki seçiminizi değiştirmeniz yeterlidir.

Ayrıca, tarayıcı ayarlarınızda Çerezlerin depolanmasını devre dışı bırakabilir ve tarayıcınızda kayıtlı Çerezleri istediğiniz zaman silebilirsiniz. Bununla birlikte, Çevrimiçi Teklifimizin Çerezler kullanılmadan veya yalnızca sınırlı bir ölçüde çalışmayabileceğini lütfen unutmayın.

Ayrıca Çerezlerin kullanımına olan itirazların bazen hariç tutulmasının Çerezler aracılığıyla uygulandığını lütfen unutmayın. Tüm Çerezleri silerseniz, itirazlar artık dikkate alınmayabilir ve sizden tekrar alınmalıdır.

Kapsam ölçümü

Çevrimiçi hizmetimiz, tekliflerimizin kullanımına ilişkin istatistiksel değerleri belirlemek için INFOline Ltd. GmbH (https://www.infonline.de) şirketinden “Ölçeklenebilir Merkezi Ölçüm Yöntemini” (SCM/SCMnG) kullanır. Anonim ölçülen veriler toplanacaktır. Bilgisayar sistemlerinin tanınması için SCM ölçüm yöntemi alternatif olarak “ioam.de”, “ivwbox.de” kimliğine sahip bir çerez, yerel bir depolama nesnesi veya tarayıcı tarafından iletilen farklı bilgilerden otomatik olarak oluşturulan bir imza kullanır. IP adresleri yalnızca anonim biçimde işlenir. Aralık ölçümü, veri koruma politikalarının sıkı gözlenmesi altında geliştirilmiştir. Aralık ölçüm sisteminin amacı, bir web sitesinin ne kadar yoğun ve kaç kullanıcı tarafından kullanıldığını istatistiksel olarak belirlemektir. Hiçbir zaman bireysel kullanıcılar tanımlanmayacak; kimlikleri her zaman korunmaya devam edecek ve sistem üzerinden tanıtım materyali almayacaklardır. Reklam Malzemeleri Dağıtım Derneği bünyesindeki çevrimiçi teklifler için (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V., IVW — www.ivw.eu) veya Çevrimiçi Araştırma için Alman Çalışma Grubu'nun bünyesindeki (Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V., AGOF — www.agof.de) çalışması, “Internet Facts”, kullanım istatistikleri aylık bazda AGOF, Medya Analizi Çalışma Grubu (Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V., ag.ma - www.agma-mmc.de) ve IVW tarafından yayınlanacaktır. Sonuçlar şu adresten görüntülenebilir: http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de ve http://www.ivw.eu. Ölçülen verilerin yayınlanmasına ek olarak, IVW, veri koruma yönetmelikleriyle tutarlı kaldığından emin olmak için SCM sürecini düzenli olarak kontrol eder. SCM süreci hakkında ek bilgiler, sistemin kendisini işleten INFOnline GmbH web sitesinde (https://www.infonline.de), AGOF veri koruma web sitesinde (http://www.agof.de/datenschutz) ve IVW'nin veri koruma web sitesinde (http://www.ivw.eu) mevcuttur. SCM'nin verilerinizi şu web sitesi üzerinden işlemesine itiraz edebilirsiniz: http://optout.ioam.de ve http://optout.ivwbox.de.

Veri aktarımı ve hizmet sağlayıcıları

Verilerinizi en katı gizlilik önlemleri ile ele alacağız ve yasal olarak izin almadığımız sürece üçüncü taraflara ifşa etmeyeceğiz. Bununla birlikte, kanunen bilgilerinizi belirli durumlarda (örn. soruşturma makamına) ifşa etmemiz gerekebilir. Bu sayede veri aktarımı yalnızca yasal sözleşmelerin gerektirdiği çerçeve içinde gerçekleşir. Bireysel durumlarda, iştirakler, ana şirketler veya üçüncü taraflar bizim adımıza hizmet sunabilir. Bu, esas olarak haricî hizmet sağlayıcıları (PayPal, Global Collect, vb.) ve varsayılan durumunda bir borç tahsilat şirketi tarafından yapılan ödeme işlemleri içindir. Dahası, pazarlama amacıyla Bigpoint Group'un bağlı şirketlerine verilerinizi, oyunlarımızı daha da geliştirmek adına sağlıyoruz. Bigpoint Group'un ve harici şirketlerin bu bağlı şirketleri, verilerinizi gizli ve güvenli bir şekilde ele alma yükümlülüğü altındadır ve verilerinizi yalnızca atandıkları görevi tamamlamak için gerekli olduğu sürece kullanabilir. Servis sağlayıcılar genellikle bu Çevrimiçi Teklif kullanıcılarının kişisel verilerini açık talimatlarımıza uygun olarak işlemeye yetkili olan işlemciler olarak görev alır.

Depolama/muhafaza etme süreçleri

Verilerinizi, Çevrimiçi Teklifimizin ve ilişkili hizmetlerin sağlanması için gerekli olduğu sürece veya bunun daha fazla saklanması konusunda meşru bir menfaatimiz varsa saklarız. Diğer tüm durumlarda, sözleşme veya yasal gerekliliklere (örn. vergi veya ticari amaçlar, faturalar vb.) uygun olarak saklamamız gereken veriler haricinde kişisel bilgilerinizi sileriz. Sözleşmeye bağlı tutma süreleri, üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerden de (örn. telif hakları sahipleri ve yardımcı telif hakları) kaynaklanabilir. İlgili sürenin sona ermesine kadar bir saklama süresine tabi olan tüm verileri engelleyeceğiz.

Oyun bilgileri ve ortakların teklifleri

“Oyun bilgileri ve iş ortağı teklifleri” seçeneğinin yanındaki kutuyu işaretlediğinizde, bu bilgileri almak için bize açık onay vermiş olursunuz. Onayınız kaydedilip saklanır ve iletişim formumuz (www.bigpoint.net/support/) kullanılarak herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Anketler

Çevrimiçi Tekliflerimizi iyileştirmek adına memnuniyet anketlri düzenliyoruz. Bu bağlamda edindiğimiz verileri anketlerde veya rıza bildiriminde yer aldığı üzere topluyor ve işliyoruz. Bu verilerin işlenmesinin yasal temeli, Genel Veri Koruma Tüzüğü 6. maddedin 1 (a) fıkrası dâhilinde vermiş olduğunuz izne dayanır. Veri işleme iznini dilediğiniz zaman geri çekebilirsiniz (örn. www.bigpoint.net/support/ adresinden iletişime geçerek). Anketlerimizi LimeSurvey GmbH, Papenreye 63, 22453 Hamburg ("LimeSurvey") aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. LimeSurvey şirketi ile Genel Veri Koruma Tüzüğünün 28. Maddesi kapsamında ver işleme anlaşmamız bulunmaktadır. Anketlerde toplanan veriler LimeSurvey şirketinin Almanya'daki Host Europe GmbH sunucularında depolanır.

Google Analytics

Bu web sitesi, demografik özellikleri ve ilgi alanlarını değerlendirmek için Google Analytics ve Google Analytics raporlarını kullanır. Bu hizmetler Google LLC (“Google”) tarafından sağlanmaktadır. Google Analytics, web sitesinin kullanıcıların siteyi nasıl kullandığını analiz etmesine yardımcı olmak için bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyaları olan “çerezleri” kullanır. Çerezin web sitesini kullanımınızla ilgili olarak oluşturduğu bilgiler normalde Google'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sunucularına aktarılır ve saklanır. Bununla birlikte, bu web sitesinde IP Anonimleştirme seçeneğini etkinleştirirseniz, Google IP adresinizi yalnızca Avrupa Birliği'nin üye devletleri veya Avrupa Ekonomik Alanı'nın diğer sözleşmeli devletlerinde bulunacak şekilde kırpacaktır. Sadece nadir durumlarda tam IP adresi ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada kırpılır. Google, bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi operatörleri için web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi etkinliği ve İnternet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanacaktır. Bu web sitesinin operatörü, bu web sitesinin kullanıcıları hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilgi alanına uygun reklamlar ve üçüncü taraf ziyaretçi verileri (örn. yaş, cinsiyet ve ilgi alanları) yoluyla toplanan bilgileri değerlendirme amacıyla kullanacaktır. Burada belirli bir kişiye atfedilebilecek hiçbir veri kullanılmayacaktır; bu, anonim veri kümelerinin istatistiksel olarak değerlendirilmesinin münhasır amacı içindir. Google, IP adresinizi Google Analytics tarafından iletilen şekilde Google tarafından tutulan diğer verilerle ilişkilendirmeyecektir. Çerezlerin kullanımını çerez yöneticimizde veya tarayıcı yazılımınızda uygun ayarları seçerek reddedebilirsiniz, ancak bunu yaparsanız, bu web sitesinin tüm işlevlerini kullanamayacağınızı lütfen unutmayın. Ayrıca, http://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresinde bulunan tarayıcı eklentisini indirip kurarak Google'ın web sitesini kullanımınızla ilgili çerez tarafından oluşturulan verileri (IP adresiniz dâhil) toplamasını ve analiz etmesini yasaklayabilirsiniz. Demografik veya ilgi alanına dayalı bilgilerinizin analizini ayarlamak veya engellemek isterseniz, Google Analytics görüntülü reklamlarını devre dışı bırakabilir ve reklamları Google Görüntülü Reklam Ağı'nda düzenleyebilirsiniz: https://www.google.com/settings/ads.

Eğer bu siteye bir mobil cihazdan (akıllı telefon, tablet vb.) erişim sağlarsanız, verilerinizin Google tarafından kullanmasını ekranda belirecek diyalog kutusundaki ayrı bir linke tıklayarak engelleyebilirsiniz.

Sosyal Medya Eklentileri

Facebook

Web sitemizde, sosyal ağ Facebook’a yönlendirmeler (linkler) bulunmaktadır. Bu web sitesi (Facebook), Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ABD (Facebook) tarafından işletilmektedir.

Yönlendirmeler, web sayfamızda Facebook logosu ve “Beğen” fonksiyonu ile gösterilmektedir (Facebook eklentisi kullanılmamaktadır).

Bu bağlantılara tıklandığında Facebook eklentileri aktif hale gelmekte ve internet tarayıcısı Facebook sunucuları ile doğrudan bağlantı kurmaktadır.

Kullanıcı web sitemizi ziyaret ederken bağlantılardan birine tıklarsa (takip ederse) ve kişisel Facebook hesabına giriş yaparsa, Facebook, kullanıcının web sitemizi ziyaret ettiğini bize bildirir. Facebook, web sitesi ziyaretinizi hesabınıza bağlayabilir.

Bu bilgiler Facebook'a iletilecek ve orada saklanacaktır. Bunu önlemek için, kullanıcının bağlantıya tıklamadan önce Facebook hesabından oturumu kapatması gerekir. Facebook tarafından bağlantılara gömülü işlevler, özellikle veri ve kullanıcı bilgilerinin aktarımı, web sitemizi ziyaret ettiğinizde etkinleştirilmez, ancak yalnızca ilgili bağlantıları tıkladığınızda etkinleştirilir.

Verilerin, Facebook tarafından toplanış amacı ve kapsamı, bilgilerinizin kullanımı ve işlenmesi ve bu konulardaki haklarınız ve kişisel bilgilerinizin gizliliğini korumak için yapmanız gereken ayarlar için lütfen Facebook veri koruma ilkelerini okuyunuz (http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php).

Kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi veya kullanımı ve bu konuda verilerin ifşa edilmesi, düzeltilmesi, engellenmesi veya silinmesi ile ilgili başka sorularınız varsa lütfen bizimle iletişime geçin.

Facebook Connect

Size Facebook Connect aracılığıyla hizmetlerimize kaydolma fırsatı sunuyoruz. Bunu yapmak için Facebook kullanıcı verilerinizle giriş yapabileceğiniz Facebook'a yönlendirileceksiniz. Facebook hesabınız daha sonra hizmetlerimize bağlanacaktır. Facebook ayarlarınıza bağlı olarak, hesabınızın bağlanması aşağıdaki verilerin bize iletilmesini ve/veya tarafımızdan alınmasını sağlar: isim, doğum tarihi ve e-posta adresi.

Bu bilgileri yalnızca tanımlama ve sözleşme işleme amaçları için kullanacağız. Facebook Connect ve gizlilik ayarları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Veri Gizlilik Politikası ve Facebook Inc. Kullanım Koşullarına bakın.

Mobil uygulamalar

Uygulamalarımız Apple App Store, Google Play Store ve Facebook gibi sosyal ağlar da dâhil olmak üzere çeşitli uygulama ve yazılım platformları aracılığıyla sağlanır. Platforma veya sosyal ağa erişirseniz, kaydolursanız veya bunları kullanırsanız, kişisel veriler temel olarak hiçbir etkimiz olmayan ilgili platform veya sosyal ağ tarafından toplanabilir ve kullanılabilir. İlgili tüm bilgileri, ilgili platformun veya sosyal ağın veri koruma yönergelerinde veya hükümlerinde bulabilirsiniz.

Bilişim Güvenliği

Hizmetlerimizin istismar edilmesini önlemek için bir Bilişim güvenliği tedarikçisinin yardımıyla, kullanıcı tarafından kullanılan uç cihazın özelliklerine ilişkin veriler ("cihaza özgü veriler"), TCP/IP bağlantısından gelen ham veriler ve internet sitemizin kullanımına ilişkin veriler, tanımlama bilgileri isimsiz olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

İlkin, IP adresi de alınıp işlenir ancak birkaç saniye içinde şifrelenir. Hiçbir kişisel veri toplanmaz veya kaydedilmez. Veriler, dolandırıcılığın önlenmesi için bir veri tabanında bilişim güvenliği sağlayıcısı tarafından saklanır.

İnternet sitemizde bir maddî menfaat sözleşmesi akdederseniz veya bir maddi menfaat sözleşmesini akdetmeniz istenirse eğer, (örneğin; ödeme sürecinin başında) bilişim tedarikçisinin veritabanından, oraya kayıtlı uç cihazınız hakkında bir risk değerlendirmesine erişebiliriz.

Risk değerlendirmesi, yalnızca bununla sınırlı olmamak kaydıyla, bir maddi menfaat sözleşmesinin imzalanıp imzalanamayacağına karar vermek için bir temel oluşturur.

Bir kullanıcının hizmetlerimizi kötüye kullandığını veya kötüye kullanmaya çalıştığını tespit edersek, toplanan verileri Bilişim güvenlik sağlayıcısına da ileteceğiz. Ancak bu süreçte yalnızca cihaza özgü veriler iletilecek ve hiçbir kişisel veri iletilmeyecektir.

İtiraz hakkı, verilerin silinmesi

Kişisel verilerinizin işlenmesi için vermiş olduğunuz izni her an geri çekebilirsiniz.

Bigpoint, kişisel verilerinizi artık gerekli olmadığı durumlarda veya bu verilerin silinmesini talep ettiğiniz takdirde siler. Verilerin saklanması için yasal veya diğer gereklilikler varsa veya hizmetlerimizin faturalandırılması için verilerin gerekli olması durumunda verilerin silinemeyeceğini lütfen unutmayın.

Veri koruması, erişim hakkı ve verilerin doğrulanması, silinmesi ve bloke edilmesi

Bu Veri Gizliliği Açıklaması ve Gizlilik Bildirisiyle alakalı herhangi bir sorunuz varsa veya herhangi bir kişisel verinizi düzeltmek, engellemek veya sildirmek istiyorsanız lütfen kullanıcı ID’niz, kullanıcı adınız, e-mail adresiniz ve eğer belliyse oyununuzun adıyla birlikte bize e-posta veya posta yoluyla ulaşın. Bu Veri Gizliliği Açıklaması'nın en üstündeki iletişim bilgileri aracılığıyla bize veya veri koruma görevlisine doğrudan ulaşabilirsiniz.

Düzenleyici kuruluşa karşı temyiz hakkı

Veri koruma yetkilisine şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Yerinizle, mevkiinizle veya bölgenizle yükümle olan veri koruma otoritesiyle veya tarafımızdan sorumlu yetkililerle iletişime geçebilirsiniz ve o da şudur: Hamburg Veri Koruma ve Bilgi Özgürlüğü komisyonu, Klosterwall 6 (Block C), 20095 Hamburg, Almanya Tel: +49 040 / 428 54 – 4040, Fax: +49 040 / 428 54 – 4000, email:

Güvenlik hükümleri

Şirketimizdeki tüm çalışanlar veri koruma konusunda düzenli eğitim alırlar ve veri korumayı taahhüt ederler. Bilgisayar merkezimiz ve şirket içi EDP departmanımız teknik güvenlik önlemlerini mevcut güvenlik koşullarına ve gereksinimlerine sürekli olarak uyarlar. Her ikisi de dâhilî prosedürlerimiz ve veri koruma görevlisi tarafından sürekli izlemeye tabidir. Bununla birlikte, İnternet teknolojileri %100 tam korumayı garanti edemeyen güvenlik açıklarına sahip olabilir ve bu nedenle kullanıcılar bize faks gibi diğer yöntemlerle veri gönderebilir.

Veri Gizliliği Açıklaması'nda yapılacak değişiklik ve güncellemeler

Bu Veri Gizliliği Açıklaması'nın içeriği hakkında düzenli olarak bilgi sahibi olmanızı isteriz. Bizim tarafımızdan gerçekleştirilen veri işlemede yapılan herhangi bir değişiklik bunu gerekli hâle getirirse, bu Veri Gizliliği Açıklaması’nı değiştiririz. Bu tür değişiklikler işbirliğinizi (örn. rıza) veya diğer bireysel bildirimleri gerektirdiğinde sizi bilgilendireceğiz.

Bu Veri Gizliliği Açıklaması'nda şirketlerin ve kuruluşların adreslerini ve iletişim bilgilerini sağlamışsak, adreslerin zamanla değişebileceğini ve bizimle iletişime geçmeden önce bilgileri kontrol etmeniz isteneceğini lütfen unutmayın.

Sürüm tarihi: 26.04.2021