Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français Magyar Italiano Nederlands Norsk Polski Português BR Português Română Русский Slovensky Svenska Türkçe

Информация за защита на личните данни

Отговорен орган за това онлайн предложение

Bigpoint GmbH

Sachsenstraße 20

20097 Hamburg

Германия

Тел.: +49 40 881 4130 (без поддръжка)

(без поддръжка)

Име и адрес на служител по защита на данните

Datenschutz Agentur

Maximilian Hartung

Frauentorstraße 9

86152 Augsburg

Германия

Тел.: +49 821 9078 6458

privacy@bigpoint.net

Основни положения

Тази Информация за защита на личните данни ви информира кои лични данни се събират от Bigpoint в контекста на нашите уебсайтове и игрите и другите услуги, предоставяни от нас (наричани съвместно „Онлайн предложение"). Тя също така обяснява как тези данни се обработват и използват. За нас е важна защитата на лични ви данни.

Личните Ви данни са защитени от неупълномощен достъп и загуба посредством електронна, техническа, физическа, административна и договорна защита. Bigpoint е предприел всички необходими технически и организационни предпазни мерки, за да осигури спазването на изискванията за защита на личните данни, както в рамките на фирмата, така и от страна на външни доставчици и партньори.

Тази Информация за защита на личните данни съдържа прозрачна и ясна информация, за да гарантира, че посетителите на сайта ни и клиентите са добре информирани относно събирането, обработката и използването на техните лични данни.

Какво представляват личните данни?

Личните данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице (например име, адрес, телефонен номер, дата на раждане или имейл адрес). По принцип можете да използвате нашето Онлайн предложение, без да предоставяте лична информация; използването на определени услуги обаче може да изисква от вас подаването на лична информация, например при регистрация за нашите игри или участие в състезание.

Правно основание

Ние обработваме личните данни в съответствие с правните изисквания съгласно Общия регламент относно защитата на данните (GDPR). Имайте предвид, че в допълнение към клаузите от GDPR, националните изисквания за защита на личните данни в страната, в която живеете/пребивавате, както и в нашата страна, могат също да бъдат прилагани.

Съгласие

Тъй като до момента разполагаме със съгласието на субекта на данните да ги обработваме, Член 6, ал. 1 (а) от GDPR служи като правно основание за обработване на подобни лични данни.

Изпълнение на договора и запитвания преди сключване на договор

Член 6, ал. 1 (б) от GDPR служи като правна основа за обработката на лични данни, които са нужни за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки преди сключването на договор.

Законово задължение

Член 6, ал. 1 (в) от GDPR служи като правна основа доколкото е възможно, тъй като обработката на личните данни е необходимо за изпълнението на законово задължение, което нашата компания трябва да спази.

Защита на жизненоважни интереси

Член 6, ал. 1 (г) от GDPR служи като правна основа, ако жизненоважните интереси на субекта на данните или друго физическо лице изискат обработването на личните данни.

Легитимни интереси

Член 6, ал 1 (е) от GDPR служи като правна основа за обработването, ако такава обработка се изисква за опазване на легитимен интерес на нашата компания или на трета страна, и ако интересите, основните права и свободи на субекта на данните не са от по-голямо значение от предходния интерес. Ако обработването на личните данни се основава на легитимен интерес, това ще ни позволи да извършваме търговски дейности, в частност, по отношение на благосъстоянието на нашите служители и собствениците на компанията.

Цели на обработването

Събираме лични данни за различни цели. Както е описано в тази Информация за защита на личните данни, те включват:

Ако сте използвали нашите игри за дълъг период от време, бихме искали да Ви информираме, че използваме данни от нашата предшестваща компания – Bigpoint S.à.r.l. Co, SCS, 10A rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Люксембург. Отнася се до основни данни, които са ни необходими, за да продължим да предлагаме игри без прекъсване. Това са преди всичко данни, свързани с напредъка в играта, резултатите на играчите и информацията по отношение на използването и заплащането за нашите услуги.

Кредитна информация

Само за потребителите с банкова сметка в Германия: ще получим информация относно историята на плащанията Ви от infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, Germany, доколкото това е необходимо за сключването или изпълнението на договор между субекта на данните и отговорния орган (администраторът на данните).

Бисквитки и събиране на протоколни файлове

Bigpoint събира следната нелична информация в рамките на използването на нашите уеб сайтове, форуми и игри:

Горепосочените данни се използват единствено за статистически анализи на анонимни записи на данни, а не за лична употреба.

IP адресите и съответните данни от интернет се съхраняват за период от максимум 6 месеца съгласно законовите ни задължения за задържане на данни. Те могат да бъдат съхранявани с цел защита на данните за осигуряване на стабилността и сигурността на нашата система. При определени обстоятелства Bigpoint може да използва Вашия IP адрес и принадлежащите към тях интернет данни, за да проследи и предотврати използването на няколко акаунта с цел измама.

Бисквитки и сходни технологии

Ние и нашите партньори използваме бисквитки и сходни технологии, изпълняващи същата функция като на „бисквитки" („Бисквитки“) в нашето Онлайн предложение, сред останалите, за да подобрят нашето Онлайн предложение, изживяването на потребителя и за показването на персонализирани онлайн реклами. Бисквитките са малки текстови файлове, съдържащи данни от посетени уеб сайтове, напр. настройките за език на даден уеб сайт или статуса за вписване. Бисквитките се съхраняват на Вашето устройство от браузъра, който използвате за периода им на валидност. Някои бисквитки се изтриват автоматично след като сесията в браузъра е приключила („сесия” Бисквитки), докато други се съхраняват за определено време или за постоянно в браузъра на потребителя, и се изтриват автоматично след изтичане на определеното време („временни" или „постоянни" Бисквитки).

Възможно е понякога да изискваме Вашето съгласие за използването на бисквитки от нас и от партньорите ни с цел запазване и извличане на информация за Вашето устройство. Ако предоставите Вашето съгласие, ще обработим данните Ви съгласно правната основа на даденото съгласие. В определени случаи обработването на данните с помощта на Бисквитки се осъществява въз основа на нашите легитимни интереси или тези на нашите партньори или ако използването на Бисквитки е от съществено значение за изпълнението на нашите договорни задължение към Вас (напр. защитеното функциониране на нашето Онлайн предложение).

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за използване на Бисквитки дори и в бъдеще. За тази цел просто променете настройките в нашия раздел за управление на бисквитки, който можете да намерите в „Настройки за бисквитки" на нашето Онлайн предложение.

Също така можете да деактивирате съхраняването на бисквитки от настройките на браузъра и да изтривате съхранените Бисквитки по всяко време. Въпреки това имайте предвид, че без използването на бисквитки, това Онлайн предложение може да не функционира, или да функционира само до определена степен.

Освен това, имайте предвид, че възраженията срещу използването на Бисквитки понякога се изпълняват чрез Бисквитки за отказ. Ако изтриете всички Бисквитки, евентуалните възражения може да не бъдат взети под внимание и трябва да бъдат получени отново от вас.

Обхват на измерванията

Събирането на статистически данни с цел изследване на ползването на онлайн предложенията става по „Метода за скалиране на статистически данни" (SCM/SCMnG) от INFOnline GmbH (https://www.infonline.de). По този начин се събират анонимни данни. За измерванията по метода SCM с цел разпознаване на компютърните системи се използва алтернативно или бисквитка с ID „ioam.de“, „ivwbox.de”, обект LocalStorage или подпис, който се състои от различна автоматично предавана информация от браузъра Ви. IP адресите се обработват единствено под анонимна форма. Обхватът на измерванията е разработен съгласно стриктно спазване на политиките за защита на данните. Целта на обхвата на системата за измервания е да определи статистически колко интензивно и от колко потребители се използва даден уеб сайт. По никакъв начин няма да се идентифицират отделни потребители. Самоличността им винаги остава защитена. Потребителите няма да получават никакви рекламни материали от системата. За онлайн предложения, част от Асоциацията за разпространение на рекламни материали (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V., IVW – www.ivw.eu), или са част от проучването на Немската група за онлайн изследвания (Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V., AGOF – www.agof.de), „Internet Facts", използваните статистически данни се публикуват всеки месец от AGOF, Работната група за медийни анализи (Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V., ag.ma - www.agma-mmc.de) и от IVW. Можете да видите резултатите на: http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de и http://www.ivw.eu. В допълнение към публикуването на данните IVW проверява редовно прилагането на метода SCM с цел да се спази правилното му използване във връзка със защита на личните данни. Повече информация относно метода на SCM може да намерите на уеб сайта на INFOnline GmbH: (https://www.infonline.de), който администрира самата система, на уеб сайта на AGOF за защита на данните: (http://www.agof.de/datenschutz), както и на уебсайта на IVW за защита на данните: (http://www.ivw.eu). Можете да прекратите обработването на данни чрез метода SCM с помощта на следната връзка: http://optout.ioam.de и http://optout.ivwbox.de.

Прехвърляне на данни на трети лица и доставчици на услуги

Вашите данни ще бъдат обработвани в строга поверителност и няма да бъдат предавани на трети лица, с изключение на случаите, когато е това е позволено от закона. В отделни случаи е възможно, да бъдем задължени по закон да предадем данните Ви (например на разследващите органи), като предаването на данните ще бъде само в рамките на изискуемите по закон условия. Понякога се налага да ангажираме дъщерни или други фирми за извършването на услуги. Това е преди всичко във връзка с плащания от външни доставчици на услуги (PayPal, Global Collect и др.), а в случай на забавяне на плащане, от орган по събиране на дългове. Освен това предоставяме данните ви на свързани с нас дъщерни фирми от групата на Bigpoint за маркетингови цели и за разработване и подобряване на нашите игри. Свързаните с нас дъщерни фирми от групата на Bigpoint и външните фирми са задължени да обработват вашите данни поверително и сигурно и могат да ги използват единствено за осъществяване на възложената им задача. Доставчиците на услуги основно са обработчици, които имат правото единствено да обработват личните данни на потребителите на това Онлайн предложение като спазват нашите изрични инструкции.

Период на съхранение/периоди на задържане

Вашите данни ще бъдат съхранявани толкова дълго, колкото е необходимо за предоставянето на това Онлайн предложение и свързаните с него услуги или в случай че имаме законен интерес от по-нататъшното задържане на такива данни. Във всички останали случаи ще изтрием Вашата лична информация с изключение на данните, които е необходимо да задържим в съответствие с договорните или законовите изисквания (напр. данъчни или търговски цели, фактури, и др.). Договорни периоди на задържане могат да възникнат и от договори с трети страни (напр. собственици на авторски права и съпътстващи авторски права). Ще бъдат блокирани всички данни, подлежащи на период на задържане до изтичането на такъв период.

Информации за играчи и предложения за партньори

Когато поставите отметка в полето „Информации за играчи и предложения за партньори", Вие давате изричното си съгласие за получаване на тази информация. Вашето съгласие се записва и запазва и може да бъде оттеглено по всяко време, като използвате нашия формуляр за контакт (www.bigpoint.net/support/).

Анкети

Провеждаме анкети за удовлетвореност, за да подобрим нашето онлайн предложение. По тази причина събираме и обработваме вашите данни, както е посочено в декларацията за съгласие или проучванията. Правното основание за обработката на тези данни е вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, (а) от GDPR. Можете да оттеглите съгласието си за обработката на вашите данни по всяко време, например чрез нашата форма за контакт (www.bigpoint.net/support/). Ние използваме услугите на LimeSurvey GmbH, Papenreye 63, 22453 Хамбург („LimeSurvey") за провеждане на проучванията. Сключихме споразумение за обработка на данни с LimeSurvey в съответствие с член 28 от GDPR. Данните, събрани от проучванията, се съхраняват на сървърите на LimeSurvey в Host Europe GmbH в Германия.

Google Анализ

Този уеб сайт използва Google Анализ и отчетите на Google Анализ за оценка на демографските признаци и интереси. Това са услуги, предоставени от Google LLC („Google“). Google Анализ използва „бисквитки”, които са текстови файлове на Вашия компютър, които помагат на уеб сайта да анализира колко потребителите го използват. Генерираната информация от бисквитката, че използвате уеб сайта стандартно се изпраща към и се съхранява от Google на сървъри в САЩ. Ако активирате опцията за IP анонимността на този уеб сайт, Google ще съкрати IP адреса Ви като по този начин ще Ви открива само като сте в държава-членка на Европейския съюз или други договорни страни на Европейската икономическа зона. Само в редки случаи пълния IP адрес ще бъде препращан към и съкращаван на сървър на Google в САЩ. Google ще използва информацията за оценка за използване на уеб сайта, за изготвяне на отчети за активността в уеб сайта за администраторите му и за предоставяне на други услуги, свързани с активността в уеб сайта и използването на интернет. Администраторът на уеб сайта ще използва събраната информация от реклами в интернет и от данни за посетители трети стани (напр. възраст, пол и интереси) с цел анализиране колко потребители посещават уеб сайта. Тук няма да се използват данни, които могат да бъдат съотнесени към конкретно лице; това е единствено с цел статистическа оценка на набор от анонимни данни. Google няма да свързва Вашия IP адрес, предаден от Google Анализ, с други данни, съхранявани от Google. Можете да откажете използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки в нашия раздел управление на бисквитки или софтуера на Вашия браузър, но имайте предвид, че ако направите това, може да не успеете да използвате пълната функционалност на този уеб сайт. Също така можете да забраните на Google да събира данни и анализира генерираните данни от бисквитката относно Вашето използване на уеб сайта (включително Вашия IP адрес), като изтеглите и инсталирате приставка, налична тук: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ако искате да коригирате оценяването на своите демографски признаци и интереси или пък да го предотвратите, можете да деактивирате Google Анализ за дисплейни реклами и да промените настройките за рекламите в дисплейната мрежа на Google: https://www.google.com/settings/ads.

Ако посещавате този уеб сайт от мобилно устройство (смартфон, таблет и т.н.), можете да възразите срещу използването на Вашите лични данни от Google, като кликнете върху отделен линк в диалоговия прозорец, който се показва.

Добавки за социалните мрежи

Facebook

Има различни препратки към Facebook на нашия уеб сайт. Неговото представяне в интернет се поддържа изцяло от Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook).

Препратките към Facebook се предлагат в рамките на нашата активност в интернет и са обозначени посредством логото на Facebook или допълнението „Харесва ми" (за тях не се използват плъгини на Facebook).

Ако тези препратки се последват чрез кликване върху тях, плъгините на Facebook се активират и браузърът на клиента създава директна връзка със сървърите на Facebook.

Ако потребителят кликне (последва) една от тези препратки, докато е на нашия уеб сайт и вписан в личния си акаунт във Facebook, Facebook ще получи известие, че потребителят е посетил нашия уеб сайт и по този начин може да свърже Вашето посещение на уеб сайта с профила Ви.

Тази информация ще се предаде на и съхрани от Facebook. Ако желаете да избегнете това, трябва, преди да кликнете върху препратката към Facebook, да излезете от своя акаунт там. Функциите на препратките към Facebook, и особено препращането на информация и потребителски данни, не се активират чрез посещението Ви на нашите страници, а само когато кликнете върху тях.

Относно предназначението, обработката и употребата на събираните от Facebook данни, Вашите съответни права и опции за лична настройка за защита на поверителността Ви са достъпни в раздела за настройки за поверителност на Facebook (https://bg-bg.facebook.com/privacy/explanation).

Моля, свържете се с нас, ако имате допълнителни въпроси относно събирането, обработката или използването на Вашите лични данни, както и за разкриването, коригирането, блокирането или изтриването на данни.

Facebook Connect

Предоставяме Ви възможност да се регистрирате за услугите ни посредством Facebook Connect. За тази цел ще бъдете отведени на страницата на Facebook, от която ще влезете с данните си за вход във Facebook. След това профилът Ви във Facebook ще бъде свързан с нашите услуги. След свързването ще получаваме – в зависимост от настройките Ви във Facebook – следните данни или ще ги изискваме: име, дата на раждане, имейл адрес.

Ще използваме тази информация единствено за целите на идентифицирането и сключването на договора. Допълнителни подробности за Facebook Connect и настройките за поверителността можете да получите от Политиката за поверителност на данните и Условията за ползване на Facebook Inc.

Мобилни приложения

Нашите приложения се предоставят чрез различни платформи за приложения и софтуер, включително Apple App Store, Google Play Store и социални мрежи като Facebook. Ако получите достъп до, регистрирате се или използвате съответната платформа или социалната мрежа, то те могат да събират и използват личните Ви данни, над които ние нямаме влияние. Можете да откриете цялата информация в указанията за защита на личните данни или клаузите на съответната платформа или социална мрежа.

Сигурност на информационните технологии

С помощта на доставчик на услуги за сигурност в сферата на информационните технологии, ние използваме Бисквитки за събиране и обработване анонимно на определени данни за функционалността на крайното устройство („данни за конкретното устройство"), необработени данни от TCP/IP връзката и данни за използването на нашия уеб сайт с цел предотвратяване на злоупотреба с нашите услуги.

При това първоначално се събира и обработва и IP адресът, който обаче в рамките на няколко секунди се шифрира. Не се събират или съхраняват лични данни. Информацията се съхранява под формата на база данни при доставчика на услугите за сигурност в сферата на информационните технологии с цел предотвратяване на измама.

Ако сключите договор на нашия уеб сайт, който включва заплащане на такса, или ако предстои сключване на договор, включващ такса (напр. при започване на процеса за финализиране на плащане), можем да получим достъп за оценяване на риска относно крайното устройство, което използвате, от базата данни на доставчика на услугите за сигурност, която съхранява базата.

Оценката на риска се използва, но не изключително за тази цел, като основа за вземане на решение дали да бъде сключен договор с определен паричен интерес.

Ако забележим, че потребител злоупотребява, се е опитал да злоупотреби с услугите ни, ние ще изпратим събраните данни и към доставчика на услуги за сигурност в сферата на информационните технологии. При този процес обаче не се предават лични данни, а само данни за конкретното устройство.

Право за оттегляне на волеизявлението, изтриване на данни

Ако сте дали съгласие за обработка на лични данни, можете да оттеглите това съгласие по всяко време.

Bigpoint ще изтрие данните Ви, ако те не са необходими повече или ако Вие сами изрично сте пожелали изтриването им. Молим да се съобразите с факта, че има лични данни, които не могат да бъдат изтрити, преди да са изтекли законовите или друг вид срокове за това, както и данни, които са необходими за отчитането/плащането на услуги.

Информация за защита на данните, правото на информация, коригиране, изтриване и блокиране на данни

Ако имате някакви общи въпроси относно Информацията за защита на личните данни на данните или ако искате да поискате, коригирате, блокирате или изтриете личните си данни в съответствие със законовите разпоредби, моля, свържете се с нас по имейл или по пощата, посочвайки вашия потребителски идентификатор, потребителско име, имейл адрес и, ако е приложимо, вашата игра. Можете да се свържете с нас или с длъжностното лице по защита на данните директно чрез данните за контакт в горната част на Информацията за поверителност на данните.

Право на обжалване пред регулаторния орган

Вие имате право да подадете оплакване до орган за защита на данните. Можете да се свържете със съответния орган за защита на данните, отговарящ за Вашия район/местоживеене, или с нашия отговорен орган, а именно: Хамбургска комисия за защита на данните и свобода на информация, Klosterwall 6 (Block C), 20095 Hamburg, Germany, тел.: +49 40 428 54 4040, факс: +49 40 428 54 4000, имейл:

Разпоредби за сигурност

Всички служители в нашето дружество преминават редовно обучение по защита на данните и се ангажират с такава защита. Нашият компютърен център и вътрешният ни отдел за електронна обработка на данни непрекъснато адаптират техническите предпазни мерки към настоящите условия и изисквания за сигурност. И двата вида подлежат на постоянно наблюдение посредством нашите вътрешни процедури и от служителя по защита на данните. Независимо от това, интернет технологиите могат да съдържат несъответствия, които не могат да гарантират пълна защита. Следователно потребителите могат да ни изпращат данни чрез други методи, т.е. факс.

Промени и актуализации на Информацията за защита на личните данни

Молим Ви редовно да се информирате относно съдържанието на настоящата Информация за защита на личните данни. Ще изменим Информацията за защита на личните данни, ако е необходимо да настъпят промени в обработването на данните от наша страна. Ще Ви уведомим, когато подобни промени изискват Вашето съдействие (например даване на съгласие) или друго лично уведомление.

Ако в настоящата Информация за защита на личните данни са предоставени адреси и данни за контакт на компании или организации, имайте предвид, че адресите могат да се променят във времето и ви съветваме да проверите информацията преди да се свържете с нас.

Версия: 26.04.2021 г.