Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français Magyar Italiano Nederlands Norsk Polski Português BR Português Română Русский Slovensky Svenska Türkçe

Adatvédelmi információ

Az alábbi online ajánlatért felelős

Bigpoint GmbH

Sachsenstraße 20

20097 Hamburg

Németország

Tel.: +49 40 881 4130 (nem ügyféltámogatási vonal)

(nem ügyféltámogatási vonal)

Az adatvédelmi tisztviselő neve és címe

Adatvédelmi ügynökség

Maximilian Hartung

Frauentorstraße 9

86152 Augsburg

Németország

Tel.: +49 821 9078 6458

privacy@bigpoint.net

Általános rész

Ez az Adatvédelmi információ ismerteti, hogy a Bigpoint milyen személyes adatokat gyűjt webhelyeink és a játékaink, valamint más szolgáltatásaink (a továbbiakban együttesen Online ajánlat) használata során. Leírja, hogy miként dolgozzuk fel és használjuk fel ezeket az adatokat. Személyes adatainak védelme fontos számunkra.

Adatait elektronikus, műszaki, fizikai, adminisztratív és szerződéses formában is védjük a jogosulatlan hozzáféréstől és az elvesztéstől. Bigpoint megtette a szükséges műszaki és szervezési intézkedéseket annak érdekében, hogy mind a belső, mind a külső szolgáltatók adatvédelmi előírásai teljesüljenek.

Ez az Adatvédelmi információ átlátható és világos információkat tartalmaz annak érdekében, hogy a webhelyünket felkeresők és ügyfeleink megfelelő tájékoztatást kaphassanak személyes adataik gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról.

Mi számít személyes adatnak?

Személyes adat minden, azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ (például név, cím, telefonszám, születési dátum vagy e-mail-cím). Online ajánlatunkat általában személyes adatok megadása nélkül is igénybe veheti; bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez viszont szükség van személyes adatok megadására, például ha regisztrálni szeretne játékainkra, vagy ha részt kíván venni valamilyen versenyen.

Jogalap

A személyes adatokat az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) jogalapjainak megfelelően kezeljük. Felhívjuk figyelmét, hogy a GDPR rendelkezései mellett az Ön lakóhelye vagy a Bigpoint székhelye országában érvényes nemzeti adatvédelmi követelmények is érvényesek lehetnek.

Beleegyezés

Ha megszerezzük az érintett hozzájárulását a személyes adatok feldolgozásához, az ilyen személyes adatok feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

Szerződés teljesítése és szerződés előtti adatkérés

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szolgál jogalapként azon személyes adatok feldolgozásához, amelyek szükségesek az olyan szerződések teljesítéséhez, amelyekben az érintett részt vesz, illetve a szerződés előtti intézkedések végrehajtásához.

Jogi kötelezettség

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja szolgál jogalapként, amennyiben a személyes adatok feldolgozása a társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A létfontosságú érdekek védelme

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének d) pontja szolgál jogalapként, ha az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekei megkövetelik a személyes adatok feldolgozását.

Jogos érdek

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szolgál a feldolgozás jogalapjaként, amennyiben az ilyen feldolgozásra a vállalatunk vagy egy harmadik fél jogos érdekének biztosításához van szükség, és ha az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem haladják meg az előbbiek érdekeit. Ha a személyes adatok feldolgozása jogos érdekünkön alapul, ez lehetővé teszi számunkra, hogy üzleti tevékenységünket folytassuk, különös tekintettel az alkalmazottaink és a vállalat tulajdonosainak jólétére.

A feldolgozás célja

Személyes adatokat a jelen Adatvédelmi információban leírt különböző célokra gyűjtünk; többek között:

Ha hosszabb ideje használja játékainkat, tájékoztatjuk Önt, hogy elődcégünk, a Bigpoint S.à.r.l. Co, SCS (10A rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Luxemburg) adatait is használjuk. Ez olyan törzsadatokra vonatkozik, amelyekre szükségünk van, hogy továbbra is megszakítás nélkül kínáljuk a játékokat. Ezek az adatok leginkább a játék előrehaladására, a játék pontszámaira, valamint a szolgáltatások igénybevételével és fizetésével kapcsolatos információkra vonatkoznak.

Hitelinformációk

Német bankszámlával rendelkező felhasználók esetén adatokat kérünk le fizetési előzményeikről az infoscore Consumer Data GmbH (Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, Németország) cégtől, ha az érintett személy és az illetékes szerv (adatkezelő) közötti szerződés megkötéséhez vagy végrehajtásához szükséges.

Sütik használata és naplófájlok gyűjtése

Webhelyeink, fórumaink és játékaink használata során a Bigpoint a következő, nem személyes adatokat gyűjti:

Ezek az adatok csupán anonim adatrekordok statisztikai elemzésére szolgálnak, nem személyes használatra.

Az IP-címeket és a hozzájuk tartozó internetadatokat legfeljebb hat hónapig tároljuk a törvényileg előírt adattárolási kötelezettségünknek megfelelően. Ezeket az adatokat adatbiztonsági célból is tárolhatjuk, hogy a rendszer stabilitását és megbízhatóságát biztosítani tudjuk. Bizonyos körülmények között az Ön IP-címét és a hozzá tartozó internetadatokat a Bigpoint arra használja, hogy fióktöbbszörözéssel megkísérelt csalást akadályozzon meg.

Sütik és hasonló technológiák

Mi és partnereink sütiket és ahhoz hasonló technológiákat használunk, amelyek ugyanazokat a funkciókat töltik be, mint a sütik („Cookie-k“) az Online ajánlatunkban, többek között online ajánlatunk fejlesztése, a felhasználói élmény javítása és a személyre szabott online hirdetések lebonyolítása érdekében. A sütik kis szöveges fájlok, amelyek a meglátogatott webhelyek adatait tartalmazzák, például a webhely nyelvi beállításait vagy a bejelentkezési állapotot. A sütiket az Ön eszközén tárolja az Ön által használt böngésző. Egyes sütik a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek („munkamenet” sütik), az előre meghatározott ideig tárolt sütik adott idő letelte után automatikusan törlik magukat („ideiglenes" sütik), illetve vannak a korlátlan ideig tároltak („állandó" sütik).

Időnként beleegyezését kérjük arra, hogy mi és partnereink sütiket használjunk az Ön eszközén tárolt információk mentéséhez és visszakereséséhez. Ha hozzájárulását adja, akkor a kifejezett hozzájárulása jogalapján dolgozzuk fel adatait. Bizonyos esetekben a sütik használatával feldolgozott adatokat jogos érdekeink vagy partnereink érdekei alapján dolgozzuk fel, vagy ha a Sütik használata elengedhetetlen az Önnel szembeni szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez (például online ajánlatunk biztonságos működése).

Ön bármikor visszavonhatja a sütik használatára vonatkozó beleegyezését. Ehhez az online ajánlatunk Sütibeállítások részében található Sütikezelőben kell a beállítást megváltoztatnia, amely a visszavonás pillanatától jut érvényre.

A böngészőbeállításokban Ön bármikor letilthatja, hogy a böngésző sütiket tároljon, és bármikor törölheti a böngészőben tárolt sütiket. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy sütik használata nélkül online ajánlatunk nem vagy csak korlátozott mértékben működőképes.

Vegye azt is figyelembe, hogy a sütihasználat tiltását egy opt-out sütivel valósítják meg. Ha Ön törli az összes sütit, törli ezt a tiltást is, így a tiltás nem érvényesül, és ismét meg kell adnia.

Mérési eljárás

Online szolgáltatásunk az INFOnline GmbH (https://www.infonline.de) „Skálázható központi mérési eljárásának" (Skalierbare Zentrale Messverfahren, SZM / SZMnG) segítségével határozza meg az ajánlataink használatára vonatkozó statisztikai értékeket. A folyamat során anonim módon mért adatokat gyűjtenek. Az SZM mérési eljárás a számítógépes rendszerek azonosítására vagy egy, a helyi gépen tárolt sütit használ, amely az „ioam.de“, „ivwbox.de” azonosítót viseli, vagy egy aláírást, amelyet a rendszer különböző, a böngésző által küldött adatokból állít automatikusan elő. Az eljárás során a rendszer az IP-címeket csak anonim formában dolgozza fel. A mérési eljárást szigorúan az adatvédelmi szempontokat figyelembe véve fejlesztették ki. A mérési rendszer célja egy adott webhely felhasználási intenzitásának és a felhasználók számának statisztikai meghatározása. A felhasználókat egyedileg soha nem azonosítják. Az Ön személyazonossága mindig védett. A rendszer nem juttat el Önhöz reklámokat. Az azon ajánlatokra vonatkozó statisztikákat, amelyek az „Információs közösség a hirdetőeszközök elterjedésének megállapítására" (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V., IVW – www.ivw.eu) tagjai, vagy részt vesznek az „Online kutatási munkacsoport" (Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V., AGOF – www.agof.de) „Internetes tények" (Internet Facts) vizsgálatában, az AGOF, a „Médiaelemzési kutatócsoport" (Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V., ag.ma - www.agma-mmc.de), valamint az IVW havonta közzéteszi. Az adatok a http://www.agof.de, a http://www.agma-mmc.de, valamint a http://www.ivw.eu címeken érhetők el. A mérési adatok közzététele mellett az IVW rendszeresen ellenőrzi az SZM folyamatot annak érdekében, hogy annak használata összhangban legyen az adatvédelmi szabályokkal. Az SZM folyamatról további információ az INFOnline GmbH, a rendszer üzemeltetőjének webhelyén (https://www.infonline.de), az AGOF adatvédelmi webhelyén (http://www.agof.de/datenschutz), valamint az IVW adatvédelmi webhelyén (http://www.ivw.eu) található. Ha nem akarja, hogy az SZM az Ön adatait is feldolgozza, ezt a következő linken tilthatja le: http://optout.ioam.de és http://optout.ivwbox.de.

Adatok továbbítása és szolgáltatók

Adatait szigorúan bizalmasan kezeljük, és nem adjuk tovább külső feleknek, hacsak nem engedélyezett jogilag számunkra. Egyes esetekben azonban jogi kötelességünk adatainak továbbítása, például a nyomozó hatóságoknak; de csak a jog által megkövetelt mértékben. A Bigpoint csoporttal kapcsolatban álló és/vagy harmadik feleket bízunk meg, hogy nevünkben szolgáltatásokat nyújtsanak. Ez főként a külső szolgáltatók (PayPal, Global Collect stb.) által bonyolított fizetési folyamatokat, illetve nem teljesítés esetén követeléskezelő cég bevonását érinti. Továbbá a Bigpoint csoport társult vállalatainak is rendelkezésére bocsáthatjuk az Ön adatait marketingcélokra, valamint játékaink továbbfejlesztéséhez és javításához. Ezek a Bigpoint csoport társult vállalatai és a külső vállalatok kötelesek a rájuk bízott adatokat bizalmasan és biztonságosan kezelni. Az adatok felhasználására csak akkor jogosultak, ha a feladatuk teljesítéséhez ez feltétlenül szükséges. A szolgáltatók általában olyan adatfeldolgozókként vesznek részt, amelyek kizárólag az erre az online ajánlatra vonatkozó személyes adatok feldolgozására jogosultak, kifejezett utasításaink betartása mellett.

Tárolási/megőrzési idő

Adatait mindaddig tároljuk, amíg ez az online ajánlatunk és a kapcsolódó szolgáltatások biztosításához szükséges, vagy ha jogszerű érdekünk fűződik a további tároláshoz. Minden más esetben személyes adatait töröljük, kivéve azokat az adatokat, amelyeket a szerződéses vagy jogszabályi követelmények (például adózási vagy kereskedelmi célok, számlázás stb.) teljesítése érdekében kell megőrizni. A szerződéses megőrzési időszakokat külső felekkel (például a szerzői jogok vagy a kiegészítő szerzői jogok tulajdonosaival) fennálló szerződések is indokolhatják. A vonatkozó időszak lejártáig zárolunk minden olyan adatot, amelyre megőrzési idő vonatkozik.

Játékinformációk és partnerajánlatok

Ha Ön bejelöli a „Játékinformációk és partnerajánlatok" négyzetet, kifejezetten beleegyezését adja ezen információk fogadásába. A rendszer által rögzített és tárolt beleegyezését a kapcsolatfelvételi űrlap (www.bigpoint.net/support/) segítségével bármikor visszavonhatja.

Felmérések

Elégedettségi felméréseket végzünk Online ajánlatunk fejlesztése érdekében. Ezért a hozzájárulási nyilatkozatban vagy a felmérésekben foglaltak szerint gyűjtjük és kezeljük az Ön adatait. Ezen adatok feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban. Bármikor visszavonhatja beleegyezését az adatai feldolgozásához, például kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül (www.bigpoint.net/support/). A felmérések elvégzéséhez a LimeSurvey GmbH, Papenreye 63, 22453 Hamburg („LimeSurvey") szolgáltatásait vesszük igénybe. Adatfeldolgozási megállapodást kötöttünk a LimeSurvey-vel a GDPR 28. cikkével összhangban. A felmérésekből gyűjtött adatokat a LimeSurvey németországi Host Europe GmbH cégben hosztolt szerverein tárolják.

Google Analytics

Ez a webhely a Google LLC („Google") szolgáltatásai – a Google Analytics és a Google Analytics reports – segítségével értékeli ki a demográfiai jellemzőket és az érdeklődési köröket. A Google Analytics szövegfájlokat (sütiket) helyez az Ön számítógépére, amelyek lehetővé teszik az adott webhely használatának vizsgálatát. Az Ön webhely-használati szokásairól a sütik segítségével összeállított adatokat a Google az Egyesült Államok területén működő szerverekre küldi, ahol tárolja azokat. Ha azonban Ön bekapcsolja az IP-címek anonimizálását ezen a webhelyen, akkor a Google csonkolja az IP-címet, így abból már csak annyi tudható meg, hogy Ön az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség tagországain belül tartózkodik. Csak kivételes esetben fordulhat elő, hogy a teljes IP-cím a Google egyik egyesült államokbeli szerverére kerül, és a rendszer csak ott rövidíti le. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az üzemeltető megbízásából elemezze a webhely használatát, jelentést állítson össze a webhelyen folytatott tevékenységről a webhely üzemeltetője számára, és további szolgáltatásokat nyújtson a webhelyhasználattal és az internethasználattal kapcsolatban. E webhely üzemeltetője az érdeklődési körrel kapcsolatos reklámok segítségével szerzett, valamint külső felektől származó látogatói adatokat (például életkor, nem és érdeklődés) arra használja fel, hogy kiértékelésükkel többet tudjon meg a webhely felhasználóiról. A kiértékelés során személyhez köthető adatokat nem használnak fel, kizárólag anonim adathalmazok statisztikai kiértékelésére kerül sor. A Google Analytics által küldött IP-címet a Google nem kapcsolja össze az Ön más adataival. A böngésző megfelelő beállításaival megakadályozhatja sütik tárolását, de vegye figyelembe, hogy esetleg nem tudja majd használni a webhely összes funkcióját. Ezen túlmenően Ön megtilthatja Google számára, hogy sütik segítségével végezze a webhely-használati adatok gyűjtését és elemzését (az IP-címet is beleértve), ha letölti és telepíti a következő linken keresztül elérhető böngészőkiegészítőt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ha szeretné beállítani vagy megakadályozni a demográfiai jellemzőinek és érdeklődési körének kiértékelését, akkor letilthatja a Google Analytics hirdetésmegjelenítését, és személyre szabhatja a Google Display Network hirdetéseit: https://www.google.com/settings/ads.

Ha a webhelyet mobileszközön (okostelefonon, táblagépen stb.) nyitotta meg, kifogást emelhet adatainak a Google által történő felhasználása ellen; ehhez kattintson a megjelenő párbeszédpanelen látható hivatkozásra.

Beépülő közösségimédia-bővítmények

Facebook

A webhelyünkön linkek mutatnak a Facebook webhelyére. A szolgáltatást kizárólag a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook) üzemelteti.

Az említett linkeket a mi internetes megjelenésünkben a Facebook logója vagy a „Tetszik" felirat jelzi (nem használunk Facebook-bővítményeket).

Ha a felhasználó rákattint az egyik ilyen linkre, aktiválja a Facebook-bővítményeket, és ezek közvetlen kapcsolatot létesítenek a böngészőn keresztül egy Facebook-szerverrel.

Ha Ön a webhelyünk látogatása közben rákattint egy ilyen linkre, és be van jelentkezve a személyes Facebook felhasználói fiókjába, a rendszer továbbítja a Facebook rendszerébe azt az információt, hogy Ön meglátogatta a webhelyünket. A Facebook összekapcsolhatja ezt az információt a fiókjával.

A webhely meglátogatását a Facebook hozzárendeli az Ön profiljához. Ezt az adatot a Facebook küldi át és tárolja. Ha ezt meg kívánja akadályozni, akkor még a linkre való kattintás előtt jelentkezzen ki a Facebook fiókjából. A Facebook-linkekhez tartozó műveletek, különösképpen az adatok és felhasználói információk továbbítása nem aktiválódik csupán a webhelyünk meglátogatásától, hanem csak és kizárólag a megfelelő linkre kattintástól.

A Facebook adatgyűjtésének céljáról és mértékéről, az Ön adatainak a Facebook rendszerében való további feldolgozásáról és felhasználásáról, az Ön erre vonatkozó jogairól, valamint a magánszférája védelmét szolgáló beállítási lehetőségekről a Facebook adatkezelési szabályzatában (https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation) olvashat bővebben.

Forduljon hozzánk, ha további kérdése lenne az Ön személyes adatainak gyűjtésével, feldolgozásával vagy felhasználásával, valamint az adatokról történő információszolgáltatással, azokhoz való jogosultsággal, azok zárolásával vagy törlésével kapcsolatban.

Facebook Connect

Szolgáltatásainkra a Facebook Connect segítségével is bejelentkezhet. Ehhez a rendszer átirányítja Önt a Facebook webhelyére, ahol bejelentkezhet a Facebook-adataival. Ekkor a Facebook-profilja összekapcsolódik a szolgáltatásainkkal. A kapcsolódás után – a Facebook beállításaitól függően – a következő adatokat közvetíti a rendszer, illetve kérdezzük le: név, születési idő, valamint e-mail-cím.

Ezeket az adatokat kizárólag azonosítás és szerződés-lebonyolítás céljából használjuk. További információt a Facebook Connectről és a magánszférája védelmét szolgáló beállítási lehetőségekről a Facebook Inc. adatvédelmi szabályzatában és felhasználási feltételeiben talál.

Mobilalkalmazások

Alkalmazásaink különböző alkalmazás- és szoftverplatformokon keresztül érhetők el, köztük az Apple App Store-ban, a Google Play áruházban és a közösségi hálózatokon, például a Facebookon. Ha Ön megnyitja vagy használja a platformot vagy a közösségi hálózatot, vagy regisztrál rajta, személyes adatait az adott platform vagy közösségi hálózat összegyűjtheti és felhasználhatja – erre alapvetően semmilyen befolyásunk nincs. Az erre vonatkozó összes információt megtalálja mindegyik platform vagy közösségi hálózat adatvédelmi nyilatkozatában.

Informatikai biztonság

A szolgáltatásainkkal való visszaélés elkerülésének érdekében egy informatikai biztonsági szolgáltató segítségével, ún. sütik útján anonim módon bizonyos adatokat gyűjtünk és dolgozunk fel a felhasználó által használt végeszköz jellemzőiről („eszközspecifikus adatok") a TCP/IP kapcsolatának nyers adatairól és a webhelyünk használatáról.

Ennek során az IP-címet is rögzítjük és feldolgozzuk, de néhány másodpercen belül titkosítjuk. Személyes adatokat nem gyűjtünk vagy tárolunk. Az adatokat az informatikai biztonsági szolgáltató tárolja, csalási kísérletek megelőzése céljából.

Ha a webhelyünkön fizetésre kötelező szerződést köt vagy egy fizetésre kötelező szerződéskötést kezdeményez (például egy fizetési folyamat elindulásakor), az informatikai biztonsági szolgáltató adatbankjából lekérjük az Ön végeszközének ott tárolt kockázati értékelését.

A kockázatelemzés nem kizárólagosan, de annak eldöntésére szolgál, hogy egy fizetésre kötelező szerződés létrejöhet-e.

Ha tudomásunkra jut, hogy egy felhasználó visszaél a szolgáltatásainkkal vagy megpróbált azokkal visszaélni, az erről szóló adatokat továbbítjuk az informatikai biztonsági szolgáltatónak. Ennek során alkalmanként szintén sor kerülhet eszközmeghatározó adatok továbbítására, ám személyes adatok továbbítására nem.

A visszavonás joga, adatok törlése

Ha beleegyezett személyes adatainak kezelésébe, a beleegyezést bármikor visszavonhatja.

A Bigpoint törli a személyes adatait, amint nincs rájuk szükség, vagy ha Ön kéri a törlésüket. Az adatok nem törölhetők, ha jogi vagy egyéb okokból adattárolási kötelezettségünk van, vagy ha adataira szolgáltatásaink számlázásához van szükség.

Információ az adatvédelemről, a megtekintés jogáról és az adatok helyesbítéséről, törléséről és zárolásáról

Az adatvédelmi információval és az adatvédelemmel kapcsolatos általános kérdéseket illetően, vagy ha személyes adatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően szeretné lekérdezni, helyesbíteni, letiltatni vagy törölni, kérjük, forduljon hozzánk e-mailben vagy postai úton, és adja meg felhasználói azonosítóját, felhasználónevét, e-mail-címét és adott esetben a játéka nevét. Az Adatvédelmi nyilatkozat elején olvasható elérhetőségeken keresztül megkereshet minket vagy az adatvédelmi tisztviselőt.

Jogorvoslat lehetősége a szabályozó testületnél

Önnek joga van panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál. Megkeresheti az Ön lakó- vagy tartózkodási helyén vagy régiójában illetékes adatvédelmi hatóságot vagy a mi működésünkért felelős hatóságot: Hamburgi Adatbiztonsági és Információszabadsági Bizottság, Klosterwall 6 (Block C), 20095 Hamburg, Németország. Telefon: +49 40 428 54 4040, fax: +49 40 428 54 4000, e-mail-cím: .

Biztonsági rendelkezések

Vállalatunk minden alkalmazottja rendszeres adatvédelmi képzésben részesül, és elkötelezett az adatvédelem iránt. Számítógép-központunk és cégünk e-adatfeldolgozó részlege folyamatosan hozzáigazítja a műszaki biztonsági óvintézkedéseket az aktuális biztonsági feltételekhez és követelményekhez, melyeket folyamatosan megfigyelünk belső eljárásaink és az adatvédelmi tisztviselő segítségével. Az internetes technológiák tartalmazhatnak azonban biztonsági réseket, így nem garantálnak teljes védelmet. A felhasználók ezért más formában, például faxon is elküldhetik számunkra az adatokat.

Az Adatvédelmi információ megváltozása és frissítése

Ha az általunk végzett adatfeldolgozás megváltoztatása szükségessé teszi, módosítjuk az Adatvédelmi információt, ezért informálódjon rendszeresen annak tartalmáról. Értesítjük Önt, ha a módosítás miatt szükség van az Ön közreműködésére (például beleegyezés) vagy külön értesítésre.

A vállalatok és szervezetek Adatvédelmi információban megadott címe és kapcsolati adatai idővel megváltozhatnak, ezért kérjük, hogy ellenőrizze ezeket az információkat, mielőtt kapcsolatba lép velük.

Verzió dátuma: 2021. 04. 26.