Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français Magyar Italiano Nederlands Norsk Polski Português BR Português Română Русский Slovensky Svenska Türkçe

Databeskyttelsesoplysninger

Ansvarlig part for denne onlinetjeneste

Bigpoint GmbH

Sachsenstraße 20

20097 Hamborg

Tyskland

Tlf.: +49 (0) 40 8814130 (besvares ikke)

(besvares ikke)

Databeskyttelsesrådgiverens navn og adresse

Databeskyttelsesbureau

Maximilian Hartung

Frauentorstraße 9

86152 Augsburg

Tyskland

Tlf.: +49 821 90786458

privacy@bigpoint.net

Generelt

Databeskyttelsesoplysningerne forklarer hvilke persondata, Bigpoint indsamler på vores internetsider, i vores spil og i andre af vores tjenester (samlet omtalt som "onlinetjenester"). De forklarer også, hvordan disse data behandles og bruges. Det er vigtigt for os at beskytte dine personlige oplysninger.

Dine data er sikret mod uautoriseret adgang og tab via diverse elektroniske, tekniske, fysiske, administrative og kontraktuelle forholdsregler. Bigpoint har taget de nødvendige tekniske og organisatoriske forholdsregler for at sikre, at reglerne for databeskyttelse bliver overholdt af interne såvel som eksterne tjenesteudbydere.

Disse databeskyttelsesoplysninger indeholder klar og tydelig information, der sikrer, at vores kunder og besøgende på vores side får tilstrækkelig information om indsamling, behandling og brug af deres persondata.

Hvad er persondata?

Persondata er al information, der relaterer sig til en identificeret eller identificerbar person (fx navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato eller e-mailadresse). Du kan basalt set bruge vores onlinetjenester uden at angive persondata. Brugen af visse tjeneste, som fx at registrere dig i vores spil eller deltage i en konkurrence, kan dog kræve, at du angiver personlig information

Juridisk grundlag

Vi behandler persondata i overensstemmelse med de juridiske grundlag i Databeskyttelsesforordningen (GDPR). Bemærk venligst, at ud over forpligtelserne i GDPR kan nationale databeskyttelsesregler i dit eller vores opholds- eller bopælsland også være gældende.

Samtykke

Hvis vi opnår samtykke fra den registrerede til at behandle persondata, vil Artikel 6, punkt 1 (a) i GDPR gælde som det juridiske grundlag for behandling af disse persondata.

Opfyldelse af kontrakt og pre-kontraktlige forespørgsler

Artikel 6, punkt 1 (b) i GDPR fungerer som juridisk grundlag for behandling af det persondata, der kræves for at opfylde en kontrakt, som den registrerede har del i, eller til at tage pre-kontraktlige forholdsregler.

Retslig forpligtelse

Artikel 6, punkt 1 (c) i GDPR fungerer som juridisk grundlag, hvis behandling af persondata er nødvendig for at opfylde en retslig forpligtelse, som vores virksomhed er underlagt.

Beskyttelse af vitale interesser

Artikel 6, punkt 1 (d) i GDPR fungerer som juridisk grundlag, hvis den registreredes eller en anden persons vitale interesser kræver behandling af persondata.

Legitime interesser

Artikel 6, punkt 1 (f) i GDPR fungerer som juridisk grundlag for behandling, hvis sådan behandling er nødvendig, for at beskytte vores virksomheds eller en tredjeparts legitime interesser, og hvis den registreredes interesser, basale rettigheder og friheder ikke vejer tungere end de førnævntes interesser. Hvis behandlingen af persondata er baseret på vores legitime interesser, vil det gøre os i stand til at varetage driften af vores forretning, især med hensyn til vores ansattes og virksomhedsejernes velbefindende.

Behandlingsformål

Vi indsamler persondata til en række formål, som beskrives i vores databeskyttelsesoplysninger, herunder:

Hvis du har været bruger af vores spil i en længere periode, skal vi informere dig om, at vi også bruger data fra vores forgængerselskab Bigpoint S.à.r.l. Co, SCS, 10A rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg. Det drejer sig om de lagrede data, vi har brug for til fortsat at kunne tilbyde spil uden afbrydelse. Disse data drejer sig specielt om spilforløb, spilscores samt informationer omkring brug og afregning af ydelser.

Betalingsinformation

For tyske brugere indsamler vi information om din tidligere betalingshistorik fra infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, Tyskland, hvis det er nødvendigt for afslutningen på eller udførelsen af en kontrakt mellem den registrerede og den ansvarlige part (dataansvarlige).

Cookies og indsamling af log-filer

Bigpoint indsamler følgende ikke-personlig datainformation ved brugen af vores hjemmesider, fora og spil:

Disse data anvendes udelukkende i statistiske analyser til anonyme datafortegnelser og ikke til personligt brug.

IP-adresser og tilhørende internetoplysninger gemmes i maksimalt 6 måneder i henhold til vores juridiske forpligtelser vedrørende dataopbevaring. Desuden kan det forekomme, at data gemmes på grund af datasikkerhed for at kunne sikre stabilitet og driftsikkerhed i vores system. I enkelte tilfælde anvender Bigpoint også din IP-adresse og dertilhørende internetinformationer for at spore og standse brugen af flere konti til svindel.

Cookies og lignende teknologi

Vi og vores partnere anvender cookies og lignende teknologi, der fungerer ligesom cookies ("cookies") i vores onlinetjeneste bl.a. for at forbedre vores onlinetjeneste, for at forbedre brugeroplevelsen og for at udføre personlig onlineannoncering. Cookies er små tekstfiler, der indeholder data fra besøgte hjemmesider, fx sprogindstillinger på en hjemmeside eller login-status. Cookies bliver opbevaret af din browser på din enhed i den levetid, de har. Nogle cookies bliver automatiske slettet efter browseren lukkes ("session-cookies"), mens andre opbevares permanent eller i et forudbestemt tidsrum i brugerens browser og sletter automatisk sig selv, når tiden er udløbet ("permanente cookies" eller "midlertidige cookies").

I visse tilfælde vil vi bede om dit samtykke til at bruge cookies fra os og vores partnere til at indhente og gemme information på din enhed. Hvis du samtykker, vil vi behandle dine data på juridisk baggrund af dette samtykke. I visse tilfælde bliver disse data fra cookies behandlet på baggrund af vores eller vores partneres legitime interesser, eller hvis brugen af cookies er essentiel for opfyldelsen af vores kontraktlige forpligtelser overfor dig (fx en sikker behandling af vores onlinetjeneste).

Du kan tilbagekalde dit samtykke til fremtidig brug af cookies, når du ønsker det. For at gøre dette skal du blot ændre dit valg i vores cookie-manager, som du kan få adgang til via "cookie-indstillinger" på vores onlinetjeneste.

Du kan også blokere for opbevaring af cookies i dine browser-indstillinger og slette de gemte cookies i din browser når som helst. Vær dog opmærksom på, at vores onlinetjeneste måske helt eller delvist ikke vil fungere uden brugen af cookies.

Derudover skal du være opmærksom på, at indsigelser mod brugen af cookies nogle gange delvist sker gennem opt-out-cookies. Hvis du sletter alle cookies, vil en indsigelse derfor muligvis ikke længere tages i betragtning, og vi skal have en ny fra dig.

Afstandsmåling

Vores onlinetjeneste gør brug af "Scalable Central Measuring Method" (SCM/SCMnG) fra INFOline Ltd. GmbH (https://www.infonline.de) til bestemmelse af statistiske parametre for brugen af vores tjenester. Anonymiserede målte data vil blive indsamlet. SCM-metoden bliver brugt til måling af computersystemer gennem cookies med kendetegnet "ioam.de", "ivwbox.de", et lokalt opbevaringsobjekt eller en signatur, som genereres automatisk via forskellige informationer overført fra browseren. IP-adresser bliver kun behandlet i anonym form. Afstandsmålingen blev udviklet under streng overholdelse af databeskyttelsespolitikker med det formål at bedømme statistisk, hvor intensivt og af hvor mange brugere en hjemmeside bliver brugt. På intet tidspunkt vil de enkelte brugere blive identificeret. Deres identiteter vil altid forblive beskyttet, og de vil ikke modtage noget kampagnemateriale fra systemet. Brugsstatistik for onlinetjenester, der er medlemmer af organisationen for distribution af reklamemateriale (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V., IVW – www.ivw.eu) eller er en del af undersøgelsen "Internetfakta", som er udarbejdet af den tyske studiegruppe for onlineresearch (Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V., AGOF – www.agof.de), vil blive offentliggjort på månedlig basis af AGOF, arbejdsgruppen for medieanalyse (Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V., ag.ma - www.agma-mmc.de) samt af IVW. Resultaterne kan ses på: http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de og http://www.ivw.eu. Ud over offentliggørelsen af målingsdata vil IVW jævnligt kontrollere SCM-processen for at sikre, at den drives i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsespolitikken. Yderligere oplysninger om SCM-processen kan findes hos INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), som selv driver processen, på AGOF’s databeskyttelseshjemmeside (http://www.agof.de/datenschutz), såvel som på IVW’s databeskyttelseshjemmeside (http://www.ivw.eu). Du kan gøre indsigelse mod databehandlingen gennem SCM-systemet via følgende links: http://optout.ioam.de og http://optout.ivwbox.de.

Dataoverførsel og tjenesteudbydere

Dine data opbevares strengt fortroligt og bliver ikke givet videre til en tredjepart, medmindre vi er juridisk forpligtede til det. Vi kan i nogle tilfælde være juridisk forpligtede til at videregive dine data (fx til efterforskningsmyndigheder), og disse overførsler vil finde sted inden for lovgivningens rammer. Vi samarbejder med selskaber, der har tilknytning til Bigpoint Group og/eller tredjeparter om at levere tjenester på vores vegne. Dette gælder især for betalingsservice ved eksterne ydelser (PayPal, Global Collect osv.) samt for inkassofirmaer, hvis der er tale om manglende betaling. Derudover stiller vi dine data til rådighed for de eksterne selskaber, der er kontraktmæssigt forbundet med os i Bigpoint-gruppen, til markedsføringsformål samt til videreudvikling af vores spil. Disse eksterne firmaer er forpligtede til at behandle dine data fortroligt og sikkert og må kun anvende dine data, såfremt det er påkrævet for at udføre den opgave, de er blevet stillet. Tjenesteudbydere er generelt involverede som behandlere, der kun har tilladelse til behandling af brugeres persondata i overensstemmelse med vores eksplicitte instruktioner.

Opbevarings- og tilbageholdelsesperioder

Vi opbevarer kun dine data så længe, de er nødvendige for udbydelsen af vores onlinetjeneste og tilhørende tjenester, eller hvis vi har legitime interesser i længere opbevaring af dem. I alle andre tilfælde sletter vi dine personoplysninger med undtagelse af oplysninger, som vi kan få brug for ved kontraktuelle eller lovmæssige krav (fx skattemæssige eller kommercielle formål, fakturering osv.). Kontraktuelle opbevaringsperioder kan også opstå på baggrund af kontrakter med tredjeparter (fx rettighedshavere og udgiverrettigheder). Vi blokerer alle data, der er underlagt en tilbageholdelsesperiode, indtil udløbet af den pågældende periode.

Spilinformationer og partnertjenester

Ved at markere feltet ved siden af "Spilinformationer og partnertjenester" giver du os dit udtrykkelige samtykke til at modtage disse informationer. Dit samtykke vil blive registreret og gemt og kan til enhver tid tilbagekaldes ved at bruge vores kontaktformular (www.bigpoint.net/support/).

Brugerundersøgelser

Vi foretager brugerundersøgelser for at forbedre vores onlinetjenester. Vi indsamler og behandler derfor dine data som angvet i samtykkeerklæringen eller i undersøgelserne. Det juridiske grundlag for behandling af disse data er dit samtykke jf. artikel 6, afsnit 1 (a) i Databeskyttelsesforordningen. Du kan når som helst tilbagetrække dit samtykke til behandling af dine data, fx i vores kontaktformular (www.bigpoint.net/support/). Vi benytter LimeSurvey GmbH, Papenreye 63, 22453 Hamburg ("LimeSurvey") til at udføre undersøgelserne. Vi har indgået en databeskyttelsesaftale med LimeSurvey i overensstemmelse med artikel 28 i Databeskyttelsesforordningen. Data, der indsamles i undersøgelserne, opbevares på LimeSurveys servere hos Host Europe GmbH i Tyskland.

Google Analytics

Denne hjemmeside bruger Google Analytics og Google Analytics-rapporter til at evaluere demografiske karakteristika og interesser. Disse tjenester udbydes af Google LLC ("Google"). Google Analytics anvender "cookies", dvs. tekstdokumenter, som gemmes på din computer og hjælper hjemmesider med at analysere brugernes adfærd på siden. Informationer om brugen af denne hjemmeside, der tilegnes via cookies, overføres normalt til og gemmes på Googles servere i USA. I tilfælde af aktivering af IP-anonymisering på denne hjemmeside bliver din IP-adresse forkortet af Google, så du kun bliver placeret inden for EU-medlemsstaterne eller i andre medlemsstater af det europæiske økonomirum. Kun i få tilfælde bliver den fulde IP-adresse overført til en Google-server i USA og forkortet dér. Google benytter disse informationer til at evaluere din brug af hjemmesiden og sammenfatte rapporter om webaktiviteten til hjemmeside-leverandører og leverer derudover andre tjenester forbundet med benyttelsen af hjemmesiden og internetbrug. Leverandøren af denne hjemmeside vil bruge de data, der er indsamlet via interesse-relateret annoncering og tredjeparts besøgsdata (fx alder, køn og interesser) med det formål at finde ud af mere om brugerne af denne hjemmeside. Det betyder, at ingen data, der kan knyttes til en bestemt person, vil blive brugt. Dette er udelukkende til brug i statistiske evalueringer af anonyme data. Google vil ikke sammenkæde din IP-adresse fra Google Analytics med nogen andre data i deres besiddelse. Du kan nægte at modtage cookies via indstillingerne i din browser, men det skal bemærkes, at dette kan resultere i, at du ikke vil kunne bruge hjemmesiden optimalt. Du kan også forhindre Google i at indsamle og analysere de data, der genereres af cookies, om din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse) ved at downloade og installere et browser-plugin, som du kan finde her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Såfremt du ønsker at tilpasse eller forhindre analysen af dine demografiske eller interessebaserede oplysninger, kan du deaktivere Google Analytics-annoncer og tilpasse annoncerne i Google Display Network: https://www.google.com/settings/ads.

Hvis du besøger denne internetside fra en mobilenhed (smartphone, tablet mm.) kan du modsætte dig Googles brug af dine data ved at trykke på et separat link i den viste dialogboks.

Plugins på sociale medier

Facebook

Diverse Facebook-links er integreret på vores hjemmeside. Denne internettilstedeværelse drives udelukkende af Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook).

Inden for rammerne af vores tilstedeværelse på internettet er disse links identificeret ved Facebook-logoet eller ved udtrykket “Like/Synes godt om” (ingen Facebook-plugins bruges).

Hvis en bruger klikker på et af disse links, aktiveres Facebook-plugins, og der etableres en direkte forbindelse via brugerens browser til en Facebook-server.

Hvis brugeren trykker på eller følger et af de links under et besøg på vores hjemmeside og er logget ind på sin personlige Facebook-konto, vil der blive sendt oplysninger til Facebook om, at brugeren har besøgt vores hjemmeside. Facebook kan knytte dit besøg på siden til din konto.

Disse informationer vil blive overført til Facebook og gemt dér. For at forhindre dette skal brugeren logge ud af sin konto, før der klikkes på linket. De funktioner, der er indlejret i links fra Facebook, især overførsel af data og brugeroplysninger, aktiveres ikke ved at besøge vores hjemmeside, men kun hvis du klikker på de pågældende links.

Formålet med og omfanget af dataindsamling via Facebook, behandling og brug af sådanne oplysninger af Facebook samt dine rettigheder i denne forbindelse og personlige indstillinger for privatlivsbeskyttelse kan findes i Facebooks privatlivsindstillinger (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

Henvend dig endelig til os, hvis du har yderligere spørgsmål om indsamling, behandling eller anvendelse af persondata samt videregivelse, korrektion, blokering eller sletning af data på dette område.

Facebook Connect

Vi tilbyder dig muligheden for at tilmelde dig vores tjenester via Facebook Connect. For at gøre dette vil du blive omdirigeret til Facebook, hvor du kan logge ind med dine Facebook-brugerdata. Din Facebook-profil bliver herefter tilknyttet vores tjenester. Afhængigt af dine Facebook-indstillinger overføres følgende data til os eller hentes af os: navn, fødselsdato og e-mailadresse.

Vi bruger udelukkende disse oplysninger til identifikation og kontrakthåndtering. Du kan finde yderligere information om Facebook Connect og privatlivsindstillinger i Facebook Inc.s databeskyttelsespolitik og brugsbetingelser.

Mobilapps

Vores apps udbydes via forskellige app- og softwareplatforme inklusive Apple App Store, Google Play Butik og sociale netværk såsom Facebook. Hvis du besøger, registrerer dig på eller bruger platformen eller det sociale netværk, kan der foregå indsamling og anvendelse af persondata af de pågældende platforme eller sociale netværk, som vi ikke har indflydelse på. Du kan finde al relevant information i hver enkelt platform eller socialt netværks databeskyttelsesretningslinjer eller -forordninger.

IT-sikkerhed

Med hjælp fra en IT-sikkerhedsudbyder indsamler og behandler vi specifikke data anonymt om funktionerne i den terminalenhed, der anvendes af brugeren ("enhedsspecifikke data"), rådata fra TCP/IP-forbindelser og data om brugen af vores hjemmeside til at forhindre misbrug af vores tjenester.

Til at begynde med indsamles og behandles IP-adressen også, men den krypteres inden for et par sekunder. Ingen personoplysninger indsamles eller gemmes. Oplysningerne opbevares hos IT-sikkerhedsudbyderen i en database beregnet til at forhindre bedrageri.

Hvis du afslutter en kontrakt på vores hjemmeside, der inkluderer et gebyr, eller hvis afsluttelsen af en kontrakt, der inkluderer et gebyr, nærmer sig (fx i starten af betalingsprocessen), får vi adgang til en risikovurdering for den terminalenhed, du bruger, fra IT-sikkerhedsudbyderens database, som har været oplagret der.

Risikovurderingen anvendes, ikke udelukkende, som grundlag for at afgøre, om en gensidigt bebyrdende aftale kan indgås.

Skulle vi blive opmærksomme på, at en bruger er ved eller har forsøgt at misbruge vores tjenester, vil vi også sende indsamlede data til IT-sikkerhedsudbyderen. I denne proces vil kun enhedsspecifikke data og ingen personoplysninger fremsendes.

Fortrydelsesret, sletning af data

Hvis du har givet din accept til behandling af persondata, kan du til enhver tid fortryde.

Bigpoint sletter dine persondata, så snart vi ikke har brug for dem mere, eller hvis du anmoder om sletning af dem. Bemærk, at disse data dog ikke kan slettes, hvis der er juridiske eller andre forpligtelser til opbevaring af dem, eller hvis disse skal bruges til opkrævning af betaling for vores tjenester.

Information om databeskyttelse, ret til informationer og rettelse, sletning og blokering af data

Hvis du har generelle spørgsmål om disse databeskyttelsesoplysninger eller om databeskyttelse, eller hvis du vil have oplysninger om, rette, blokere eller slette dine persondata i overensstemmelse med de juridiske bestemmelser, skal du kontakte os via e-mail eller post og angive dit bruger-ID, brugernavn, e-mailadresse og hvis muligt dit spil. Du kan kontakte os eller databeskyttelsesrådgiveren direkte via kontaktoplysningerne i toppen af disse databeskyttelsesoplysninger.

Ret til appel ved den ansvarlige myndighed

Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed. Du kan kontakte databeskyttelsesmyndigheden for dit geografiske område eller myndigheden, der er ansvarlig for os: Hamborgs kommission for databeskyttelse og informationsfrihed (Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit), Klosterwall 6 (Blok C), 20095 Hamborg, Tyskland. Tlf.: +49 040 / 428 54 – 4040, Fax: 040 / 428 54 – 4000, e-mail:

Sikkerhedsforhold

Alle ansatte i vores virksomhed gennemgår løbende uddannelse i databeskyttelse og tager databeskyttelse alvorligt. Vores computercenter og vores afdeling for elektronisk databeskyttelse arbejder løbende på at tilpasse de tekniske sikkerhedsforanstaltninger til de gældende sikkerhedsforhold og -krav. Begge afdelinger er konstant underlagt vores interne procedurer og databeskyttelsesrådgiveren. På trods af dette kan der opstå sikkerhedshuller i internetteknologier, så fuld sikkerhed kan ikke garanteres 100 %. Brugere kan derfor afgive oplysninger til os på andre måder, fx fax.

Ændringer og opdateringer af databeskyttelsesoplysningerne

Vi beder dig holde dig løbende orienteret om indholdet i disse databeskyttelsesoplysninger. Vi vil foretage justeringer i disse databeskyttelsesoplysninger, hvis ændringer i vores databehandling kræver det.

Når vi angiver adresser og kontaktinformation på virksomheder og organisationer i disse databeskyttelsesoplysninger, skal du være opmærksom på, at disse kan have ændret sig med tiden, og vi beder dig derfor selv undersøge dette, inden du kontakter os.

Versionens datering: 26.04.2021