Čeština Dansk Deutsch English English Español Suomi Français Magyar Italiano Nederlands Norsk Polski Português BR Português Română Русский Slovensky Svenska Türkçe

Dataskyddspolicy

Denna dataskyddspolicy ger dig information om vilka uppgifter vi samlar in från dig när det gäller våra spelappar ("Appar"). Den informerar dig även om hur dessa uppgifter behandlas och används. Vi värnar om att skydda dina uppgifter.

Dina uppgifter är skyddade mot obehörig åtkomst och förlust genom flertalet elektroniska, tekniska, fysiska, avtalsenliga och administrativa åtgärder. Vi har vidtagit de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa att våra dataskyddsbestämmelser respekteras av såväl interna som externa tjänsteleverantörer.

Insamling av uppgifter

Vi samlar in personuppgifter

Vi samlar även in uppgifter relaterade till användning i den utsträckning det krävs för att tillhandahålla en tjänst eller för att fakturera dig för en sådan, vilket särskilt inkluderar spelprocesser, resultat och information om inköp och fakturering av tjänster.

När du använder vår app samlar vi in följande icke-personliga uppgifter:

Uppgifterna kommer inte att användas för enskilt bruk, utan endast för den statistiska analysen av anonym data.

Vi sparar IP-adresser och relaterad onlineinformation i högst sex månader i enlighet med vår juridiska skyldighet att bevara register. Uppgifter kan vidare sparas av datasäkerhetsskäl för att säkerställa stabiliteten och driftsäkerheten i vårt system.

Uppgiftsanvändning

Vi använder dina personuppgifter

Därutöver använder vi dina uppgifter för att kommunicera med dig. Detta inkluderar i synnerhet hjälp och support samt tillhandahållandet av viktig information om ditt avtal.

Användarbaserad onlinemarknadsföring

Reklamen i denna app är optimerad av den anonyma insamlingen och bearbetningen av dina användarmönster för att förutsäga dina intressen. För detta ändamål arbetar vi med annonsörer som använder cookies, webbfyrar och/eller liknande metoder för att fullgöra sitt uppdrag att för vår räkning samla in statistisk information rörande plattform, enhetstyp, operativsystem, etc., samt om hur du använder appen och reklamen.

På detta sätt kan vi erbjuda dig reklam som kan intressera dig och som också matchar dina intressen ("användarbaserad onlinemarknadsföring"). Under inga omständigheter ska personuppgifter (ditt namn, adress, e-postadress etc.) sparas. IP-adresser ska anonymiseras för att utesluta att uppgifter kopplas till individer.

Om du inte längre vill erhålla användarbaserad onlinemarknadsföring, kan du använda inställningarna på din enhet för att stänga av funktionen och/eller sparandet av till exempel cookies och/eller användarbaserad onlinemarknadsföring. Du kan dessutom få mer information om hur dina personuppgifter används via länkarna nedan och exkludera den användarbaserade onlinemarknadsföringen för vissa eller alla av våra reklampartners:

http://www.networkadvertising.org/choices

http://www.aboutads.info/choices

http://youronlinechoices.com

Observera: Justeringar av din enhets inställningar och/eller dina preferenser angående ovannämnda webbplatser kommer inte att förhindra att reklam visas. Du kommer endast att erhålla reklam som inte är baserad på din specifika användning och dina intressen.

Utlämnande av uppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas strikt konfidentiellt och inte delas med tredje part om du inte har gett ditt uttryckliga medgivande att dela uppgifter med tredje part. Vi kan emellertid i enskilda fall vara juridiskt förpliktigade att dela dina uppgifter med utredande myndigheter utan ditt medgivande. I dessa fall kommer utlämnandet av uppgifter endast att ske inom ramarna för vad som krävs enligt gällande rätt.

Vi använder affiliates associerade med Bigpoint Group för att tillhandahålla tjänster för vår räkning och för att utveckla och förbättra våra spel. De Bigpoint Group-anslutna bolagen är förpliktigade att säkerställa att dina uppgifter hanteras konfidentiellt och säkert och får endast använda dina uppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla sina uppdrag.

Plattformar och sociala nätverk

Våra appar finns tillgängliga för olika app- och mjukvaruplattformar såsom Apples "App Store" och Googles "Play Store" och sociala nätverkssajter som "Facebook". När du besöker en sådan plattform eller socialt nätverk, registrerar dig där, eller använder plattformen eller det sociala nätverket, samlar varje plattform eller socialt nätverk in och använder de personuppgifter som krävs. Vi har i princip ingen kontroll över sådana åtgärder. All relevant information kan hittas i dataskyddspolicyn för respektive plattform eller socialt nätverk.

Vi tillhandahåller även möjligheten att registrera sig för våra tjänster via Facebook Connect. För att kunna göra det, blir du omdirigerad till Facebook. Där du kan logga in med dina användaruppgifter för Facebook. Ditt Facebook-konto blir därefter länkat till våra tjänster. Beroende på dina inställningar kommer följande uppgifter att överföras till oss och/eller hämtas av oss när du länkar ditt konto: namn, födelsedatum och e-postadress.

Vi använder endast den här informationen i identifieringssyfte och avtalshantering. För mer information om Facebook Connect och sekretessinställningarna hänvisar vi till dataskyddspolicyn och användarvillkoren för Facebook Inc.

Återkallanderätt, radering av uppgifter

Om du har gett oss ditt medgivande att behandla personuppgifter, kan du återkalla detta medgivande när som helst.

Vi raderar dina personuppgifter i den mån uppgifterna inte längre behövs eller om du har begärt att de ska raderas. Observera att uppgifter inte kan raderas om det finns ett bibehållande krav eller om de fortfarande krävs av oss för fakturering av tjänster.

Information, informationsåtkomst och radering av uppgifter

Du kan få information hämtad, ändrad eller raderad när som helst på http://www.bigpoint.com/Support. Du kan även nå oss på följande postadress:

Bigpoint GmbH
Drehbahn 47-48

20354 Hamburg

Germany

Tveka inte att kontakta Bigpoint när som helst på privacy@bigpoint.net för alla allmänna frågor rörande denna dataskyddspolicy och dataskydd i Tyskland.

Se till att du anger ditt användar-ID, enhetsnummer eller Facebook-ID, vilket spel det gäller samt plattform och/eller socialt nätverk.

Hamburg, 11 mars, 2016

Bigpoint GmbH
Drehbahn 47-48
20354 Hamburg
Tyskland

Organisationsnummer: HRB-Hamburg 94148

VAT-ID nr. DE813 602 704

Verkställande direktör: Wanqin Liu