Čeština Dansk Deutsch English English Español Suomi Français Magyar Italiano Nederlands Norsk Polski Português BR Português Română Русский Slovensky Svenska Türkçe

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů vymezují, jaká data shromažďujeme od našich hráčů v souvislosti s našimi aplikacemi („Aplikace"). Dále informují o tom, jak jsou data zpracovávána a používána. Ochrana vašich dat je pro nás velmi důležitá.

Vaše data jsou chráněna proti neoprávněnému přístupu a ztrátě pomocí mnoha elektronických, technických, fyzických, smluvních a administrativních opatření. Přijali jsme nezbytná technická a organizační opatření, abychom zajistili soulad s předpisy o ochraně osobních dat ze strany interních i externích poskytovatelů.

Sběr dat

Sbíráme osobní data,

Dále sbíráme data související s užíváním, a to v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb a vyúčtování těchto služeb, které mohou zahrnovat určité herní procesy, statistiky a informace o nákupech a fakturaci.

V rámci používání naší aplikace sbíráme následující neosobní data:

Data nebudou použita pro osobní účely, nýbrž pouze statistickou analýzu anonymních údajů.

IP adresy a související online informace ukládáme po dobu maximálně šesti měsíců v souladu s platnými právními předpisy pro uchovávání dat. Dále mohou být data ukládána za účelem jejich zabezpečení, aby byla zajištěna spolehlivost provozu našeho systému,

Používání dat

Vaše osobní data používáme,

Dále vaše data používáme ke komunikaci s vámi, což zahrnuje zejména poskytování zákaznické podpory a sdělování důležitých informací o vaší smlouvě.

Online inzerce na základě užívání

Inzerce v této aplikaci je optimalizována prostřednictvím odhadu vašich zájmů na základě anonymního sběru a zpracovávání vašich vzorců používání. Za tímto účelem spolupracujeme s inzerenty, kteří využívají souborů cookie, webových signálů anebo jiných způsobů k tomu, aby naším jménem sbírali statistické informace o platformě, typu zařízení, operačním systému apod., jakož i o vašem užívání aplikace a inzerci.

Tímto způsobem vám můžeme nabídnout reklamy, které vás mohou zajímat a které odpovídají vašim zájmům („Online reklamy na základě užívání"). Za žádných okolností nejsou osobní údaje (vaše jméno, adresa, e-mailová adresa apod.) ukládány. IP adresy jsou anonymizovány, aby data nebylo možné vysledovat k jednotlivým osobám.

Pokud si již nepřejete přijímat online inzerci na základě užívání, můžete si své zařízení nastavit tak, aby bylo zabráněno ukládání cookies anebo nabízení uživatelsky orientovaných reklam. Chcete-li se o způsobech používání vašich uživatelských dat dozvědět více, případně zrušit uživatelsky orientovanou inzerci ze strany některého z našich marketingových partnerů, případně všech, klikněte na odkazy níže.

http://www.networkadvertising.org/choices

http://www.aboutads.info/choices

http://youronlinechoices.com

Poznámka: Upravením bastavení svého zařízení anebo předvoleb na výše uvedených stránkách nepředejdete zobrazování reklam. Pouze se vám budou zobrazovat reklamy, které nejsou uživatelsky orientované nebo založené na vašich zájmech.

Zpřístupnění údajů

S vašimi osobními informacemi bude nakládáno jako s přísně důvěrnými a nebudou sdíleny s třetími stranami s výjimkou případů, kdy nám udělíte výslovný souhlas s jejich zpřístupněním třetím stranám. Další výjimkou jsou případy, kdy máme ze zákona povinnost sdílet vaše data s vyšetřujícími úřady bez vašeho souhlasu. V takových případech budou data zpřístupněna pouze v rámci vyžadovaném právními úmluvami.

Při poskytování služeb a vývoji a vylepšování našich her spolupracuje Bigpoint Group s partnerskými společnostmi. Tyto partnerské společnosti se zavazují k důvěrnému a bezpečnému zacházení s vašimi daty, která mohou používat pouze v rozsahu nutném pro naplnění jejich závazků.

Platformy a sociální sítě

Naše aplikace jsou nabízeny prostřednictvím různých aplikačních a softwarových platforem, například Apple „App Store" a Google+ „Play Store" a dále sociálních sítí jako např. „Facebook". Jakmile tyto platformy či sociální sítě navštívíte, zaregistrujete se, případně platformu nebo sociální sítě použijete, každá z těchto platforem či sociálních sítí začne sbírat a používat požadovaní osobní data. Tyto procesy v zásadě nespadají do naší kontroly. Veškeré relevantní informace jsou uvedeny v Zásadách ochrany soukromí nebo podmínkách užívání příslušné platformy či sociální sítě.

Nabízíme rovněž možnost zaregistrovaní našich služeb prostřednictvím Facebook Connect. V takovém případě budete přesměrováni na web Facebook, kde se budete moci přihlásit pomocí svých přístupových dat pro Facebook. Váš účet na Facebook bude propojen s našimi službami. V závislosti na vašich nastaveních na Facebook nám propojení vašeho účtu poskytne přístup k následujícím údajům: jméno, datum narození a e-mailová adresa.

Tyto informace budou použity výhradně pro účely identifikace a zpracování smluvního vztahu. Více informací o Facebook Connect a nastavení soukromí najdete v Zásadách ochrany soukromí a podmínkách užívání společnosti Facebook Inc.

Právo na odvolání a odstranění dat

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich osobních dat, můžete tento souhlas kdykoli odvolat.

Vaše osobní data budou smazána za předpokladu, že už nejsou vyžadována nebo jste požádali o jejich odstranění. Mějte prosím na paměti, že data nemohou být smazána, pokud existuje požadavek na jejich uchování nebo jsou stále vyžadována pro účely fakturace.

Informace, přístup k informacím a smazání dat

K informacím můžete přistupovat, upravovat je či mazat kdykoli chcete na adrese http://www.bigpoint.com/Support. Alternativně nás můžete kontaktovat na následující poštovní adrese.

Bigpoint GmbH
Drehbahn 47-48

20354 Hamburg

Germany

Máte-li jakékoliv dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo ochraně soukromí v Německu obecně, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese privacy@bigpoint.net.

Nezapomeňte uvést své ID hráče, číslo zařízení nebo ID na Facebook, používanou hru a platformu anebo sociální síť.

Hamburk, 11. března, 2016

Bigpoint GmbH
Drehbahn 47-48
20354 Hamburg
Germany

Registrační číslo: HRB-Hamburg 94148

Daňové identifikační číslo: DE813 602 704

Výkonný ředitel: Wanqin Liu