Čeština Dansk Deutsch English English Español Suomi Français Magyar Italiano Nederlands Norsk Polski Português BR Português Română Русский Slovensky Svenska Türkçe

Gegevensbeschermingsbepaling

Deze Gegevensbeschermingsbepaling informeert u welke gegevens wij in het kader van onze spel-apps („apps") van u verzamelen en hoe deze gegevens worden verwerkt en gebruikt. De bescherming van uw gegevens is belangrijk voor ons.

Uw gegevens zijn door een breed scala aan maatregelen elektronisch, fysisch, contractueel en administratief beveiligd tegen misbruik en verlies. We hebben de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen getroffen, om te waarborgen dat de voorschriften met betrekking tot de gegevensbescherming zowel intern als door externe diensten in acht worden genomen.

Het verzamelen van gegevens

Wij verzamelen persoonlijke gegevens,

Wij verzamelen voor de rest gegevens die noodzakelijk zijn om onze diensten te kunnen leveren of om eventuele betalingen in ontvangst te kunnen nemen. Hierbij gaat het vooral om het spelverloop, behaalde resultaten in het spel en om gegevens met betrekking tot het gebruik van diensten door de speler als wel diens betaling daarvan.

Wij verzamelen in het kader van het gebruik van onze apps de volgende niet-persoonsgebonden gegevens:

Er vindt echter geen persoonsgebonden gebruik plaats, maar slechts een statistische evaluatie van anonieme data.

IP-adressen en bijbehorende internetinformatie worden door ons voor een periode van maximaal zes maanden opgeslagen in het kader van onze gerechtelijke bewaarplicht. Indien nodig kan daarna opslag vanwege dataveiligheid volgen, om de stabiliteit en bedrijfsveiligheid van ons systeem te waarborgen,

Gebruik van uw gegevens

Uw persoonlijke gegevens gebruiken wij

Voor de rest gebruiken we uw gegevens om in contact met u te kunnen komen. Daarbij moet u vooral denken aan het bieden van hulp en support als wel het verstrekken van belangrijke informatie met betrekking tot uw abonnement.

Gebruikersgebaseerde onlinereclame

De reclame in deze app wordt bepaald op basis van uw gebruiksgedrag waarover, anoniem, gegevens worden verzameld en verwerkt zodat wij in kunnen schatten, welke aanbod voor u interessant zou kunnen zijn. Wij werken hiervoor samen met reclame-partners, die in onze opdracht met behulp van cookies, web beacons en/of soortgelijke middelen, naast de statistische informatie over platform, apparaattype, besturingssysteem etc. uw gebruik van de app en de reclame vastleggen.

Op deze manier kunnen we u advertenties ter beschikking stellen, die voor u interessant zijn en die aansluiten bij uw voorkeuren (“gebruikersgebaseerde onlinereclame”). Er worden in geen geval persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, e-mailadres) opgeslagen. IP-adressen worden in anonieme vorm opgeslagen zodat ze niet aan bepaalde personen kunnen worden gekoppeld.

Indien u geen gebruikersgebaseerde onlinereclame wilt ontvangen, kunt u via een aanpassing aan de instellingen van uw apparaat zorgen dat er geen cookies worden opgeslagen en/of gebruikersgebasseerde onlinereclame wordt vertoond op uw apparaat. Hierover kunt u verdere informatie over het gebruik van uw gebruikersgegevens ontvangen via de volgende links en en gebruikersgebasseerde onlinereclame van enkele of van al onze reclamepartners uitsluiten:

http://www.networkadvertising.org/choices

http://www.aboutads.info/choices

http://youronlinechoices.com

Opmerking: Door de aanpassing van uw apparaatinstellingen en/of uw voorkeuren op bovengenoemde websites wordt de vertoning van reclame niet algemeen verhinderd, u ontvangt dan echter geen op basis van uw specifiek op uw gebruik aangepaste, interessegerelateerde reclame meer.

Doorgeven van uw gegevens

Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden doorgegeven zonder dat u daar uitdrukkelijk uw toestemming voor heeft gegeven. Het kan echter in bepaalde gevallen zo zijn dat wij wettelijk worden verplicht om bepaalde gegevens door te geven. Dit kan bijvoorbeeld aan onderzoeksinstanties zijn; wij geven in zulke gevallen echter alleen gegevens door in zoverre dat door de wetgever wordt geëist.

We stellen uw gegevens ter beschikking aan de aan ons verbonden bedrijven van de Bigpoint-groep, voor de uitvoering van onze diensten of teneinde onze spellen verder te ontwikkelen c.q. te verbeteren. De aan ons verbonden bedrijven van de Bigpoint-groep zijn verplicht uw gegevens vertrouwelijk te behandelen en goed te beveiligen en mogen zij mogen uw gegevens alleen gebruiken indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Platformen en sociale netwerken

Onze apps worden via verschillende app- en software-platformen aangeboden, zoals de „App Store" van Apple, de „Play Store" van Google en sociale netwerken zoals „Facebook". Indien u zo'n platform of sociaal netwerk bezoekt, u zich daar registreert of het platform of sociaal netwerk gebruikt, worden door het desbetreffende platform of sociale netwerk eventuele persoonsgebonden gegevens verzameld en gebruikt, waarop wij geen enkele invloed hebben. Alle relevante informatie vindt u in de gegevensbeschermings-richtlijnen of -bepalingen van het betreffende platform of sociale netwerk.

We bieden u de mogelijkheid om u voor onze diensten aan te melden met Facebook Connect. Hiervoor wordt u doorgestuurd naar de website van Facebook, waar u zich aanmeldt met uw Facebook-gebruikersdata. Het Facebook-profiel wordt dan aan onze diensten gekoppeld. Door die koppeling worden – al naar gelang uw Facebook-instellingen – de volgende data aan ons gestuurd, c.q. door ons opgevraagd: naam, geboortedatum en e-mailadres.

Wij gebruiken deze data uitsluitend ter identificatie en afwikkeling van overeenkomsten. Verdere informatie over Facebook Connect en de privacy-instellingen kunt u vinden bij de privacy-bepalingen en gebruiksvoorwaarden van Facebook Inc.

Recht op herroeping, verwijdering van gegevens

Wanneer u ons toestemming heeft verleend om uw persoonsgebonden gegevens te gebruiken, heeft u het recht deze toestemming te aller tijde weer in te trekken.

Wij verwijderen uw persoonlijke gegevens, indien ze niet meer nodig zijn of zodra u om een verwijdering vraagt. Let er wel op dat de gegevens niet kunnen worden verwijderd wanneer er bewaringsplichten bestaan of wanneer uw gegevens nog nodig zijn om geleverde diensten in rekening te kunnen brengen.

Informatie, inzage en verwijdering van gegevens

Via http://www.support.nl@bigpoint.com/support/ kunt u de bij ons opgeslagen gegevens opvragen, veranderen of laten verwijderen. Als alternatief kunt u dit ook schriftelijk doen via het volgende postadres:

Bigpoint GmbH
Drehbahn 47-48

20354 Hamburg

Duitsland

Voor algemene vragen over deze gegevensbeschermingsverklaring en voor gegevensbescherming bij Bigpoint, kunt u altijd een e-mail sturen naar: privacy@bigpoint.net

Geef daarbij, indien mogelijk, uw user-ID, apparaatnummer of Facebook-ID, het gespeelde spel en het platform c.q. sociaal netwerk aan.

Hamburg, 11-03-2016

Bigpoint GmbH
Drehbahn 47-48
20354 Hamburg
Duitsland

Handelsregisternummer: HRB-Hamburg 94148

BTW.-ID nr. DE813 602 704

Directeur: Wanqin Liu