Čeština Dansk Deutsch English English Español Suomi Français Magyar Italiano Nederlands Norsk Polski Português BR Português Română Русский Slovensky Svenska Türkçe

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov Vás informuje o tom, aké Vaše údaje v rámci hry herných aplikácií (Apps) zhromažďujeme a ako sú tieto údaje spracované a využívané. Na ochranu Vašich osobných údajov kladieme veľký dôraz.

Vaše údaje sú proti neoprávnenému prístupu a strate chránené rôznymi prostriedkami (elektronicky, technicky, fyzikálne, zmluvne a administratívne). Prijali sme všetky potrebné technické a organizačné opatrenia a takto zabezpečili dodržiavanie predpisov o ochrane osobných údajov, a to interne a tiež i zo strany externých partnerov a poskytovateľov služieb.

Zhromažďovanie údajov

V rámci našich aplikácii zhromažďujeme osobné údaje,

Ďalej zhromažďujeme údaje, ktoré sú nevyhnutné pre poskytnutie služby alebo pre vyúčtovanie danej služby. To sú predovšetkým procesy v hre, stavy v hrách ako aj informácie vo vzťahu k vyúčtovaniu služieb.

V rámci našich aplikácii získavame tieto neosobné údaje:

Pri zbere týchto údajov nie sú tieto údaje spájané so žiadnou osobou, údaje slúžia len na anonymné vyhodnotenie databáz.

IP-adresy a s nimi spojené internetové údaje uchovávame v rámci zákonom stanovenej doby na archivovanie údajov a to maximálne po dobu 6 mesiacov. Ďalej sa môže uskutočniť aj ukladanie údajov z dôvodu zabezpečenia údajov, aby sme takto zaručili stabilitu a spoľahlivú prevádzku našich systémov.

Použitie vašich údajov

Vaše osobné údaje používame

Ďalej Vaše údaje využívame k tomu, aby sme mohli s vami komunikovať. K tomu zvlášť patrí poskytnutie pomoci a podpory ako aj sprostredkovanie dôležitých údajov o Vašej zmluve.

Cielená online-reklama

Reklama v tejto online-ponuke je optimalizovaná pre Vás na základe anonymného získania údajov a vyhodnotení Vášho spôsobu používania. V tejto oblasti spolupracujeme s našimi reklamnými partnermi, ktorí na základe nášho poverenia pomocou súborov cookies a / alebo podobných spôsobov okrem štatistických informácií k platforme, typu zariadenia, operačnému systému atď. získajú aj informácie o tom, akým spôsobom aplikáciu a reklamu v nej používate.

Na základe týchto analýz Vám poskytujeme reklamu, ktorá by pre Vás mohla byť zaujímavá a ktorá by mohla odpovedať Vašim potrebám (tzv. online-reklama závislá na používaní). V žiadnom prípade sa nezískavajú a neukladajú osobné údaje (ako meno, adresa, emailová adresa). IP-adresy sú anonymizované a priradenie ku konkrétnej osobe je vylúčené.

Ak si neželáte žiadnu online-reklamu, v nastavení zariadenia môžete to deaktivovať, popr. sa to môže realizovať aj napr. prostredníctvom súborov cookies. Okrem toho môžete cez nasledujúce linky získať ďalšie informácie k používaniu vašich údajov a online-reklamu niektorých, alebo všetkých našich reklamných partnerov úplne deaktivovať:

http://www.networkadvertising.org/choices

http://www.aboutads.info/choices

http://youronlinechoices.com

Poznámka: Nastavením zariadenia a/alebo preferencií zariadenia vyššie uvedených webových stránok sa nezabráni zobrazovaniu reklamy. V takomto prípade sa nebude zobrazovať reklama, ktorá by odpovedala prípadnému špecifickému, Vám prispôsobenému používaniu.

Poskytnutie údajov tretej strane

S Vašimi osobnými údajmi narábame prísne dôverne a nie sú poskytované tretím osobám, okrem prípadu, že s poskytnutím tretím osobám ste vyslovene súhlasili. V ojedinelých prípadoch však môžeme byť k poskytnutiu Vašich údajov zaviazaný zákonom, napr. v prípade vyšetrovacích úradov, pričom poskytnutie údajov prebieha len v takej miere, ako si to vyžaduje zákon.

K realizácii služieb využívame spojené spoločnosti Bigpoint-skupiny a/alebo i tretie strany, ktoré sa zaoberajú vývojom a vylepšovaním hier. Tieto naše spojené spoločnosti Bigpoint-skupiny a externé spoločnosti sú povinné dodržiavať dôverné a a bezpečné zaobchádzanie s Vašimi údajmi a Vaše údaje môžu použiť len vtedy, keď je to potrebné na splnenie ich úlohy.

Platformy a sociálne siete

Naše aplikácie sú ponúkané na rôznych app-/ a softwareových platformách ako sú „App Store" od Apple a „Play Store" od Google a aj na sociálnych sieťach ako napr. „Facebook". Ak sa na takúto platformu napojíte a cez túto platformu sa zaregistrujete alebo ak využívate platformu sociálnej siete, aj prostredníctvom týchto platforiem dochádza tiež k získavaniu a používaniu osobných údajov, pričom na toto my nemáme žiaden vplyv. Všetky relevantné informácie k týmto platformám nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných dát príslušnej platformy alebo príslušnej sociálnej siete.

Ponúkame Vám možnosť využívania našich služieb prihlásením sa cez Facebook Connect. V takomto prípade budete presmerovaní na stránku Facebook, kde sa prihlásite so svojimi Facebook-prístupovými údajmi. Váš Facebook-profil bude následne spojený s našimi službami a – v závislosti na Vašich Facebook-nastaveniach – nám budú preposlané nasledujúce údaje: Meno, dátum narodenia ako aj emailová adresa.

Tieto údaje použijeme výlučne na identifikáciu a na vytvorenie zmluvného vzťahu. Ďalšie informácie k službe Facebook Connect a nastaveniach súkromných údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov a v podmienkach používania spoločnosti Facebook Inc.

Právo na odvolanie a zmazanie údajov

Ak ste nám udelili súhlas so spracovávaním osobných údajov, tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Vaše osobné údaje sa zmažú, ak už nie sú potrebné, alebo ak ste požiadali o zmazanie. Prosím berte na vedomie, že údaje ktoré podliehajú archivačnej povinnosti alebo sú potrebné k vyúčtovaniu nami poskytnutých služieb, nemôžu byť zmazané.

Informácie, úprava a zmazanie údajov

Na stránke http://www.bigpoint.com/support sa môžete informovať o Vašich údajeoch ktoré sme uložili, môžete ich dať zmeniť alebo zmazať. Alternatívne tak môžete urobiť aj písomným spôsobom, zaslaním Vašej požiadavky na túto adresu:

Bigpoint GmbH
Drehbahn 47-48

20354 Hamburg

Nemecko

V prípade všeobecných otázok k Vyhláseniu o ochrane osobných údajov a o ochrane osobných údajov všeobecne v spoločnosti Bigpoint sme Vám k dispozícii na emailovej adrese privacy@bigpoint.net.

Prosím, v prípade Vašich otázok zadajte podľa možností ID-užívateľa, číslo zariadenia alebo Facebook-ID, hru ktorú hráte, platformu príp. sociálnu sieť, cez ktorú hráte.

Hamburg, 11.03.2016

Bigpoint GmbH
Drehbahn 47-48
20354 Hamburg
Nemecko

Číslo v obchodnom registria: HRB-Hamburg 94148

IČ-DPH. DE813 602 704

Konateľ: Wanqin Liu