Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français Magyar Italiano Nederlands Norsk Polski Português Română Русский Slovensky Svenska Türkçe

Generelle Forretningsbetingelser for Bigpoint (heretter kalt Bigpoint)

1 Gyldighetsområde

Disse Generelle Forretningsbetingelsene gjelder for Bigpoint-tjenester på selskapets internettportal, internettsider, spill som leveres i appbutikker («nettsider») og andre tjenster («tjenester»)Bigpoint tilbyr en spillportal på Internett www.bigpoint.net/games/ (heretter kalt “Portal”). Til disse tjenestene hører eksempelvis nedlasting, installasjon og deltakelse i spill, opprettelse av en kundeprofilopprettelse av en profilside, deltakelse i blogger og forumer, opplasting av medieinnhold som fotografier, tekster og spill, kjøp av virtuelle gjenstander og andre tjenesteytelser. Spilldeltakere på Bigpoint og brukere av nettsidene blir i det følgende, betegnet som “brukere”. Når “spill” eller “tjenester” nevnes i disse generelle forretningsbetingelsene (“GF”), henviser det til spill og tjenester fra Bigpoint. Bigpoint tilbyr spill og tjenester til brukerne utelukkende på grunnlag av disse GF. Brukerens GF er uttrykkelig ingen kontraktsgjenstand med mindre Bigpoint skriftelig samtykker i dette.

Samarbeidspartneren er Bigpoint GmbH. Forretningsbetingelsene regnes ikke som en del av den generelle kontrakten med mindre dette godkjennes skriftlig av Bigpoint.

Eventuelle problemer som måtte oppstå i forbindelse med bruken av nettsiden og spillene med maskinvaren eller programvare fra tredjeparter (for eksempel Google Play, iTunes, Windows Store) eller brukerens internett-tilkobling for å få tilgang til tjenesten), er ikke gjenstand for denne GF, ettersom Bigpoint ikke står for disse tjenestene.

1.1 Brukere

1.1.1 Bigpoint tilbyr sine spill og tjenester utelukkende innenfor rammen av paragraf 13 av den tyske lovgivningen (BGB). Bruk av spill og tjenester fra Bigpoint med andre formål enn privat underholdning, spesielt ervervmessige eller annet yrkesmessige formål, er forbudt.

1.1.2 Bare personer som enten har fylt 18 år på registreringstidspunktet, eller hvis lovmessige foresatte tillater bruken, har brukerrettigheter. Spillreglene for de enkelte spillene kan innebære at personer under en bestemt alder ikke har brukerrettigheter til spillet selv om deres lovmessige foresatte tillater bruken.

1.1.3 Ved registrering til bruk og/eller installasjon av spillene eller tjenestene uttrykker brukeren uttrykkelig (i) at han/hun er myndig og er juridisk kompetent og/eller (ii) om brukeren er mindreårig, har han/hun uttrykkelig tillatelse fra hans/hennes juridiske verge.

Etter brukere blir myndig vil fortsatt bruk av spillene og/eller tjenestene av brukere som tidligere var mindreårige anses som godkjennelse av alle erklæringer gitt av brukeren i forbindelse med brukerkontrakten, med mindre godkjennelsen uttrykkelig trekkes tilbake i skriftlig form til Bigpoint innen to (2) uker etter denne datoen.

1.2 Kontraktsgjenstand, bruk og endring av spillene og tjenestene

1.2.1 Bigpoint gjør det mulig for brukeren å delta i de spillene og tjenestene Bigpoint tilbyr på internett, innenfor rammen av de foreliggende tekniske og driftsmessige mulighetene.

1.2.2 Spilldeltakelse har utelukkende underholdningsformål.

1.2.3 Bigpoint lagrer visse informasjoner på nettsidene, og gjør det mulig for brukerne å bl.a. legge ut informasjon på nettet, opprette individuelle personlige profiler som kan ses av andre brukere fra Bigpointspillene og -tjenestene, samt tredjepersoner. Videre kan brukerne kommunisere med tredjepersoner via nettsidene, utveksle fotografier, videoer, spill og, så vidt mulig, musikk og annet medieinnhold, publisere blogger og kommentarer, og foreta vurderinger av spill, andre brukere, tredjepersoner eller foreta transaksjoner.

1.2.4 Spillene er tjenester som leveres av Bigpoint og som omfatter leveringen av spillprogramvare for bruk i sin respektive form på Bigpoints eller tredjeparters plattformer i løpet av kontraktens varighet. Bruken av Bigpoints spill og tjenester på nett gjøres mulig ved at Bigpoint-spillene gjør de relevante applikasjonene tilgjengelige på spillenes eller tjenestenes respektive lenker fra Bigpoint, eller av tredjeparter som er autorisert av Bigpoint. Anskaffelsen (av lisens for) spillprogramvare og/eller individuelle elementer er utelatt med mindre noe annet er fastsatt av en spesifikk forskrift. Bigpoint forebeholder seg retten til å kunne tilby spillene – eventuelt med et annet funksjonsomfang enn i onlineversjonene – for salg på andre digitale medier. Salg av spillene er ikke omfattet av disse forretningsbetingelsene.

1.2.5 Deltakelse i mange spill og bruk av spesifikke tjenester er bare tilgjengelig for personer som på forhånd har opprettet en kundekonto (heretter omtalt som “konto”) ved å registrere seg. En konto opprettet hos Bigpoint innefor tjenestenes virkeområdet, gir brukerrettigheter til Bigpointspillene under forutsetningene i punkt 1.1 ovenfor. Så snart en konto er blitt opprettet, kann brukerne bruke ethvert spill eller tjeneste ved å gå til den relevante nettsiden og logge på.

1.2.6 En bruker har rett til å opprette flere konti. På mange av Bigpoint-spillene har spilleren likevel bare lov til å delta med én konto (“Forbud mot multikonti”). Detaljerte opplysninger fremgår av spillereglene. Bigpoint anbefaler brukere som disponerer over flere konti innstendig om å studere spillreglene inngående, ettersom bruk av multikonti i visse spill kan straffes med umiddelbar sperring av brukeren.

Også for spill der en bruker tillates å ha flere konti, er det forbudt å la flere konti tilhørende den samme brukeren kommunisere med hverandre eller samhandle på andre måter (Forbud mot “Pushing”). Spesielt skal en konto ikke brukes til å skaffe en annen konto for den samme brukeren fordeler, eksempelvis ved å overføre gjenstander eller tilgodehavende i spillvalutaen fra en konto til en annen for den samme brukeren eller la en konto kjempe med eller mot en annen konto for den samme brukeren.

1.2.7Forbudet mot pushing gjelder for kontoene til ulike brukere. En konto kann ikke brukes til å oppnå uærlige fordeler gjennom kontoen til en annen bruker ved å overføre gjenstander eller spillvaluta, eller ved å tape en kamp med vilje («boosting»).

1.2.8 Bruk av programmer som medfører en for stor belastning på serveren, er strengt ulovlig, og dette gjelder ogsåbruk av programvare som påvirker normal spilling, spesielt programmer som systematisk eller automatisk styring av spillene eller visse spillfunksjoner (bots, makroer mm.). Enhver reproduksjon, analyse eller endring av spill, spillelementer eller innhold innenfor tjenestenes virkeområde er også forbudt.

1.2.9 Det er forbudt å utnytte bugs og/eller programeringsfeil til personlig fortjeneste. Bugs eller feil som blir oppdaget, skal rapporteres så raskt som mulig via kontaktskjermaet til kundestøtten.

1.2.10 Bruk av spillene eller tjenestene ved bruk av anonymiseringstjenester (for eksempel proxyer) eller andre tjenester som skjuler brukerens bosted eller vanlige bosted, er forbudt.

1.2.11 Brukeren har ikke krav på å få åpne en konto eller offentliggjøre innhold innenfor tjenestenes virkeområde.

1.2.12 De aktuelle tekniske og øvrige spill- og deltakerforutsetningene på tjenestene fremgår påde respektive spillenes nettsider.

1.2.13 Spillene og tjenestene blir løpende oppdatert, tilpasset, utvidet og modifisert. Brukeren rett til å spille spillet er begrenset til den nåværende versjonen av spillet og tjenestene.

1.2.14 Bruk av spillene i deres grunnversjoner er kostnadsfritt. Enkelte funksjoner er likevel bare tilgjengelige for betalende brukere (se punkt 7 under). Bruk av tjenestene er gratis, med mindre noe annet fremgår av beskrivelsene av de enkelte tjenestene.

1.2.15 Brukeren har ikke krav på å fortsette spillene og/eller tjenestene i den versjonen som forelå ved kontraktsinngåelsen. Bigpoint forbeholder seg retten til å innstille et spill og/eller en tjeneste når som helst uten å oppgi dette på forhånd og/eller oppgi noen grunn. I slike tilfeller kan brukeren kreve at eventuelle allerede innbetalte vederlag innenfor en bestemt tidsramme(eksempelvis for Premium-medlemskap, abonnementer) blir godskrevet til brukeren i andre spill og/eller tjenester som drives av Bigpoint, eller kreve alle forhåndsinnbetalte vederlagene tilbakebetalt. Disse rettighetene gjelder ikke for betalinger av tjenester, som allerede har blitt utnyttet og brukt innenfor de individuelle rammene(eks. enkeltbestillinger). Brukerens rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning hvis et spill og/eller tjeneste ikke lenger kan nyttes, blir uberørt av dette. Ytterligere krav fra brukeren er utelukket med mindre disse betingelsene uttrykkelig sier noe annet.

2 Avtaletilbud og –inngåelse av kontrakt

2.1 Ved å fylle ut registreringsskjemaet eller laste ned og installere spillet gir brukeren et bindende tilbud om å inngå en brukeravtale for spill og tjenester (også kalt «Brukeravtale»)fra Bigpoint. Alle feltene i registreringsskjemaet som er merket som «obligatoriske», må fylles ut fullstendig og korrekt.

2.2 Avtalen mellom Bigpoint og brukeren er gyldig når Bigpoint aksepterer brukersøknaden. Aksepteringen kan finne sted uttrykkelig, eller ved at Bigpoint utfører den første avtaleoppfyllende handlingen, spesielt når det gjelder levering av spillet eller tjenestene.

2.3 Så fremt det er nødvendig å opprette en konto for å bruke et spill eller Tjeneste, vil tilgang til brukeravtalen umiddelbart bli bekreftet av Bigpoint elektronisk til den e-postadressen brukeren har oppgittved registrering. Tilgangsbekreftelsen utgjør ingen bindende akseptering av brukersøknaden. Bekreftelsen kan også bli sendt sammen med bekreftelses-e-posten.

3 Kanselleringsrettighet og tilbaketrekkings-formular

Angrerett:
Brukeren har rett til å kansellere kontraktavtalen med spill- og tjenestefunksjonene og bestillinger av premiumfunksjoner uten å oppgi en rimelig forklaring innen 14 dager.

Fristen for angrerett er satt til 14 dager fra datoen for kontraktsbruddet.

For å kunne bruke angreretten må brukeren informere Bigpoint (Bigpoint GmbH, Sachsenstraße 20, 20097 Hamburg, Germany; e-post: ) skriftlig om kanselleringen av kontrakten for bruk av spill- og tjenestefunksjoner, samt eventuelle bestillinger av Premium-funksjoner. Brukeren kan gjøre dette gjennom å bruke tilbaketrekkings-formularet, men dette er ikke obligatorisk. Fristen for angrerett må alltid overholdes for at retten for tilbakebetaling skal kunne sendes av forbrukeren innenfor angrerettfristens utløp. For en raskere bearbeiding av kanselleringer sendt via e-post, er det viktig at spillnavn blir presisert sammen med alle premiumfunksjoner eller andre tjenester, samt brukernavn og bruker-ID i spillet.

Bakdeler for bruk av angrerett:
I de tilfeller en forbruker bruker angreretten, må alle betalinger utført av brukeren til Bigpoint, inkludert eventuelle leveringskostnader (ekskludert enhver tilleggskostnader hvor brukeren har valgt en annen type levering enn den rimeligste leveringskostnaden Bigpoint tilbyr) må returneres øyeblikkelig og senest innenfor 14 dager etter Bigpoint har mottatt kanselleringsbekreftelsen. For denne tilbakebetalingen, vil Bigpoint bruke det samme betalingsmiddel brukeren brukte i den originale transaksjonen. Untak for dette, er når brukeren avtaler annet; brukeren skal ikke under noen omgivelser bli belastet for ekstra avgifter under denne tilbakebetalingen.

Vennligst merk:
En kansellering er utelukket dersom digitalt innhold sendes inn i ikke-gyldig format, etter at utførelsen for dette kom uttrykkelig frem i en samtale med brukeren før selve bekreftelsen for kansellering ble foretatt og brukeren bekreftet at hun/han mister sin angrerett om ikke de gyldige innhold blir fremlagt.

Avsluttning av angrerett

Tilbaketrekkings-formular

(Om du ønsker å avslutte kontrakten med oss, vennligst ta i bruk dette formularet og send det tilbake til oss)

(*) Slett det som ikke passer

4 Tilgjengelighet

Bigpoint garanterer at spillene og tjenestene er tilgjengelige 90 % (nitti prosent) av tiden basert på årsgjennomsnitt. Unntak fra dette er tidspunkter da serveren for Bigpoints nettsider eller de enkelte spillene ikke er tilgjengelige via internett på grunn av tekniske eller andre problemer som ligger utenfor Bigpoint sitt innflytelsesområde (force majeure, der årsaken ligger hos tredjeperson, osv.), samt på tidspunkter da det utføres rutinemessig vedlikehold. Bigpoints ansvar med hensyn til utilgjengelighet på spill og tjenester ved forsett og grov uaktsomhet forblir upåvirket. Bigpoint kan begrense tilgangen til tjenestene dersom nettsikkerheten eller opprettholdelsen av nettintegriteten, spesielt for å unngå alvorlige forstyrrelser av nettet, programvaren eller de lagrede dataene.

5 Tilgang til og underretning om GF, endringer og øvrige meddelelser, brukerens kontakt

5.1 Ved å sende brukersøknaden og bruke spillene og/eller tjenestene, aksepterer brukeren disse generelle forretningsbetingelsene. Disse gjelder ved enhver innlogging til tjenestenes virkeområde og ved bruk av et av Bigpoint-spillene og/eller -tjenestene.

5.2 Bigpoint forbeholder seg retten til å endre eller utvide disse GF’ene til enhver tid dersom det finnes nødvendig og det på tro og ære ikke anses å føre til ulempe for brukeren.

5.3 Endringer i GF blir bekjentgjort enten på nettsidene eller på e-post. Som regel finner slike meddelelser på spillene, via epost og/eller tjenestenettsidene som tilbys av Bigpoint. I alle tilfelle blir endringer av Betingelser bekjentgjort for brukeren i ettertid ved neste pålogging i form av en uthevet bekjentgjøring. De modifiserte GF’ene vil virke umiddelbart, så langt brukeren har godtatt disse. Videre vil betingelsene som er gitt i seksjonen 5.1, gjelde.

5.4 Dersom brukeren protesterer mot endringene av GF’ene, har begge parter rett til å si opp avtalen med en oppsigelsesfrist på en måned, med mindre det ikke foreligger en oppsigelsesrett til enhver tid i henhold til punkt 8.2.1. Frem til avtalen avsluttes gjelder de opprinnelige Betingelsene. Eventuelle forhåndsbetalte tjenestevederlag ut over avslutningstidsrommet som er knyttet til den tidsbegrensede pågående forpliktelsen, blir refundert til brukeren etter avregning. Ytterligere krav fra brukeren er ikke gyldige.

5.5 I meldingen om endringer vil Bigpoint gjøre spesielt oppmerksom på muligheten til å protestere og si opp avtalen, samt fristen og de juridiske konsekvensene, spesielt med tanke på en uteblivende protest.

5.6 Bigpoint vil prinsipielt kommunisere med brukeren via e-post, med mindre annet ikke er bestemt av regelverket eller ved annen overenskomst med brukeren. Brukeren forsikrer at han har tilgang til e-postmeldinger som sendes fra Bigpoint til den e-postadressen som ble oppgitt ved registreringen eller som senere er meddelt. Brukeren vil i så henseende blant annet sørge for adekvate innstillinger av spamfiltre, og sjekke den oppgitte e-postadressen regelmessig. For den øvrige korrespondansen forbeholder Bigpoint seg retten til å velge hvilken form korrespondansen skal ha.

5.7 Ved hver kontakt med Bigpoint vil brukeren oppgi hvilke spill eller tjenester og hvilken spill- eller tjenestekonto henvendelsen gjelder.

6 Instruksjoner og spillregler

6.1 Spillanvisningene og spillreglene for de respektive spillene og tjenestene publiseres på de respektive spillenes/tjenestenes nettsider.

6.2 Brukeren er klar over at han eller hun spiller og kommuniserer med tallrike andre spillere i spillverdenen. For å få til trivelige samspill er det nødvendig å overholde reglene. Ved å delta i Bigpoint-spillene, aksepterer brukeren spillereglene og forutsetningene for å delta i tjenestene. Aksepteringen er bindende.

6.3 Brukeren har for øvrig forbud mot å foreta seg noe som kan forstyrre spillene og tjenestene og det trivelige samspillet.

7 Avgifter, Betalingsbetingelser, For sen betaling

7.1 Basisversjon

Bigpoint gjør prinsipielt spillene og tjenestene tilgjengelig for brukerne, der det er nødvendig,ved at det opprettes en brukerkonto, og gjennom nedlasting og installasjonI dette tilfelle har brukeren først og fremst bare tilgang til en basisversjon av spillet. Det er kostnadsfritt å opprette en konto og å bruke basisversjonene. Basisversjonene (uten begrensning av Bigpoint sin rett til å stille inn spillene) har ingen tidsbegrensninger og er fullt ut spillbare uten noen begrensinger. I basisversjonene har brukeren imidlertid ikke tilgang til alle spillfunksjoner.

7.2 Premium funksjoner

Mot betaling av et vederlag har brukeren muligheten til å få funksjoner som ikke er tilgjengelige i basisversjonene (Premium-funksjoner), det vil si avanserte spillfunksjoner eller ekstra virtuelle spillvarer. Immaterielle og/eller materielle eiendeler er ikke omfattet av kjøpet av Premium-funksjoner, og tildeling av slike til tredjeparter er forbudt. Forskjellige Premium-funksjoner kan være tilgjengelige for de enkelte spillene. Hvilke Premium-funksjoner som tilbys til hvilken takst, hvilke funksjoner de har og hvilke forutsetninger de krever fremgår av nettsidene til de enkelte spillene. Avhengig av den konkrete Premium-funksjonen og den aktuelle taksten kan det dreie seg om engangsbetalinger eller om betalinger som gjelder for en bestemt tidsperiode (for eksempel dager, uker, måneder, kvartal, halvår, år). Alle priser er oppgitt i bruttopris, som vil si inkludert mva.

Alle spill oppdateres regelmessig. Bigpoint forbeholder seg derfor retten til å tilby nye Premiumfunksjoner til enhver tid. I forbindelse med tilpasning og videreutvikling av spillene forbeholder Bigpoint seg i tillegg retten til i fremtiden ikke lenger å tilby enkelte Premiumfunksjoner og/eller tilby dem i den kostnadsfrie basisversjonen (se punkt 7.1. ovenfor). I sistnevnte tilfelle erbrukere ekskludert fra erstatningsplikt for innbetalte avgifter.

I tilfeller der et Bigpoint-spill blir avsluttet permanent, vil punkt 1.2.15 gjelde.

Dersom brukeren er mindreårig, forsikrer han/hun med bestilling av Premium funksjoner uttrykkelig at han/hun er blitt overlatt tilstrekkelige midler til å foreta betalingen, enten for dette formålet eller til fri benyttelse.

Hvis betalingen er gjort gjennom en mobilbasert betalingsmetode (for eksempel Premium SMS, Premium Call, kortkoder osv.), anses bestillingen og betalingen av eieren av terminalen med mobilapplikasjonen godkjent og igangsatt på vegne av brukeren for slik betaling dersom brukeren og terminaleieren er forskjellige personer.

Dersom tilgang til enkelte spill er mulig via nedlastbar programvare for mobiltelefoner, gjelder reglene for Premium funksjoner for de påløpte kostnadene.

7.3 Abonnement/ Automatisk forlengelse

Hvis betaling for Premiumfunksjoner skal foretas med regelmessige intervaller, tegner brukeren et abonnement eller en pågående forpliktelse til slike Premiumfunksjoner som blir automatisk forlenget med mindre brukeren innen fristen fastlagt under punkt 8.2 sier opp avtalen innen den aktuelle fristens utløp. Abonnementets løpetid fremgår av reglene som gjelder for de respektive spillene.

7.4 Betalingsbetingelser, forfall

Bigpoint har rett til å kreve forhåndsbetaling for bruk av Premiumfunksjoner (se 7.2 ovenfor). Betalingen forfaller ved avtalens inngåelse og med den betalingsmetoden som brukeren velger (bankkonto, kredittkort, Premium SMS osv.). Summen blir anvist på kredittkortavregningen eller kontoutskriften til mottakeren Bigpoint.

Eventuelle innsigelser mot mobil fakturering kan hevdes innen åtte uker etter mottak av en slik mobilregning etter § 45 i TKG (Den tyske teleloven ).

Kontoutdragene som danner grunnlaget for fakturering, skal anses relevante, i den grad det ikke foreligger indikasjoner på manipulasjon.

7.5 Tilpasning av vederlag

7.5.1 Bigpoint har når som helst rett til å senke prisene permanent eller for et begrenset tidsrom, eller tilby nye produkter, tjenester eller avregningsmåter permanent eller for en begrenset tidsperiode. Bigpoint har videre rett til å øke prisene for fremtiden til enhver tid for alle tjenester som ikke representerer pågående forpliktelser.

7.5.2 Priser innenfor rammen av pågående forpliktelser kan endres med seks ukers varselenten ved skriftlig meddelelse eller per e-post til den e-post-adressen brukeren har oppgitt. Den endrede prisen gjelder dersom brukeren ikke protesterer mot den endrede prisen innen seks uker etter meddelelsen. Avtaleforholdet løper deretter til endrede vilkår/priser. I meldingen om endringer vil Bigpoint gjøre spesielt oppmerksom på muligheten til å protestere og si opp avtalen, samt fristen og de juridiske konsekvensene, spesielt med tanke på en uteblivende protest.

Dersom brukeren protesterer i rett tid, har begge parter rett til å si opp avtalen med en oppsigelsesfrist på en måned, med mindre det ikke foreligger en oppsigelsesrett til enhver tid i henhold til punkt 8.1. Frem til avtalen opphører gjelder de opprinnelige vilkårene.

Betalinger for spill og tjenester i forbindelse med pågående forpliktelser utover avslutningstidsrommet blir refundert til brukeren etter avregning. Ytterligere krav fra brukeren er ikke gyldige. Ytterligere krav fra brukeren er ikke gyldige.

7.6 Forsinket betaling

Ved forsinket betaling har Bigpoint rett til å kreve renter i henhold til gjeldende lovlig rente på det tidspunktet. Ved forsinkelser har Bigpoint videre rett til å innstille tjenestene, eller sperre brukerens kontoer umiddelbart. For det tidsrommet sperringen gjelder løper ingen kostnader for stengte abonnementer.

7.7 Tilbakebelastninger, avbestillingsgebyr

Dersom Bigpoint pådrar seg kostnader/tap, eller om Bigpoint avkreves et avbestillingsgebyr på grunn av en avbrutt betaling som brukeren har skyld i, skal brukeren dekke alle avbestillingsgebyr som genereres av disse handlingene.

Bigpoint har rett til å kreve kostnadene for gjentatte forsøk på å trekke betalingen fra brukerens konto, sammen med det opprinnelige vederlaget. Bigpoint forbeholder seg også retten til å kreve et behandlingsvederlag på 5 euro per avbrutte transaksjon. Brukeren er i alle tilfelle fri til å påvise at en skade ikke har oppstått eller er vesentlig lavere.

7.8 SEPA-prosedyre

Hvis brukeren har Bigpoint tilllatelse til direkte debitering før 1. februar 2016, vil denne / har denne blitt konvertert til til en tillatelse til direkte debitering i SEPA-systemet. Bigpoint vil informere brukeren innenfor 5 arbeidsdager før belastningen av debitering.

7.9 Ingen garantert gevinst

Bigpoint garanterer ingen gevinster til brukerene. Spesielt har brukeren ingen krav på utbetaling av gevinster med mindre et slikt krav ikke uttrykkelig fremgår av disse GF.

Et krav på utbetaling av gevinst kan bare finne sted når en slik gevinst er blitt uttrykkelig lovet/reklamert for av Bigpoint.

Et krav består heller ikke dersom Bigpoint konstaterer at det aktuelle kravet om gevinst har oppstått gjennom manipulasjoner – av teknisk eller juridisk art og/eller på grunn av enhver strafferettslig relevant manipulasjon generelt. Ved å delta i spillene fra Bigpoint erklærer brukeren seg inneforstått med at Bigpoint til enhver tid kan kreve en omfattende undersøkelse av ethvert gevinstkrav rettmessighet og i mellomtiden han holde tilbake gevinsten uten spesielt samtykke fra brukeren. Et gevinstkrav bortfaller også dersom brukeren har brutt spillereglene. I tvilstilfeller ligger bevisbyrden på brukeren. Brukeren må bevise at han/hun har forholdt seg i overensstemmelse med spillenes regler. Brukeren er kjent med at han pålegges bevisbyrden, også dersom dette eventuelt ikke juridisk sett er tilfelle.

7.10 Ingen avregning, Tilbakeholdsrett

Brukeren kan bare avregne krav fra Bigpoint mot ubestridte eller rettskraftig fastslåtte motkrav. Brukeren kan bare utøve en tilbakeholdsrett dersom motkravet berører det samme kontraktsforholdet.

8 Løpetid, oppsigelse, blokkering av brukeren

8.1 Løpetid

Kontrakter mellom brukeren og Bigpoint gjelder på ubestemt tid med mindre annet ikke er fastsatt i kontrakten med Bigpoint.

8.2 Vanlig oppsigelse

I gitte tilfeller der det uttrykkelig er meldt fra om, vil hver av partene kunne avslutte kontraktens gyldighet, uten noen som helst grunn. Dette gjøres på følgende måte:

8.2.1 Dersom en begrenset kontraktavtale er inngått for en gjeldende periode, skal begge parter har samme oppsigelsetid med umiddelbar virkning.

8.2.2 Hvis det er inngått en kontrakt om bruk av spill eller tjenester eller Premiumfunksjoner i en begrenset periode (“første periode”) med automatisk fornyelse (se også avsnitt 7.2), blir kontrakten automatisk fornyet etter utløpet av den første perioden (i) i et tidsrom tilsvarende den første perioden hvis kontrakten ble sagt opp før 1. mars 2022, eller (ii) på ubestemt tid hvis kontrakten ble sagt opp etter 1. mars 2022. Dette gjelder ikke hvis brukeren eller Bigpoint sier opp kontrakten (i) før utløpet av den første perioden med et varsel på 7 dager (eller kortere, hvis dette er avtalt) eller (ii) på et tidspunkt etter fornyingen av den første perioden med et varsel på en måned (eller kortere, hvis dette er avtalt).

8.3 Varsel med oppsigelsesgrunn

8.3.1 Retten til å avslutte kontrakten krever ingen grunngivning for oppsigelse fra noen av partene.

8.3.2 Dersom Bigpoint sier opp brukeravtalen for spill, hhv. avtalen om bruks-/disposisjonsrett til Premium funksjoner på ekstraordinært grunnlag, får brukeren tilbakebetalt det forhåndsinnbetalte vederlaget for de respektive tidsbegrensede tjenester (spesielt for tidsbegrensede Premiumfunksjoner) ut over avslutningstidspunktet tidsmessig avregnet. Ytterligere krav fra brukeren er utelukket med mindre disse betingelsene uttrykkelig sier noe annet.

Bigpoint har rett til å si opp kontrakten og permanent utestenge brukeren fra tjenestene spesielt av, men ikke begrenset til, følgende grunner:

Bigpoint kan ikke forventes å opprettholde avtalen blant annet i følgende tilfelle:

8.3.3 Oppsigelsens skriftform

Dersom de respektive spillene ikke gir mulighet til oppsigelse, skal enhver oppsigelse gjøres skriftlig, hvor e-post regnes for å være i tråd med kravet om skriftlig form. Ekstraordinær oppsigelse skal alltid finne sted skriftlig, med angivelse av grunner.

8.4 Blokkering av brukeren

Uavhengig av hevingsretten har Bigpoint rett til å midlertidig blokkere brukerens tilgang til tjenesten hvis det finnes mistanke om misbruk av spillene eller tjenestene som tilbys av Bigpoint (særlig et brudd på forbudene i punkt 1.2 og/eller annen ulovlig manipulering) og/eller med hensyn til brukeratferd som vil gi Bigpoint rett til en ekstraordinær oppsigelse i samsvar med punkt 8.3.

Bigpoint kan ikke holdes ansvarlig for poengsummer, og om en spiller skulle bli blokkert, har ikke Bigpoint ansvar for noen materielle og/eller immaterielle skader som skyldes tapte muligheter til å delta mens blokkeringen gjelder.

9 Brukerens plikter samt brukerens ansvar for sine innsendte opplysninger, opphavsrettigheter

9.1 Plikter

Brukerens viktigste plikt er å innbetale de fastsatte vederlagene, med mindre han/hun bare bruker de kostnadsfrie basisversjonene av spillene eller tjenestene (se punkt 7.1.1 over). Hovedansvaret til brukeren inkluderer å følge de respektive spillreglene, samt plikten til å angi riktig og fullstendig informasjon som Bigpoint ber brukeren om å angi ved kontraktinngåelse eller i løpet av kontraktens varighet. Brukeren forsikrer dermed at de opplysningene han/hun gir om sin person og om andre avtalerelevante omstendigheter (spesielt bankforbindelse og kredittkortnummer) innenfor rammen av avtaleinngåelsen eller avtalens fortsettelse er fullstendige og riktige. Brukeren er forpliktet til å melde fra til Bigpoint om endringer i opplysningene umiddelbart. På forespørsel fra Bigpoint må brukeren bekrefte opplysningene. Ved gjentatt overtredelse til tross for varsling eller ved alvorlig brudd i henhold til punkt 8.3 har Bigpoint rett til å sperre de avtalefestede tjenestene og leveransene umiddelbart og uten frist, samt å si opp avtalen.

9.2 Installasjon av programvare

Bigpoint har intet ansvar for skader eller tap av data som kan oppstå på brukerens datamaskin, mobiltelefon eller andre (mobile) terminaler som brukes av brukeren til spill og tjenester («terminal»).

9.3 Brukerens øvrige plikter

9.3.1 Bigpoint stiller spill og tjenester tilgjengelig for bruk delvis online. Den programvaren (spesielt operativsystem og nettleser, men også plug-ins som Flash eller Java) som trengs lokalt på brukerens terminal blir verken stilt til disposisjon eller installert av Bigpoint. Bigpoint gir heller ingen støtte for dette. Det er brukerens ansvar å holde datamaskinen i en tilstand som muliggjør bruk av Bigpoint-spill og -tjenester. Bigpoint gir følgelig ingen teknisk støtte ved installasjonen av den programvaren som er nødvendig lokalt.

9.3.2 Brukeren forplikter seg til å holde alle ikke-offentlige konto- og tilgangsdata som gjelder tredjeparter (innloggingsinformasjon, passord, konto-ID etc.) konfidensielt. Forpliktelsen til konfidensialitet gjelder og venner, bekjente, slektninger og andre spillere (for eksempel klanmedlemmer) eller andre brukere av tjenestene. Brukeren må informere Bigpoint umiddelbart dersom han har visshet eller mistanke om at uvedkommende tredjeperson er kjent med tilgangsdataene. Av bevissikringsgrunner anbefales brukeren å bruke kontaktskjemaet. Dersom en tredjepart benytter en konto, etter at han har fått tilgang fordi brukeren ikke er tilstrekkelig beskyttet mot uautorisert tilgang, har brukeren skapt en risiko for forvirring om hvem som har handlet under respektive konto, og er derfor ansvarlig for handlingene utført fra nevnte konto som om han/hun skulle ha utført dem selv. Bigpoint har rett til å betrakte enhver tilgang med brukerens data som brukerens tilgang. Bigpoint viser til at passord av sikkerhetsgrunner bør endres regelmessig. Brukeren alene er ansvarlig for bruken av sin(e) konto/konti.

9.3.3 Ved begrunnet mistanke om at ikke-offentlig konto- eller tilgangsdata er blitt kjent for uvedkommende tredjeperson har Bigpoint av sikkerhetsgrunner rett, men ikke plikt til å endre tilgangsdataene eller sperre for bruk av kontoen etter egen vurdering og uten forhåndsvarsel. Den rettmessige brukeren vil umiddelbart informeres om dette av Bigpoint og oppfordres til å meddele nye tilgangsdata innen en tilmålt frist. Brukeren kan ikke kreve at de opprinnelige tilgangsdataene gjenopprettes.

9.3.4 Brukeren har ikke anledning til å selge den komplette kontoen eller individuelle spillgjenstander, Premium-funksjoner eller spillfunksjoner til en tredjepart, eller å overføre den ved hjelp av noen annen metode. Dette gjelder ikke salg og videresending av tilbud som er laget og reservert av Bigpoint for dette formål.

9.3.5 Bigpoint sikrer sine systemer mot virusangrep. Virusangrep kan likevel ikke fullstendig utelukkes. I tillegg kan det forekomme at uvedkommende tredjepersoner sender e-post i Bigpoint sitt navn uten deres samtykke, som eksempelvis kan inneholde virus eller såkalt spyware, eller lenker til nettinnhold som inneholder virus eller spyware. Slikt har Bigpoint ingen innflytelse over. Brukeren må derfor kontrollere alle inngående epostmeldinger fra Bigpoint eller som angivelig er sendt i deres navn for virus. Dette gjelder også for epostmeldinger fra andre brukere av spillene eller tjenestene.

9.3.6 Brukeren sier seg enig i å ta instruksjonene fra Bigpoint, deres medarbeidere eller søsterselskaper til følge. Dette gjelder spesielt for anvisninger fra administratorer og moderatorer for eventuelle fora knyttet til de respektive spillene og/eller tjenestene.

9.3.7 Brukeren er forpliktet til aldri å anvende andre brukeres konto, påloggingsnavn eller kallenavn.

9.4 Brukerens plikt med hensyn til eventuell informasjon han/hun stiller til rådighet

9.4.1 Brukeren må velge ut den informasjonen han/hun publiserer innenfor tjenestenes virkeområde og stiller til disposisjon for andre brukere med omhu.

9.4.2 Innenfor rammen av tjenestene forplikter brukeren seg til ikke å utbre innhold (eksempelvis bilder, videoer, lenker, navn, ord) av reklamemessig, politisk, religiøs, fornærmende, belastende, voldelig, sexistisk, pornografisk eller annen moralsk forkastelig eller støtende art, spesielt rasistisk samt høyre- eller venstreekstremistisk innhold, personer eller fremstillinger. Videre forplikter brukeren seg til ikke å anvende rettsbeskyttede begreper, navn, bilder, videoer, musikkstykker, spill eller annet materiale. I tvilstilfelle må brukeren umiddelbart fjerne innhold som påtales av Bigpoint. Bigpoint har også rett til selv å fjerne slike ting. Brukeren må alltid følge gjeldende lover og forskrifter, spesielt med tanke på beskyttelse av ungdommen, datavern, vern om privatlivets fred, forbud mot ærekrenkelse, overholdelse av opphavsrettigheter, varemerkebeskyttelse osv.

9.4.3 Brukeren har ikke anledning til å bruke tjenestene til illegale eller uberettigede formål. Spesielt er det ikke tillatt å anvende andre brukeres brukernavn og/eller e-postadresser for tilsending av eksempelvis uoppfordret e-post, reklame eller for andre kommersielle formål uten deres samtykke på forhånd.

9.4.4 Brudd på de forhåndsnevnte regler og reguleringer gir Bigpoint rett til selv å slette informasjonen brukeren har lastet opp.

9.4.5 Spesielt har Bigpoint rett til å slette innsendt informasjon helt eller delvis dersom det foreligger konkrete holdepunkter for brudd på disse generelle forretningsbetingelsene, anvisningene eller reglene for de respektive tjenestene eller lovbrudd av noen art. Dette er for eksempel, innkludert men ikke begrenset til:

9.4.6 Brukeren kan ikke kreve at slik slettet informasjon blir gjenopprettet.

Videre har Bigpoint rett til å utestenge brukeren fra videre deltakelse i den aktuelle tjenesten, samt ved gjentatte overtredelser og til tross for varsler å si opp brukerens konto uten advarsel. Bigpoint forbeholder seg uttrykkelig rett til å gjøre ytterligere krav gjeldene, spesielt krav om skadeserstatning.

9.4.7 Brukeren skal informere Bigpoint dersom han/hun får kjennskap til tredjepersoners misbruk av tjenestene, (f.eks. utbredelse og forsendelse av innhold som er forbudt i henhold til punkt 9.4.5). For å sikre effektive tiltak, bes brukeren om å gjøre dette skriftlig (f.eks. via e-post).

9.5 Brukerens ansvar for informasjon han/hun gjør tilgjengelig

9.5.1 Brukeren er selv ansvarlig for tekster, bilder, fotografier, videoer, lyder, musikkverk, opphavsrettslige verk eller annet materiale, annen informasjon osv. («opplastet informasjon») som de har opplastet innenfor tjenestenes virkeområde eller delt med andre brukere. Bigpoint verken tillater eller avviser slikt innhold.

9.5.2 Bigpoint har ingen kontroll over informasjon som er opplastet innenfor tjenestenes virkeområde . Bigpoint foretar ingen kontroll av opplastet informasjon før de publiseres. Bigpoint forbeholder seg imidlertid retten til å gjennomgå og evaluere all opplastet informasjon før den offentliggjøres, for å sikre at den ikke inneholder brudd på disse vilkårene og/eller spillreglene. Dersom Bigpoint likevel har eller får kjennskap til at lovstridig informasjon er opplastet, vil denne bli slettet umiddelbart.

9.5.3 Ethvert ansvar fra Bigpoint side for opplastet innhold, materiale eller informasjon, spesielt for inneholdes riktighet, fullstendighet eller pålitelighet, er utelukket.

9.6 Opphavsrett

9.6.1 Alle rettigheter til informasjoner brukeren sender inn, beholdes av brukeren. Ved å legge ut informasjon til nettsider og innenfor tjenestenes virkeområdegir brukeren Bigpoint en ikke-eksklusiv, gratis og til enhver tid tilbakekallbar lisens til å tilby dette innholdet til offentligheten innenfor tjenestenes virkeområde , og til å redigere (format, størrelse osv.), vise offentlig, reprodusere og distribuere slikt innhold med det formål å tilpasse deg kravene til tjenestene.

9.6.2 Ut over dette har Bigpoint ingen bruksrett til informasjon som er opplastet av brukeren. Bigpoint har ikke rett til å utbre opplastet informasjon utenfor tjenestene.

9.6.3 Informasjon brukeren opplaster innenfor tjenestenes virkeområde, kan ses av tredjepersoner over hele verden via Internett. Ved innsending av informasjon erklærer brukeren seg som inneforstått med dette.

9.6.4 Denne lisensen mister sin gyldighet dersom brukeren selv sletter innholdet fra tjenestene.

10 Feil og mangler

10.1 Bigpoint gir brukeren tilgang til spill og tjenester slik de respektivt foreligger (punkt 1.2). Brukeren kan ikke gjøre krav på at en bestemt tilstand eller et bestemt funksjonsomfang for spillene eller tjenestene og/eller en poengsum opprettholdes eller videreføres. Ved kjøp av Premium-funksjoner gis brukeren alle lovfestede og avtalefestede rettigheter. Brukeren er klar over at spillene og tjenestene som tilbys av Bigpoint – som all programvare – aldri kan være fullstendig feilfri. Spillene og tjenestene gjelder derfor bare som mangelfulle dersom bruken eller spillbarheten er alvorlig og vedvarende ødelagt.

Brukeren må dokumentere eventuelle mangler på spillene, tjenestene eller andre ytelser eller leveranser fra Bigpoint skriftlig, og spesielt oppgi de viste feilmeldingene skriftlig. Før det meldes om eventuelle feil må brukeren konsultere spill- og serviceveiledninger og ev. andre hjelpemidler Bigpoint stiller til disposisjon for problemløsning (spesielt lister med ofte stilte spørsmål samt diskusjonsfora om problemer). Brukeren må etter evne understøtte Bigpoint ved en mulig feilretting.

10.2 Brukeren må påtale eventuelle feil skriftlig overfor Bigpoint umiddelbart etter at de er oppdaget. For bevissikring anbefales brukeren å rette samtlige henvendelser vedrørende feil og mangler skriftlig (via faks, brev eller kundestøttens kontaktskjema) til Bigpoint.

10.3 Utelukket fra garantien er prinsipielt feil som er oppstått på grunn av ytre påvirkning, betjeningsfeil fra brukerens side, force majeure eller endringer og øvrige manipulasjoner som ikke er utført av Bigpoint.

10.4 Garanti i juridisk forstand gis ikke av Bigpoint.

11Ansvar og ansvarsbegrensing

11.1 Brukeren er direkte ansvarlig ovenfor tredjeparter ved brudd på deres rettigheter. Brukeren forplikter seg til å erstatte alle skader ovenfor Bigpoint som følge av forsømte plikter i henhold til disse brukervilkårene. Brukeren frigjør Bigpoint fra og mot alle påstander mot Bigpoint fra tredjeparter vedrørende brudd på deres rettigheter gjennom innhold lagt ut av brukeren eller via brudd på andre plikter. Brukeren overtar kostnadene for Bigpoints juridiske forsvar, inkludert alle nødvendige retts- og advokatutgifter. Dette gjelder ikke om brukeren ikke er ansvarlig for overtredelsen.

11.2 Så lenge Bigpoint tilbyr sine tjenester gratis, vil Bigpoint kun overta ansvar for skader forårsaket av grov uaktsomhet eller med hensikt. Dette vil derimot ikke gjelde under tap av menneskeliv, fysisk skade eller øvrige helseskader, eller når Bigpoint garanterer en slik garanti.

11.3 Så lenge Bigpoint krever betaling for sine tjenester, skal Bigpoint påta seg ansvaret for skader forårsaket av grov uaktsomhet og med hensikt, uten begrensing. I de tilfeller der enkle brudd har oppstått, skal Bigpoint bare holdes ansvarlig for brudd i henhold til kontrakten eller garantibrudd. Vesentlige kontraktsmessige bestemmelser omfatter de som opprettholder kontraktens gyldighet og gir oppfyllelsene som brukeren kan stole på. De ovenstående begrensningene vil ikke gjelde for tap av menneskeliv, fysisk skade eller øvrige helseskader, eller når Bigpoint garanterer en slik garanti. Bigpoints ansvar i henhold til produktansvaret forblir ubemerket.

11.4 Plikten til å betale for skadene eller kompensasjon er begrenset til overskuelig skade eller tap som følge av brudd på materielt kontraktansvar.

11.5 Avhengig av omfanget, er overskuelig skade eller tap begrenset til 200,00 € per konto.

11.6 Unntakene eller begrensingene ovenfor gjelder også med hensyn til pliktene til ansatte, representanter og/eller Bigpoints agenter, spesielt til fordel for aksjonærer, ansatte, representanter, firmaet og deres medlemmer med hensyn til personlig ansvar.

11.7 Bigpoint er ansvarlig for rådgiving om det gjelder tilbydd innhold.

11.8 Bigpoint distanserer seg uttrykkelig fra innholdet på samtlige sider som direkte eller indirekte sender brukeren (også kjent som «lenker») ut fra tjenestene Bigpoint tilbyr. Bigpoint er ikke under noen omstendighet ansvarlig for slik innhold eller slike sider. For innholdet på slike sider er tilbyderne av de respektive sidene selv ansvarlige.

12 Sluttbestemmelser

12.1 Enhver endring, utvidelse eller hel eller delvis oppheving av avtalen må finne sted skriftlig, inkludert endring eller oppheving av påkrevd skriftform.

12.2 Verneting er Hamburg, Tyskland.

12.3 For disse generelle forretningsbetingelsene, vil lovene i Tysklandeksklusivt gjelde for disse. Videre krav som kommer utifra disse, vil ekskluderende overvåkes gjennom FN Konvensjonen i kontrakter for internasjonalt varesalg og ekskluderende av Tysklands internasjonale private lovgivning.

12.4 Dersom bestemmelser i disse generelle forretningsbetingelsene og/eller avtalene blir uvirksomme, berører det ikke de øvrige bestemmelsenes gyldighet.

Hamburg, 28. februar 2022

Bigpoint GmbH
Sachsenstraße 20
20097 Hamburg
Deutschland

Handelsregisternummer: HRB-Hamburg 94148

Organisasjonsnummer: DE813 602 704

Administrerende direktør: Wanqin Liu, Yingying Zou