Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français Magyar Italiano Nederlands Norsk Polski Português Română Русский Slovensky Svenska Türkçe

Общи условия на Bigpoint GmbH (по-долу „Bigpoint”)

1 Сфера на валидност

Тези Общи условия важат за услугите на Bigpoint на интернет портала на компанията www.bigpoint.net/games/, нейните интернет сайтове и игри, предоставяни в магазини за приложения („Уебсайтове”), и други услуги („Услуги”). Тези услуги включват напр. изтеглянето, инсталирането и участието в игри, създаването на потребителски профил, създаването на профилна страница, участието в блогове и форуми, включването на медийни съдържания като снимки, текстове и игри и придобиването на виртуални предмети и други услуги. Участниците в игрите и услугите на Bigpoint и потребителите на уебсайтовете ще се обозначават по-долу като „Потребители”. Всяко споменаване в Общите условия (по-долу „ОУ”) на „игри” или „услуги” се отнася до игрите и/или услугите, предлагани от Bigpoint. За регулирането на взаимоотношенията между Bigpoint и потребителите важат изключително и само настоящите ОУ, както и „Декларацията за защита на личните данни” и „За нас”, които са неразделна част от ОУ.

Договорът се сключва с Bigpoint GmbH. ОУ на потребителя няма да бъдат признавани като предмет на договора, освен ако Bigpoint писмено не се съгласи с тях.

Настоящите Общи условия изрично изключват проблеми, възникващи от употребата на уебсайта и игрите с хардуера (напр. PC, Apple, преносими устройства, таблети и др.) или софтуер на трети страни (напр. Google Play, iTunes, Windows Stores), или връзката с интернет на потребителя за достъп до услугите, тъй като тези услуги не се осигуряват от Bigpoint.

1.1 Потребители

1.1.1 Bigpoint предлага своите игри и услуги само на потребители по смисъла на § 13 от Германския граждански кодекс (BGB). С настоящото се забранява ползването на игрите и услугите на Bigpoint за цели, различни от частно развлечение, в частност с професионална цел или други стопански цели.

1.1.2 Право на ползване на пълния обхват на игрите и услугите, предоставяни от Bigpoint, имат само лица, навършили 18 г. Правилата на отделните игри може да предвиждат забрана за ползване от лица под определена възраст, дори и когато техните законни представители са изразили своето съгласие.

1.1.3 С регистрацията си за използване и/или инсталиране на игрите или услугите потребителят потвърждава и гарантира изрично, (i) че е навършил пълнолетие и е дееспособен, а (ii) в случай че е непълнолетен, получил е изрично съгласие от страна на законния си представител(и).

В допълнение за непълнолетните потребители, които след датата на навършване на пълнолетие продължават да използват игрите и/или услугите, това важи същевременно и като разрешение за всички волеизявления на потребителя, направени по-рано във връзка с договора за използване, освен ако Bigpoint не е уведомена писмено, че това разрешение е изрично оттеглено в срок от две (2) седмици от датата, на която непълнолетното лице навършва пълнолетие.

1.2 Предмет на договора, ползване и промяна на игрите и услугите

1.2.1 Bigpoint дава възможност на потребителите да участват, в рамките на наличните технически и производствени възможности, в предложените от фирмата игри и услуги.

1.2.2 Участието в игрите е предвидено само за развлечение.

1.2.3 Bigpoint съхранява определена информация на уебсайтовете, дава възможност на потребителите да публикуват информация в интернет и да създават индивидуални лични профили и др., които могат да се разглеждат от други потребители на игрите и услугите на Bigpoint, както и от други лица. Освен това, чрез уебсайтовете всеки потребител може да общува с трети лица, да публикува и обменя снимки, видеофилми, игри, музика и други медийни съдържания, да публикува блогове и коментари, да дава оценка за игрите, другите потребители, трети лица и транзакции.

1.2.4 Игрите са услуги, предоставяни от Bigpoint, представляващи предоставяне на софтуер за игри за използване в съответната форма на платформите на Bigpoint или на трети страни за срока на договора. Ползването на игрите и услугите на Bigpoint онлайн е възможно чрез предоставяне на съответните приложения на съответните URL адреси от страна на Bigpoint или трети страни, упълномощени от Bigpoint. Придобиването на (лиценз за) софтуера и/или отделните елементи на игрите се изключва, освен ако не е посочено друго в конкретна клауза. Bigpoint си запазва също правото да предлага или продава игрите на други цифрови носители – евентуално и с друг функционален обем спрямо онлайн версиите на съответните игри. Продажбата на този вид игри не попада под действието на настоящите Общи условия на ползване.

1.2.5 Участието в игрите и ползването на конкретни услуги се предоставя само на тези лица, които посредством регистрирането си са открили клиентска сметка (по-долу наречена „акаунт”). Акаунт, открит при Bigpoint в рамките на услугите, дава на потребителя право на достъп до всяка игра, като се вземат предвид предпоставките от точка 1.1. След създаването на акаунт потребителите могат да ползват всяка игра или услуга чрез достъп до съответния уебсайт и влизане в профила.

1.2.6 Потребителят има право да открие различни акаунти. В някои от предложените от Bigpoint игри потребителят има право да участва само с един акаунт („забрана за няколко акаунта”). Допълнителна информация ще намерите в правилата към игрите. Bigpoint препоръчва на потребителите, които разполагат с повече акаунти, да се запознаят непременно с правилата на играта, тъй като при някои игри нарушението на забраната за няколко акаунта се наказва с незабавно блокиране на потребителя.

Дори и в игри, в които на потребителя е разрешено да притежава повече акаунти, е забранено различните акаунти на един потребител да общуват или взаимодействат помежду си по какъвто и да било начин (забрана за пушинг). В частност определен акаунт не трябва да се използва за постигане на облага от страна на друг акаунт на същия потребител, например чрез пренасяне на предмети или активи в игрална валута в рамките на играта или при състезаване два акаунта на един и същ потребител.

1.2.7 Забраната за пушинг важи за акаунтите за различни потребители. Един акаунт не може да се използва за нечестно получаване на предимства чрез акаунта на друг потребител посредством пренасяне на предмети или активи в игрова валута или нарочна загуба на битка („бустинг”).

1.2.8 Използването на програми, които причиняват прекомерно натоварване на сървъра, е строго забранено, както и използването софтуер, който би повлиял на нормалния ход на игрите, особено програми, които системно или автоматично управляват игрите или отделни функции на игрите (ботове, макроси и др.). Забранява се също всякакво възпроизвеждане, анализ или промяна в игрите, техните компоненти или съдържание, предоставено в рамките на услугите.

1.2.9 Забранено е използването на бъгове и/или грешки в програмирането с цел собствено облагодетелстване. За открити бъгове или грешки трябва незабавно да бъде съобщено посредством формуляра за връзка с екипа по поддръжката.

1.2.10 Забранява се използването на игрите или услугите посредством услуги за постигане на анонимност (напр. прокси) или други процеси, скриващи местожителството или обичайното местоживеене на потребителя.

1.2.11 Потребителят няма право да открива акаунт или да публикува каквато и да било информация в рамките на услугите.

1.2.12 Актуалните технически и други предпоставки за игра и участие в услугите могат да се видят в съответните уеб сайтове на игрите.

1.2.13 Всички игри и услуги се актуализират, настройват, разширяват и променят редовно. Правото на потребителя да играе се ограничава до текущата версия на играта и услугите съответно.

1.2.14 Ползването на игрите в основната им версия е безплатно. Някои функции се предоставят на потребителите само срещу заплащане (виж точка 7 по-долу). Ако това не е уговорено в описанието на съответната услуга, то нейното използване остава безплатно.

1.2.15 Не се допускат претенции от страна на потребителя за запазване на игрите и/или услугите във версията им, била актуална по време на сключване на договора. Bigpoint си запазва правото да преустанови по всяко време предоставянето на определена игра и/или услуга без предварително известие и без да посочва причините за това. В този случай потребителят може по желание да изиска заплатени предварително такси в рамките на дълготрайно задължение с ограничение във времето, в (напр. премиум членство, абонаменти) да се кредитират към акаунта му за други игри и/или услуги на Bigpoint или да изиска от Bigpoint връщането на предварително платените такси. Потребителят не може да се възползва от това правило по отношение на плащания, които вече са били извършени във връзка с единични разплащателни задължения (напр. отделни поръчки). Правото на потребителя да прекрати с незабавно действие договора за игри и/или услуги, които не могат да се ползват, остава незасегнато от настоящото условие. Други претенции на потребителя са изключени, освен ако те не са изрично предвидени в ОУ.

2 Договорна оферта и сключване на договора

2.1 Потребителят сключва обвързващ договор, като попълни формуляр за регистрация за акаунта или изтегли и инсталира игра (наричано „заявление на потребителя”). В рамките на регистрационния формуляр всички полета, отбелязани като „задължителни”, трябва да се попълнят изцяло и правилно.

2.2 Договорът между Bigpoint и потребителя влиза в сила с приемането на заявлението на потребителя от страна на Bigpoint. Приемането може да стане изрично от страна на Bigpoint в резултат на действие от страна на Bigpoint, в частност при предоставяне на играта или услугите.

2.3 Доколкото е необходимо за създаването на акаунт за използване на игра или услуги, Bigpoint ще изпрати навременно имейл с потвърждение на получаването на заявлението на потребителя на посочения от потребителя имейл адрес при регистрацията. Потвърждението за постъпване не представлява обвързващо приемане на заявлението. Потвърждението може да бъде изпратено също заедно с имейла за потвърждение.

3 Оттегляне на волеизявлението и образец на формуляр за оттеглянето

Право на оттегляне на волеизявлението:
Потребителят има право в рамките на четиринадесет (14) дни да оттегли без посочване на причини съгласието си за сключване на договор за използване на игри и услуги на Bigpoint, както и за поръчка на премиум функции.

Срокът за оттегляне е 14 дни от датата на сключване на договора.

За да упражни правото си на оттегляне на волеизявлението, потребителят трябва да информира Bigpoint (Bigpoint GmbH, Sachsenstraße 20, 20097 Hamburg, Германия, имейл: ) посредством изрична декларация (напр. чрез изпратено по пощата писмо, факс или имейл) относно своето решение да оттегли съгласието си за сключване на договор за използване на игри и услуги, както и за поръчка на премиум функции. За тази цел потребителят може да използва намиращия се по-долу образец за формуляр, което обаче не е задължително. За спазването на срока за оттегляне на волеизявлението е достатъчно потребителят да изпрати съобщението за упражняване на своето право преди изтичането на срока за оттегляне. За по-бърза обработка е полезно при оттегляне на волеизявлението, направено по имейл, да се посочи в полето за тема на имейла името на играта и респ. премиум функциите или услуги, както и името на потребителя и неговия потребителски ID.

Последици от оттеглянето:
В случай на оттегляне от страна на потребителя Bigpoint има задължението да му възстанови всички плащания, които е получила от него, включително и разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, които са в резултат на това, че потребителят е избрал друг начин на доставка, а не предложения от Bigpoint изгоден стандартен начин), без забава и най-късно в рамките на 14 дни от деня, в който съобщението относно оттеглянето от страна на потребителя е получено от Bigpoint. За възстановяването на средства Bigpoint ще използва същия начин на плащане, който е използван от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят изрично не се съгласи за друго; в никакъв случай на потребителя не се събира такса за това възстановяване.

Указание:
Не се допуска оттегляне, когато се доставя дигитално съдържание, при което доставката е извършена без използването на устройство за пренос на данни, когато изпълнението е започнало с предварително изрично съгласие от страна на потребителя и уведомлението му, че по този начин губи правото си на оттегляне.

Край на оттегляне на волеизявлението

Примерен формуляр за оттегляне

(Ако искате да оттеглите договора, моля, попълнете този формуляр и го изпратете обратно)

(*) Излишното се изтрива.

4 Достъпност

Bigpoint гарантира достъпa до игрите и услугите си на 90% (деветдесет процента) средностатистически в годината. Изключение правят времената, в които сървърът на уебсайта, отделни игри и/или услуги не могат да бъдат достигнати през интернет поради технически или други проблеми, върху които Bigpoint няма влияние, като непреодолима сила, вина на трети лица и др., както и времената, в които се провеждат рутинни дейности по техническото обслужване и поддръжка. Отговорността на Bigpoint в случай на недостъпност до нейните игри и услуги не отпада, когато са налице умишлени действия или груба небрежност. Bigpoint може да ограничи достъпа до услугите, ако това се изисква, за да се запазят сигурността за използване на мрежата, нейната цялост, особено за предотвратяването на тежки повреди или прекъсвания в мрежата, на софтуера или запаметените данни.

5 Достъп и запознаване с Общите условия, промени и други известия, контакт с потребителя

5.1 С изпращането на заявлението и ползването на игрите и/или услугите на Bigpoint потребителят приема Общите условия. Те важат за всяко логване в рамките на услугите и при всяко участие в игрите и/или ползване на услугите.

5.2 Bigpoint си запазва правото по всяко време да прави промени или допълнения в ОУ за бъдещи условия, ако те са необходими, не са в ущърб на потребителя и не навреждат на добросъвестността в правния обмен.

5.3 Всички промени в ОУ се съобщават на потребителя чрез публикуване на уебсайтовете или по имейл. Промените в ОУ се обявяват на потребителя във всеки случай при следващото му логване след промяната като откроено съобщение. Променените ОУ влизат в незабавно действие веднага щом потребителят ги приеме. В допълнение важат условията съгласно разпоредбите на т. 5.1.

5.4 В случай че потребителят не се съгласи да приеме промените в ОУ, двете страни по договора имат право да го прекратят с предварително известие от един месец, освен ако в сила не са влезли условията от т. 8.2.1., които предвиждат възможността за прекратяване на договора без предизвестие. До приключване на прекратяването продължават да важат първоначалните Общи условия. Евентуални плащания за игри и/или услуги, които важат след датата на прекратяване във връзка за ограниченото във времето продължаващо задължение, се възстановяват на потребителя в този случай пропорционално. Други претенции на потребителя са изключени.

5.5 Bigpoint в хода на информиране на потребителя за тези промени обръща особено внимание на възможността за възражение на промените, отмяна на услугите.

5.6 Bigpoint осъществява контакт с потребителя, ако с настоящите ОУ или друго споразумение не е определено нещо друго, посредством имейл. Потребителят трябва да гарантира, че изпратените от Bigpoint имейли пристигат на посочения от потребителя при регистрацията и на по-късни етапи имейл. Потребителят е длъжен да се погрижи за настройките и поддръжката на спам филтъра, както и да проверява редовно входящите имейли, изпращани до този адрес. Bigpoint си запазва правото за избиране на формата за кореспонденция с потребителите.

5.7 При всеки контакт с Bigpoint потребителят трябва да посочи до коя игра и/или респ. услуги и до кой акаунт в играта, респ. услугата, се отнася запитването му.

6 Ръководства и правила за игра

6.1 Указанията и правилата за всяка игра и/или услуга се публикуват на уебсайта на играта и/или услугата.

6.2 Потребителят съзнава, че играе и комуникира с много потребители в онлайн игрите. За осъществяване на успешно взаимодействие между потребителите в игрите трябва правилата да се спазват от всички потребители. С използването на игрите и услугите на Bigpoint потребителят признава като правно обвързващи правилата и изискванията за участие.

6.3 Потребителят се задължава да не извършва нищо, което може да попречи на нормалното протичане на игрите и/или услугите или да наруши успешното взаимодействие между потребителите.

7 Степенуване на тарифите, условия за плащане, забавяне

7.1 Основна версия

По правило Bigpoint предоставя достъп за използване на игрите и услугите, когато е необходимо, след откриването на акаунт, а иначе след изтегляне и инсталиране. В този случай потребителят получава първоначално само основната версия на играта. Откриването на акаунт и използването на основната версия е безплатно. Основната версия на играта не е (без да се засяга правото на Bigpoint за спиране на игрите) ограничена във времето и е напълно функционираща. В основната версия потребителят не разполага с всички функции на играта.

7.2 Премиум членство

Потребителят има възможност да получи функции, до които няма достъп в основната версия (по-долу „премиум предимства”), напр. усъвършенствани функции на играта или допълнителни виртуални игрови стоки. Нематериалните и/или материалните активи не се покриват от придобиването на премиум предимства, а назначаването им на трети страни е забранено.

В отделните игри могат да се предлагат различни премиум предимства. Какви премиум предимства и на какви тарифи се предлагат, какви са техните функции и изискваните към тях условия, е видно на уебсайтовете на съответните игри. В зависимост от съответното премиум предимство и тарифа може да става въпрос за еднократно плащане, за да се зареди нужният кредит за определени функции или елементи за използване за определени цели в съответната игра според нейните правила, или за плащания, които трябва да се извършат периодично, например ежедневно, ежеседмично, месечно, на тримесечие, полугодие, година. Всички цени включват задължителните данъци.

Игрите се развиват непрекъснато. Поради това Bigpoint си запазва правото да предлага по всяко време нови премиум предимства. В хода на развитието и адаптирането на игрите Bigpoint си запазва също така правото да спре предлагането на отделни премиум предимства и/или да ги предлага в безплатната основна версия на съответната игра (вж. по-горе 7.1). Правото на потребителя да изисква връщането на вече платени във връзка с това суми е изключено.

В случай на постоянно спиране на някоя от игрите на Bigpoint важат правилата от раздел 1.2.15.

Ако потребителят е непълнолетен, при поръчката на премиум предимства той трябва изрично да заяви, че има предоставени за собствено ползване необходимите средства за заплащането на премиум предимствата.

Ако плащането е направено чрез метод на плащане на мобилна основа, (напр. Premium SMS, Premium Call, shortcodes и др.), нареждането и плащането от собственика на терминала с мобилното приложение се считат за упълномощени и инициирани от името на потребителя за това плащане, ако потребителят и собственикът на терминала са различни лица.

Ако за определени игри достъпът е възможен чрез изтегляне на софтуер на мобилен телефон, то за разноските по това важат същите правила като за премиум предимства.

7.3 Абонамент / автоматично удължаване

Ако е необходимо да се заплащат премиум предимства за определен период от време, потребителят по същество сключва абонамент или продължаващо задължение за тези премиум предимства, което се удължава автоматично, ако потребителят не прекрати ползването на услугите в определения в точка 8.2 срок. Условията за абонаментите са посочени в правилата на отделните игри.

7.4 Условия на плащане и срок на плащане

Bigpoint има право да изисква предварително таксите за ползване на премиум предимства (вж. по-горе 7.2). Това плащане ще е дължимо при сключване на договора и чрез метода за плащане, избран от потребителя (напр. банкова сметка, кредитна карта, Premium SMS и др.). Заплатената сума се обозначава на сметката на кредитната карта, респ. банковата сметка, като Bigpoint.

Всички възражения за мобилно таксуване могат да се подават в рамките на осем седмици след получаване на такава мобилна бележка съгласно § 45 i TKG (Германския закон за телекомуникациите).

Извлеченията, съставящи основата за плащането, ще се считат за приложими дотолкова, доколкото не са налице признаци на манипулиране.

7.5 Съгласуване на таксите

7.5.1 Bigpoint си запазва правото по всяко време да намали цените трайно или за определено време, както и да предложи трайно или за определено време нови продукти, услуги или начини за заплащане. В допълнение Bigpoint има право да повишава цените за всички услуги, които не представляват продължаващи задължения, по всяко време с бъдеща дата на влизане в сила.

7.5.2. Цените в рамките на продължаващо задължение могат да се променят с предизвестие от шест седмици писмено или посредством изпращането на имейл на посочения от потребителя адрес. В случай че потребителят не възрази в рамките на шест седмици след известяването му, променената цена влиза в сила. Договорното отношение продължава с променените условия/цени. В известието за промените Bigpoint ще насочи вниманието специално върху възможността за възражение и прекратяване на договора, срока и правните последици, в случай на ненаправено възражение. Ако възражението на потребителя постъпи в посочения срок, то и двете страни имат право да прекъснат договора в срок от един месец, ако не е налице възможността съгласно цифра 8.1 за право на незабавно прекъсване на договора. До приключване на договорните отношения продължават да важат първоначално определените Общи условия. Плащанията за игри и услуги във връзка с продължаващи задължения, които продължават след датата на прекратяване, се възстановяват на потребителя пропорционално. Други претенции на потребителя са изключени.

7.6 Забавяне

В случай на забавяне Bigpoint има право да изисква лихви съгласно официално определената основна лихва към този момент. В случай на забавяне Bigpoint има също така право да преустанови услугите, респ. да блокира веднага акаунтите на потребителя. За периода на блокирането на акаунта не се начисляват такси за поръчани абонаменти.

7.7 Сторниране на директен дебит, такси за отмяна

Ако за Bigpoint възникнат разходи и/или загуби или ако на Bigpoint бъдат начислени такси за отмяна поради отменено плащане по директен дебит по вина на потребителя или поради обстоятелства по негова вина, тогава генерираните такси в резултат на тези действия ще бъдат за сметка на потребителя във всеки отделен случай.

Bigpoint има право да изисква плащане на разходи, направени за многократни опити за дебитиране на сумите от сметката на потребителя заедно с първоначалните такси. Bigpoint също така си запазва правото да събира административна такса от 5,00 евро на отменена транзакция. Потребителят има възможност да докаже, че не е възникнала никаква щета поради забавяне на плащане или че тя е значително по-малка.

7.8 SEPA процедура

Всяко упълномощаване за директен дебит от страна на потребителя, дадено на Bigpoint до 1 февруари 2016 г., (ще) се превръща в упълномощаване за SEPA директен дебит. В рамките на пет банкови работни дни Bigpoint ще информира потребителя преди задължаването на сметката.

7.9 Няма гаранция за печалба

Bigpoint не гарантира на потребителя никакви печалби. В частност потребителите нямат право да изискват изплащане на печалба, освен ако правото за това не е посочено изрично в настоящите ОУ.

Искането за изплащане на печалба е позволено само когато такава печалба е изрично предложена/обявена от Bigpoint.

Не е налице такова искане за печалба и когато Bigpoint установи, че възможното искане за печалба би могло да е възникнало въз основа на манипулация от техническо или правно естество и/или в резултат на друго незаконно поведение като цяло. С участието си в игрите и използването на услугите на Bigpoint потребителят заявява съгласието си, че Bigpoint може по всяко време да провежда обстойно разследване по отношение на правомерността на искането за печалба и че може да откаже изплащането на печалбата за периода на разследването, без да е необходимо специалното разрешение на потребителя за това. Правото на печалба се отменя и когато потребителят не спазва правилата на играта. В случай на съмнение по отношение на искане, представянето на достатъчни доказателства за спазването на правилата на играта е задължение на потребителя. Потребителят потвърждава и изрично приема това задължение за предоставяне на доказателства, дори и това да не се посочва в законовите разпоредби.

7.10 Без приспадане, без право на задържане

Потребителят може да приспадне исканите от Bigpoint задължения по сметки само с безспорни или правно обвързващи установени насрещни искания. Потребителят може да упражнява право на задържане само когато неговото насрещно искане е свързано със същите Общи условия.

8 Период на действие, прекратяване, блокиране на потребителя

8.1 Време за ползване

Договорите между потребителя и Bigpoint се сключват за неопределен период от време, освен ако в конкретния договор с Bigpoint не е определен ограничен срок.

8.2 Обичайно прекратяване

Всяка страна има право да прекрати договора в рамките на предвидения за това срок, без да назовава причините, както следва:

8.2.1 Ако не е уговорен ограничен период за валидност на договора, всяка страна може да прекрати действието му по надлежен начин в сила незабавно.

8.2.2 Ако е уговорен определен период („първоначален период”) за валидност на договора за ползване/предоставяне на премиум предимства за игрите и/или услугите с автоматично подновяване (вж. раздел 7.2), договорът ще бъде автоматично подновен след изтичането на първоначалния период (i) за срока на първоначалния период, ако договорът е сключен преди 1 март 2022 г., или (ii) за неопределен срок, ако договорът е сключен след 1 март 2022 г. Това не е приложимо, ако потребителят или Bigpoint прекрати договора (i) преди изтичането на първоначалния период с предизвестие от 7 дни (или по-кратък срок на предизвестие, ако е договорен), или (ii) по всяко време след подновяването на първоначалния период с предизвестие от един месец (или по-кратък срок на предизвестие, ако е договорен).

8.3 Прекратяване на справедливо основание

8.3.1 Без ограничение за посочените по-горе уредби страните също имат правото по всяко време да прекратят договора, ако е налице важна причина.

8.3.2 Ако Bigpoint е отговорната страна за предварителното прекратяване на договора поради важни причини, то предварително направените от потребителя плащания за ограничени във времето услуги, ако е приложимо, за периода след приключване на договора (особено за премиум предимства с ограничен срок) се възстановяват пропорционално. Всички други искания на потребителя са изключени, освен ако не е посочено друго в настоящите ОУ.
Bigpoint има правото за прекратяване на договора на сериозни основания и да блокира за постоянно достъпа на потребителя до услугите особено, но не само, по следните причини:

Следните случаи предполагат, че задължението за спазване на договора от страна на Bigpoint отпада:

В случай на прекратяване на договора от страна на Bigpoint по важна причина, компанията има право да изисква съответните щети от потребителя.

8.4 Блокиране на потребителя

Независимо от правото за прекратяване, Bigpoint има право временно да блокира достъпа на потребител при възникване на съмнения за злоупотреба с игрите или услугите, предоставяни от Bigpoint (в частност нарушение на забраните в раздел 1.2 и/или каквато и да било друга неупълномощена манипулация) и/или по отношение на поведението на потребителя, което би дало право на Bigpoint за изключително прекратяване съгласно раздел 8.3.

Bigpoint не носи отговорност за резултатите и в случай на блокиране на играча няма да има задължение за материални и/или нематериални щети, произтичащи от загубата на възможност за участие по време на блокирането.

9 Задължения и други отговорности на потребителя, отговорност за представената от него информация, авторски права

9.1 Задължения на потребителя

Основното задължение на потребителя е плащането на всички приложими такси, освен ако той/тя не използва основната версия на игрите и/или услугите (вж. параграф 7 по-горе). Освен това потребителят е длъжен да спазва всички приложими правила на играта, както и да предоставя вярна и пълна информация на Bigpoint при сключване на този договор и през целия му срок. По тази причина потребителят заявява, че посочените от него лични данни и други отнасящи се до договора обстоятелства (особено банкови реквизити и номер на кредитната карта) в заявлението на потребителя или през срока на договорните отношения, са правилни и пълни, доколкото му е известно. Потребителят се задължава да съобщи без неоправдано забавяне на Bigpoint евентуална промяна на данните. Потребителят е длъжен да спазва правилата на играта. При повторно нарушение на правилата въпреки предупреждението или при тежко нарушение на правилата (вж. раздел 8.3) Bigpoint има право да прекрати веднага всички услуги и да прекрати договора без предупреждение.

9.2 Инсталация на софтуер

Bigpoint не носи отговорност за щети или загуба на данни, които могат да възникнат на компютъра на потребителя, мобилно устройство или други (мобилни) терминали, използвани от потребителя за игрите и услугите („терминал”).

9.3 Други задължения на потребителя

9.3.1 Bigpoint предоставя наличните игри и услуги частично за използване онлайн. Bigpoint не предоставя и не инсталира необходимия за потребителя софтуер на неговия терминал, особено, без изброяването да е изчерпателно, операционна система, уеб браузър(и) или приставки като Flash или Java, ако е приложимо. Bigpoint също така не предлага за услуги по поддръжката на тези инсталации на софтуер. Задължение на потребителя е да поддържа терминала в състояние, което осигурява ползването на игрите и услугите на Bigpoint. В съответствие с това Bigpoint не оказва техническа помощ за инсталиране на софтуера, който е необходим локално.

9.3.2 Потребителят се задължава да държи в строга тайна получените от Bigpoint данни за акаунта и за достъп (данни за логин, пароли, ID на акаунт и др.) по отношение на трети лица. Задължението за поверителност важи също за приятели, познати, роднини и други играчи (напр. членове на клан) или други потребители на услугите. Потребителят ще информира незабавно Bigpoint, ако узнае или предполага, че неоторизирани трети лица разполагат с данните му за достъп. Bigpoint препоръчва на потребителите да използват формуляра за връзка за тази цел. В случай че трето лице получи достъп до игрите или услугите на Bigpoint с данните за достъп на потребител поради недостатъчната защита на акаунта от неупълномощен достъп от страна на потребителя, последният трябва, поради опасност от несигурност, причинена от него по отношение на лицето, упражняващо злоупотреба с акаунта или отговарящо за договорно или правно нарушение на съответния акаунт, да поеме отговорността за тези действия така, както в случай че ги е извършил сам. Bigpoint има право да счита всяко влизане в акаунт с данните на потребителя за достъп на самия потребител. Bigpoint препоръчва паролите да се променят на редовни интервали от време от съображения за сигурност. Потребителят носи сам отговорността за достъпа и ползването на акаунта си. Потребителят носи сам отговорността за достъпа и ползването на неговия/нейния акаунт.

9.3.3 В случай на обосновано подозрение, че данните за достъп или необществени данни за акаунт са известни на неоторизирани трети лица, Bigpoint има право, но не е задължение, да промени по собствено усмотрение данните за достъп без предварително известие, респ. да спре ползването на съответния акаунт. Bigpoint ще информира незабавно оправомощения потребител и при поискване без неоправдано забавяне ще му предостави новите данни за достъп. Потребителят няма право да изисква възстановяването на първоначалните си данни за достъп.

9.3.4 Потребителят няма право да продава нито пълния си акаунт, нито отделни елементи на игри, премиум предимства или функции на игри, на трети страни, нито да ги прехвърля по друг начин, форма или метод. Това не важи за продажбата или преноса на предложения, които са предвидени и запазени от Bigpoint за тази цел.

9.3.5 Bigpoint защитава системите си от вируси. Въпреки това възможността за проникване на вирус не може да се изключи изцяло. В допълнение е възможно неупълномощени трети лица да изпращат имейли от името и без разрешението на Bigpoint, които да съдържат вируси или др. спайуер, или връзки към уеб съдържание, което съдържа такива. Bigpoint няма влияние върху това. Ето защо потребителят се съгласява да проверява за потенциални вируси цялата входяща поща, изпратена или предполагаемо изпратена от или от името на Bigpoint. Това важи и за имейлите от другите потребители на игрите или услугите.

9.3.6 Потребителят се съгласява да спазва указанията на Bigpoint, нейните служители, назначени лица и посредници, и най-вече, без изброяването да е изчерпателно, администраторите и модераторите на форумите за конкретни игри и/или услуги.

9.3.7 Потребителят се съгласява да не използва в никакъв случай и под никакъв претекст акаунта, името или паролата на друг потребител.

9.4 Задължения на потребителя по отношение на информация за качване

9.4.1 Потребителят трябва внимателно да подбира информацията, предоставена от него на други потребители чрез качването ѝ в рамките на услугите.

9.4.2 Потребителят няма да използва услугите за разпространяване на съдържание, включително, без изброяването да е изчерпателно, снимки, видеофилми, връзки, имена, думи, съдържани политически, религиозни, обиждащи, натрапващи, насилствени, сексистки, порнографски или други морално укорими или неприлични, особено расистки, както и дясно- или лявоекстремистки съдържания, лица или изображения. Освен това потребителят се съгласява да не използва защитени с авторско право или по друг правен начин понятия, имена, снимки, видеофилми, музика, игри и други материали. В случай на съмнение потребителят трябва да отстрани незабавно неодобреното от Bigpoint съдържание. Bigpoint има също така правото да отстрани самостоятелно това неподходящо съдържание. Потребителят трябва да съблюдава непрекъснато валидните законови и правни уредби, особено по отношение на защита на младежта, защита на данните, защита на поверителността, защита от клевета и злословие, защита на авторски права и запазени марки.

9.4.3 Потребителят няма право да злоупотребява с услугите за незаконни или неупълномощени цели. Строго се забранява използването на имена на профили или имейл адреси на други потребители без тяхното изрично предварително съгласие за изпращане на нежелани имейли, рекламни послания или други комерсиални цели.

9.4.4 Виновното нарушение на посочените по-горе правила и разпоредби дава право на Bigpoint да изтрие публикуваното от потребителя съдържание.

9.4.5 Bigpoint е упълномощена в особена степен да изтрие изцяло или отчасти публикуваното от потребителя съдържание, когато са налице конкретни свидетелства за нарушаване на ОУ, на ръководствата и правилата на съответните услуги или когато те са противозаконни. Това включва, без изброяването да е изчерпателно:

9.4.6 Потребителят няма право да иска възстановяване на вече изтрита подобна информация.

Освен това Bigpoint има право да изключи потребителя в нарушение от по-нататъшното му участие в съответната услуга и да изтрие без предизвестие акаунта на потребителя при многократно нарушение на посочените по-горе забрани въпреки писмени предупреждения. Bigpoint си запазва изрично правото да предявява допълнителни искания, в частност претенции за обезщетяване при нанесени вреди.

9.4.7 Потребителят ще информира Bigpoint, ако разбере за злоупотреба с услугите от други потребители или трети лица, напр. разпространяване и изпращане на информация в нарушение на раздел 9.4.5. За обезпечаване на предприемането на ефективни мерки Bigpoint моли тази информация да се предоставя в писмен вид (напр. по имейл).

9.5 Отговорност на потребителя за предоставена информация

9.5.1 Потребителят носи сам отговорност за текстовете, файловете, снимките, картините, видеофилмите, мелодиите, музиката, защитени с авторско право или други материали, информация и т. н. („предоставена информация”), които той публикува в рамките на услугите или споделя с други потребители. Bigpoint нито приема, нито одобрява такава информация.

9.5.2 Bigpoint няма контрол върху предоставената информация в рамките на услугите. Bigpoint не оценява предоставената информация, преди тя да бъде публикувана. Обаче Bigpoint си запазва правото да преразглежда и оценява цялата качена информация за нарушения на настоящите условия и/или правилата на игрите. Веднага щом Bigpoint разбере за противозаконна предоставена информация, тя ще бъде изтривана своевременно.

9.5.3 Изключва се всяка отговорност или гаранция от страна на Bigpoint за предоставена информация, особено що се отнася до точността, пълнотата или надеждността ѝ.

9.6 Авторски права

9.6.1 Потребителят запазва всички права върху предоставената информация. С предоставяне на информация в уебсайтовете и в рамките на други услуги потребителят предоставя на Bigpoint неизключителен безплатен лиценз, отменим по всяко време, ако съдържанието бъде премахнато, за предоставяне на съдържанието на обществеността в рамките на услугите и за редактиране (формат, размер и др.) за обществено предлагане, показване, възпроизвеждане и разпространяване на това съдържание за целите на адаптирането му към изискванията на услугите.

9.6.2 Освен това Bigpoint няма право на ползване на публикуваната от потребителя информация.

9.6.3 Чрез публикуване на информацията потребителят приема и потвърждава, че публикуваната информация в рамките на услугите е достъпна чрез интернет в цял свят. Потребителят заявява съгласието си с тези условия чрез публикуване на информацията.

9.6.4 Този лиценз изтича в момента, когато потребителят изтрие публикуваното съдържание от услугите.

10 Претенции за недостатъци

10.1 Bigpoint предоставя на потребителя достъпа до игрите и услугите само в текущата им версия (т. 1.2). Потребителят няма право да изисква запазване или възстановяване на конкретна версия или функционален обхват на игрите и услугите и/или резултат. При закупуване на премиум предимства потребителят получава всички законни и договорни права. Потребителят потвърждава и се съгласява, че предложените от Bigpoint игри и услуги, както и всеки друг софтуер, не могат да са напълно без грешки. Следователно игрите и услугите могат да се считат за дефектни само ако възможността да се играят, респ. ползват, е силно засегната за продължителен период от време.

Потребителят ще документира евентуалните недостатъци на игрите, услугите и/или другите предоставяни от Bigpoint елементи, като ги документира изцяло в писмен вид заедно с протокол на появяващите се съобщения за грешки. Преди да направи съобщение за евентуална грешка, потребителят трябва да консултира ръководството на играта, респ. услугата, и евентуално други предоставени от Bigpoint помощни средства за отстраняване на проблема (особено списъци с често задавани въпроси и форуми за отстраняване на проблеми). Потребителят трябва да подкрепи, според възможностите си, Bigpoint в опитите за отстраняване на недостатъците на въпросната игра или услуга.

10.2 Потребителят трябва да информира Bigpoint за недостатъците писмено без неоправдано забавяне след тяхното откриване. С цел доказване на спазването на срока се препоръчва потребителят да отправи тези отчети в писмен вид до Bigpoint (по факс, писмо или с формуляра за контакт с отдела по поддръжката).

10.3 Bigpoint не носи отговорност за дефекти, възникнали поради външни влияния, грешка в използването от страна на потребителя, природни бедствия или неизвършени от Bigpoint промени или други манипулации.

10.4 Bigpoint не приема гаранции в правен смисъл.

11 Отговорност и ограничение на отговорността

11.1 Потребителят отговаря лично и непосредствено пред трети страни за извършени от него нарушения на техни права. Потребителят ще обезщети и предпази Bigpoint от всякакви щети, причинени от неспазването на настоящите условия за ползване. Потребителят ще обезщети и предпази Bigpoint от всякакви искове от трети страни, чиито съответни права са нарушени с публикуването на каквото и да е съдържание от страна на потребителя или други нарушения на настоящите условия за използване от негова страна. Потребителят също така носи отговорност за всякакви правни разходи, които могат да възникнат за Bigpoint в резултат от споменатото неспазване на тези условия за ползване, включително съдебни и адвокатски такси. Това ще се прилага само в случай че потребителят е отговорен за подобно нарушение.

11.2 Когато Bigpoint предоставя услугите си безплатно, дружеството носи отговорност само за преднамерено причинени щети или щети поради груба небрежност. Това обаче не важи за отговорността при загуба на живот, нараняване и щети за здравето или в случай на поета гаранция от страна на Bigpoint.

11.3 В случаите, когато Bigpoint предоставя услугите си срещу заплащане, дружеството отговаря в неограничена степен при умисъл и груба небрежност. При лека небрежност Bigpoint поема отговорността само в случаите на съществено нарушаване на договорености или нарушаване на гаранцията. Под важни договорни задължения се разбират задължения, въз основа на които се осъществява правилното изпълнение на договора и на чието изпълнение потребителят може да разчита. Споменатите ограничения в отговорността не важат за отговорността при загуба на живот, телесни наранявания и вреди за здравето или в случай на поета гаранция от страна на Bigpoint. Отговорността на Bigpoint съгласно закона за отговорност на производителя не се променя.

11.4 Задължението за заплащане на обезщетение или компенсация при нарушаване на важни договорни задължения е ограничено само до предвидимите щети.

11.5 Предвидимите щети или загуби са ограничени до сумата от 200 евро за акаунт в зависимост от обхвата.

11.6 По-горните изключения, респ. ограничения, важат и по отношение на отговорността на служителите, сътрудниците, представителите и/или посредниците на Bigpoint, особено в полза на акционерите, сътрудниците, представителите, органите и техните членове, що се отнася до личната им отговорност.

11.7 Bigpoint носи отговорност за консултации само когато въпросите се отнасят до съдържанието на офертата.

11.8 Bigpoint изрично се разграничава от съдържанието на всякакви страници, за които съществуват директни или косвени позовавания (т.н. „връзки”) в рамките на предлаганите услуги на Bigpoint. Bigpoint не поема никаква отговорност за това съдържание или страници. За съдържанието на тези сайтове отговарят съответните доставчици.

12 Заключителни разпоредби

12.1 Всички промени, допълнения или частичното, или цялостното прекратяване на договора трябва да се извършват писмено, за да бъдат валидни, дори и промяната или анулирането на изискването за спазване на писмената форма.

12.2 Мястото на правна юрисдикция е Hamburg, Германия.

12.3 Законодателството на Федерална република Германия важи изключително за всички договори, сключени от Bigpoint въз основа на настоящите Общи условия и за всякакви допълнителни искания, произтичащи от тях; изключват се разпоредбите на конвенцията на ОOН относно международната продажба на движими вещи и германското международно частно право.

12.4 Ако някои от разпоредбите на тези Общи условия са или станат недействителни, то това не засяга валидността на останалите разпоредби.

Хамбург, 28 февруари 2022 г.

Bigpoint GmbH
Sachsenstraße 20,
20097 Hamburg
Германия

Търговски регистър: HRB-Hamburg 94148

Данъчен ид. №: DE813 602 704

Изп. директор: Wanqin Liu, Yingying Zou