Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français Magyar Italiano Nederlands Norsk Polski Português Română Русский Slovensky Svenska Türkçe

Bigpoint GmbH:n yleiset liiketoimintaehdot (myöhemmin “Bigpoint”)

1 Soveltamisala

Nämä yleiset liiketoimintaehdot pätevät Bigpointin palveluihin, joita se tarjoaa Internet-portaalin osoitteessa www.bigpoint.net/games/, Internet-sivustoillaan ja sovelluskaupoissa tarjolla olevissa peleissään (“verkkosivustot”) sekä muissa palveluissa (“palvelut”). Näitä palveluja ovat muun muassa pelien lataaminen, asentaminen ja pelaaminen, asiakastilin luominen, profiilisivun luominen, osallistuminen blogeihin ja foorumeihin, mediasisältöjen, kuten valokuvien, tekstien ja pelien liittäminen sivuille, virtuaalisten esineiden ja muiden vastaavien palvelujen kauppa. Bigpointin pelien osallistujia ja verkkosivustojen käyttäjiä kutsutaan jäljempänä “käyttäjiksi”. Jos näissä yleisissä liiketoimintaehdoissa (“liiketoimintaehdot”) viitataan “peleihin” tai “palveluihin”, tarkoitetaan Bigpointin pelejä ja palveluja. Bigpointin ja käyttäjien välisiä liikesuhteita määrittelevät yksinomaan nämä liiketoimintaehdot sekä tietosuojalausunto ja lakitiedot, jotka ovat osa liiketoimintaehtoja.

Sopimuskumppani on Bigpoint GmbH. Käyttäjän omat liiketoimintaehdot eivät ole osa tätä sopimusta, ellei Bigpoint ole erikseen kirjallisesti antanut siihen suostumusta.

Nämä liiketoimintaehdot eivät koske kysymyksiä, jotka koskevat verkkosivustoihin ja peleihin käytettävää laitteistoa (esim. PC, Apple, mobiililaite, tabletti jne.) tai kolmansien osapuolten ohjelmistoja (esim. Google Play, iTunes ja Windows Store) tai käyttäjän palveluihin käyttämää Internet-yhteyttä, koska Bigpoint ei tarjoa tällaisia palveluja.

1.1 Käyttäjät

1.1.1 Bigpoint tarjoaa pelejään ja palvelujaan yksinomaan Saksan kuluttajalain (BGB) 13. artiklassa tarkoitetuille kuluttajille. Pelien ja palvelujen käyttö muuhun kuin yksityiseen viihdekäyttöön, erityisesti kaupallisiin tai muihin elinkeinotarkoituksiin, on kiellettyä.

1.1.2 Käyttöön ovat oikeutettuja henkilöt, jotka ovat käyttäjäksi rekisteröitymishetkellä täyttäneet 18 vuotta tai joiden laillinen huoltaja on hyväksynyt käytön. Yksittäisten pelien säännöissä voidaan määrätä, että tiettyä ikää nuoremmat henkilöt eivät ole oikeutettuja käyttöön laillisen huoltajan suostumuksesta riippumatta.

1.1.3 Ilmoittautumalla peleihin tai palveluihin ja/tai asentamalla niitä käyttäjä vakuuttaa nimenomaisesti olevansa (i) täysi-ikäinen ja täysivaltainen tai (ii) alaikäinen, jolla on ilmoittautumiseen laillisen huoltajansa lupa.

Lisäksi täysi-ikäistyvän käyttäjän katsotaan hyväksyvän edelleen alaikäisenä käyttäjäsopimuksella antamansa tahdonilmaukset, jos hän jatkaa palvelujen käyttöä täysi-ikäiseksi tultuaan, ellei hän sitten erikseen peru niitä kirjallisesti kahden (2) viikon kuluessa täysi-ikäistymisestään.

1.2 Sopimuksen kohde, pelien ja palvelujen käyttö ja niiden muutokset

1.2.1 Bigpoint antaa käyttäjille mahdollisuuden osallistua peleihin ja palveluihin käytettävissä olevien teknisten ja liiketoiminnallisten mahdollisuuksien rajoissa.

1.2.2 Pelit ovat luonteeltaan yksinomaan viihteellisiä.

1.2.3 Bigpoint tallentaa tiettyjä tietoja verkkosivustoilla ja antaa käyttäjille mahdollisuuden muun muassa asettaa tietoja nähtäville verkossa ja laatia henkilökohtaisia profiileja, jotka pelien ja palvelujen käyttäjät sekä kolmannet osapuolet voivat nähdä. Lisäksi käyttäjä voi olla verkkosivustoilla yhteydessä kolmansiin osapuoliin, vaihtaa valokuvia, videoita, pelejä ja mahdollisuuksien mukaan musiikkia ja muita mediasisältöjä, julkaista blogeja ja kommentteja sekä arvioida pelejä, muita käyttäjiä, kolmansia osapuolia ja transaktioita.

1.2.4 Pelit ovat Bigpointin tarjoamia palveluita, jotka muodostavat ehdot Bigpointin laitealustoilla muodossaan käytettävistä peliohjelmistoille tai kolmansien osapuolten ohjelmistoille niiden sisältämän sopimusajan puitteissa. Käyttö tapahtuu siten, että Bigpoint tai Bigpointin oikeuttama kolmas osapuoli antaa käytettäväksi verkossa osallistumiseen asiaankuuluvat sovellukset kunkin palvelun URL-osoitteessa. Peliohjelmistojen ja/tai yksittäisten elementtien (lisenssin) hankkiminen ei sisälly tähän, ellei sitä mainita ehdoissa erikseen. Bigpoint varaa myös oikeuden tarjota tai myydä pelejä muilla digitaalisilla tietovälineillä, joiden tarjoamat toiminnot voivat erota niiden pelien verkkoversiosta. Nämä liiketoimintaehdot eivät koske tällaista pelien kauppaa.

1.2.5 Moniin peleihin osallistuminen ja tiettyjen palvelujen käyttö on mahdollista vain henkilöille, jotka ovat sitä ennen rekisteröinnin kautta avanneet asiakastilin (jäljempänä “tili”). Tili, joka on rekisteröity Bigpointin tarjottavien palvelujen puitteissa, oikeuttaa käyttäjän käyttämään kaikkia pelejä kohdan 1.1 ehtojen mukaisesti. Kun tili on luotu, käyttäjä voi käyttää mitä tahansa peliä tai palvelua asiaankuuluvalta verkkosivustolta kirjautumalla sinne.

1.2.6 Käyttäjällä on oikeus useampaan tiliin. Joihinkin Bigpointin tarjoamiin peleihin käyttäjä voi kuitenkin osallistua vain yhdellä tilillä (monen tilin kielto). Tarkemmat tiedot saadaan kunkin pelin säännöistä. Bigpoint suosittelee, että useampia tilejä omistava käyttäjä tutkii pelien säännöt tarkasti, sillä käyttäjää saatetaan rangaista monen tilin kiellon rikkomisesta välittömällä käyttökiellolla.

Myös peleissä, joissa käyttäjällä saa olla useampia tilejä, on kiellettyä, että saman käyttäjän useampi tili kommunikoi keskenään tai on muutoin vuorovaikutuksessa (liittoutumis- eli “pushing”-kielto). Tiliä ei varsinkaan saa käyttää siten, että hankitaan etua saman käyttäjän toiselle tilille, esimerkiksi siten, että siirretään esineitä tai pelin varoja pelin sisällä saman käyttäjän tililtä toiselle tai että saman käyttäjän tilit taistelevat toisiaan vastaan.

1.2.7 Liittoutumiskielto pätee eri käyttäjien tileihin. Tiliä ei voida käyttää epärehellisten etujen hankkimiseen toisen käyttäjän tilin kautta siirtämällä esineitä tai pelivaluuttaa tai häviämällä taistelun tarkoituksella (“boosting”).

1.2.8. Palvelimia liikaa kuormittavien ohjelmien käyttö on ehdottomasti kiellettyä, kuten on myös kaikkien sellaisten ohjelmien, jotka vaikuttavat pelin normaaliin toimintaan, erityisesti pelin tai sen yksittäisten toimintojen järjestelmälliseen tai automaattiseen ohjailuun (robottiohjelmat, makrot jne.). Pelin, pelin osien tai palvelun puitteissa ladatun sisällön kopiointi, analysointi tai muokkaus on myös kiellettyä.

1.2.9 On kiellettyä käyttää hyväksi ohjelmavirheitä tai järjestelmän haavoittuvuutta omaa etua tavoitellen. Jos ohjelmavirheitä tai bugeja löytyy, pitää niistä tehdä ilmoitus mahdollisimman nopeasti tuen yhteydenottolomaketta käyttämällä.

1.2.10 Pelien tai palvelujen käyttö anonyymipalvelujen (esim. välityspalvelinten) tai muiden käyttäjän asuinpaikan tai yleisen olinpaikan piilottavien palvelujen kautta on kielletty.

1.2.11 Käyttäjällä ei ole oikeutta vaatia tilin avaamista tai jonkin sisällön julkaisemista palvelujen puitteissa.

1.2.12 Kulloinkin voimassa olevat tekniset ja muut pelaamista ja palveluihin osallistumista koskevat edellytykset on esitetty pelien verkkosivustoilla.

1.2.13 Pelejä ja palveluja päivitetään, mukautetaan, laajennetaan ja muutetaan jatkuvasti. Käyttäjän pelioikeus on vastaavasti rajoitettu pelien ja palvelujen nykyiseen versioon.

1.2.14 Pelien perusversion käyttö on maksutonta. Tietyt ominaisuudet ovat kuitenkin käytettävissä vain maksua vastaan (katso kohta 7). Jos kulloisenkin palvelun kuvauksessa ei muuta sovita, palvelujen käyttö on maksutonta.

1.2.15 Käyttäjällä ei ole oikeutta vaatia, että peli tai palvelu säilytetään siinä muodossa, jossa se on sopimuksen tekohetkellä. Bigpoint varaa itselleen oikeuden lopettaa pelin tai palvelun tarjoaminen milloin tahansa antamatta siihen mitään perusteluja. Käyttäjä voi tällöin valintansa mukaan pyytää, että hänen mahdollisesti etukäteen, jatkuvan aikarajoitteisen velkasuhteen (esim. Premium-ominaisuuksista, jatkuvista tilauksista) puitteissa maksamansa vastike hyvitetään siirtämällä se toiseen hänen valitsemaansa peliin tai palveluun, tai vaatia, että Bigpoint palauttaa ennalta maksetun vastikkeen. Tämä oikeus ei koske vastikkeita, jotka käyttäjä on maksanut kokonaan yksittäisen velkasuhteen (esim. yksittäistilauksen) puitteissa. Tämä ei vaikuta käyttäjän oikeuteen irtisanoa sopimus välittömästi sellaisten pelien ja/tai palvelujen osalta, joita ei voida käyttää. Käyttäjä ei voi esittää muita vaatimuksia, ellei niin erikseen toisaalla näissä liiketoimintaehdoissa määrätä.

2 Tarjous ja sopimuksen tekeminen

2.1 Käyttäjä tekee pelien ja palvelujen käyttösopimusta koskevan sitovan tarjouksen (jäljempänä “käyttäjähakemus”) täyttämällä rekisteröintilomakkeen tai lataamalla ja asentamalla pelin. Tätä varten käyttäjän on täytettävä rekisteröintilomakkeen pakollisiksi merkityt kentät täydellisesti ja oikein.

2.2 Bigpointin ja käyttäjän välinen sopimus tulee voimaan, kun Bigpoint hyväksyy käyttäjähakemuksen. Hyväksynnästä voidaan ilmoittaa erikseen, tai se voidaan tehdä välillisesti siten, että Bigpoint täyttää sopimusvelvoitteensa ensimmäisen kerran, varsinkin tarjotessaan pelejä tai palveluita.

2.3 Kun pelit tai palvelut vaativat tilin luonnin, Bigpoint vahvistaa viipymättä sähköisesti, että se on saanut käyttäjähakemuksen, lähettämällä viestin käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Vastaanottovahvistus ei merkitse käyttäjähakemuksen sitovaa hyväksymistä. Vastaanottoilmoitus voidaan kuitenkin yhdistää hyväksyntäilmoitukseen.

3 Peruuttamisoikeus ja malliperuuttamislomake

Peruutusoikeus
Käyttäjällä on oikeus 14 päivän kuluessa ja syytä ilmoittamatta peruuttaa Bigpointin kanssa solmimansa peli- ja palvelusopimus sekä Premium-ominaisuuksien tilaus.

Peruutuksen voi tehdä 14 päivän kuluessa päivästä, jona sopimus on solmittu.

Käyttääkseen peruutusoikeuttaan käyttäjän on lähettävä Bigpointille (Bigpoint GmbH, Sachsenstraße 20, 20097 Hamburg, Germany; sähköposti: ) yksiselitteinen ilmoitus (esimerkiksi kirjepostina, faksina tai sähköpostina) päätöksestään perua pelien ja palvelujen käyttösopimus ja Premium-toimintojen tilaus. Käyttäjä voi täyttää sitä varten alla olevan malliperuuttamislomakkeen, mutta sen käyttö ei ole pakollista. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että käyttäjä lähettää ilmoituksen ennen määräajan umpeutumista. Sähköpostilla tehty peruutusilmoitus on helppo käsitellä nopeasti, kun peruutusviestin otsikkoriville kirjoitetaan pelin nimi, maininta mahdollisesta Premium-tilauksesta tai muusta palvelusta, käyttäjän nimi ja hänen käyttäjätunnuksensa.

Peruutuksen seuraukset
Jos käyttäjä peruuttaa sopimuksen, Bigpointin on palautettava kaikki käyttäjältä saamansa maksut, mukaan lukien toimituskulut (paitsi lisäkulut käyttäjän valitsemasta toimitustavasta, joka on kalliimpi kuin Bigpointin tarjoama halvin perustoimitus), ja ne on pantava maksuun välittömästi ja viimeistään 14 päivän kuluessa siitä päivästä, kun Bigpoint vastaanottaa käyttäjän peruutusilmoituksen. Bigpoint käyttää palautusmaksuun samaa maksukanavaa kuin käyttäjä alkuperäisessä maksussaan, jollei käyttäjän kanssa ole erikseen muusta sovittu. Käyttäjältä ei missään tapauksessa laskuteta palautusmaksusta johtuvia kuluja.

Huomio!
Peruuttaminen ei ole enää mahdollista, kun Bigpoint on toimittanut digitaalista, aineelliseen välineeseen taltioimatonta sisältöä, ja käyttäjä on ottanut sen käyttöönsä etukäteen hyväksyttyään ja tiedostettuaan peruutusoikeuden poistuvan käyttöönoton myötä.

Peruutusoikeus-kohta päättyy

Malliperuuttamislomake

(Täytä tämä lomake ja lähetä se Bigpointille, jos haluat perua sopimuksesi)

(*) Viivaa sopimattomat kohdat yli.

4 Käytettävyys

Bigpoint takaa, että pelit ja palvelut ovat käytettävissä vuoden mittaan keskimäärin 90-prosenttisesti (yhdeksänkymmentä). Tähän ei lasketa mukaan aikoja, jolloin verkkosivuston palvelimet tai yksittäisen pelin tai palvelun palvelin ei ole käytettävissä Internetin kautta sellaisten teknisten tai muiden ongelmien takia, joihin Bigpoint ei voi vaikuttaa (ylivoimainen este, kolmannen osapuolen tuottamus jne.), eikä aikoja, jolloin tehdään tavanomaisia huoltotöitä. Bigpointin vastuuvelvollisuus säilyy muuttumattomana tapauksissa, joissa pelit ja palvelut eivät ole käytettävissä johtuen tarkoituksellisesta toiminnasta tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutuvista syistä. Bigpoint voi rajoittaa palvelujen käyttöä, jos verkkokäytön turvallisuus taikka verkkopalvelujen ylläpito etenkin silloin edellyttävät, kun pyritään välttämään vakavia häiriöitä verkossa, ohjelmistoissa ja tallennetuissa tiedoissa.

5 Liiketoimintaehtojen toimittaminen käyttäjälle, niihin tutustuminen, muutokset, muut tiedoksiannot ja käyttäjän yhteydenotot

5.1 Käyttäjä hyväksyy liiketoimintaehdot lähettämällä käyttäjähakemuksen ja käyttämällä pelejä tai palveluja. Tämä koskee jokaista kirjautumista palvelujen puitteissa, ja kun käytetään mitä tahansa Bigpoint-peliä tai -palvelua.

5.2 Bigpoint pidättää oikeuden muuttaa näitä liiketoimintaehtoja tulevaisuudessa tai korvata ne toisilla edellyttäen, että se on välttämätöntä eikä käyttäjälle aiheudu tästä haittaa vilpittömässä mielessä toimiessaan.

5.3 Liiketoimintaehtojen muutoksista ilmoitetaan joko verkkosivustoilla tai sähköpostitse. Liiketoimintaehtojen muutos annetaan joka tapauksessa käyttäjälle tiedoksi muutoksen jälkeen seuraavan sisäänkirjautumisen yhteydessä siihen liitetyn näkyvän tiedotteen avulla. Muutetut liiketoimintaehdot tulevat voimaan heti, kun käyttäjä on tunnustanut muutokset. Lisäksi ne pätevät kohdassa 5.1 ilmoitetulla tavalla.

5.4 Jos käyttäjä ei tunnusta liiketoimintaehtojen muutoksia, on molemmilla osapuolilla oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla, jos voimassa ei ole jo kohdan 8.2.1 mukainen koska tahansa pätevä irtisanominen. Alkuperäiset käyttöehdot ovat voimassa sopimuksen päättymiseen asti. Käyttäjän sopimuksen päättymisen jälkeiseltä ajalta mahdollisesti etukäteen maksamat maksut, jotka liittyvät aikarajoitteisiin ja jatkuviin velvollisuuksiin, palautetaan tässä tapauksessa käyttäjälle määräsuhteessa. Käyttäjä ei voi esittää muita vaatimuksia.

5.5 Antaessaan muutokset tiedoksi Bigpoint viittaa mahdollisuuksiin olla tunnustamatta muutoksia ja irtisanoa sopimus.

5.6 Bigpoint on yhteydessä käyttäjään pääsääntöisesti sähköpostilla, ellei näissä liiketoimintaehdoissa tai muussa käyttäjän kanssa tehdyssä sopimuksessa toisin määrätä. Käyttäjän on varmistettava, että hän vastaanottaa sähköpostit, jotka Bigpoint lähettää hänelle rekisteröitymisen yhteydessä tai myöhemmin ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Tämä tehdään muun muassa huolehtimalla roskapostisuodattimen oikeista asetuksista ja tarkistamalla sähköpostiosoite säännöllisesti. Muutoin Bigpoint pidättää oikeuden muussa kirjeenvaihdossa valita haluamansa yhteydenpitomuodon itse.

5.7 Käyttäjän on aina ottaessaan yhteyttä Bigpointiin ilmoitettava, mitä peliä tai palvelua sekä mitä peli- tai palvelutiliä hänen pyyntönsä koskee.

6 Pelejä koskevat ohjeet ja säännöt

6.1 Kunkin pelin ohjeet ja säännöt julkaistaan pelien tai palvelujen omilla verkkosivuilla.

6.2 Käyttäjä on tietoinen siitä, että hän pelaa ja kommunikoi pelimaailmoissa yhdessä lukuisten muiden käyttäjien kanssa. Jotta onnistunut yhteispeli olisi mahdollista, on noudatettava sääntöjä. Ottamalla osaa Bigpointin peleihin ja palveluihin käyttäjä hyväksyy pelisäännöt ja palvelujen osallistumisehdot sitovasti.

6.3 Käyttäjä ei myöskään saa tehdä mitään sellaista, joka häiritsee pelien ja palvelujen toimintaa ja onnistunutta yhteispeliä.

7 Hintaluokat, maksuehdot ja viivästys

7.1 Perusversio

Bigpoint antaa pelit ja palvelut käyttäjän käyttöön periaatteessa, ja tarpeen vaatiessa, kun käyttäjä avaa tilin tai muussa tapauksessa latauksen ja asennuksen jälkeen. Tässä tapauksessa käyttäjällä on käytössään lähinnä vain perusversio. Tilin avaaminen ja perusversion käyttö on maksutonta. Perusversio ei ole ajallisesti rajoitettu (tämän vaikuttamatta Bigpointin oikeuteen lakkauttaa peli), ja se on täysin pelattavissa. Perusversiossa käyttäjällä ei ole käytössään kaikkia pelin ominaisuuksia.

7.2 Premium-ominaisuudet

Käyttäjällä on mahdollisuus saada maksua vastaan käyttöönsä ominaisuuksia, joita ei ole perusversiossa (“Premium-ominaisuudet”), esim. edistyneitä pelitoimintoja tai virtuaalisia peliesineitä. Premium-ominaisuuksien hankkiminen ei kata aineettomia ja/tai aineellisia sisältöjä, ja niiden käyttö kolmansiin osapuoliin on kiellettyä.

Yksittäisissä peleissä voidaan tarjota erilaisia Premium-ominaisuuksia. Kunkin pelin sivustosta selviää, mitä Premium-ominaisuuksia tarjotaan mihinkin hintaan, mitä toimintoja näillä on ja mitä niiden käyttö edellyttää. Tällöin voi kunkin Premium-ominaisuuden ja hinnan mukaan olla kyse kertamaksusta, jolloin talletusta vastaan voidaan ladata kuhunkin peliin sen sääntöjen mukaisesti tietty toiminto, tai maksuista, jotka maksetaan tietyltä ajanjaksolta (kuten päivittäin, viikoittain, kuukausittain, neljännesvuosittain, puolivuosittain tai vuosittain). Kaikki hinnat ovat bruttohintoja, eli niihin on sisällytetty mahdolliset verot.

Pelejä kehitetään jatkuvasti. Bigpoint varaa siten oikeuden milloin tahansa tarjota uusia Premium-ominaisuuksia. Pelin mukauttamista ja edelleen kehittämistä varten Bigpoint pidättää myös oikeuden lopettaa yksittäisten Premium-ominaisuuksien tarjoaminen tai tarjota niitä myös maksuttomassa perusversiossa (vrt. edellä 7.1). Käyttäjällä ei ole jälkimmäisessä tapauksessa oikeutta vaatia korvauksia maksetuista maksuista.

Jos Bigpoint-peli lopetetaan kokonaan, toimitaan kohdassa 1.2.15 ilmoitetulla tavalla.

Jos käyttäjä on alaikäinen, hänen on Premium-ominaisuuksien tilausta tehdessään erikseen vakuutettava, että hänellä on niiden maksuun tarvittavat varat käytettävissään tähän tai hänen vapaasti valitsemaansa tarkoitukseen.

Jos maksu tehdään mobiilipohjaisella maksutavalla (esim. Premium-tekstiviesti, Premium-puhelu, lyhytkoodi jne.), mobiilisovelluksen sisältämän laitteen omistajan tekemä tilaus ja maksu lasketaan käyttäjän valtuuttamaksi ja aloittamaksi, mikäli käyttäjä ja laitteen omistaja ovat eri henkilöitä.

Jos yksittäisiin peleihin liittyy matkapuhelimella ladattavia ohjelmistoja, niitä koskeviin kuluihin pätevät samat säännöt kuin Premium-ominaisuuksiin.

7.3 Kestotilaus / tilauksen automaattinen jatkuminen

Jos Premium-ominaisuuksia koskevat maksut suoritetaan tietyltä ajanjaksolta, käyttäjä tekee kestotilauksen tai on toistaiseksi velvollinen hankkimaan sellaisen, mikä jatkuu automaattisesti, ellei käyttäjä kohdan 8.2 mukaisessa määräajassa keskeytä tilausta, joka päättyy tällöin kulumassa olevan jakson loppuun. Tilausjaksot ilmoitetaan kuhunkin peliin sovellettavista säännöistä.

7.4 Maksuehdot ja erääntyminen

Bigpoint on oikeutettu vaatimaan Premium-ominaisuuksien käytöstä (katso edellä 7.2) maksun etukäteen. Maksu erääntyy maksettavaksi sopimuksen tekemisen yhteydessä, ja se maksetaan käyttäjän valitsemalla maksutavalla (esim. pankkitili, luottokortti, Premium-tekstiviesti jne.). Perityn summan viitteenä luottokorttilaskulla tai tiliotteessa on Bigpoint.

Mobiililaskusta voi jättää vastalauseen kahdeksan viikon sisällä tällaisen mobiililaskun vastaanottamisesta Saksan telekommunikaatiolain (TKG) 45. artiklan mukaisesti.

Tiliotetta pidetään soveltuvana perustana laskutukselle, niin kauan kuin ei ilmene mitään merkkiä niiden manipuloinnista.

7.5 Maksujen mukauttaminen

7.5.1 Bigpointilla on milloin tahansa oikeus laskea hintoja pysyvästi tai tietyksi määräajaksi sekä tarjota uusia tuotteita, palveluja tai laskutustapoja pysyvästi tai rajoitetun ajan. Bigpointilla on lisäksi oikeus milloin tahansa korottaa hintoja kaikille palveluille, jotka eivät sisällä jatkuvia velvollisuuksia. Hinnat ovat voimassa ilmoituksen jälkeen.

7.5.2 Jatkuvia velvollisuuksia sisältäviä hintoja voidaan muuttaa ilmoittamalla asiasta kuusi viikkoa etukäteen joko kirjallisella tiedotteella tai lähettämällä tiedoksianto käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Muutettu hinta tulee voimaan, ellei käyttäjä kuuden viikon kuluessa saamastaan tiedoksiannosta vastusta hinnanmuutosta. Sopimussuhdetta jatketaan tällöin muutetuin ehdoin/hinnoin. Antaessaan muutokset tiedoksi Bigpoint viittaa erityisesti mahdollisuuksiin vastustaa muutoksia ja irtisanoa sopimus, määräaikaan ja seuraamuksiin, erityisesti siinä tapauksessa, että vastustus jää tekemättä.

Jos käyttäjä vastustaa muutoksia määräajassa, molemmilla sopimuspuolilla on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla, ellei kohdan 8.1 mukaisesti ole sovittu, että sopimus voidaan irtisanoa milloin tahansa. Alkuperäiset liiketoimintaehdot ovat voimassa sopimuksen päättymiseen asti.

Käyttäjän pelien ja palveluin jatkuvista velvoitteista suorittamat maksut, jotka ulottuvat sopimuksen päättymisen jälkeiselle ajalle, palautetaan käyttäjälle määräsuhteessa. Käyttäjä ei voi esittää muita vaatimuksia.

7.6 Maksun viivästyminen

Maksun viivästyessä Bigpointilla on oikeus periä lain sillä hetkellä oikeuttama viivästyskorko. Lisäksi Bigpointilla on oikeus keskeyttää palvelut tai sulkea käyttäjän tili välittömästi. Mahdollisesti tehdyistä kestotilauksista ei peritä sulkemisajalta maksua.

7.7 Maksun peruutukset ja peruutusmaksut

Käyttäjä vastaa kaikissa tilanteissa käyttäjän velkaantumisen tai käyttäjän aiheuttamien olosuhteiden takia perutuista maksuista Bigpointille mahdollisesti koituvista maksuista ja/tai peruutuskuluista.

Bigpoint on oikeutettu perimään nämä kustannukset yhdessä alkuperäisen maksun kanssa. Bigpoint säilyttää myös oikeuden veloittaa 5 euroa käsittelykuluja jokaista peruttua maksua kohden. Käyttäjä voi kuitenkin aina vapaasti todistaa, että vahinkoa ei ole aiheutunut tai että se on huomattavasti vähäisempi.

7.8 SEPA-menettely

Suoraveloitusvaltuutus, joka on saatu käyttäjältä 1. helmikuuta 2016 mennessä, muutetaan SEPA-suoraveloitusten valtakirjaksi. Bigpoint antaa käyttäjälle ennakkoilmoituksen viiden arkipäivän sisällä ennen veloitusta.

7.9 Ei voittotakuuta

Bigpoint ei takaa käyttäjälle voittoja. Käyttäjä ei voi vaatia palkinnon maksua, ellei tällaisesta vaatimuksesta ole näissä liiketoimintaehdoissa erikseen mainittu.

Voiton maksua koskevia vaatimuksia voi esittää vain siinä tapauksessa, että Bigpoint on selkeästi luvannut jakaa tällaisen voiton.

Vaatimusta ei voida esittää myöskään silloin, jos Bigpoint toteaa, että mahdollinen voittovaatimus on voinut syntyä teknisen tai oikeudellisen manipuloinnin perusteella tai yleensä rikollisen manipuloinnin perusteella. Osallistumalla Bigpointin peleihin käyttäjä vahvistaa ymmärtävänsä, että Bigpoint voi milloin tahansa vaatia kattavaa tutkintaa voittovaatimuksen lainmukaisuudesta ja että se voi tutkinnan aikana kieltäytyä voiton maksamisesta ilman käyttäjän suostumusta. Käyttäjä menettää oikeutensa voittoon myös, jos hän toimii pelisääntöjen vastaisesti. Epäselvissä tapauksissa on käyttäjän velvollisuutena osoittaa, että käyttäjä on noudattanut pelisääntöjä. Käyttäjä on tietoinen tästä näyttövelvollisuudesta ja tunnustaa tämän nimenomaisesti, vaikka tämä ei mahdollisesti olisikaan laissa edellytettyä.

7.10 Ei kuittaus- tai pidätysoikeutta

Käyttäjä voi esittää Bigpointin saamisista vain kiistämättömiä ja lainvoimaisesti vahvistettuja vastavaatimuksia. Käyttäjä voi käyttää pidätysoikeutta vain, jos hänen vastavaatimuksensa perustuu samaan sopimussuhteeseen.

8 Voimassaoloaika, irtisanominen ja käyttökielto

8.1 Voimassaoloaika

Käyttäjän ja Bigpointin väliset sopimukset tehdään rajoittamattomaksi ajaksi, ellei Bigpointin kulloisessakin sopimuksessa muuta määrätä.

8.2 Tavallinen irtisanominen

Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamatta syytä tietyn irtisanomisajan kuluessa. Se tapahtuu seuraavanlaisesti:

8.2.1 Jos sopimuksessa ei ole sovittu, että sopimus on voimassa määräajan, on molemmilla osapuolilla koska tahansa mahdollisuus käyttää irtisanomissoikeuttaan välittömin vaikutuksin.

8.2.2 Jos pelien tai palvelujen tai Premium-ominaisuuksien sopimuksessa on sovittu, että sopimus on voimassa tietyn automaattisesti jatkettavan kauden (“aloituskausi”) (katso myös kohta 7.2), aloituskauden päättymisen jälkeen sopimusta jatketaan automaattisesti (i) aloituskautta vastaavaksi ajaksi, jos sopimus on solmittu ennen 1.3.2022, tai (ii) toistaiseksi voimassaolevana, jos sopimus on solmittu 1.3.2022 jälkeen. Tätä ei sovelleta, jos käyttäjä tai Bigpoint irtisanoo sopimuksen (i) ennen aloituskauden päättymistä huomauttaen siitä 7 päivää aikaisemmin (tai sovittaessa lyhyemmän ajan kuluttua), tai (ii) milloin tahansa sen jälkeen, kun aloituskautta on jatkettu huomauttaen siitä yhtä kuukautta aikaisemmin (tai sovittaessa lyhyemmän ajan kuluttua).

8.3 Irtisanominen painavasta syystä

8.3.1 Edellinen määräys ei vaikuta sopimuspuolten oikeuteen milloin tahansa irtisanomiseen painavasta syystä.

8.3.2 Jos Bigpoint irtisanoo sopimuksen tärkeästä syystä ennenaikaisesti, käyttäjälle maksetaan takaisin hänen sopimuksensa päättymisen jälkeiseltä ajalta mahdollisesti suorittamansa aikarajoitteisesti palveluista (erityisesti aikarajoitteisista Premium-ominaisuuksista) koituneet maksut määräsuhteessa. Käyttäjä ei voi esittää muita vaatimuksia, ellei niin erikseen toisaalla näissä liiketoimintaehdoissa määrätä.

Bigpoint on erityisesti oikeutettu irtisanomaan sopimuksen painavasta syystä ja estämään pysyvästi käyttäjää käyttämästä palvelua muun muassa seuraavissa tapauksissa:

Bigpointilta ei pääsääntöisesti voida kohtuudella vaatia sopimuksen jatkamista muun muassa seuraavissa tapauksissa:

Jos Bigpoint vaatii oikeutetusti irtisanomista painavasta syystä, Bigpointilla on oikeus vaatia käyttäjältä vastaavaa korvausta.

8.4 Käyttökielto

Irtisanomisen lisäksi Bigpointilla on oikeus asettaa käyttäjä väliaikaiseen käyttökieltoon, mikäli Bigpoint epäilee käyttäjän väärinkäyttäneen tarjoamiaan pelejä tai palveluita (varsinkin kohdassa 1.2 esitettyjen kieltojen rikkominen tai mikä tahansa muu luvaton manipulointi) tai mikäli käyttäjän käyttäytyminen oikeuttaa Bigpointia irtisanomaan sopimuksen painavasta syystä kohdan 8.3 mukaisesti.

Bigpoint ei ole vastuussa pelitilanteista eikä ole pelaajan käyttökieltoon joutuessa korvausvelvollinen aineellisista ja/tai aineettomista vahingoista, jotka johtuvat käyttökiellon aikana menetetyistä osallistumismahdollisuuksista.

9 Käyttäjän velvollisuudet ja muut tehtävät, käyttäjän vastuu toimittamistaan tiedoista ja tekijänoikeudet

9.1 Velvollisuudet

Käyttäjän pääsuoritusvelvollisuus on hänelle määrätyn vastikkeen maksaminen, ellei hän käytä pelin tai palvelun maksutonta perusversiota (katso edellä kohta 7). Käyttäjä on myös velvollinen noudattamaan voimassa olevia pelisääntöjä ja antamaan oikeina ja täydellisinä ne tiedot, jotka Bigpoint pyytää häneltä sopimuksen solmimista tai sopimussuhteen jatkamista varten. Käyttäjä varmistaa, että tiedot, jotka käyttäjä antaa itsestään ja muista sopimuksen kannalta merkittävistä seikoista (erityisesti pankkiyhteydestä ja luottokortin numerosta) sopimustarjouksen ja sopimuksen tekemisen yhteydessä tai sopimussuhdetta jatkettaessa, ovat täydellisiä ja oikeita. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Bigpointille viipymättä tietojen muutoksista, ja käyttäjän on vahvistettava tiedot Bigpointin pyynnöstä. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan pelisääntöjä. Jos sääntöjä rikotaan toistuvasti varoituksesta huolimatta, tai rikkomus on kohdassa 8.3 tarkoitetulla tavalla törkeä, on Bigpointilla oikeus keskeyttää sopimuksen mukaiset suoritukset ja palvelut heti ilman määräaikaa ja irtisanoa sopimus.

9.2 Ohjelmiston asentaminen

Bigpoint ei vastaa vahingoista tai kadonneista tiedoista, joita voi ilmetä käyttäjän peleissä ja palveluissa käyttämälle tietokoneelle, matkapuhelimelle tai muulle (mobiili)laitteelle ("terminaali").

9.3 Käyttäjän muut velvollisuudet

9.3.1 Bigpoint antaa pelit ja palvelut osittain käytettäviksi verkossa. Bigpoint ei anna käyttöön eikä asenna ohjelmistoja, joita tarvitaan paikallisesti käyttäjän terminaalilla (näitä ovat erityisesti käyttöjärjestelmä ja verkkoselain sekä lisäsovelluksen kuten Flash tai Java). Bigpoint ei myöskään järjestä niiden käyttöön mitään tukea. Käyttäjän tehtävänä on pitää terminaalinsa sellaisessa kunnossa, että Bigpointin pelien ja palvelujen käyttäminen on mahdollista. Bigpoint ei vastaavasti anna myöskään mitään teknistä tukea paikallisesti tarvittavien ohjelmistojen asentamiseen.

9.3.2 Käyttäjä sitoutuu pitämään henkilökohtaiset tilit ja käyttöoikeustiedot (käyttäjätunnukset, salasanat, tilitunnukset jne.) tiukasti salassa kolmansilta osapuolilta. Vaatimus pätee myös ystäviin, tuttuihin, sukulaisiin, muihin pelaajiin (esim. klaanin jäseniin) tai palvelun muihin käyttäjiin. Käyttäjän on ilmoitettava Bigpointille viipymättä, jos hän saa tietoonsa tai epäilee, että käyttöoikeustiedot ovat oikeudettomasti kolmannen osapuolen tiedossa. Bigpoint suosittelee käyttäjien tekevän sen yhteydenottolomakkeella. Jos jokin kolmas käyttää tiliä saatuaan haltuunsa käyttöoikeustiedot, joita käyttäjä ei ole suojannut vierailta asiaan kuuluvalla tavalla, on tätä käyttäjää, jonka tili on nyt tuntemattoman käytön seurauksena saattanut aiheuttaa ennalta aavistamattoman vaaratilanteen ja mikäli tästä on seurannut sopimus- ja muita lain määrittelemiä rikkomuksia, voitava käsitellä aivan kuin jos hän itse olisi aiheuttanut tapahtuneen. Bigpointilla on oikeus pitää jokaista käyttökertaa käyttäjän käyttökertana, jos sisään kirjaudutaan käyttäjän tiedoilla. Tähän viitaten Bigpoint suosittelee, että salasanat vaihdetaan turvallisuussyistä säännöllisesti. Käyttäjä vastaa yksin oman tilinsä käytöstä.

9.3.3 Jos Bigpointilla on perusteltu syy epäillä, että henkilökohtainen tili tai käyttöoikeustiedot ovat oikeudettomasti kolmannen osapuolen tiedossa, Bigpointilla on oikeus – mutta ei velvollisuus – ilman ennakkoilmoitusta vapaan harkintansa mukaan itse muuttaa käyttöoikeustietoja tai lakkauttaa tilin käyttö. Tästä ilmoitetaan oikealle käyttäjälle viipymättä, ja hänelle toimitetaan tilauksesta uudet käyttöoikeustiedot kohtuullisessa ajassa. Käyttäjällä ei ole oikeutta vaatia alkuperäisten käyttöoikeustietojen ottamista uudelleen käyttöön.

9.3.4 Käyttäjä ei saa myydä kokonaista tiliään, mitään yksittäistä peliesinettä, Premium-ominaisuutta tai pelitoimintoa tai siirtää millään tavoin sen käyttöä kolmannelle osapuolelle. Tämä ei koske myyntiä tai luovuttamista, joka on Bigpointin tällaista tarkoitusta varten luoma tai ylläpitämä tarjous.

9.3.5 Bigpoint suojaa järjestelmänsä viruksilta. Tästä huolimatta virustartuntoja ei voida koskaan täysin sulkea pois. Lisäksi voi sattua niin, että oikeudeton kolmas osapuoli käyttää Bigpointin nimeä ilman tämän suostumusta ja lähettää sähköpostiviestejä, jotka sisältävät muun muassa viruksia tai haittaohjelmia tai joissa on linkkejä viruksia tai haittaohjelmia sisältäviin verkkosivustoihin. Bigpoint ei pysty vaikuttamaan tähän. Käyttäjän on siksi tarkastettava kaikki Bigpointilta tulevat tai väitetysti tämän nimissä lähetetyt sähköpostit virustentorjuntaohjelmalla. Sama koskee muiden pelejä tai palveluja käyttävien lähettämiä sähköpostiviestejä.

9.3.6 Käyttäjä noudattaa Bigpointin ja sen työntekijöiden, avustajien ja edustajien määräyksiä. Tämä koskee myös kuhunkin peliin tai palveluun mahdollisesti kuuluvien foorumien hoitajien ja valvojien antamia neuvoja.

9.3.7 Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei missään olosuhteissa käytä toisen käyttäjän tiliä, käyttäjätunnusta tai salasanaa.

9.4 Käyttäjän antamia tietoja koskevat velvoitteet

9.4.1 Käyttäjän on valittava huolellisesti tiedot, jotka hän julkaisee palvelujen puitteissa ja antaa muiden käyttäjien käyttöön.

9.4.2 Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän osana palveluja levitä mitään sellaista sisältöä (kuten kuvia, videoita, linkkejä, nimiä tai sanoja), joka sisältää mainontaa tai poliittisia, uskonnollisia, loukkaavia, ahdistelevia, väkivaltaisia, seksistisiä, pornografisia tai muutoin moraalisesti tuomittavia tai pahennusta herättäviä, eikä varsinkaan rasistisia tai äärioikeistolaisia tai äärivasemmistolaisia sisältöjä, henkilöitä tai kannanottoja. Lisäksi käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän käytä oikeudellisesti suojattuja käsitteitä, nimiä, kuvia, videoita, musiikkikappaleita, pelejä tai muita aineistoja. Epäilyttävissä tapauksissa käyttäjän on Bigpointin pyynnöstä viipymättä poistettava sivustosta kyseinen sisältö. Bigpointilla on myös oikeus poistaa sisältö itse. Käyttäjän on aina noudatettava asiaankuuluvia lakeja ja säännöksiä, erityisesti niitä, jotka koskevat alaikäisten suojelua, tietoturvaa, yksilön oikeuksien suojaa, kunnianloukkausta, tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä jne.

9.4.3 Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palveluja laittomiin tai luvattomiin tarkoituksiin. Käyttäjällä ei erityisesti ole oikeutta käyttää toisten käyttäjien käyttäjätunnuksia tai sähköpostiosoitteita ilman näiden suostumusta ja pyytämättä lähettää sähköpostiviestejä, mainosviestejä tai muuta sellaista mainostamis- tai kaupallisessa tarkoituksessa.

9.4.4 Tahallinen edellä mainittujen velvollisuuksien vastainen menettely oikeuttaa Bigpointin poistamaan käyttäjän lataamat tiedot itse.

9.4.5 Erityisesti Bigpointilla on oikeus poistaa ladatut tiedot kokonaan tai osittain, jos on olemassa konkreettisia todisteita siitä, että näitä käyttöehtoja ja kuhunkin palveluun liittyviä ohjeita ja sääntöjä on rikottu tai todetaan muuta oikeudenvastaista. Tämä koskee muun muassa seuraavanlaista sisältöä:

9.4.6 Oikeutta vaatia poistettua tietoa palautettavaksi ei ole.

Lisäksi Bigpointilla on oikeus estää käyttäjää jatkossa osallistumasta asianomaisten palvelujen käyttöön ja irtisanoa käyttäjän tili ilman irtisanomisaikaa, jos käyttäjä rikkoo toistuvasti edellä esitettyjä määräyksiä varoituksesta huolimatta. Bigpoint pidättää nimenomaisesti oikeuden esittää muita vaatimuksia, kuten vahingonkorvausvaatimuksia.

9.4.7 Käyttäjän on ilmoitettava Bigpointille, jos hän saa tietoonsa, että kolmannet osapuolet tai muut käyttäjät käyttävät palveluja väärin (esimerkiksi levittämällä ja lähettämällä sisältöjä, jotka ovat kohdan 9.4 mukaisesti kiellettyjä). Jotta tehokas asiaan puuttuminen voidaan varmistaa, käyttäjää pyydetään tekemään tämä kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostilla).

9.5 Käyttäjän vastuu antamistaan tiedoista

9.5.1 Käyttäjä vastaa itse teksteistä, tiedoista, kuvista, valokuvista, videoista, äänistä, musiikkiteoksista, tekijänoikeudellisesti suojatuista teoksista ja muista aineistoista, tiedoista jne., joita hän siirtää käytettäväksi palvelujen puitteissa tai vaihtaa muiden käyttäjien kanssa (“ladatut tiedot”). Bigpoint ei vahvista tietojen kelvollisuutta eikä hyväksy niitä.

9.5.2 Bigpoint ei valvo palvelujen puitteissa ladattuja tietoja eikä tarkista niitä ennalta. Bigpoint säilyttää kuitenkin oikeuden tarkastaa ja arvioida ladatut tiedot ehtojen ja/tai pelisääntöjen rikkomusten varalta. Jos Bigpoint kuitenkin saa tietoonsa, että ladatut tiedot ovat oikeudenvastaisia tai sisältävät jotain oikeudenvastaista, poistaa Bigpoint ne viipymättä.

9.5.3 Bigpointilla ei ole mitään vastuuta ladatuista sisällöistä, ei varsinkaan sisältöjen, aineistojen tai tietojen oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai luotettavuudesta.

9.6 Tekijänoikeudet

9.6.1 Kaikki oikeudet ladattuihin tietoihin pysyvät käyttäjällä. Lataamalla tiedot verkkosivustoille tai palvelujen puitteissa käyttäjä antaa Bigpointille ei-yksinomaisen, vastikkeettoman ja milloin tahansa vapaasti peruutettavissa olevan (mikäli kyseinen sisältö poistetaan) luvan tarjota näitä sisältöjä julkisesti palvelujen puitteissa tai muokata (tallennusmuotoa, kokoa jne.), näyttää julkisesti, kopioida ja levittää kyseistä sisältöä, jotta se vastaa palvelujen vaatimuksia.

9.6.2 Bigpointilla ei ole käyttäjäoikeuksia käyttäjän lataamiin tietoihin. Bigpointilla ei ole oikeutta levittää ladattuja tietoja palvelujen ulkopuolella.

9.6.3 Kolmannet osapuolet voivat nähdä käyttäjän palvelujen puitteissa lataamat tiedot ympäri maailmaa Internetissä. Käyttäjä ilmoittaa suostuvansa tähän antamalla tiedot käyttöön.

9.6.4 Tämä lisenssi menettää toimivaltansa, jos käyttäjä poistaa sisällön palveluista.

10 Virheitä koskevat vaatimukset

10.1 Bigpoint antaa käyttäjälle oikeuden käyttää pelejä ja palveluja niiden kulloisessakin muodossa (kohta 1.2). Käyttäjillä ei ole oikeutta vaatia, että peli tai palvelu pidettäisiin tietyssä tilassa tai toiminnoiltaan tietyn laajuisena tai että ne palautettaisiin johonkin tiettyyn tilaan ja/tai pisteisiin. Kun käyttäjä ostaa Premium-ominaisuuksia, hänellä on kaikki lakisääteiset ja sopimuksen mukaiset oikeudet. Käyttäjä on tietoinen siitä, että pelit ja palvelut eivät – kuten ei mikään muukaan ohjelmistotuote – voi olla täysin virheettömiä. Pelejä tai palveluja pidetään virheellisinä vain, jos niiden pelattavuus tai käyttö on vakavasti ja pysyvästi häiriytynyttä.

Käyttäjän on aina huolellisesti dokumentoitava peleissä, palveluissa ja muissa Bigpointin suorituksissa tai palveluissa mahdollisesti esiintyvät viat ja ilmoitettava ne kirjallisesti yhdessä esiintyvien virheilmoitusten kanssa. Ennen virheestä ilmoittamista käyttäjän on tutustuttava ongelmien poistoa koskeviin tukisivuihin (erityisesti luetteloon usein esitetyistä kysymyksistä ja ongelmia käsitteleviin keskustelufoorumeihin). Käyttäjän on parhaansa mukaan autettava Bigpointia mahdollisen virheen poistamisessa.

10.2 Käyttäjän on reklamoitava virhe kirjallisesti Bigpointille viipymättä sen havaitsemisen jälkeen. Todisteiden säilyttämiseksi käyttäjälle suositellaan, että virhereklamaatiot Bigpointille lähetetään aina kirjallisina (faksilla, kirjeitse tai tuen yhteydenottolomakkeella).

10.3 Bigpoint ei vastaa sellaisista virheistä, jotka johtuvat ulkoisista tekijöistä, käyttäjän käyttövirheestä, ylivoimaisesta esteestä tai muutoksesta tai muusta käsittelystä, jota Bigpoint ei ole tehnyt.

10.4 Bigpoint ei anna takuuta oikeudellisessa merkityksessä.

11 Vastuu ja vastuun rajaus

11.1 Käyttäjä on itse ja suoraan vastuussa kolmansille osapuolille, mikäli hän rikkoo heidän oikeuksiaan. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Bigpointille kaikki vahingot, jotka aiheutuvat näissä käyttöehdoissa todettujen vastuiden rikkomisesta. Käyttäjä vapauttaa Bigpointin kaikista niistä toisten käyttäjien tai muiden kolmansien osapuolten esittämistä vaateista, jotka aiheutuvat käyttäjän lähettämästä sisällöstä tai velvollisuuksien rikkomisesta. Käyttäjä kantaa vastuun myös Bigpointin oikeuskuluista, joihin lukeutuvat kaikki oikeudenkäynti- ja asianajajakulut. Tämä ei päde, mikäli vastuu rikkomuksesta ei lankea käyttäjälle.

11.2 Mikäli Bigpoint tarjoaa palvelujaan maksutta, se ei missään tapauksessa vastaa muista kuin törkeästä huolimattomuudesta johtuvista tai tahallisesti aiheutetuista vahingoista. Edellä mainittu vastuun poissulkeminen ei kuitenkaan päde henkilövahingoissa, tai jos käytössä on Bigpointilta saatu takuu.

11.3 Mikäli Bigpoint tarjoaa palvelujaan maksua vastaan, se kantaa vastuun tahallisista ja törkeästä huolimattomuudesta johtuvista vahingoista rajoituksetta. Kun kyseessä on vähäinen huolimattomuus, kantaa Bigpoint vastuun vain tapauksissa, joissa vahingot johtuvat olennaisen sopimusvelvoitteen tai takuun rikkomisesta. Olennaisilla sopimusvelvoitteilla tarkoitetaan sellaisia velvoitteita, joihin nojattaessa sopimusta noudatetaan asianmukaisella tavalla ja joiden täyttämiseen käyttäjän pitää voida luottaa. Edellä mainittu vastuun rajaaminen ei koske vastuuta henkilövahingoista eikä tapausta, jolloin käytössä on Bigpointilta saatu takuu. Edellä mainittu ei vaikuta vastuuseen, joka Bigpointilla on tuotevastuulain nojalla.

11.4 Olennaisen sopimusvelvoitteen rikkomisen osalta korvausvastuu rajoittuu ennakoitavissa oleviin vahinkoihin.

11.5 Korvausvastuu ennakoitavista vahingoista on rajoitettu 200,00 euroon tiliä kohden.

11.6 Edellä mainitut vastuun poissulkeminen ja rajoitukset koskevat myös Bigpointin toimihenkilöiden, työntekijöiden, edustajien, asiamiesten, avustajien, osakkaiden ja Bigpointin elinten ja niiden jäsenten henkilökohtaista vastuuta.

11.7 Bigpoint vastaa neuvonnasta vain siltä osin, kun kysymys koskee tarjouksen sisältöä.

11.8 Bigpoint ei vastaa varsinkaan sellaisten sivujen sisällöistä, joihin viitataan suoraan tai epäsuorasti (“linkit”) Bigpointin tarjonnasta. Tällaisista sivuista ja niiden sisällöstä Bigpointilla ei ole minkäänlaista vastuuta. Tällaisten sivujen tarjoajat vastaavat itse niiden sisällöstä.

12 Loppumääräykset

12.1 Kaikki muutokset ja lisäykset sopimukseen, samoin kuin sopimuksen purkaminen osittain tai kokonaan, on tehtävä kirjallisessa muodossa. Tämä koskee myös kirjallista muotoa koskevasta vaatimuksesta luopumista tai sen kumoamista.

12.2 Oikeuspaikka on Hampuri, Saksa.

12.3 Kaikkiin Bigpointin sopimuksiin, jotka perustuvat näihin liiketoimintaehtoihin, ja kaikenlaisiin näistä sopimuksista johtuviin vaatimuksiin sovelletaan yksinomaan Saksan liittovaltion lakia. Kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyä YK:n yleissopimusta ei sovelleta, ei myöskään Saksan kansainvälistä yksityisoikeutta.

12.4 Jos jotkin yleisten liiketoimintaehtojen tai sopimuksen määräyksistä osoittautuisivat tai muuttuisivat tehottomiksi, tämä ei vaikuta muiden määräysten voimassaoloon.

Hampurissa, 28.2.2022

Bigpoint GmbH
Sachsenstraße 20
20097 Hamburg
Germany

Kaupparekisterinumero: HRB-Hamburg 94148

ALV-no: DE813 602 704

Toimitusjohtaja: Wanqin Liu, Yingying Zou