Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français Magyar Italiano Nederlands Norsk Polski Português Română Русский Slovensky Svenska Türkçe

Generelle forretningsbetingelser for Bigpoint GmbH (herefter „Bigpoint”)

1 Anvendelsesområde

Disse generelle betingelser og vilkår gælder for Bigpoints tjenester på vores internetportal www.bigpoint.net/games/, for vores internetsider og spil i app-butikker („websider”) og andre tjenester („tjenester”). Disse tjenester omfatter for eksempel download af, installation af og deltagelse i spil, oprettelse af brugerkonti, oprettelse af profilsider, deltagelse i blogs og debatfora, upload af medier som fotografier, tekster og spil samt køb af virtuelle genstande og andre tjenester. Deltagerne i Bigpoints spil, såvel som bruegrne af websider, kaldes i det følgende “brugere”. Når der i følgende generelle betingelser og vilkår bliver referer til „spil” eller „tjenester”, menes derhermed spil og tjenester, der udbydes af Bigpoint. Forretningsforholdet mellem Bigpoint og brugerne vil udelukkende være baseret på disse betingelser og vilkår, såvel som databeskyttelseserklæringen og vores impressum, som er en integreret del af vores betingelser og vilkår.

Kontrahent er Bigpoint GmbH. Brugerens betingelser og vilkår opfattes ikke som en del af kontrakten, medmindre at Bigpoint udtrykkeligt godkender dette skriftligt.

Disse betingelser og vilkår udelukker udtrykkelig tproblemer, der opstår som følge af brug af websiden og spillene med hardwaren (fx pc, Apple, mobiler, tablets) eller tredjepartssoftware (fx Google Play, iTunes, Windows-butikker) eller brugerens internetforbindelse til adgang til tjenesterne, eftersom disse tjenester ikke leveres af Bigpoint.

1.1 Brugere

1.1.1 Bigpoint tilbyder spil og tjenester udelukkende til brugere i henhold til paragraf 13 i den tyske civilkode (BGB). Brugen af Bigpoints spil og tjenester til andre formål end privat underholdning, heriblandt med henblik på økonomisk vinding eller andre kommercielle formål, forbydes hermed.

1.1.2 Berettiget til brugen af spil og tjenester er kun de personer, som enten er fyldt 18 år på tidspunktet for registreringen. Personer under en vis alder, der har udtrykkeligt samtykke fra forælder eller værge, kan blive nægtet deltagelse i visse spil på grund af aldersbegrænsninger, som gælder særligt for disse spil.

1.1.3 Ved registrering til at bruge og/eller installere spil eller tjenester forsikrer brugeren udtrykkeligt, (i) at han/hun er myndig og juridisk kompetent og/eller(ii) i tilfælde af mindreårige, har han/hun den fulde tilladelse fra hans/hendes forældre/værge.

Derudover gælder det, at fortsættes brugen af spil og/eller tjeneste for brugere, der tidligere var registreret som mindreårige, efter at han/hun er blevet myndig (lovmæssig alder), betragtes det som godkendelse af alle hensigtserklæringer tidligere indgivet i forbindelse med brugerkontrakt, medmindre godkendelsen udtrykkeligt trækkes tilbage ved skriftlig henvendelse til Bigpoint inden to (2) uger efter denne dato.

1.2 Kontraktens emnemateriale, brug af og ændringer i spil og tjenester

1.2.1. Bigpoint giver brugerne mulighed for at bruge spil og tjenester inden for rammerne af de tekniske og driftsmæssige muligheder.

1.2.2 Deltagelsen i spillene fungerer kun som underholdning.

1.2.3 Bigpoint lagrer bestemte informationer på websiderne og giver brugerne mulighed for bl.a. at uploade informationer, oprette personlige profiler osv., som kan ses af andre brugere af Bigpoints spil og tjenester, såvel som tredjeparter. Yderligere kan brugeren via websiderne også kommunikere med tredjeparter, udveksle billeder, videoer, spil, musik og andet medieindhold, offentliggøre blogs og kommentarer og afgive vurderinger af spil, andre brugere, tredjeparter eller transaktioner.

1.2.4 De spil som tjenester, der leveres af Bigpoint, udgør leveringen af spilsoftware til brug i deres respektive format på Bigpoints eller tredjeparters kontrakter, så længe kontrakten er gældende. Brugen af Bigpoints spil og tjenester online gøres mulig via Bigpoints eller af Bigpoint godkendte tredjeparters levering af de pågældende applikationer og deres respektive webadresser. Erhvervelsen af licens til spilsoftware og/eller individuelle elementer er ikke dækket, medmindre nogen regler specifikt vedrører dette. Bigpoint forbeholder sig ret til også at sælge spillene på andre digitale medier, som måtte have funktionalitet, der ikke er tilgængelig i onlineversionerne af sådanne spil. Et sådant salg af disse spil er omfattet af disse betingelser og vilkår.

1.2.5 Deltagelsen i mange spil og benyttelsen af visse tjenester er udtrykkeligt begrænset til personer, som i forvejen har oprettet en brugerkonto (i det følgende kaldt “konto”) ved en registrering. En konto, som er oprettet hos Bigpoint i henhold til tjenesternes betingelser, lader brugeren tilgå alle disse spil i henhold til betingelserne beskrevet i 1.1 herover. Når en konto er oprettet, kan brugeren bruge alle spil eller tjenester ved at gå til de relevante websider og logge ind.

1.2.6 Brugere har ret til at oprette flere konti. Adskillige spil forbyder imidlertid brugen af mere end én konto af den samme bruger („multikonto-forbud”). Detaljeret information om dette kan findes i reglerne for de(t) respektive spil. Bigpoint anbefaler på det kraftigste, at alle brugere med flere konti læser de respektive spils regler grundigt igennem, eftersom brugen af flere konti i visse spil kan føre til øjeblikkelig blokering af brugeren

Endvidere forbydes også kommunikation eller alle øvrige former for interaktion mellem konti tilhørende den samme bruger i spil, der tillader brugere at have flere konti. Det gælder i særlig grad, at en konto ikke må bruges med det formål at skabe fordele for en anden konto tilhørende den samme bruger, for eksempel for at overføre genstande eller spilvaluta fra den ene konto til den anden eller for at lade den ene konto kæmpe mod en anden konto tilhørende samme bruge.

1.2.7 Forbuddet mod pushing gælder for konti tilhørende forskellige brugere. En konto må ikke bruges til uærlig tilegnelse af fordele via en anden brugers konto ved overførsel af genstande eller spilvaluta eller ved at tabe kampe med vilje („boosting”).

1.2.8 Brugen af programmer, der forårsager overdrevet serverbelastning, er strengt forbudt. Det samme gælder brugen af al software, der påvirker spillets normale drift – særligt programmer, der systematisk eller automatisk kontrollerer spil eller individuelle spilfunktioner (bots, makroer osv.). Al reproduktion, analyse eller ændring af spillene, spilkomponenter eller indhold leveret inden for tjenesternes omfang, er også forbudt.

1.2.9 Det er forbudt at udnytte bugs eller fejl i programmeringen til egne formål. Fejl/bugs skal meldes så hurtigt som muligt vi service-kontaktformularen.

1.2.10 Brugen af spil eller tjenester sammen med anonymiseringstjenester (fx proxyer) eller andre processer, der skjuler brugerens opholdssted.

1.2.11 Brugeren er ikke berettiget til at åbne en konto eller at offentliggøre nogen oplysninger overhovedet på portalen inden for denne aftales rammer.

1.2.12 Alle respektive, nuværende tekniske og andre spil og deltagelses krav til tilbudte ydelser findes på portalen eller på de respektive spils websider.

1.2.13 Alle spil og tjenester bliver opdateret og tilpasset, udvidet og ændret jævnligt. Brugerens ret til at spille spillet er begrænset til den aktuelle version af spillet eller tjenesten.

1.2.14 Brug af spil i deres respektive grundlæggende version er gratis. Bestemte features står dog kun til rådighed for betalende brugere (se sektion 7 herunder). Såfremt det ikke er aftalt i beskrivelserne af de pågældende tjenester, er brugen af tjenesterne gratis.

1.2.15 Brugeren har ingen ret til at beholde spil eller tjenester af den version gældende på tidspunktet for indgåelsen af kontrakten. Bigpoint forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at standse driften af spil eller tjenester uden oplysning om grund. Efter eget valg kan brugeren i et sådant tilfælde anmode om, at gebyrer betalt på forhånd inden for rammerne af løbende, tidsbegrænsede forpligtelser (fx Premium-medlemskaber og abonnementer), bliver krediteret til dennes konto til andre spil eller tjenester, der betjenes af Bigpoint, eller at Bigpoint kompenserer for alle gebyrer betalt på forhånd. Denne ret gælder ikke for gebyrer for tjenester, som er blevet fuldt ud gjort inden for rammerne af individuelle forpligtelser (fx individuelle ordrer). Brugerens ret til at opsige aftalen om de ikke-brugbare spil eller tjenester med øjeblikkelig virkning berøres ikke heraf. Yderligere krav fra brugerens side er udelukket, hvis disse ikke udtrykkeligt er fastlagt i disse handelsvilkår.

2 Aftaletilbud og indgåelse af aftale

2.1 Ved udfyldelse af registreringsformularen for download eller installation af et spil binder brugeren sig til en kontrakt (herefter kaldet “brugeransøgning”). Inden for registreringens rammer skal alle felter mærket med “obligatorisk” udfyldes korrekt og fuldt ud.

2.2 Aftalen mellem Bigpoint og brugeren er gyldig, når Bigpoint har accepteret brugeransøgningen. Bekræftelse af brugeransøgningen kan blive kommunikeret udtrykkeligt af Bigpoint som følge af en handling på vegne af Bigpoint, særligt ved levering af spil og tjenester.

2.3 Såfremt det er nødvendigt at oprette en konto for at bruge spil eller tjenester, vil Bigpoint hurtigt sende en bekræftelses-e-mail med kvittering for modtagelse af brugeransøgningen til den e-mailadresse, brugeren har opgivet ved registreringen. Denne kvittering for modtagelse er ikke en bindende accept af brugeransøgningen. Kvitteringen kan også blive sendt sammen med en bekræftelses-e-mail.

3 Annulleringsbetingelser og fortrydelsesformular

Fortrydelsesret:
Inden for en periode på 14 dage og uden at skulle anføre nogen begrundelse kan brugeren tilbagekalde sin hensigtserklæring om at indgå en kontraktlig aftale om Bigpoints spil og tjenester og bestilling af Premium-funktioner.

Annulleringsfristen er på 14 dage fra den dag, hvor kontrakten blev indgået.

For at udøve retten til annullering skal brugeren informere Bigpoint (Bigpoint GmbH, Sachsenstraße 20, 20097 Hamborg, Tyskland, e.mail: ) om sin beslutning om at opsige sin kontrakterklæring om brugen af ​​spil og tjenester og bestilling af ​​Premium-funktioner gennem en klar erklæring (fx et brev sendt med posten, fax eller e-mail). Brugeren kan benytte den nedenstående fortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk. Annulleringsfristen skal anses for overholdt, så længe meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten er sendt af forbrugeren før annulleringsfristens udløb. For hurtigt at kunne behandle annulleringer sendt via e-mail er det nyttigt at angive navnet på spillet samt eventuelle Premium-funktioner eller tjenester samt brugerens navn og bruger-id i e-mailens emnelinje.

Konsekvenser af annullering:
I tilfælde af brugerens annullering skal alle betalinger foretaget af brugeren til Bigpoint, herunder eventuelle tilknyttede leverings- og forsendelsesomkostninger (eksklusive eventuelle ekstra udgifter for den del, hvor brugeren har valgt en anden type levering end den billigste standardmetode tilbudt af Bigpoint) straks eller senest returneres inden for 14 dage fra Bigpoints modtagelse af brugerens annullering. Til denne tilbagebetaling benytter Bigpoint det samme betalingsmiddel, som brugeren anvendte i den oprindelige transaktion, medmindre brugeren udtrykkeligt har indgået en anden aftale: uden ingen omstændigheder vil brugeren blive opkrævet et gebyr for denne tilbagebetaling.

Bemærk venligst:
Annullering skal ikke anses som gyldig, hvis digitalt indhold er leveret uden fysisk medie, hvis udførelsen allerede er begyndt med brugerens udtrykkelige forudgående samtykke, og hans / hendes erkendelse af, at han / hun derved mister sin fortrydelsesret

Slut på afbestillingspolitik

Fortrydelsesformular

(Hvis du ønsker at annullere kontrakten ,bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage til os)

(*) Slet som irrelevant.

4 Tilgængelighed

Bigpoint garanterer 90% (halvfems procent) tilgængelighed for spil og tjenester på årsbasis. Undtaget herfra er perioder, hvori websidens servere, enkelte spil og tjenester ikke er tilgængelige på internettet grundet tekniske eller andre problemer, hvor kontrollen ikke ligger i Bigpoints magt (højere instanser, gældsbyrde hos tredjepart osv.) samt tider. hvori rutine-vedligeholdelsesarbejde udføres. Bigpoint fralægger sig ansvaret til at skulle yde erstatning ved adgangssvigt til spil og tjenester i forbindelse med grov uagtsomhed. Bigpoint kan om nødvendigt begrænse adgangen til spil og tjenester, hvis sikkerheden af netfunktionen eller bevarelse af netintegritet, især med hensyn til forebyggelse af alvorlige skader på net, software eller lagret data, påkræver dette.

5 Accept af disse betingelser og vilkår, ændringer og yderligere meddelelser, kontakt fra brugerens side

5.1 Brugeren accepterer disse forretningsvilkår som bindende ved afgivelse af dennes brugeransøgning og ved brugen af Bigpoints spil og tjenester. Disse betingelser og vilkår gælder for hvert login inden for tjenestens rammer og for alle Bigpoints spil og/eller anden brug af tjenesterne.

5.2 Bigpoint forbeholder sig retten til at ændre eller udvide disse betignelser og vilkår til enhver tid, såfremt det findes nødvendigt, og at det på tro og love ikke anses for at være til ulempe for brugeren..

5.3 Brugeren vil blive informeret om ændringer i betingelser og vilkår på enten websiderne eller pr. e-mail. Ændringer i betingelser og vilkår vil altid blive givet til brugeren med en fremhævet meddelelse ved næste login. De ændrede betingelser og vilkår træder i kraft omgående, såfremt brugeren har accepteret dem. Derudover gælder de betingelser, der er fremsat i sektion 5.1.

5.4 Anerkender brugeren ikke ændringerne af betingelser og vilkår, er begge parter berettigede til at opsige kontrakten med en frist på en måned, medmindre begge parter har ret til at opsige uden varsel i henhold til sektion 8.1. Indtil opsigelse er afsluttet, vil de oprindelige betingelser & vilkår forblive gældende. Alle betalinger til spil og/eller tjenesteydelser, som rækker ud over ophørsdatoen for tidsbegrænsede løbende forpligtelser, vil blive refunderet til brugeren på en pro-rata-basis. Yderligere indsigelser fra brugeren er udelukket.

5.5 Bigpoint vil henvise til muligheden for ikke-accept samt annullering af tjenester i forbindelse med meddelelse om ændringerne.

5.6 Bigpoint vil som regel, medmindre andet er bestemt af disse vilkår og betingelser eller andre aftaler med brugeren, kommunikere med brugeren via e-mail. Brugeren bekræfter, at denne kan modtage e-mails fra Bigpoint sendt til den adresse, som angives ved registreringen eller efterfølgende. Brugeren er ansvarlig for indstillinger og vedligeholdelse af spamfilter og for den regelmæssige kontrol af indgående emails sendt til denne e-mailadresse. I øvrige forhold forbeholder Bigpoint sig retten til at vælge, i hvilken form korrespondance den skriftlige kommunikation vil foregå.

5.7 Ved hver kontakt med Bigpoint skal brugeren angive, hvilke spil og/eller tjenester, og hvilket spil eller tjenestekonto, henvendelsen drejer sig om.

6 Vejledninger og spilregler

6.1 Vejledninger og regler for spil og/eller tjenester offentliggøres på portalen og/eller på det respektive spils webside og/eller tjenester.

6.2 Brugeren er opmærksom på, at der spilles og kommunikeres med talrige andre brugere i onlinespil. For at sikre et vellykket samspil mellem brugerne i spillene er det nødvendigt, at alle brugerne overholder reglerne. Ved brug af Bigpoints spil og tjenester accepterer brugeren reglerne og deltagelseskravene som juridisk bindende.

6.3 Brugeren må også afstå fra at gøre noget, som forstyrrer den normale drift af spillene og tjenesterne eller forstyrret velfungerende samspil mellem brugere-

7 Afgifter, betalingsbetingelser, forsinket betaling

7.1 Basisversion

I princippet giver Bigpoint brugere adgang til spil og tjenester direkte efter oprettelsen af en brugerkonto og ellers efter download og installation. I dette tilfælde vil brugeren i første omgang kun være forsynet med en grundlæggende version af spillet. Oprettelsen af en konto og brugen af den grundlæggende version er gratis. Basisversionen kan bruges uden tidsbegrænsning og uden begrænsninger af spilfunktionalitet (trods Bigpoints ret til indstilling af spillet). I basisversionen har brugeren dog ikke adgang til alle features.

7.2 Premium-features

Brugeren har mulighed for at modtage features som ikke er tilgængelig i basisversionen (“Premium-features”), fx avancerede spilfunktioner eller øvrige virtuelle spilvarer. Uhåndgribelige og/eller håndgribelige værdier er ikke dækket af erhvervelsen af Premium-features, og tildeling af sådanne til tredjeparter er forbudt.

De Premium-features, der tilbydes, kan variere fra spil til spil. Oplysninger om priserne på de Premium-features, der tilbydes, og de funktioner, der følger med disse Premium-features, og deres krav om brug, kan fås fra websiden for hvert af de respektive spil. Afhængigt af en Premium-features pris skal en engangsbetaling måske betales med henblik på at kreditere en konto med funktioner eller elementer, der kan anvendes til visse formål i henhold til de respektive regler i et spil, eller til at foretage betalinger, som gælder med jævne mellemrum, såsom en daglig, ugentlig, månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig betaling. Alle priser er bruttopriser, altså inklusive eventuelle skatter.

Alle spil bliver opdateret regelmæssigt. Bigpoint forbeholder sig derfor retten til når som helst og hvor som helst at tilbyde nye Premium-features. I løbet af tilpasning og udvikling af spillene forbeholder Bigpoint sig desuden retten til at afbryde individuelle Premium-features eller at tilbyde dem i basisversionen (se afsnit 7.1 ovenfor). I sidstnævnte tilfælde ville alle brugere være udelukket fra godtgørelse af betalte gebyrer.

I tilfælde af en permanent afbrydelse af et Bigpoint-spil gælder afsnit 1.2.15.

Hvis brugeren er en mindreårig, han eller hun udtrykkeligt erklærerved bestilling af Premium-features, at han eller hun har modtaget betalingsmidler, som er nødvendige for disse ydelser, eller var frit tilgængelige for ham eller hende.

Hvis betaling foretages via en mobilbaseret betalingsmetode (fx sms med forhøjet takst, opkald med forhøjet takst, koder osv.), vil ejeren af terminalens bestilling og betaling med mobilapplikationen blive betragtet som godkendt og iværksat på brugerens vegne, hvis brugeren og terminalens ejer er to forskellige personer.

Hvis der er mulighed for at downloade software til en mobiltelefon, der giver adgang til individuelle spil, vil reglerne for Premium-features også gælde for betaling for disse akkumulerede udgifter.

7.3 Abonnement / automatisk fornyelse

Hvis der skal betales for Premium-features for en bestemt tidsperiode, tegner brugeren et abonnement eller en løbende forpligtelse på/for sådanne Premium-features, som automatisk bliver fornyet, såfremt brugeren ikke opsiger dette/denne med den i sektion 8.2 fastlagte frist til udløbet på den pågældende periode. Abonnementets løbetider fremgår af reglerne for det pågældende spil.

7.4 Betalingsbetingelser og forfaldstidspunkt

Bigpoint har tilladelse til at forlange forudbetaling for brugen af Premium-features (se afsnit 7.2 herover). Denne indbetaling skal betales ved aftalens indgåelse og via den betalingsmetode, brugeren vælger (fx bankkonto, betalingskort, sms med forhøjet afgift, osv.). Det betalte beløb anføres som Bigpoint på kontoudtoget eller i kontobevægelsen.

Alle indsigelser mod mobil betaling kan gøres inden for otte uger eftermodtagelse af en mobilfaktura i henhold til paragraf 45 i TKG (den tyske telekommunikationslovgivning).

De dokumenter, der udgør fakturaens, skal opfattes som gældende, såfremt der ikke er nogen tegn på manipulation med dem.

7.5 Tilpasning af afgifter

7.5.1 Bigpoint forbeholder sig retten til når som helst at kunne nedsætte priser eller til at tilbyde nye produkter, tjenester eller betalingsmetoder, enten på midlertidig eller permanent basis. Desuden er Bigpoint bemyndiget til at øge priser på alle tjenester, der ikke udgør løbende forpligtelser, når som helst og med fremtidig effekt.

7.5.2 Priser inden for rammen af løbende forpligtelser kan ændres med seks ugers varsel givet enten skriftligt eller via e-mail sendt til den adresse, brugeren har angivet. Den ændrede pris vil træde i kraft, hvis brugeren ikke modsætter sig denne inden for seks uger. De kontraktlige forhold fortsætter herefter med den ændrede pris/betingelse. Bigpoint vil meddele brugeren om disse ændringer og informere brugeren om muligheden for at gøre indsigelse mod ændringer og annullereaf tjenesteydelser indenf or den fastsatte frist og det juridiske forløb i tilfælde af brugerens undladelse af en indsigelse.

Såfremt brugeren protesterer i rette tid, har begge parter ret til at opsige aftalen ved indeværende måneds udløb, medmindre der ikke foreligger en opsigelsesfrist i henhold til punkt 8.1. Indtil opsigelsen er trådt i kraft, gælder de oprindelige betingelser og vilkår..

Betaling for spil og tjenester i forbindelse med løbende forpligtelser, som strækker sig du over afslutningsdatoen, vil blive refunderet til brugeren efter afregning. Yderligere krav fra brugerens side er udelukket.

7.6 Forsinket betaling

I tilfælde af forsinket betaling er Bigpoint berettiget til at påregne renter i henhold til den gældende lovlige rentesats på det pågældende tidspunkt. Bigpoint har også tilladelse til at indstille tilgængelighed af tjenester samt suspendere brugerkonti ved manglende betaling. I løbet af en suspenderingsperiode for en konto vil der ikke blive opkrævet abonnementsbetaling.

7.7 Afvisningsmeddelelser, annulleringsgebyr

Hvis Bigpoint lider ekstra omkostninger og/eller tab, eller hvis Bigpoint bliver opkrævet en afbestillingsgebyr på grund af en annulleret debitering som følge af en brugerfejl eller betingelser, brugeren er ansvarlig for, vil brugeren stå for omkostningerne i forbindelse hermed.

Bigpoint er berettiget til at forlange betaling for omkostninger opstået i forbindelse med gentagne forsøg på at trække beløbet fra brugerens konto sammen med de oprindelige afgifter. Bigpoint forbeholder sig også retten til at opkræve et adminstrationsgebyr på 5.00 euro pr. annulleret transaktion. Brugeren har ret til at bevise, at der ikke er opstået noget økonomisk tab, eller at der er opstået et markant mindre tab som følge af forsinket betaling.

7.8 SEPA-procedure

Det direkte debiteringsmandat, brugeren har tildelt Bigpoint frem til den 1. februar 2016, vil blive/er blevet konverteret til et direkte SEPA-debiteringsmandat. Bigpoint skal informere brugeren herom indenfor fem arbejdsdage før debitering på hans/hendes konto.

7.9 Ingen gevinstgaranti

Bigpoint garanterer ikke præmier til brugerne. Specielt har brugeren intet krav på udbetaling af præmier, hvis dette ikke udførligt står skrevet i disse betingelser og vilkår.

Ret til udbetaling af en præmie eksisterer kun, hvis en sådan udbetaling udtrykkeligt bliver lovet af Bigpoint.

Et krav kan ikke fremsættes, såfremt Bigpoint konstaterer ,at det aktuelle krav om gevinst er opstået ved manipulationer af teknisk eller juridisk art eller ved enhver relevant strafferetslig manipulation generelt. Ved benyttelsen af Bigpoints spil eller tjenester erklærer brugeren sig indforstået med, at Bigpoint på ethvert tidspunkt kan foretage en grundig undersøgelse vedrørende krav om udbetaling af præmier, og selv om denne påstand er omfattet af undersøgelsen, kan en tilbageholdelse af udbetalingen af brugerens præmie udføres uden dennes samtykke. Krav på udbetaling af præmier bortfalder ligeledes, hvis brugeren ikke har overholdt spillereglerne. I tvivlstilfælde er det op til brugeren at give tilstrækkeligt bevis for, at han/hun har overholdt spillets regler. Brugeren anerkender og accepterer udtrykkeligt denne forpligtelse til at fremlægge bevis, selv når det ikke er normal juridisk praksis.

7.10 Ingen modregning; ingen tilbageholdelsesret; ingen overdragelse

Brugeren kan kun bestride et krav for Bigpoint for udestående betaling, hvis hans/hendes modkrav ikke kan bestrides eller er blevet erklæret for juridisk bindende. Brugeren kan kun tilbageholde betaling, hvis hans/hendes modkrav er relateret til de samme betingelser og vilkår.

8 Løbetid, opsigelse, blokering af bruger

8.1 Løbetid

Alle kontrakter, der indgås mellem brugeren og Bigpoint, er gældende på ubestemt tid, medmindre et begrænset tidsrum er angivet i kontrakten med Bigpoint.

8.2 Almindelig opsigelse

Såfremt betingelserne for opsigelsesperioden overholvedes, har hver part ret til med forudgående varsel at opsige kontraktforhold uden begrundelse, såfremt følgende forhold overholdes:

8.2.1 Hvis der ikke er aftalt en begrænset løbetid, har hver part til enhver tid ret til at opsige kontrakten på pæn og ordentlig facon med øjeblikkelig virkning.

8.2.2 Hvis der er indgået en kontrakt om brug af spil eller tjenester eller Premium-funktioner i en afgrænset periode (“første periode”) med automatisk fornyelse (se også sektion 7.2), bliver kontrakten automatisk fornyet eved udløbet af den første periode (i) i et tidsrum svarende til den første periode, hvis kontrakten blev opsagt før 1. marts 20222, eller (ii) på ubestemt tid, hvis kontrakten blev opsagt efter 1. marts 2022. Dette gælder ikke, hvis brugeren eller Bigpoint opsiger kontrakten (i) med syv dages varsel (eller kortere, hvis aftalt) før udløbet af den første periode eller (ii) på et tidspunkt efter fornyelsen af den første periode med en måneds varsel (eller kortere, hvis aftalt).

fornyes denne kontrakt i den samme periode, efter at den oprindelige kontrakt udløber, memindre brugeren opsiger kontrakten med en frist på mindst 14 dage før løbetidens udløb.

8.3 Opsigelse af vigtig grund

8.3.1 Retten til opsigelse fra begge parters side af i forhold til en vigtig grund er upåvirket af de hidtil nævnte regler.

8.3.2 Hvis Bigpoint modtager en gældende opsigelse, skal brugeren i tilfælde af forudbetalinger betales tilbage ratevis for eventuelle tidsbegrænsede tjenester (især Premium-features osv.), som gælder i perioden efter opsigelsen. Alle andre indsigelser fra brugeren er udelukket, såfremt der ikke er aftalt andet i disse betingelser og vilkår.

Bigpoint har ret til at opsige kontraktaftalen og permanent udelukke brugeren fra tjenesten særligt af, men ikke begrænset til, følgende årsager:

Tilfælde, hvor det ville være urimeligt at forvente, at Bigpoint fortsat er bunedt af kontrakten, omfatter generelt følgende:

I tilfælde af en berettiget kontraktopsigelse fra Bigpoints side af vægtige grunde er Bigpoint berettiget til at forlange godtgørelse af det pågældende tab fra brugeren.

8.3.3 Skriftlig opsigelsesformular

Hvis der ikke er mulighed for opsigelse af kontrakten i de respektive spil, skal opsigelsen indgives i skriftlig form, og e-mail anses for at være i overensstemmelse med kravene i skriftlig form. En opsigelse af vægtige grunde kun kan erklæres i skriftlig form og skal indeholde årsag(er) til opsigelsen.

8.3 Blokering af brugeren

Uanset retten til opsigelse har Bigpoint ret til midlertidigt at blokere brugerens adgang, såfremt der opstår mistanke om misbrug af spil eller tjenester leveret af Bigpoint (i særlig grad overtrædelse af forbuddene i sektion 1.2 og/eller andre former for uautoriseret manipulation) og/eller i forhold til brugerens adfærd, som ville give Bigpoint ret til at foretage en ekstraordinær opsigelse i henhold til sektion 8.3.

Bigpoint kan ikke holdes ansvarlig for en score, og såfremt en spiller bliver blokeret, vil Bigpoint ikke kunne holdes ansvarlige for nogen håndgribelige og/eller uhåndgribelige tab, der skyldes manglende mulighed for at deltage under blokeringen.

9 Pligter og brugerens øvrige forpligtelser; ansvar for uploadede oplysninger; ophavsret

9.1 Brugerens pligter

Det primære ansvar for brugeren er betaling af de påløbne gebyrer, medmindre han/hun bruger den grundlæggende version af spillene og/eller tjenester (se sektion 7 herover). Brugerens primære ansvar er derudover pligten til at holde sig til gældende regler for spillen samt pligten til at angive korrekte og fuldstændige data, som Bigpoint anmoder om ved kontraktens indgåelse eller i løbet af det kontraktlige forhold med brugeren. Derfor skal brugeren erklære, at alle oplysninger om hans/hendes person eller andre forhold af betydning for kontrakten (især bank-eller kreditkort-oplysninger), og som han/hun angiver i sin brugeransøgning eller i løbet af den kontraktlige aftale, er komplette og korrigere dem efter hans/hendes bedste viden. Brugeren forpligter sig til øjeblikkeligt at informere Bigpoint om eventuelle ændringer af disse oplysninger. Efter anmodning er brugeren berettiget til at bekræfte disse oplysninger over for Bigpoint. I tilfælde af gentagne brud på reglerne (se sektion 8.3) trods utallige advarsler, er Bigpoint berettiget til at spærre eller opsige kontrakten med øjeblikkelig virkning.

9.2 Installation af software

Bigpoint er ikke ansvarlig for skader eller tab af data, der måtte opstå på brugerens computer, mobiltelefon eller andre (mobile) terminaler anvendt af brugeren til spil og tjenester („terminal”).

9.3 Brugerens øvrige forpligtelser

9.3.1 Bigpoint stiller de tilgængelige spil og tjenester online delvist til rådighed, men leverer ikke installation af softwaren, brugeren skal bruge på sin terminale, særligt ikke hvis denne er begrænset til operativsystemet, webbrowseren eller plugins, såsom Flash eller Java. Bigpoint yder heller ikke support til software-installationer. Det er alene brugerens ansvar at holde computeren i en tilstand, der muliggør benyttelsen af Bigpoints spil og tjenester. Derfor giver Bigpoint ikke nogen form for teknisk support til installation af lokalt erhvervet software.

9.3.2 Brugeren forpligter sig til at behandle alle ikke-offentlige konto- og adgangsdata (login, adgangskoder, konto-ID, osv.) fuldstændigt fortroligt i forhold til tredjeparter. Fortrolighedsforpligtelsen gælder også for venner, bekendtskaber, slægtninge og andre spillere (fx klanmedlemmer) eller andre brugere af tjenesterne. Brugeren skal omgående informere Bigpoint ved mistanke om, at en uautoriseret tredjepart er i besiddelse af nævnte adgang til data. Bigpoint rådgiver brugeren til at anvende kontaktformularen til dette. Såfremt en tredjepart får adgang til Bigpoints spil eller tjenester med brugerens adgangsgivende data, fordi brugeren ikke har sikret sig godt nok mod potentielt misbrug af eller adgang til kontoen, må brugeren på baggrund af den uvished, han/hun har forårsaget i forhold til identiteten på den person, der misbruger kontoen, eller som var ansvarlig for kontoens brud på kontrakt eller lovgivning, påtage sig ansvaret for den pågældende aktivitet med kontoen. Bigpoint er berettiget til at vurdere al aktivitetet på kontoen i forhold til brugerens data. Af hensyn til sikkerheden råder Bigpoint brugeren til jævnligt at ændre adgangskoden. Brugeren bærer alene ansvaret for brugen af hans/hendes konto.

9.3.3 Hvis Bigpoint har en berettiget grund til at tro at en uautoriseret tredjepart er i besiddelse af adgang til ikke-offentlige konto- eller adgangsdata, kan Bigpoint, men er ikke forpligtet til, efter eget skøn ændre adgang til data uden forudgående varsel eller i givet fald spærre den pågældende konto. Bigpoint vil omgående informere den retmæssige bruger og vil på anmodning kommunikere de nye adgangsdata til vedkommende uden unødig forsinkelse. Brugeren har ingen ret til at kræve, at de oprindelige adgangsdata gendannes.

9.3.4 Brugeren har ikke ret til at sælge hverken hele sin konto eller indivieulle spil, Premium-features eller spilfunktioner til tredjepart eller på nogen anden måde at overføre disse. Dette gælder ikke for salg eller overførsel af tilbud, som er oprettet og forbeholdt af Bigpoint til dette formål.

9.3.5 Bigpoint beskytter sine systemer mod vira. Alligevel kan virusinfektioner aldrig udelukkes helt. Det er også muligt, at en uautoriseret tredjepar kan sende e-mails ved hjælp af navnet på Bigpoint uden Bigpoints samtykke, og at disse e-mails kan indeholde virus, spyware eller links til web-indhold, hvilket igen kan indeholde virus eller spyware. Dette har Bigpoint ingen indflydelse på. Brugeren skal hermed kontrollere alle e-mails for virus, sendt eller angiveligt sendt af Bigpoint. Det samme gælder for e-mails sendt fra andre brugere af spillene eller tjenesterne.

9.3.6 Brugeren forpligtiger sig til at følge informationer fra Bigpoint og deres medarbejdere, repræsentanter og agenter, særligt i forhold til råd og hjælp fra forum-administratorer og ---moderatorer fra de forskellige spil eller tjenester.

9.3.7 Brugeren forpligtiger sig til under ingen omstændigheder at anvende andre brugeres konti, brugernavne eller adgangskoder.

9.4 Brugerens forpligtelser for uploadede oplysninger

9.4.1 Brugeren skal udøve agtpågivenhed i forbindelse med udvælgelsen af de oplysninger, som gøres tilgængelige for andre brugere ved upload inden for tjenesternes ramme.

9.4.2 Brugeren må ikke uploade stødende indhold (fx billeder, film, links, navne, ord), der indeholder politisk, religiøst, krænkende, anstødeligt, voldeligt, sexistisk, pornografisk eller andet anstødeligt materiale, især herunder racistisk, højreekstremistisk eller venstreekstremistisk indhold, personer eller afbildninger. Hertil indvilliger brugen i ikke at benytte ulovlige ord, navne, billeder, film, musik, spil eller tilsvarende materiale. I tilfælde af tvivl skal brugeren straks fjerne ethvert indhold. Bigpoint har også selv ret til at fjerne dette. Brugeren skal altid respektere alle gældende love og bestemmelser, navnlig med hensyn til beskyttelse i forhold til unge, databeskyttelse, beskyttelse af personlige rettigheder, beskyttelse mod bagvaskelse og ærekrænkelse, ophavsret og varemærker.

9.4.3 Brugeren må ikke misbruge tjenesten/tjenesterne til ulovlige eller uautoriserede formål. Det er strengt forbudt at benytte konto, navne eller e-mail-adresser fra andre brugere uden deres udtrykkelige samtykke med det formål at sende uopfordrede e-mails, salgsfremmende beskeder eller andre kommercielle formål.

9.4.4 Bigpoint er berettiget til at slette ethvert indhold indsendt af brugeren med forsætlig overtrædelse af ovennævnte regler og forskrifter.

9.4.5 Bigpoint har især ret til helt eller delvist at slette oplysninger, hvis der findes konkrete punkter, der overtræder disse betingelser og vilkår eller på anden vis overtræder gældende lovgivning. Dette omfatter eksempelvis, men er ikke begrænset til:

9.4.6 Brugeren er ikke berettiget til at kræve, at sådanne slettede oplysninger gendannes.

Desuden er Bigpoint også berettiget til at udelukke den pågældende bruger fra fortsat at benytte de pågældende tjenesteydelser, og i tilfælde af gentagne overtrædelser af ovennævnte forbud, trods skriftligt advarsel, at opsige brugerens konto uden forudgående advarsel. Bigpoint forbeholder sig retten til at foretage yderligere nødvendige og supplerende krav, navnlig retten til erstatning.

9.4.7 Brugeren vil informere Bigpoint, hvis denne bliver opmærksom på et misbrug af tjenesten af andre brugere eller tredjepart, såsom at gøre indhold tilgængeligt eller sende oplysninger, der overtræder denne sektion 9.4. For at sikre, at effektive foranstaltninger kan træffes, anmoder Bigpoint om, at sådanne oplysninger gives skriftligt (fx via e-mail).

9.5 Brugerens ansvar for uploadede oplysninger

9.5.1 Brugeren er ansvarlig for alle tekster, filer, billeder, fotografier, videoer, lyd, musik, copyrightet eller andet materiale, information mm., ( “uploadede oplysninger”), som denne uploader inden for tjenesternes ramme eller deler med andre brugere. Bigpoint hverken tolererer eller godkender sådanne oplysninger.

9.5.2 Bigpoint har ikke kontrol over informationer, der uloades inden for tjenesternes ramme. Bigpoint vurderer ikke uploadede oplysninger, før de offentliggøres. Bigpoint forbeholder sig imidlertid retten til at gennemse og evaluerede alle opdaterede oplysninger i forhold til brud på disse betingelser og/eller spilregler. Hvis Bigpoint finder ud af, at specifikke uploadede oplysninger er ulovlige vil de omgående blive slettet.

9.5.3 Bigpoint fralægger sig ethvert ansvar eller garanti for uploadede oplysninger, især med hensyn til nøjagtighed, fuldstændighed og pålidelighed.

9.6 Ophavsret

9.6.1 Alle rettigheder til de oplysninger, brugeren har uploadet, forbliver hos denne. Ved at indsende oplysninger til websiderne og inden for andre tjenesters rammer giver brugeren Bigpoint en ikke-eksklusiv, gratis og uigenkaldelig, såfremt dette indhold fjernes, til at gøre indholdet offentligt tilgængeligt inden for tjenesternes ramme og til at redigere (format, størrelse, osv.) for at tilbyde, vise, reproducere og distribuere dette indhold med det formål at tilpasse det til tjenesternes krav.

9.6.2 Brugeren giver ikke Bigpoint nogen yderligere rettigheder til de uploadede oplysninger. Bigpoint er ikke berettiget til at bruge eller distribuere uploadede oplysninger uden for tjenesterne.

9.6.3 Ved at indsende oplysninger anerkender og accepterer brugeren, at de uploadede oplysninger inden for tjenesternes ramme kan ses verden rundt på internettet. Med brugerens upload af oplysninger accepterer brugeren disse betingelser.

9.6.4 Førnævnte licens ophører, så snart brugeren brugeren sletter indholdet på tjenesterne.

10 Mangelkrav

10.1 Bigpoint giver brugeren mulighed for at benytte spil og tjenester i den pågældende version (sektion 1.2). Brugerene har ingen ret til at kræve opretholdelse eller genetablering af en bestemt version eller vifte af funktioner i spil og tjenester og/eller scores. Når brugeren køber Premium-features, modtager denne alle lovfæstede og kontraktmæssige rettigheder. Brugeren anerkender og accepterer, at spil og tjenester leveret af Bigpoint som med enhver anden software aldrig kan være helt fri for fejl. Derfor kan spillene og tjenester kun anses for at være defekte, hvis deres spilbarhed eller brugbarhed er hårdt ramt og over en længere periode.

Brugeren skal dokumentere alle fejl i spillene eller tjenester og andre leverancer fra Bigpoint og dokumentere dem fuldt ud på skrift sammen med en protokol over de viste fejlmeddelelser. Før rapportering af potentielle fejl skal brugeren konsultere vejledningen for spillet eller tjenesten og andre værktøjer til fejlfinding, der leveres af Bigpoint (især FAQ-lister og debatfora til fejlfinding). Brugeren skal være Bigpoint behjælpelig med at oplyse eventuelle opdagede fejl eller mangler.

10.2 Brugeren har pligt til i skriftlig form at meddele Bigpoint om fejl, så snart de opdages. For at bevise at fristen er blevet opfyldt, tilrådes det at indsende rapporter i skriftlig form (telefax, brev eller service-kontaktformularen) til Bigpoint.

10.3 Bigpoint er ikke ansvarlig for fejl, forårsaget af ydre påvirkninger, mangelfuld håndtering fra brugeren, højere magt, ændringer eller manipulationer, som ikke udføres af Bigpoint.

10.4 Der overtages ingen garantier i retslig forstand af Bigpoint.

11 Videregivelse af personrelateret data

Brugeren er hermed inforstået med, at brugerens personrelaterede data bliver videregivet i juridisk sammenhæng af til koncernselskabet Bigpoint GmbH (Hamburg). Der henvises her til Bigpoints databeskyttelseserklæring.

11.1 Brugeren er ansvarlig over for tredjepart for direkte krænkelse af deres rettigheder. Brugeren forpligter sig til at erstatte Bigpoint for alle skader som følge af manglende overholdelse af forpligtelserne i disse brugerbetingelser. Brugeren fritager Bigpoint fra samtlige krav, som andre brugere eller anden tredjepart gør gældende for overtrædelse af deres rettigheder gennem indhold indsendt af brugeren eller overtrædelse af andre forpligtelser. Brugeren overtager hermed også alle omkostninger vedrørende nødvendigt retsligt forsvar fra Bigpoint samt alle rets- og advokatomkostninger. Dette gælder ikke, hvis brugeren ikke er ansvarlig for overtrædelsen.

11.2 I det omfang, Bigpoint tilbyder sine tjenester gratis, hæfter Bigpoint kun for skader forårsaget med forsæt eller grov uagtsomhed. Ovennævnte begrænsning af ansvar gælder ikke ved personskade på liv, krop og sundhed eller i tilfælde af modtaget garanti fra Bigpoint.

11.3 I tilfælde af, at Bigpoint kræver betaling for deres tjenesteydelser, er Bigpoint fuldt ansvarlig for skader forårsaget med forsæt og grov uagtsomhed. Ved lettere uagtsomhed hæfter Bigpoint kun i tilfælde af brud på væsentlige kontraktlige pligter eller brud på en garanti. Under væsentlige kontraktlige pligter skal kontraktens regler overholdes. Ovenstående begrænsninger gælder ikke ansvar for skader på liv, legeme eller helbred eller i tilfælde af accept af en garanti fra Bigpoint. Bigpoints erstatningsansvar ifølge loven om produktansvar forbliver upåvirket.

11.4 Forpligtelsen til at betale erstatning eller godtgørelse er begrænset til forudsigelige skader eller tab forårsaget af brud på væsentlige kontraktlige forpligtelser.

11.5 De forudsigelige skader er begrænset til 200 euro pr. konto.

11.6 Ovennævnte udelukkelser eller begrænsninger gælder også med hensyn til ansvar for personale, medarbejdere, repræsentanter og/eller agenter hos Bigpoint, især fordele for aktionærer, medarbejdere, repræsentanter, selskabets organisationer og deres medlemmer med hensyn til deres personlige ansvar.

11.7 Bigpoint er kun ansvarlig for rådgivning, såfremt spørgsmålet vedrører indholdet af tilbuddet.

11,8 Bigpoint tager udtrykkeligt afstand fra indholdet af alle sider med direkte eller indirekte henvisning (også kendt som “links”),til de tjenester, der tilbydes af Bigpoint. Bigpoint påtager sig ikke noget ansvar for dette indhold og websteder. Leverandørerne af de respektive steder er ansvarlige for deres indhold.

12 Afsluttende bestemmelser

12.1 Alle ændringer af, tilføjelser i eller opsigelse af kontrakten, enten delvist eller helt, skal foretages skriftligt for at blive betragtet som gyldige, deriblandt alle regler om at suspendere eller ændre kravet om brugen af den skriftlige formular.

12.2 Retskredsen er Hamborg i Tyskland.

12.3 Den føderale republik Tysklands lovgivning gælder for alle kontrakter indgået af Bigpoint ud fra disse betingelser og vilkår og alle øvrige krav, der måtte opstå du fra disse; og for udelukkelsen af regler fra FN’s bestemmelser om kontakter for internatioanlt salg af varer og udelukkelse af Tysklands internationale privatlivslovgivning.

12.4 Hvis bestemmelser i disse betingelser og vilkår er ugyldige eller bliver ugyldige, vil gyldigheden af de øvrige bestemmelser ikke blive berørt.

Hamburg, den 28. februar 2022

Bigpoint GmbH
Sachsenstraße 20
20097 Hamburg
Deutschland

Handelsregistreringsnummer: HRB-Hamburg 94148

VAT.nummer: DE813 602 704

Administrerende direktør: Wanqin Liu, Yingying Zou