Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English English Español Suomi Français Magyar Italiano Nederlands Norsk Polski Português BR Português Română Русский Slovensky Svenska Türkçe

Právne oznámenie

Informácie v súlade s § 5 DDG (nemecký zákon o digitálnych službách)

Bigpoint GmbH
Sachsenstraße 20
20097 Hamburg
Nemecko

Č. obchodného registra: B 94148
Registrujúci súd: okresný súd v Hamburgu

Generálni riaditelia

Wanqin Liu, Yingying Zou

Contact

DIČ

DIČ v súlade so zákonom § 27 a Umsatzsteuergesetz (zákon o DPH) -
DIČ.: DE 813 602 704

Informácie týkajúce sa riešenia sporov online

Komisia EÚ poskytuje internetovú platformu na mimosúdne riešenie sporov (platforma ODR). Platforma ODR slúži ako kontaktné miesto na mimosúdne urovnávanie sporov týkajúcich sa zmluvných záväzkov vrátane sporov vyplývajúcich zo zmlúv o predaji a poskytovaní služieb online. Platforma ODR je k dispozícii na tomto odkaze: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Ak máš akékoľvek otázky týkajúce sa riešenia sporov online, kontaktuj nás na adrese:

Informácie o mimosúdnom riešení sporov

Upozorňujeme, že sa nepodieľame na dobrovoľnom mimosúdnom riešení sporov v súlade s nemeckým zákonom na ochranu spotrebiteľa (VSBG).

Prehlásenie
Nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za obsah externých odkazov, a to aj napriek starostlivému monitorovaniu takéhoto obsahu. Za obsah odkazovaných webových stránok sú zodpovední výlučne ich prevádzkovatelia.

Pracovník zodpovedný za ochranu mládeže
Dr. Andreas Lober, právnik
BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Westhafenplatz 1, Westhafen Tower
D-60327 Frankfurt nad Mohanom
E-mail:

Pracovník zodpovedný za ochranu dát
E-mail:
Zásady ochrany osobných údajov

Ak máš akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa našich hier, kontaktuj náš tím podpory:
E-mail: prechod na fóra podpory
Internet: https://www.bigpoint.net/support/