Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français Magyar Italiano Nederlands Norsk Polski Português BR Português Română Русский Slovensky Svenska Türkçe

Impressum

Bigpoint GmbH

Drehbahn 47-48

20354 Hamburg

Údaje o firme
CEO: Wanqin Liu, Yingying Zou

Registračný súd: Okresný súd v Hamburgu
Registračné číslo: B 94148
IČ-DPH: DE 813 602 704

Informácie k riešeniu sporov online

Komisia EU poskytuje internetovú platformu pre mimosúdne riešenie sporov (OS-platforma). Táto OS-platforma má slúžiť ako kontaktné miesto pre mimosúdne spory, ktoré sa týkajú napr. zmluvných záväzkov pri nákupe online a zmlúv o poskytovaní služieb. OS platforma je prístupná na nasledujúcej stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Otázky k riešeniu sporov online môžete posielať na:

Informácie o postupe pri mimosúdnom riešení sporov

Upozorňujeme, že sa nepodieľame na dobrovoľnom mimosúdnom riešení sporov v rámci nemeckého zákona na ochranu spotrebiteľa (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, VSBG).

Zodpovednosť
I napriek starostlivej kontrole nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah externých linkov. Za obsah stránok ku ktorým vedú linky zodpovedajú vyslovene prevádzkovatelia.

Kontakt
info@bigpoint.net

V prípade otázok a problémov - naša podpora
Email: K formuláru podpory
Internet: https://www.bigpoint.net/

Zodpovedný za ochranu mládeže
Advokát Dr. Andreas Lober
BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Westhafenplatz 1, Westhafen Tower
D-60327 Frankfurt am Main
Email:

Zodpovedný za ochranu osobných údajov
Email:
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov