Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français Magyar Italiano Nederlands Norsk Polski Português BR Português Română Русский Slovensky Svenska Türkçe

Impressum

Bigpoint GmbH
Sachsenstraße 20
20097 Hamburg
Nemecko

Údaje o firme
CEO: Wanqin Liu, Yingying Zou

Registračný súd: Okresný súd v Hamburgu
Registračné číslo: B 94148
IČ-DPH: DE 813 602 704

Informácie k riešeniu sporov online

Komisia EU poskytuje internetovú platformu pre mimosúdne riešenie sporov (OS-platforma). Táto OS-platforma má slúžiť ako kontaktné miesto pre mimosúdne spory, ktoré sa týkajú napr. zmluvných záväzkov pri nákupe online a zmlúv o poskytovaní služieb. OS platforma je prístupná na nasledujúcej stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Otázky k riešeniu sporov online môžete posielať na:

Informácie o postupe pri mimosúdnom riešení sporov

Upozorňujeme, že sa nepodieľame na dobrovoľnom mimosúdnom riešení sporov v rámci nemeckého zákona na ochranu spotrebiteľa (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, VSBG).

Zodpovednosť
I napriek starostlivej kontrole nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah externých linkov. Za obsah stránok ku ktorým vedú linky zodpovedajú vyslovene prevádzkovatelia.

Kontakt


V prípade otázok a problémov - naša podpora
Email: K formuláru podpory
Internet: https://www.bigpoint.net/

Zodpovedný za ochranu mládeže
Advokát Dr. Andreas Lober
BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Westhafenplatz 1, Westhafen Tower
D-60327 Frankfurt am Main
Email:

Zodpovedný za ochranu osobných údajov
Email:
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov