Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français Magyar Italiano Nederlands Norsk Polski Português Română Русский Slovensky Svenska Türkçe

A Bigpoint GmbH (a továbbiakban „Bigpoint”) általános szerződési feltételei

1. Alkalmazási terület

Az általános szerződési feltételek vonatkoznak a Bigpoint internetes portálján (www.bigpoint.net/games/) elérhető szolgáltatásokra, az alkalmazás-áruházakban hozzáférhető internetes webhelyeire és játékaira („webhelyek”) és egyéb szolgáltatásaira („szolgáltatások”). Ezen szolgáltatások közé tartozik például a játékok letöltése, telepítése és a játékokban való részvétel, ügyfélfiók létrehozása, profiloldal létrehozása, a részvétel különböző blogokon és fórumokon, különböző médiaanyagok, például fényképek, szövegek és játékok feltöltése, valamint virtuális árucikkek és egyéb szolgáltatások megvásárlása. A Bigpoint által biztosított játékok és szolgáltatások résztvevői és a webhelyek felhasználói a továbbiakban „felhasználó” néven szerepelnek. A jelen általános szerződési feltételekben („ászf”) a „játékok” vagy „szolgáltatások” kifejezés alatt a Bigpoint által kínált játékok és/vagy szolgáltatások értendők. A Bigpoint és a felhasználó közötti üzleti kapcsolatra kizárólag a jelen ászf érvényes, valamint az adatvédelmi szabályzat és az impresszum, amelyek jelen ászf elválaszthatatlan részét képezik.

A szerződéses partner a Bigpoint GmbH. A Bigpoint írásos jóváhagyásának hiányában a felhasználó saját általános szerződési feltételei nem képezik részét a jelen általános szerződésnek.

A jelen ászf kifejezetten nem vonatkozik semmilyen olyan problémára, amely a webhely vagy a játékok használatához alkalmazott hardverre (például asztali számítógép, Apple, mobilkészülékek, táblagépek stb.) vagy egy külső fél szoftverére (például Google Play, iTunes, Windows Áruház stb.) vagy a felhasználónak a szolgáltatás eléréséhez használt internetkapcsolatára vezethetőek vissza, mivel ezeket a szolgáltatásokat nem a Bigpoint nyújtja.

1.1. Felhasználók

1.1.1. A Bigpoint kizárólag a német polgári törvénykönyv (BGB) 13. paragrafusával összhangban biztosít játékokat és szolgáltatásokat a felhasználók számára. A Bigpoint játékainak és szolgáltatásainak használata ennélfogva a személyes szórakozásra korlátozódik, és tilos a jövedelemszerzés céljából vagy más kereskedelmi céllal történő felhasználás.

1.1.2. Csak a 18. életévüket betöltött személyek jogosultak a Bigpoint által nyújtott játékok és szolgáltatások teljes körű használatára. Egyes játékok esetében bizonyos életkor alatti személyek számára törvényes képviselőjük kifejezett engedélye ellenére is tiltott lehet a részvétel az adott játék esetében érvényes életkori korlátozás miatt.

1.1.3. A játékok és szolgáltatások használatához és/vagy telepítéséhez szükséges regisztrálással a felhasználó kifejezetten garantálja és kijelenti, (i) hogy nagykorú és jogi értelemben cselekvőképes, illetve (ii) kiskorúak esetén azt, hogy rendelkezésére áll törvényes képviselőjének/képviselőinek kifejezett beleegyezése.

Ezen túlmenően a regisztráláskor kiskorúak esetében a játékok és/vagy szolgáltatások használatának folytatása a nagykorúság betöltését követően minden, a felhasználói szerződés elfogadásával kapcsolatos eredeti beleegyezés továbbra is érvényesnek minősül, ha a Bigpoint nem kap értesítést írásos formában az engedély visszavonásáról a nagykorúság dátumától számított két (2) héten belül.

1.2. A szerződés tárgya, a játékok és szolgáltatások használata és módosítása

1.2.1. A Bigpoint lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy használja az általa biztosított játékokat és szolgáltatásokat a Bigpoint meglévő műszaki és kereskedelmi lehetőségei függvényében.

1.2.2. Az ezekben a játékokban való részvétel kizárólag a szórakozás célját szolgálja.

1.2.3. A Bigpoint webhelyein eltárol bizonyos adatokat, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy adatokat töltsenek fel az internetre, személyes profilt hozzanak létre stb., amelyet a Bigpoint játékok és szolgáltatások többi felhasználója és harmadik felek is megtekinthetnek. Ezenfelül a felhasználónak lehetősége van harmadik felekkel való kommunikációra a webhelyeken keresztül, valamint fényképek, videók, játékok, zenék vagy egyéb multimédiás fájlok feltöltésére és egymás közti cseréjére, blogok és hozzászólások közzétételére, illetve játékokra, más felhasználókra, harmadik személyre vagy tranzakciókra vonatkozó értékelések beküldésére.

1.2.4. A Bigpoint által nyújtott játékok és szolgáltatások játékszoftverek biztosítását jelentik adott formájukban való felhasználásra, a Bigpoint vagy harmadik fél platformjain, a szerződés érvényességi ideje alatt. A Bigpoint játékok és szolgáltatások online használata azáltal válik lehetővé, hogy a Bigpoint rendelkezésre bocsátja a szükséges alkalmazásokat a Bigpoint vagy az általa megbízott harmadik fél által fenntartott, vonatkozó URL-en keresztül. A játékszoftverek és/vagy azok egyes részei (licencének) megszerzésére nincs lehetőség, hacsak erről külön kikötés másképp nem rendelkezik. A Bigpoint fenntartja magának a jogot, hogy a játékokat digitális adathordozón is biztosítsa vagy kereskedelmi forgalomba hozza, és hogy ez a verzió esetlegesen olyan funkciókkal is rendelkezhessen, amelyek eltérnek az adott játékok online verzióitól. A játékok ilyen típusú értékesítése nem tartozik a jelen ászf hatálya alá.

1.2.5. Számos játék és bizonyos szolgáltatások esetében a részvétel és felhasználás kifejezetten azon személyekre korlátozódik, akik korábban a regisztráció során létrehoztak ügyfélfiókot (a továbbiakban: „fiók”) A Bigpointnál létrehozott fiók a szolgáltatások hatókörén belül feljogosítja a felhasználót bármely játék használatára az 1.1. bekezdésben foglalt feltételek teljesülésének függvényében. Amint a fiók létrehozásra került, a felhasználó bármelyik játékot és szolgáltatást igénybe veheti, csak meg kell nyitnia a vonatkozó webhelyet, és be kell jelentkeznie.

1.2.6. A felhasználók jogosultak egyszerre több fiók létrehozására. Azonban számos játék tiltja azt, hogy egyazon felhasználó egynél több fiókkal is játsszon (a „többszörös regisztráció tilalma”). Az ezzel kapcsolatos további részleteket az adott játék(ok) játékszabályai tartalmazzák. a Bigpoint erősen javasolja a több fiókkal rendelkező felhasználóknak, hogy gondosan tanulmányozzák az adott játék(ok) szabályzatait, mivel a többszörös regisztráció tilalmának megsértése egyes játékok esetében a felhasználó azonnali letiltását vonhatja maga után.

Továbbá, még azon játékok esetében is, ahol megengedett, hogy egy felhasználó több fiókkal rendelkezzen, tilos bármilyen interakciót folytatni ugyanazon felhasználó különböző fiókjai között (a „tápolás” letiltást von maga után). Tehát tilos egyazon felhasználó egyik fiókját arra használni, hogy egy másik fiókját előnyhöz juttassa, például azáltal, hogy a rendelkezésre álló tárgyakat vagy játékon belüli fizetőeszközöket áthelyezi a felhasználó egyik fiókjából egy másik fiókjába, vagy hogy ugyanaz a felhasználó egyik fiókján keresztül egy másik saját fiókja ellen küzd.

1.2.7. A tápolásért járó tiltás vonatkozik arra az esetre is, ha a fiókok különböző felhasználóhoz tartoznak. Tilos a fiókot tisztességtelen előnyszerzésre használni egy másik felhasználó fiókján keresztül tárgy vagy játékon belüli fizetőeszköz átadásával vagy szándékos csatavesztéssel („tolás”).

1.2.8. Szigorúan tilos olyan programok használata, amelyek túlságosan megterhelik a kiszolgálót, mint ahogy nem lehet használni olyan szoftvereket sem, amelyek alkalmasak a normális játékmenet befolyásolására, különös tekintettel az olyan programokra, amelyek szisztematikusan vagy automatikusan irányítják a játékokat vagy a játékok bizonyos funkcióit (botok, makrók stb.). Tilos továbbá a szolgáltatások hatókörébe tartozó játékok, játékösszetevők vagy kínált tartalmak bármiféle másolása, elemzése vagy módosítása.

1.2.9. Szigorúan tilos a programozási hibákat személyes előnyszerzésre kihasználni. A felfedezett hibákat a lehető leghamarabb írásban jelenteni kell az ügyfélszolgálati kapcsolatfelvételi űrlap használatával.

1.2.10. Tilos a játékok és szolgáltatások használata során olyan, névtelenítő szolgáltatást (például proxykat) vagy egyéb eljárásokat alkalmazni, amelyek elfedik a felhasználó lakhelyét vagy tartózkodási helyét.

1.2.11. A felhasználó a szolgáltatások hatókörén belül nem jogosult fiók nyitására vagy bármilyen adat közzétételére.

1.2.12. A kínált szolgáltatásokhoz kapcsolódó minden aktuális műszaki és egyéb, a játékra és a részvételre vonatkozó követelmény az adott játék webhelyén található.

1.2.13. Minden játék és szolgáltatás frissítésére, testreszabására, bővítésére és módosítására rendszeresen kerül sor. A felhasználó játékhoz való joga az adott játék vagy szolgáltatás éppen aktuális verziójára korlátozódik.

1.2.14. A játékok alapverziójának használata ingyenes. Bizonyos funkciók azonban csak fizetős ügyfelek számára állnak rendelkezésre (lásd az alábbi, 7. szakaszt). A szolgáltatások használata ingyenes, hacsak az adott szolgáltatás leírása erről másképp nem rendelkezik.

1.2.15. A felhasználó nem támaszthat igényt arra, hogy megtartsa a játékoknak és/vagy szolgáltatásoknak a szerződés lejáratakor érvényben lévő verzióját. A Bigpoint fenntartja a jogot, hogy egy adott Bigpoint játék és/vagy szolgáltatás működtetését bármikor beszüntesse előzetes értesítés és indoklás nélkül. Ilyen esetben a felhasználó saját belátása szerint kérheti, hogy az általa esetleg előzetesen kifizetett, időkorláttal rendelkező díjak (például prémium tagságért, előfizetésekért) jóváírásra kerüljenek fiókjában egy saját választása szerinti másik, a Bigpoint által működtetett játékok és/vagy szolgáltatások javára, illetve kérheti az előre kifizetett díjak visszatérítését a Bigpointtól. Ez a jog nem érvényes olyan szolgáltatásokért fizetett díjak esetében, amelyek már teljes mértékben teljesítésre kerültek az egyéni kötelezettségek hatályán belül (például különálló megrendelések). Ez nem érinti a felhasználónak azt a jogát, hogy azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést a nem használható játékokra és/vagy szolgáltatásokra vonatkozóan. A felhasználó semmiféle további igényt nem támaszthat, hacsak a jelen ászf kifejezetten másképp nem rendelkezik.

2. Szerződéskötési ajánlat és szerződéskötés

2.1. A fiókhoz tartozó regisztrációs űrlap kitöltésével, illetve valamely játék letöltésével és telepítésével a felhasználó kötelező erejű szerződéses kapcsolatot létesít (a továbbiakban „felhasználói kérelem”). A regisztrációs űrlap hatálya alatt minden „kötelezőnek” jelölt mezőt helyesen és teljes egészében ki kell tölteni.

2.2. A Bigpoint és a felhasználó közötti szerződés létrejön, amikor a Bigpoint elfogadja a felhasználói kérelmet. A felhasználói kérelem megerősítéséről a Bigpoint kifejezetten nyilatkozhat egy tevékenység eredményének formájában, például, hogy biztosítja az adott játékot vagy szolgáltatást.

2.3. Mivel a játékok vagy szolgáltatások igénybevételéhez szükséges a fiók létrehozása, a felhasználói kérelem beérkezését a Bigpoint haladéktalanul visszaigazolja elektronikus úton a felhasználó által a regisztrációkor megadott e-mail címre. Ez a beérkezési visszaigazolás nem jelenti a felhasználói kérelem kötelező érvényű elfogadását. Lehetséges, hogy a visszaigazoló e-maillel együtt a megerősítés is elküldésre kerül.

3. Visszavonási alapelvek és minta űrlap a szerződés felmondásához

Visszavonási alapelvek:
A felhasználó tizennégy (14) napon belül indoklás nélkül visszavonhatja a Bigpoint játékok és szolgáltatások használatával, valamint a prémium funkciók megrendelésével kapcsolatos szerződéskötési szándéknyilatkozatát.

A felmondási határidő a szerződéskötés dátumától számított 14 nap.

A felmondási jog gyakorlásához a felhasználónak értesítenie kell a Bigpoint vállalatot (Bigpoint GmbH, Sachsenstraße 20, 20097 Hamburg, Németország; e-mail: ) egyértelmű nyilatkozat formájában (például postán küldött levélben, telefaxon vagy e-mailben) a döntéséről, miszerint visszavonja a játékok, szolgáltatások és prémium funkciók használatát illető szerződéskötési szándéknyilatkozatát. A felhasználó a visszavonáshoz használhatja az alábbi minta űrlapot, azonban ez nem előírás. A visszavonási határidő betartásához elegendő, ha a visszavonási jog gyakorlásáról szóló értesítést a fogyasztó a visszavonási határidőn belüli elküldi. E-mailben küldött visszavonási nyilatkozat esetén a gyors feldolgozás érdekében javasolt a tárgyban megjelölni a játékot, illetve adott esetben a prémium funkciókat vagy más szolgáltatást, valamint a felhasználó nevét és felhasználói azonosítóját.

A visszavonás következményei:
Felhasználói visszavonás esetén a Bigpointnak haladéktalanul, de a visszavonási értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 14 napon belül vissza kell szolgáltatnia a felhasználó javára minden felhasználói befizetést, a szállítási költséget is beleértve (kivéve azokat a pluszköltségeket, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó a Bigpoint által felkínált legolcsóbb standard szállítási lehetőség helyett egy másik szállítási módot választott). A Bigpoint a visszafizetéshez ugyanazt a fizetési módot választja, amelyet a felhasználó az eredeti tranzakciókor használt, kivéve, ha a felhasználó kifejezetten beleegyezik más mód használatába; a felhasználóra semmilyen körülmények között nem terhelhető a visszafizetéssel kapcsolatos bármilyen költség.

Figyelem:
A visszavonás érvénytelennek tekintendő, ha olyan digitális tartalmak szolgáltatásáról van szó, amelyek nem egy fizikai adathordozón kerülnek kiszállításra, ha a szolgáltatás már megkezdődött a felhasználó előzetes kifejezett egyetértésével, és annak tudomásulvételével, hogy ezáltal elveszíti a visszavonási jogát.

A visszavonási alapelvekről szóló tájékoztatás vége

Visszavonási űrlap (minta)

(Ha fel kívánja mondani a Bigpointtal kötött szerződését, kérjük, töltse ki ezt az űrlapot, és küldje el nekünk.)

(*) A megfelelő aláhúzandó

4. Rendelkezésre állás

A Bigpoint éves átlagot tekintve a játékoknak és szolgáltatásoknak az idő 90%-ában (kilencven százalékában) való rendelkezésre állását garantálja. Ez alól kivételt jelentenek azok az időszakok, amikor a Bigpoint webhelyének szerverei vagy az egyes játékok és/vagy szolgáltatások a Bigpoint hatáskörén kívül álló műszaki vagy egyéb problémák (force majeure, harmadik fél hibája stb.) miatt nem érhetők el az interneten keresztül, valamint a rendszeres karbantartási munkálatokra szánt időszakok. Ez nem érinti a Bigpoint jogi felelősségét, ha a játékok és/vagy a szolgáltatások elérhetetlenségének oka szándékosság vagy súlyos hanyagság. A Bigpoint korlátozhatja a hozzáférést a játékokhoz és a szolgáltatásokhoz, ha ez szükséges a hálózat biztonsága, a hálózati integritás megőrzése, de különösképpen a hálózatot, szoftvert vagy a tárolt adatokat érintő súlyos leállások vagy üzemzavarok elkerülése érdekében.

5. A jelen ászf elérhetősége, módosítások és további értesítések, a felhasználó kapcsolatfelvételi lehetősége

5.1. A felhasználói kérelem elküldésével és a Bigpoint játékok és/vagy szolgáltatások használatba vételével a felhasználó elfogadja a jelen általános szerződési feltételeket. Az ászf érvényben van minden egyes, a szolgáltatások hatókörébe tartozó bejelentkezés esetében, illetve minden Bigpoint játék használatakor és/vagy a szolgáltatások egyéb módon történő igénybevételekor.

5.2. A Bigpoint fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa vagy kiegészítse a jelen ászf-et esetleges jövőbeli megegyezésekhez kapcsolódóan, ha ez szükségszerűnek tűnik, és nem vezet ahhoz, hogy a felhasználó hátrányt szenved a jóhiszeműsége kihasználása miatt.

5.3. Az ászf módosításairól a felhasználó a webhelyeken keresztül vagy e-mailben kap értesítést. Az ászf módosításairól a felhasználó minden esetben kiemelt tájékoztatást kap a módosítás utáni első bejelentkezése alkalmával. Az ászf módosításai haladéktalanul hatályba lépnek, ha a felhasználó elfogadta őket. Továbbá az 5.1. pontban foglalt feltételek érvényesek.

5.4. Ha a felhasználó nem fogadja el az ászf módosításait, mindkét félnek jogában áll a szerződés felmondása egy hónapos felmondási idővel, ha nem érvényesül mindkét félre nézve a 8.2.1. pontban foglalt azonnali szerződésbontási jog. A szerződés felbontásának véglegesítéséig az eredeti ászf marad érvényben. A szerződés megszűnése utáni időszakra eső, a játékokra és/vagy szolgáltatásokra korlátozott időre szóló folyamatos kötelezettség fejében esetlegesen előre kifizetett díjakat ilyen esetben részarányosan visszatérítik a felhasználónak. A felhasználó minden további követelése ezennel érvénytelennek tekintendő.

5.5. A módosításokról való tájékoztatás során a Bigpoint határozottan felhívja a felhasználó figyelmét arra a lehetőségre, hogy kifogással éljen a módosítások ellen, és felmondja a szolgáltatási szerződést.

5.6. A Bigpoint rendszerint e-mailen keresztül tartja a kapcsolatot a felhasználóval, hacsak a jelen ászf vagy a felhasználóval kötött egyéb megállapodás erről másképp nem rendelkezik. A felhasználónak biztosítania kell, hogy megkapja a regisztrációkor vagy a későbbiekben megadott e-mail címre küldött Bigpoint e-maileket. Erről felelős gondoskodni többek között a levélszemét szűrő megfelelő beállításával, valamint a megadott címre érkező üzenetek rendszeres ellenőrzésével. A Bigpoint fenntartja a jogot, hogy az általa szükségesnek ítélt formában folytasson levelezést a felhasználóval.

5.7. A Bigpointtal való kapcsolatfelvételkor a felhasználónak meg kell adnia, hogy megkeresése melyik játékra és/vagy szolgáltatásra, illetve melyik játék és/vagy szolgáltatási fiókra vonatkozik.

6. Játékleírások és játékszabályok

6.1. A mindenkori játékokra és/vagy szolgáltatásokra vonatkozó játékleírások és játékszabályok az adott játék és/vagy szolgáltatás webhelyén érhetőek el.

6.2. A felhasználónak tisztában kell lennie azzal, hogy számos más felhasználóval együtt játszik és kommunikál az online játékokban. annak érdekében, hogy a felhasználók közötti interakció sikeres lehessen a játékokban, a szabályokat minden felhasználó szigorúan köteles betartani. A felhasználó a Bigpoint játékok és szolgáltatások igénybevételével magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el a játékszabályokat és a részvételi feltételeket.

6.3. A felhasználó ezenkívül tartózkodik minden olyan cselekménytől, amely zavarná a játékok és/vagy szolgáltatások normális működését vagy megzavarhatná a felhasználók közötti sikeres interakciót.

7. Díjak, fizetési feltételek, késedelem

7.1. Alapverzió

A Bigpoint alapvetően a felhasználó rendelkezésére bocsátja a játékokat és szolgáltatásokat közvetlenül a fiók létrehozása után, egyéb esetekben pedig a letöltést és telepítést követően. Ilyenkor a felhasználónak először csak a játék alapverziója áll rendelkezésére. A fiók létrehozása és az alapverzió használata ingyenes. A játék alapverziója időbeli korlátozás nélküli és teljes terjedelemben játszható, ami nem érinti a Bigpoint azon jogát, hogy megszüntetheti a játékokat. A játék alapverziójában azonban nem áll az összes funkció a felhasználó rendelkezésre.

7.2. Prémium funkciók

A felhasználónak lehetősége van, hogy hozzáférjen az alapverzióban nem elérhető funkciókhoz („prémium funkciók”), például speciális játékfunkciók vagy egyéb virtuális tárgyak a játékban. A nem tárgyi és/vagy tárgyi eszközök nem tartoznak a prémium funkciók megvásárlásának körébe, és ezek harmadik félre történő átruházása tilos.

A prémium funkciók játékonként eltérőek lehetnek. Az adott játékhoz tartozó webhelyen található, hogy melyik prémium funkciók milyen áron kaphatók, milyen funkciókat foglalnak magukba, és használatuk milyen feltételekhez kötött. Az adott prémium funkciótól és az ártól függően előfordulhat, hogy egyszeri befizetésre van szükség ahhoz, hogy az adott fiókban megjelenjen a kívánt funkció vagy játékbeli tárgy, amely a játék szabályaival összhangban bizonyos célokra használható; de lehetséges, hogy napi, heti, havi, negyedévi, félévi vagy éves rendszerességű befizetésekre lesz szükség. A feltüntetett árak minden vonatkozó adót is magukban foglalnak.

Minden játékhoz rendszeresen készítünk frissítéseket. A Bigpoint ezért fenntartja a jogot, hogy bármikor új prémium funkciókat vegyen fel kínálatába. A játékok testreszabása és továbbfejlesztése során a Bigpoint fenntartja a jogot arra is, hogy egyes prémium funkciókat kivegyen kínálatából, és/vagy betegye azokat az ingyenes alapverzióba (lásd a fenti 7.1. pontot). Az utóbbi esetben a felhasználók befizetett díjakra vonatkozó visszatérítési igényeit elutasítjuk.

Egy adott játék végleges megszüntetése esetében az 1.2.15. pontban leírtak érvényesek.

Ha a felhasználó kiskorú, a prémium funkciók megrendelésénél egyértelműen nyilatkoznia kell arról, hogy a vásárláshoz szükséges fizetőeszközt erre a célra, vagy szabad felhasználásra kapta.

Ha a fizetés mobilalapú fizetési lehetőségen keresztül történik (például emelt díjas SMS, emelt díjas hívás, rövid kód stb.), a mobilalkalmazást futtató készülék tulajdonosának megrendelése és befizetése a felhasználó nevében kezdeményezettnek és általa felhatalmazottnak számít olyan esetben, amikor a készülék tulajdonosa és a felhasználó nem ugyanaz a személy.

Ha egyes játékok letölthető szoftver segítségével mobiltelefonon is hozzáférhetők, a felmerülő költségeket illetően a prémium funkciók használatára vonatkozó szabályok érvényesek.

7.3. Előfizetés / Automatikus meghosszabbítás

Ha a prémium funkciók használatáért rendszeres időközönként kell fizetni, a felhasználó gyakorlatilag előfizetési szerződéses kapcsolatba lép, vagy folyamatos kötelezettséget vállal abból a célból, hogy a prémium funkciókat automatikusan meghosszabbítsák, ha azt a felhasználó nem mondja vissza az alábbi 8.2. pontban meghatározott időhatár lejárta előtt. Az előfizetési feltételek az adott játékok szabályai között találhatóak meg.

7.4. Fizetési feltételek és a fizetés esedékessége

A Bigpoint jogosult előre fizetés igénylésére a prémium funkciók használatáért (lásd a fenti 7.2. pontot). Az ilyen befizetés a szerződés érvénybe lépésekor esedékes a felhasználó által választott fizetési módon keresztül (például banki átutalás, hitelkártya, emelt díjas SMS stb.). A levont összeg Bigpoint tételként fog szerepelni a hitelkártya- vagy bankszámlakivonatokon.

Ha bármilyen kifogás merül fel a mobilszámlázással kapcsolatban, azt a TKG (német telekommunikációs törvény) 45 i szakasza értelmében a számla kézhezvételét követő nyolc héten belül meg kell tenni.

A számlázás alapjául szolgáló nyilatkozatokat érvényesnek tekintjük, ha nincs semmi jele a manipulációnak.

7.5. Szolgáltatási díjak módosítása

7.5.1. A Bigpoint fenntartja a jogot arra, hogy bármikor tartósan vagy egy bizonyos időszakra csökkentse az árakat, illetve hogy átmenetileg vagy tartósan új termékeket, szolgáltatásokat vagy fizetési módokat vegyen fel kínálatába. Ezenfelül a Bigpoint jogosult arra, hogy bármikor árakat emeljen a jövőre vonatkozó érvényességi hatállyal minden olyan szolgáltatásra vonatkozóan, amelyhez nem kapcsolódik folyamatos elköteleződés.

7.5.2. A folyamatos elköteleződéshez kapcsolódó árak hat hetes előzetes értesítési kötelezettség mellett módosíthatóak, amelyet írásos formában vagy a felhasználó által megadott címre küldött e-mailben kell elküldeni. Az új ár érvénybe lép, ha a felhasználó nem nyújt be kifogást az árváltozás bejelentését követő hat héten belül. A szerződéses viszony ezután a megváltoztatott feltételek/árak mellett folytatódik. A módosításokról való tájékoztatás során a Bigpoint felhívja a felhasználó figyelmét arra a lehetőségre, hogy kifogással éljen a módosítások ellen, és felmondja a szolgáltatási szerződést, illetve jelzi a kijelölt határidőt és a jogorvoslati lehetőségeket, ha elmulasztaná a kifogás benyújtását. Ha a felhasználó a megadott határidőn belül kifogással él, mindkét szerződő félnek jogában áll felmondania a szerződést a hónap végén, hacsak a 8.1 bekezdés értelmében nem áll már eleve fenn az azonnali felmondási jog. A szerződés megszüntetéséig az eredeti ászf marad érvényben. Az eredeti ászf érvényben marad a szerződés megszüntetéséig. A szerződés megszűnése utáni időszakra eső, a játékokra és szolgáltatásokra vonatkozó folyamatos kötelezettség fejében esetlegesen előre kifizetett díjakat ilyen esetben részarányosan visszatérítik a felhasználónak. A felhasználó minden további követelése érvénytelennek tekintendő.

7.6. Késedelmes fizetés

Késedelmes fizetés esetén a Bigpointnak jogában áll késedelmi kamatot felszámolni a mindenkor érvényes törvényes kamat szerint. A Bigpoint késedelem esetén jogosult továbbá arra is, hogy leállítsa szolgáltatásai biztosítását, illetve azonnali hatállyal zárolja a felhasználó fiókját/fiókjait. A fiók zárolása idejére nem merülnek fel szolgáltatási díjak az esetleg már megkötött előfizetésekre.

7.7. Visszaterhelés, törlési díjak

Ha a Bigpointnak költsége keletkezik és/vagy veszteség éri, vagy törlési díjjal terhelik egy visszavont közvetlen terhelés miatt a felhasználó hibájából vagy olyan körülményekből kifolyólag, amelyekért a felhasználó felelős, a felhasználót terheli a keletkezett törlési díj minden olyan esetben, amely ilyen okokra vezethető vissza.

A Bigpointnak jogában áll, hogy azoknak a költségeknek a megfizetését, amelyek abból fakadnak, hogy ismételten megpróbálta leemelni a díjat a felhasználó számlájáról, az eredeti díjjal együtt a felhasználóra terhelje. A Bigpoint fenntartja a jogot arra is, hogy minden visszavont tranzakció után 5,00 eurós adminisztrációs díjat számoljon fel. A felhasználónak minden esetben jogában áll bebizonyítani, hogy nem keletkezett kár, illetve hogy ennél lényegesen kisebb kár keletkezett a késedelmes fizetés miatt.

7.8. SEPA-eljárás

Minden olyan közvetlen terhelési felhatalmazást, amelyet a felhasználó esetleg a Bigpoint számára biztosított, SEPA közvetlen terhelési felhatalmazássá alakítunk 2016. február 1-től. A Bigpoint a felhasználó számlájának megterhelése előtt öt munkanapon belül értesíti a felhasználót az összeg levonásáról.

7.9. A nyereménygarancia hiánya

A Bigpoint nem garantál nyereményeket a felhasználók felé. A felhasználók nem jogosultak nyeremény kifizetésének követelésére, kivéve, ha az ilyen követeléseknek kifejezetten helyt ad a jelen ászf.

Nyeremény kifizetésére való igényjogosultság csak akkor állhat fenn, ha a Bigpoint kifejezetten felajánlott/meghirdetett ilyen nyereményt.

Nem áll fenn igényjogosultság abban az esetben sem, ha a Bigpoint tudomására jut, hogy egy nyereményjogosultság esetleg műszaki vagy jogi jellegű manipulációra és/vagy más büntetőjogilag kifogásolható viselkedésre alapulva jöhetett létre. A Bigpoint által működtetett játékok és szolgáltatások használatával a felhasználó beleegyezését adja, hogy a Bigpoint bármikor átfogó vizsgálatot folytathat le egy nyereményjogosultság jogszerűségét illetően, és a vizsgálat alatt a felhasználó kifejezett beleegyezése nélkül visszatarthatja a nyeremény kifizetését. A nyereményre való jogosultság akkor is elveszik, ha a felhasználó megsérti a játékszabályokat. Ha kétségek merülnek fel egy nyereményre való jogosultsággal kapcsolatban, a felhasználónak kell megfelelő bizonyítékot szolgáltatnia, hogy a játékszabályoknak megfelelően járt el. A felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a bizonyítási kötelezettség a felhasználót terheli, még akkor is, ha nem ez az általánosan elfogadott jogi gyakorlat.

7.10. A kompenzációs követelés, visszatartási jog

A felhasználó csak akkor érvényesíthet kompenzációs követelést a Bigpoint felé rendezetlen elszámolási kötelezettséget illetően, ha viszontkeresete nem vitatható vagy jogilag kötelező érvényű. A felhasználó csak akkor élhet befizetés-visszatartási jogával, ha a viszontkeresete ugyanazon az ászf-en alapszik.

8. Érvényességi idő, felmondás, a felhasználó letiltása

8.1. Érvényességi idő

A felhasználó és a Bigpoint között megkötött szerződések határozatlan időre szólnak, hacsak a Bigpointtal kötött szerződésben kifejezetten meg nem határoznak egy korlátozott időtartamot.

8.2. Rendes felmondás

Ha a felmondási időt betartják, mindkét félnek jogában áll a szerződéses viszony felbontása indoklás nélkül, ha teljesülnek a következők:

8.2.1. Ha külön szerződésben nincs határozott érvényességi idő megállapítva, mindkét félnek jogában áll megfelelő és rendezett módon, azonnali hatállyal felmondani a szerződést.

8.2.2. Ha egy játékokra, szolgáltatásokra vagy prémium funkciókra vonatkozó szerződés határozott időre („kezdeti időszak”) szól automatikus hosszabbítással (lásd a 7.2. pontot), a szóban forgó szerződést a kezdeti időszak lejártakor automatikusan meghosszabbítják (i) a kezdeti időszakra, ha a szerződés 2022. március 1. előtt jött létre, vagy (ii) korlátlan időre, ha a szerződés 2022. március 1. után jött létre. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a felhasználó vagy a Bigpoint felmondja a szerződést (i) a kezdeti időszak lejárta előtt 7 napos felmondási idővel (vagy megállapodás szerint rövidebb felmondási idővel), vagy (ii) a kezdeti időszak hosszabbítása után bármikor egy hónapos felmondási idővel (vagy megállapodás esetén rövidebb felmondási idővel).

8.3. Felmondás alapos indokkal

8.3.1. Ezenfelül a felek a szerződést alapos indokkal bármikor felmondhatják, anélkül, hogy a fenti szabályozások érvényessége csorbulna.

8.3.2 Ha a Bigpoint felelős a szerződés idő előtti, alapos indokkal történő felmondásáért, a felhasználó időarányos alapon visszatérítést fog kapni minden esetleges befizetésre vonatkozóan, amelyet a szóban forgó időkorlátos szolgáltatásokért fizetett, ha volt ilyen (különös tekintettel az időkorlátos prémium funkciókra), ami a felmondás hatályát követő időszakra vonatkozik. A felhasználó további igényt a jelen feltételek eltérő rendelkezése hiányában nem támaszthat.
A Bigpoint jogában áll a szerződést súlyos indokok alapján felmondani és a felhasználó szolgáltatásokhoz való hozzáférését végleg blokkolni, különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben:

Olyan esetekben, amikor nem várható el a Bigpointtól, hogy továbbra is kötelező érvényűnek tartsa a szerződést, ezek közt említve a következőket:

A Bigpoint részéről alapos indokkal jogosan felbontott szerződés esetén a Bigpoint jogában áll, hogy követelést nyújtson be a felhasználó felé az összes kapcsolódó kár megtérítésére.

8.4. Felhasználó zárolása

Tekintet nélkül a szerződés felbontásának jogára, a Bigpoint jogosult arra, hogy ideiglenesen zárolja a felhasználó hozzáférését a szolgáltatásokhoz, ha felmerül annak gyanúja, hogy a felhasználó visszaélt a Bigpoint által nyújtott játékokkal vagy szolgáltatásokkal (különös tekintettel az 1.2. pont alatt részletezett tiltások megszegésére, és egyéb engedély nélküli manipulációra), és/vagy ha felmerül, hogy a felhasználó viselkedése feljogosítja a Bigpointot a szerződés rendkívüli felbontására a 8.3. pontnak megfelelően.

A Bigpoint nem tehető felelőssé az ebből fakadó sérelemért, és ha a felhasználó zárolásra kerül, nem tehető felelőssé semmilyen tárgyi és/vagy szellemi kárért, amely abból fakad, hogy a felhasználó elvesztette a lehetőséget a szolgáltatásokban való részvételre a zárolás időtartamára.

9. A felhasználó felelőssége és egyéb kötelezettségei valamint a felhasználó szavatosságvállalása az általa megadott adatokért, szerzői jogok

9.1. A felhasználó felelőssége

A felhasználó elsődleges felelőssége minden szolgáltatási díj kifizetése, ha nem a játékok és/vagy szolgáltatások ingyenes alapverzióját használja (lásd a 7. pontot). Továbbá felhasználónak be kell tartania az érvényes játékszabályokat, valamint helyesen és hiánytalanul kell megadnia az adatokat, melyeket a Bigpoint a felhasználótól szerződéskötéskor és a továbbiakban szerződéses viszony során kér. A felhasználó felelősséget vállal azért, hogy a szerződéskötési ajánlathoz vagy a szerződéskötéshez, illetve a szerződéses viszony során általa megadott személyes adatok és a szerződés szempontjából lényeges egyéb adatok (különösképpen a banki kapcsolatot és a hitelkártya számát illetően) hiánytalanok és helyesek. A felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Bigpointot minden változásról az adatokat illetően. A felhasználó köteles betartani a játékszabályokat. Ismétlődő szabálysértés esetén figyelmeztetés ellenére, illetve a 8.3. pontban meghatározott súlyos vétség esetén a Bigpoint jogában áll, hogy azonnali hatállyal és figyelmeztetés nélkül letiltsa a szerződéses szolgáltatásokat és felmondja a szerződést.

9.2. Szoftverek telepítése

A Bigpoint nem vállal felelősséget az esetleges károkért vagy adatveszteségekért, amelyek a felhasználó olyan számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb (mobil) terminálján léphet fel, amit a felhasználó a játékokhoz és a szolgáltatásokhoz használ („terminál”).

9.3. A felhasználó további kötelességei

9.3.1. A Bigpoint a játékokat, illetve a szolgáltatásokat részben online bocsátja rendelkezése a használathoz. A felhasználó terminálján szükséges helyi programokat, különös tekintettel, de nem kizárólagosan az operációs rendszerre és az internetböngészőre, illetve a szükséges – például Flash vagy Java – beépülő modulokra, a Bigpoint nem bocsátja rendelkezésre, és nem is telepíti őket. A Bigpoint nem nyújt támogatást sem ezekhez a telepített szoftverekhez. Kizárólag a felhasználó kötelessége, hogy biztosítsa saját terminálja karbantartását, lehetővé téve a Bigpoint által működtetett játékok és szolgáltatások használatát. A Bigpoint ennek megfelelően nem nyújt semmiféle műszaki segítséget a lokálisan szükséges programok telepítéséhez.

9.3.2. A felhasználó köteles minden nem nyilvános fiók és hozzáférési adatot (bejelentkezési adatok, jelszavak, fiókazonosító stb.) harmadik fél előtt szigorúan bizalmasként kezelni. A titoktartási kötelezettség kiterjed barátokra, munkatársakra, rokonokra és más játékosokra is (például klántársak) illetve egyéb szolgáltatások felhasználóira is. A felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Bigpointot, ha tudomására jut vagy vélelmezi, hogy jogosulatlan harmadik személy a szóban forgó adatok birtokába jutott. A Bigpoint azt javasolja, hogy ehhez használják a kapcsolatfelvételi űrlapot. Ha egy harmadik fél azért fér hozzá a Bigpoint játékaihoz vagy szolgáltatásaihoz a felhasználó hozzáféréséi adatait használva, mert a felhasználó nem védte az adatait kellőképpen a jogosulatlan hozzáféréstől, és így a felhasználó által okozott veszély miatt kétséges az adott felhasználói fiókban cselekvő személy kiléte, a felhasználónak úgy kell tekintenie a helyzetet, mintha ő cselekedett volna és viselnie kell a felelősséget egy szerződés- vagy egyéb szabályszegés esetében is. A Bigpoint jogosult arra, hogy minden egyes hozzáférést a felhasználó adataival úgy tekintsen, mint a felhasználó által kezdeményezett hozzáférést. A Bigpoint felhívja a figyelmet arra, hogy a jelszavakat biztonsági okokból rendszeresen meg kell változtatni. A felhasználó egyedül maga felelős fiókjának használatáért és az ahhoz való hozzáférésért.

9.3.3. Abban az esetben, ha fennáll annak alapos gyanúja, hogy a hozzáférési adatok vagy egy nem nyilvános fiók egy jogosulatlan harmadik személy birtokába jutottak, a Bigpointnak biztonsági okokból joga, azonban nem kötelessége, hogy saját megítélése szerint előzetes bejelentés nélkül önállóan megváltoztassa a hozzáférési adatokat, illetve letiltsa a felhasználói fiók használatát. A Bigpoint haladéktalanul tájékoztatja a jogosult felhasználót, és kérésre közli a felhasználóval az új hozzáférési adatokat szükségtelen késedelem nélkül. A felhasználó nem tarthat igényt az eredeti hozzáférési adatok visszaállítására.

9.3.4. A felhasználónak nincs joga a teljes fiókjának, egyes játékoknak, prémium funkcióknak vagy játékfunkcióknak eladásához egy harmadik félnek, vagy hogy bármilyen más formában vagy módszerrel másra ruházza ezeket. Ez nem vonatkozik a Bigpoint által ebből a célból létrehozott és fenntartott ajánlatokon belüli eladásra vagy átadásra.

9.3.5. A Bigpoint védi a saját rendszerét a vírusok ellen. Ennek ellenére sohasem zárható ki teljes biztonsággal egy vírusfertőzés. Ezenkívül előfordulhat, hogy jogosulatlan harmadik fél olyan e-mailt küld a Bigpoint nevének felhasználásával és annak engedélye nélkül, amely például vírust vagy kémprogramot tartalmaz, vagy olyan webhelyekre irányít, melyek vírusokat vagy kémprogramokat tartalmaznak. A Bigpoint nincs befolyással az ilyen eseményekre. A felhasználónak ezért ellenőriznie kell az összes beérkező e-mailt, ami a Bigpointtól vagy állítólag annak nevében érkezett, hogy nem tartalmaz-e vírust. Ugyanez vonatkozik a játékok vagy szolgáltatások többi felhasználójától beérkező e-mailekre is.

9.3.6. A felhasználónak eleget kell tennie a Bigpoint és munkatársai, illetve a teljesítésért és ügyintézésért felelős megbízottjai által adott utasításoknak, külön kiemelve, de nem kizárólagosan a mindenkori játékhoz és/vagy szolgáltatáshoz tartozó fórumok moderátoraitól és rendszer-adminisztrátoraitól kapott utasításokat.

9.3.7. A felhasználó kötelezi magát, hogy semmilyen körülmények között sem használja egy másik felhasználó fiókját, bejelentkezési nevét vagy jelszavát.

9.4. A felhasználó kötelezettségei az általa megadott adatokat illetően

9.4.1. A felhasználónak körültekintően kell eljárnia az adatok kiválasztásánál, melyeket feltölt a szolgáltatások hatályán belül, vagy más felhasználók rendelkezésére bocsát.

9.4.2. A felhasználó nem használja a szolgáltatásokat arra, hogy olyan anyagot terjesszen, ideértve, de nem kizárólagosan képeket, videókat, linkeket, megnevezéseket, kifejezéseket, ami reklámhordozó, politikai, vallásos, sértő, molesztáló, erőszakos, szexista, pornográf vagy más erkölcsileg elítélendő vagy megbotránkoztató, különösen rasszista, vagy szélsőbaloldali, illetve szélsőjobboldali tartalmat, személyeket vagy ábrázolást tartalmaz. A felhasználó továbbá kötelezi magát, hogy nem használ szerzői jog vagy egyéb jogvédelem alá eső kifejezéseket, neveket, képeket, videókat, zenedarabokat, játékokat vagy egyéb anyagot. Kétség esetén a felhasználónak haladéktalanul el kell távolítania minden, a Bigpoint által kifogásolt tartalmat. A Bigpoint jogában áll továbbá, hogy saját maga távolítsa el a kérdéses tartalmakat. A felhasználónak mindig be kell tartania a rá vonatkozó törvényes előírásokat és jogszabályokat, különös tekintettel az ifjúságvédelmi, adatvédelmi, a személyiségi jogok védelmét szolgáló, sérelmezés elleni, szerzői jogra, védjegyjogra vonatkozó szabályokra.

9.4.3. A felhasználó nem jogosult a szolgáltatások illegális vagy illetéktelen célú használatára. Határozottan tilos, hogy más felhasználók felhasználói neveit vagy e-mail címeit azok kifejezett és előzetes beleegyezése nélkül esetleges kéretlen e-mailek, reklámüzenetek küldéséhez, illetve egyéb üzletszerű vagy kereskedelmi célokra használja.

9.4.4. A fentiekben felsorolt szabályokat és rendelkezéseket sértő cselekedet feljogosítja a Bigpointot arra, hogy saját maga törölje a felhasználó által megosztott tartalmakat.

9.4.5. A Bigpoint kiváltképpen jogosult törölni teljes egészében vagy részben a felhasználó által megosztott adatokat, ha konkrét támpontok arra utalnak, hogy az ászf, a mindenkori szolgáltatásra vonatkozó utasítások és szabályok megsértéséről van szó, vagy a tartalmak egyéb módon jogellenesek. Ezek közé tartoznak, de nem kizárólagosan:

9.4.6. A felhasználó nem jogosult az ilyen jellegű törölt tartalmak visszaállítására.

A Bigpoint továbbá jogosult arra, hogy kizárja a szabálysértő felhasználót az érintett szolgáltatásban való további részvételtől, és azonnali hatállyal törölje a felhasználó fiókját – figyelmeztetés után - a fenti előírások többszörös megsértése esetén. A Bigpoint fenntartja a jogot további szükségszerű igények érvényesítésére, különösen a kártérítési igényeket illetően.

9.4.7. A felhasználó tájékoztatja a Bigpointot, ha tudomására jut, hogy egy harmadik személy vagy egy másik felhasználó visszaél a szolgáltatással/szolgáltatásokkal (például olyan tartalmak terjesztésére és küldésére, melyek a 9.4.5 pont rendelkezései szerint tiltottak). A hatásos beavatkozás érdekében arra kérjük a felhasználót, hogy ezt az információt írásos formában juttassa el a Bigpoint számára (például e-mail útján).

9.5. A felhasználó felelősségvállalása az általa feltöltött adatokkal kapcsolatban

9.5.1. A felhasználó a kizárólagos felelős minden szövegért, fájlért, képért, fényképért, videóért, hanganyagért, zeneműért, szerzői joggal védett alkotásért vagy egyéb anyagért, információért stb. (továbbiakban: „feltöltött adatok”), amelyeket a szolgáltatások hatálya alatt töltött fel, vagy osztott meg más felhasználókkal. A Bigpoint ezeket a tartalmakat nem ismeri el sajátjaként és nem is hagyja jóvá azokat.

9.5.2. A Bigpoint nem rendelkezik befolyással a szolgáltatások hatálya alatt feltöltött adatokra. A Bigpoint nem értékeli ezeket a feltöltött adatokat mielőtt azok nyilvánossá válnak. A Bigpoint azonban fenntartja a jogot arra, hogy minden feltöltött adatot áttekintsen és értékeljen jelen ászf és/vagy a játékszabályok megsértése szempontjából. Ha azonban a Bigpoint arra jut, hogy bizonyos tartalmak illegálisak, azonnal törli azokat.

9.5.3. A Bigpoint a feltöltött adatokkal kapcsolatos felelőssége kizárt, különösen a helyességet, teljességet vagy megbízhatóságot illetően.

9.6. Szerzői jogok

9.6.1. A felhasználó által feltöltött adatokra vonatkozó minden jog a felhasználónál marad. A webhelyekre feltöltött adatok esetén és az egyéb szolgáltatások hatálya alatt a felhasználó nem kizárólagos, ingyenes használati engedéllyel ruházza fel a Bigpointot, amely a szóban forgó tartalom törlésekor érvényét veszti. A Bigpoint jogosulttá válik a tartalom nyilvánossá tételére a szolgáltatás hatálya alatt, valamint a szolgáltatások követelményeihez való igazítás céljából történő szerkesztésére (formátum, méret stb.), nyilvános felkínálására, bemutatására, másolására és terjesztésére.

9.6.2. A felhasználó ezenfelül semmilyen további joggal nem ruházza fel a Bigpointot a feltöltött adatokra vonatkozóan. A Bigpoint nem jogosult a feltöltött adatok szolgáltatásokon kívüli felhasználására vagy terjesztésére.

9.6.3. Az adatok megosztásával a felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a feltöltött adatok a szolgáltatások érvényességi körén belül globálisan elérhetőek lehetnek az interneten keresztül. A felhasználó az adatok feltöltésével egyben ezekhez a feltételekhez is beleegyezését is adja.

9.6.4. A fent megnevezett engedély hatályát veszti, amikor a felhasználó törli a feltöltött tartalmat a szolgáltatások webhelyéről.

10. Hiányosságokon alapuló követelések

10.1. A Bigpoint csak a játékok és a szolgáltatások aktuális verzióját teszi elérhetővé a felhasználó számára (1.2. pont). A felhasználónak nem áll jogában követelni a játékok vagy szolgáltatások egy bizonyos verziójának vagy adott funkcióinak érvényben tartását és/vagy visszaállítását. Amikor a felhasználó prémium funkciókat vásárol, megkapja az összes vonatkozó, jogszabályon alapuló és szerződéses jogot is. A felhasználó megérti és elfogadja, hogy a Bigpoint által biztosított játékok és szolgáltatások – más szoftverekhez hasonló módon – nem lehetnek teljes egészében hibamentesek. A játékok és szolgáltatások tehát csak akkor minősülnek hibásnak, ha játszhatóságukban, illetve használatukban súlyos és tartós hiba áll fenn.

A felhasználó dokumentál minden hibát a Bigpoint játékaiban, szolgáltatásaiban és/vagy egyéb termékeiben, és a teljes dokumentációt a rendelkezésünkre bocsátja írásos formában, mellékelve a megjelenő hibaüzeneteket. Egy esetleges hiba jelentése előtt a felhasználó olvasson utána a játékok és szolgáltatások útmutatóiban és a Bigpoint által nyújtott egyéb hibakereső eszközökben (különösen a gyakori kérdések listáiban és a hibaelhárítási fórumokon). A felhasználónak tőle telhetően segítenie kell a Bigpointot a kérdéses játék vagy szolgáltatás hibájának elhárításában.

10.2. A felhasználónak indokolatlan késedelem nélkül, írásos formában értesítenie kell a Bigpointot, ha hibát fedez fel. A bizonyítás céljából azt tanácsoljuk a felhasználónak, hogy minden ilyen jellegű bejelentést írásban (faxon, levélben vagy ügyfélszolgálati kapcsolatfelvételi űrlap útján) küldjön el a Bigpointnak.

10.3. A Bigpoint nem vállal felelősséget olyan hibákért, amelyek külső hatás, hibás felhasználás, vis major esemény vagy nem a Bigpoint által végrehajtott módosítások vagy egyéb manipulációk miatt keletkeztek.

10.4. A Bigpoint nem vállal semmilyen garanciát vagy jótállást.

11. Felelősség és a felelősség korlátozása

11.1. A felhasználó közvetlen és azonnali felelősséget vállal a harmadik felek jogainak megsértéséért. A felhasználó felmenti a felelősség alól a Bigpointot minden olyan kárral kapcsolatban, amely abból fakad, hogy a felhasználó nem tanulmányozta kellő alapossággal a használati feltételeket. A felhasználó felmenti a felelősség alól a Bigpointot harmadik felek minden olyan követelésével szemben, amelyek azon alapszanak, hogy a felhasználó valamilyen nem megfelelő tartalmat osztott meg, vagy egyéb módon megszegte a használati feltételeket, és ezzel megsértette a harmadik felet megillető jogokat is. A felhasználó minden olyan esetben átvállalja a Bigpoint szükséges jogi védelmének költségeit, beleértve a törvényszéki és ügyvédi díjakat is, ami annak következménye, hogy a felhasználó nem tett eleget a használati feltételekben foglaltaknak. Ez a pont csak akkor érvényes, ha a felhasználó felelős a fent említett szabálysértésért.

11.2. Ha a Bigpoint ingyenesen nyújtja a szolgáltatásait, semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve súlyos gondatlanságból vagy szándékosan okozott károk esetében. A fenti felelősség kizárása nem érvényes a felelősségre az élet, testi épség és egészség veszélyeztetésénél vagy abban az esetben, ha a Bigpoint garanciát vállal.

11.3. Ha a Bigpoint a szolgáltatásaiért anyagi ellenszolgáltatást követel, akkor a súlyos gondatlanságból vagy szándékosan okozott károk esetében korlátlan felelősséget vállal. Hanyag gondatlanság egyszerűbb esetében a Bigpoint csak akkor vállal felelősséget, ha szerződésbeli kötelezettségeinek vagy egy garanciának a megsértéséről van szó. Lényeges szerződéses kikötések alatt olyan kötelezettség értendő, amely lehetővé teszi a szerződés rendeltetésszerű teljesítését és amelyben a felhasználó megbízhat. A fenti felelősség korlátozása nem érvényes a felelősségvállalásra az élet, testi épség és egészség veszélyeztetésénél, vagy akkor, ha a Bigpoint garanciát vállalt. A Bigpoint termékszavatossági törvény szerinti felelősségét ez nem érinti.

11.4. A lényeges szerződésbeli kötelezettségek megsértésének esetén fennálló kártérítési kötelezettség vagy kompenzáció csak az előre látható károkra korlátozódik.

11.5. Az előrelátható kárérték mértéke változó, de 200,00 euró összegre korlátozódik fiókonként.

11.6. A fenti felelősség kizárása, illetve korlátozása érvényes a Bigpoint alkalmazottainak, munkavállalóinak, munkatársainak, képviselőinek és/vagy a teljesítésért felelős megbízottjainak felelőssége tekintetében is, különösen a hányadtulajdonosok, munkatársak, képviselők, szervek és más tagok javára a személyes felelősségüket illetően.

11.7. A Bigpoint a tanácsadásáért csak annyiban felelős, ha a feltett kérdés az ajánlat tartalmát érintette.

11.8. A Bigpoint kifejezetten távol tartja magát az összes olyan oldal tartalmától, amelyekre közvetlen vagy közvetett hivatkozások (úgynevezett „linkek”) mutatnak a Bigpoint szolgáltatásaiból. A Bigpoint nem tehető semmiképpen felelőssé ezek tartalmáért és ezekért az oldalakért. Ezeknek az oldalaknak a tartalmáért a mindenkori oldalt működtető szolgáltató saját maga felelős.

12. Záró rendelkezések

12.1. Minden módosítás, kiegészítés vagy a szerződés részbeni, illetve teljes megszüntetése írásbeli formát igényel az érvényességhez, mint ahogy az írásbeli forma követelményének módosítása és megszüntetése is.

12.2. A bírói illetékesség helye a németországi Hamburg városa.

12.3. A jelen általános szerződési feltételekre, beleértve a jövőbeli módosításokat is, valamint az ezen általános szerződési feltételek alapján a Bigpoint által megkötött szerződésekre és a szerződésekből fakadó minden jellegű követelésre vonatkozóan kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság jogrendje vonatkozik, kizárva az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményét, valamint a német nemzetközi magánjogról szóló rendelkezéseket.

12.4. Ha az általános szerződési feltételek vagy a szerződés bizonyos rendelkezései érvénytelenek vagy hatálytalanná válnak, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

Hamburg, 2022. február 28.

Bigpoint GmbH
Sachsenstraße 20
20097 Hamburg
Németország

Nyilvántartási szám: HRB-Hamburg 94148

Uniós adószám: DE813 602 704

Ügyvezető igazgató: Wanqin Liu, Yingying Zou