Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français Magyar Italiano Nederlands Norsk Polski Português Română Русский Slovensky Svenska Türkçe

Bigpoint GmbH’nin (aşağıda “Bigpoint” olarak anılacaktır) Genel İş Şartları

1 Geçerlilik sahası

İşbu Genel İş Şartları, Bigpoint’in internette www.bigpoint.net/games/ adresinde sunduğu portal hizmetlerini, internet sitelerini ve uygulama mağazalarında yer alan oyunlarını (“Web Sayfaları”) ve başka hizmetlerini (“Hizmetler”) kapsar. Hizmetler arasında örneğin; oyunların indirilmesi ve kurulması, oyunlara katılım, bir müşteri hesabının oluşturulması, bir profil sayfasının oluşturulması, bloglara ve forumlara katılım, fotoğraf, metin ve oyunlar gibi medya içeriklerinin yüklenmesi, sanal eşyaların veya başka hizmetlerin satın alımı yer alır. Bigpoint oyunlarına katılan kimseler ve web sayfalarının kullanıcıları aşağıda “Kullanıcı” olarak anılacaktır. İşbu Genel İş Şartları (aşağıda “GİŞ” olarak anılacaktır) içinde “Oyunlar” veya “Hizmetler” ifadeleri kullanıldığında, bununla Bigpoint firmasının oyunları ve hizmetleri kastedilir. Bigpoint ve kullanıcıları arasındaki iş ilişkileri için sadece işbu GİŞ, veri koruma politikası ve GİŞ’in önemli bir parçası olan künye geçerlidir.

Sözleşme ortağı Bigpoint GmbH’dir. Kullanıcının sunduğu GİŞ, Bigpoint tarafından yazılı olarak kabul edilmediği sürece geçersizdir.

İşbu GİŞ’in konusu, web sayfası ve oyunların kullanımından doğan donanım (örneğin Kişisel Bilgisayar, Apple, cep telefonu, tablet vb.) veya üçüncü şahısların yazılımları (örneğin Google Play, iTunes, Windows Mağazası) veya kullanıcının hizmetlere erişimde kullandığı İnternet bağlantısı kaynaklı sorunlar değildir, çünkü bu hizmetler Bigpoint tarafından verilmemektedir.

1.1 Kullanıcı

1.1.1 Bigpoint oyunlarını ve hizmetlerini yalnızca Alman Medeni Kanunu’nun 13. Fıkrası (BGB) çerçevesinde tüketicilere sunar. Oyunları ve hizmetleri şahsi eğlence amaçları dışında, bilhassa kâr veya başka ticari amaçlarla kullanmak yasaktır.

1.1.2 Kullanım için başvuru yapıldığı tarihte 18 yaşını doldurmuş veya kanuni temsilcileri tarafından kullanımı izin almış olan kimseler, kullanım yetkisine sahiptir. Münferit oyunların kuralları içerisinde, kanuni temsilcileri tarafından kullanımı izin verilmiş olsa da, belirli bir yaşın altındaki kimselerin kullanım yetkisine sahip olamayacakları öngörülmüş olabilir.

1.1.3 Kullanıcı, Oyunlara veya Hizmetlere kayıt olmakla ve/veya bu Oyunların veya Hizmetlerin kurulumunu yapmakla (i) yasal yükümlülük yaşına ulaştığını ve yasal yükümlülük alabildiğini ve/veya (ii) yaşının küçük olması durumunda yasal vasilerinin iznini açıkça aldığını kabul etmiş sayılır.

Ayrıca, önceden yaşı küçük olarak görülen Kullanıcılar olgunluk yaşına (yasal yükümlülük yaşına) ulaştıktan sonra, kullanıcı sözleşmesi hükümlerine verdiği onayını geri çektiğini Bigpoint’e bu tarihten itibaren iki (2) hafta içerisinde yazılı olarak bildirmemesi durumunda şahsen ve yasal bağlayıcılığını kabul edecek şekilde sözleşme hükümlerini onaylamış sayılacaktır.

1.2 Sözleşme konusu, oyunların ve hizmetlerin kullanımı ve değiştirilmesi

1.2.1 Bigpoint kullanıcılara, mevcut teknik ve işletmeyle ilgili imkânlar çerçevesinde, oyunlara ve hizmetlere katılma imkânı sunar.

1.2.2 Oyunlara katılım yalnızca eğlence amaçlıdır.

1.2.3 Bigpoint, web sayfası üzerinde belirli bilgileri bulundurur ve kullanıcılara oyun kullanıcılarının, hizmet kullanıcılarının ve üçüncü şahısların ağ üzerinden görebilecekleri, kişiye özel profiller oluşturma imkânı sunar. Kullanıcı bunun yanında web sayfası üzerinden üçüncü şahıslarla iletişim kurabilir, fotoğraf, video, oyun ve mümkün olduğu takdirde müzik ve başka medya içerikleri alışverişinde bulunabilir, blog ve yorumlar yayınlayabilir, oyunlar hakkında, diğer kullanıcılar hakkında, üçüncü şahıslar hakkında veya işlemler hakkında değerlendirmelerde bulunabilir.

1.2.4 Bigpoint tarafından sunulan Oyunlar ve Hizmetler, Bigpoint veya sözleşme süresi dâhilinde üçüncü şahısların platformlarında ilgili biçimde kullanıldığı müddetçe oyun yazılımı hükmü kapsamındadır. Kullanım imkânı, Bigpoint veya Bigpoint tarafından yetkili kılınmış üçüncü şahısların atılım için ilgili uygulamayı oyunların ya da hizmetlerin ilgili URL’lerinde çevrimiçi olarak sunmasıyla sağlanır. Oyun yazılımı (lisans) ve/veya bireysel unsurların edinimi, aksi kesin bir hüküm ile belirtilmediği takdirde sözleşme haricindedir. Bigpoint, oyunları aynı zamanda - gerektiğinde başka bir fonksiyon kapsamıyla ticari olarak satın alınabilen veri taşıyıcıları üzerinde sunma hakkını saklı tutar. Oyunların bu şekilde satışı bu iş koşullarına tabi değildir.

1.2.5 Oyunların birçoğuna katılım ve bazı Hizmetlerin kullanımı yalnızca daha önce üye olmak yoluyla bir müşteri hesabı (aşağıda “Hesap” olarak anılacaktır) oluşturmuş olan kimselere açıktır. Bigpoint bünyesinde, Hizmetler dâhilinde oluşturulmuş bir hesap, kullanıcıya 1.1 maddesinde yazılı koşullar altında her oyunu kullanma yetkisini verir. Kullanıcılar, hesap oluşturmanın ardından, ilgili web sayfasına erişip oturum açmak suretiyle tüm Oyun veya Hizmetleri kullanabilir.

1.2.6 Kullanıcı, birden fazla hesap oluşturabilir. Ancak kullanıcı, Bigpoint tarafından sunulan oyunlardan bazılarına yalnızca bir hesap ile katılabilir (“Çoklu hesap yasağı”). Ayrıntılı bilgiler oyun kurallarından alınmalıdır. Bigpoint birden fazla hesabı bulunan kullanıcılara, oyun kurallarının son durumunu mutlaka öğrenmelerini tavsiye eder, çünkü çoklu hesap yasağının ihlal edilmesi, kullanıcının derhâl engellenmesine yol açar.

Bir kullanıcının birden fazla hesaba sahip olabileceği oyunlarda da, bu hesapların kendi aralarında haberleşmesi veya başka şekilde müşterek eylemde bulunması (“Pushing yasağı”) yasaktır. Özellikle bir hesap, aynı kullanıcının başka bir hesabı için, örneğin eşyaların veya oyun para birimindeki kontörlerin oyun içerisinde aynı kullanıcının bir hesabından diğer hesabına aktarılması ya da aynı kullanıcının bir hesabının diğer hesabıyla savaşması şeklinde avantaj yaratmak amacıyla kullanılmamalıdır.

1.2.7 Pushing yasağı farklı Kullanıcıların hesapları için geçerlidir. Bir hesap, başka bir kullanıcının hesabından eşya veya oyun parası aktarmak veya kasten savaş kaybettirmek (“boosting”) suretiyle mürtekip bir biçimde faydalanmak amacıyla kullanılamaz.

1.2.8 Sunucuya aşırı yük binmesine neden olan programların kullanılması kesinlikle yasaktır. Aynı şekilde oyunun normal oynanışını etkileyecek yazılımlar, bilhassa da oyunları veya tek tek oyun fonksiyonlarını sistemli veya otomatik olarak kontrol etmeye (Botlar, Makrolar vb.), oyunların, oyun elemanlarının ya da Hizmetler dâhilinde ayarlanmış olan içeriklerin reprodüksiyonu veya değiştirilmesine yarayan yazılımların kullanılması yasaktır.

1.2.9 Genel hataları veya programlamada bulunan hataları çıkar amaçlı kullanmak yasaktır. Fark edilen hatalar veya yanlışlıklar hemen Destek iletişim formu kullanılarak haber edilmelidir.

1.2.10 Oyun ve Hizmetlerin, IP numarasını gizleyen yazılımlar (örneğin Proxy) veya kullanıcının ikamet ettiği konumu gizleyen diğer işlemler ile birlikte kullanılması yasaktır.

1.2.11 Kullanıcı, Hizmetler kapsamında hesap açtırma veya muhtemel içeriklerin yayımlanması hakkına sahip değildir.

1.2.12 Güncel teknik ve diğer oyun ve hizmetlere ait münferit katılım koşulları, Oyunların web sayfalarından alınmalıdır.

1.2.13 Tüm Oyun ve Hizmetlerin güncellemeleri, uyumlandırmaları, genişletmeleri ve değişiklikleri muntazaman yapılmaktadır. Kullanıcının oyunu oynama hakkı, Oyun ve Hizmetlerin mevcut sürümleriyle kısıtlıdır.

1.2.14 Oyunların standart sürümünü kullanmak ücretsizdir. Ancak belirli özellikleri yalnızca ödeme yapan kullanıcılar kullanabilir (bkz. Madde 7). İlgili hizmetin açıklamaları içinde kararlaştırılmamışsa eğer, hizmetin kullanımı bedelsizdir.

1.2.15 Kullanıcının, oyunları veya hizmetleri sözleşme akdedildiği tarihteki mevcut sürümde tutulmasını isteme hakkı yoktur. Bigpoint, bir oyun veya hizmetin işletilmesini dilediği an ve hiçbir sebep belirtmeksizin durdurma hakkını saklı tutar. Kullanıcı kendi isteğine göre, bu durumda kendisi tarafından daha önce ödenmiş ücretlerin (örneğin Premium üyelik veya abonelik) yine kendi isteğine göre Bigpoint tarafından işletilen başka oyunlara ve/veya hizmetlere aktarılmasını veya Bigpoint’in peşin ödenmiş ücretleri iade etmesini talep edebilir. Kullanıcı bireysel borç çerçevesinde kendisi tarafından daha önce ödenmiş ücretler için bu hakkı talep edemez (örneğin bireysel siparişler). Kullanıcının, kullanılamayan oyunlar ve/veya hizmetlerden ötürü sözleşmeyi derhâl feshetme hakkı, bu düzenlemeden bağımsız olarak devam eder. İşbu GİŞ içerisinde açıkça farklı şekilde düzenlenmemişse eğer, kullanıcının başka hakkı bulunmaz.

2 Sözleşme teklifi ve sözleşmenin akdedilmesi

2.1 Kullanıcı, üyelik formunu doldurmak veya bir oyunu indirip kurmak suretiyle bir oyun ve hizmet kullanım sözleşmesinin (aynı zamanda kullanıcı başvurusunun da) akdedilmesi için bağlayıcı bir teklifte bulunmuş olur. Bunun için üyelik formunda zorunlu olarak işaretlenmiş veri alanlarının tamamının eksiksiz ve doğru olarak doldurması gerekir.

2.2 Bigpoint ile kullanıcı arasındaki sözleşme, kullanıcı başvurusunun Bigpoint tarafından kabul edilmesiyle geçerlilik kazanır. Bu kabul, açıkça veya Bigpoint’in birinci ifa eylemiyle, bilhassa Oyun veya Hizmet sağlaması ile gerçekleşebilir.

2.3 Oyun ve Hizmetlerin belirli bir dereceye kadar kullanımı için bir Hesap oluşturulması zorunlu olduğundan, kullanıcı başvurusunun alındığına dair onay e-postası, Bigpoint tarafından hemen elektronik yolla kullanıcı tarafından belirtilen e-posta adresine gönderilir. Bu onay, kullanıcı başvurusunun bağlayıcı bir şekilde kabul edilmesi anlamına gelmez. Ayrıca onay bilgisi, kabul e-postası ile birlikte gönderilebilir.

3 Fesih Politikası ve Örnek Fesih Formu

Fesih politikası:
Kullanıcı, oyun ve hizmet kullanım sözleşmesi ve Premium özelliklerin siparişiyle ilgili olarak verdiği beyanı 14 iş günü içerisinde sebep göstermeksizin feshedebilir.

Fesih süresi toplamda 14 gündür ve sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren başlar.

Kullanıcı feshetme hakkını kullanabilmek için, Bigpoint’e (Bigpoint GmbH, Sachsenstraße 20, 20097 Hamburg, Almanya; E-Posta: ) oyun ve hizmet kullanımına ve ayrıca Premium özellikler siparişine ilişkin sözleşme beyanını feshetme kararıyla ilgili açık bir beyan göndermelidir (örneğin posta, faks ya da e-posta). Bu amaç doğrultusunda, kullanıcı aşağıdaki örnek fesih formunu kullanabilir; ancak bu formun kullanılması zorunlu değildir. Cayma hakkının kullanılmasıyla ilgili bildirim, tüketici tarafından fesih son tarihi dolmadan gönderildiği sürece, bildirim son tarihten sonra ulaşsa bile fesihle ilgili son tarihe uyulmuş kabul edilecektir. E-posta ile gönderilen fesihlerin hızla işleme alınabilmesi için; oyunun, Premium özelliklerin veya hizmetlerin adının belirtilmesi, ayrıca kullanıcı adı ve kullanıcı kimliğinin de e-postanın konu satırında belirtilmesi faydalı olacaktır.

Feshin Sonuçları:
Kullanıcı feshi durumunda, kullanıcı tarafından Bigpoint’e yapılan tüm ödemeler, ilgili teslimat/gönderi maliyetleri de dâhil (Bigpoint’in sunduğu en ucuz standart gönderi dışında kullanıcının kendi seçtiği başka tür gönderilerin ek masrafları hariç), Bigpoint’in kullanıcı fesih bildirimini almasından sonra en geç 14 gün içinde derhâl geri iade edilmek zorundadır. Kullanıcının ödediği ücretin iadesinde Bigpoint, kullanıcıyla aksi hususta mutabık kalınmadıkça, kullanıcının ilk işlemi yapmak için kullandığı ödeme yönteminin aynısını kullanacaktır. Bu geri ödemeyle ilgili olarak kullanıcıya hiçbir şekilde ücret yansıtılmayacaktır.

Dikkat:
Eğer kullanıcı sipariş edilen malzemeyi tedarik etmiş ve kullanmışsa bunu da açık rızasıyla ortaya koymuşsa (aldığı malzemeleri herhangi bir itirazda bulunmadan kullanması da buna dâhil) geri iade istemeyeceği anlamı taşır ve geri iade işlemine izin verilmez.

Fesih Politikasının Sonu

Örnek Fesih Formu

(Sözleşmeyi feshetmek isterseniz, lütfen bu formu doldurup bize yollayın.)

(*) Gereksizse silebilirsiniz.

4 Ulaşılabilirlik

Bigpoint oyunlara ve hizmetlere yıllık ortalama olarak %90 (yüzde doksan) oranında bir ulaşılabilirlik sunar. Bu sürelere, Bigpoint firmasının etki sahası içerisinde bulunmayan (mücbir sebepler, üçüncü şahısların kabahati vb.) teknik veya başka sorunlardan ötürü, web sayfasına ait sunucuya veya münferit oyunlara internet üzerinden erişimin mümkün olmadığı süreler ve ayrıca rutin olarak bakım çalışmalarının yapıldığı süreler dâhil değildir. Bigpoint’in büyük hatası sonucu oyunlara ve hizmetlere erişilmezlikte, sorumluluğu asıldır. Bigpoint ağ işletiminin güvenliği, ağ entegrasyonun muhafaza edilmesi, özellikle ağın, yazılımın veya kaydedilmiş verilerin ciddi arızalara maruz kalmasını önlemek için gerekli olması hâlinde hizmetlere erişimi kısıtlamak hakkına sahiptir.

5 Giriş ve GİŞ’in kabul edilmesi, değişiklikler ve diğer bildirimler, kullanıcı tarafından iletişim kurulması

5.1 Kullanıcının, kullanıcı başvurusunu göndermesiyle ve oyunları veya hizmetleri kullanmasıyla GİŞ’i kabul etmiş sayılır. Bunlar Hizmetler kapsamında her oturum açılması, oyunların her kullanımı ve/veya hizmetlerin diğer kullanımları için geçerlidir.

5.2 Bigpoint işbu GİŞ’in, gerekli olması hâlinde ve kullanıcının bundan ötürü dürüstlük acısından dezavantajlı konuma düşmeyeceği düşünüldüğünde, ileriye donuk etkiye sahip olması üzere dilediği an değiştirme veya düzeltme hakkını saklı tutar.

5.3 Kullanıcı, web sayfaları aracılığıyla veya e-posta yoluyla GİŞ değişikliklerinden haberdar edilir. GİŞ değişiklikleri kullanıcıya, her değişiklikten sonraki oturum açıldığında vurgulanmış bir bildirim ile duyurulur. Değiştirilen GİŞ, kullanıcı değişiklikleri kabul ettiği andan itibaren hemen geçerli olur. Bunun için 5.1.deki düzenlemeler geçerlidir.

5.4 Kullanıcı GİŞ değişikliklerini kabul etmezse, 8.2.1 gereğince istenildiği zaman feshetme hakkı olmadığı sürece, iki tarafın da sözleşmeyi bir aylık fesih süresiyle feshetme hakkı vardır. Sözleşme bitimine kadar asıl GİŞ geçerliliğini sürdürür. Bitiş dönemi için süre kısıtlı devam eden yükümlülüklere ilişkin önceden peşin olarak ödenmiş olabilecek ücretler bu durumda kullanıcıya orantısal olarak iade edilir. Kullanıcının bundan başka talepleri kabul edilmez.

5.5 Bigpoint değişiklikler hakkındaki bilgilendirme içerisinde kabul etmeme ve feshetme imkânlarını özel olarak hatırlatır.

5.6 Bigpoint, GİŞ aracılığıyla farklı şekilde düzenlenmemişse veya kullanıcıyla farklı şekilde anlaşma yapılmamışsa eğer, kural olarak kullanıcıyla e-posta yoluyla iletişim kurar. Kullanıcı Bigpoint tarafından üyelik işlemleri sırasında kendisi tarafından belirtilen veya daha sonra Bigpoint firmasına bildirilmiş olan e-posta adresine gönderilen postaların kendisine ulaşmasını sağlar. Bunun için, özellikle spam filtresinde ve bu e-posta adresinde ilgili ayarları düzenli olarak kontrol eder. Ayrıca, Bigpoint diğer yazışmalar için hangi iletişim şeklini kullanacağını kendisi belirler.

5.7 Kullanıcı, Bigpoint ile her iletişim kurduğunda, isteğinin hangi oyunlar veya hizmetlerle ve hangi oyun hesabı veya hizmet hesabıyla ilgili olduğunu belirtir.

6 Oyun talimatları, oyun kuralları

6.1 İlgili oyun veya hizmetlere ait oyun talimatları ve oyun kuralları oyunun/hizmetin ilgili web sayfasında duyurulur.

6.2 Kullanıcı oyun dünyalarında çok sayıda başka kullanıcılarla birlikte oynadığının ve iletişim hâlinde olduğunun farkındadır. Huzur içinde oynama olanağını sağlamak için kurallara uyulması gerekmektedir. Kullanıcı katılmak suretiyle oyun kurallarını ve hizmete katılım koşullarını bağlayıcı olarak kabul etmiş sayılır.

6.3 Kullanıcı bundan başka, oyunların ve hizmetlerin sunumunu ve huzurlu oyun ortamını bozacak her türlü davranıştan uzak duracağını da taahhüt eder.

7 Tarife kademeleri, ödeme koşulları, gecikme

7.1 Standart sürüm

Bigpoint, kullanıcılara oyunları ve hizmetleri esas olarak, gerek duyulduğu takdirde, hesap oluşturulduktan sonra, aksi takdirde indirme ve kurulum tamamlandıktan sonra kullanıma sunar. Bu durumda kullanıcı başlangıç olarak bir standart sürümü kullanabilir. Hesabı oluşturmak ve standart sürümü kullanmak ücretsizdir. Standart sürüm (Bigpoint firmasının oyunları durdurma hakkını kısıtlamaksızın) süre olarak sınırlı değildir ve tam oynanabilir. Ancak standart sürümde kullanıcı tüm özellikleri kullanamaz.

7.2 Premium Özellikler

Kullanıcı, standart sürümde bulunmayan özellikleri (“Premium Özellikler”) satın alma imkânına sahiptir. Bu özellikler arasında örneğin; gelişmiş oyun işlevleri veya sanal oyun eşyaları yer alır. Maddi ve/veya Manevi kazançlar Premium Özellikler dâhilinde değildir ve bunların üçüncü şahıslara temliki yasaktır.

Münferit oyunlarda farklı Premium özellikler sunulabilir. Hangi Premium özelliklerinin hangi tarifeyle sunulduğu, bunların hangi fonksiyonlara sahip olduğu ve hangi önkoşulları gerektirdikleri ilgili oyunun Web Sayfasından alınmalıdır. Bununla birlikte, somut Premium özelliğe ve tarifeye bağlı olarak, ilgili oyun içerisinde bunun kurallarına göre belirli fonksiyonlar için kullanılabilir kontörleri yüklemek için bir defalık ücret ödemesi ya da belirli bir döneme (örneğin gün, hafta, ay, üç ay, altı ay, yıl) ait ödeme yapmak söz konusu olabilir. Bütün fiyatlar brüt fiyatlardır, yani vergileri de içerirler.

Oyunlar sürekli olarak güncellenmektedir. Bu nedenle Bigpoint yeni Premium özellikleri dilediği an sunma hakkını saklı tutar. Oyunların uyarlanması ve geliştirilmesi çerçevesinde Bigpoint yine münferit Premium özellikleri gelecekte sunmama veya ücretsiz standart sürümde sunma (bkz. yukarıda 7.1) hakkını saklı tutar. İkinci durumun yaşanıldığı hallerde, Kullanıcının bu özellikler için yapmış olduğu ödemeleri talep etme hakkı yoktur.

Bir oyunun temelli sunulmaması durumunda, madde 1.2.15 geçerlidir.

Kullanıcı reşit değilse eğer, Premium Özellikleri sipariş ederek, bunların ödemesi için gerekli bedellerin bu amaçla kendisinde bulunduğunu veya kendisine serbestçe kullanılmak üzere temlik edilmiş olduğunu taahhüt eder.

Ödeme, mobil tabanlı bir yöntem (örneğin Premium SMS, Premium Arama, kısa kod vb.) kullanılarak yapılmışsa eğer, Kullanıcı ve cihaz sahibinin farklı kişiler olması hâlinde, cihaz sahibinin mobil uygulama ile verdiği sipariş ve yaptığı ödemeler yetkili olarak ve Kullanıcı namına yapılmış kabul edilir.

Münferit oyunlar için cep telefonları için indirilebilir yazılımlar üzerinden erişimin mümkün olması hâlinde, meydana gelecek ücretler için Premium özelliklerinin kuralları geçerlidir.

7.3 Abonelik / Otomatik uzatma

Belirli bir zaman dilimi için Premium özelliklerin ödemeleri yapılması gerektiğinde, kullanıcı madde 8.2 içinde tespit edilen ilgili zaman diliminin bittiği sürede feshetmediğinde kullanıcı otomatik olarak uzayan, bir abonelik veya devamlı yükümlülük sözleşmesi akdeder. Aboneliğe ilişkin kurallar, ilgili oyunların kurallarında verilmiştir.

7.4 Ödeme koşulları, vade tarihi

Bigpoint, Premium özelliklerin (bakınız yukarı 7.2) kullanımı için hizmet bedellerini peşin olarak talep etme hakkına sahiptir. Hizmet bedelleri sözleşmenin akdedilmesiyle tahakkuk eder ve kullanıcı tarafından belirlenen bir ödeme şekli (örneğin; banka hesabı, kredi kartı, Premium SMS vb.) ile tahsil edilir. Tahsil edilecek tutar kredi kartı ve banka hesap özetlerinde Bigpoint ibaresiyle yazılır.

Mobil faturalandırmaya ilişkin tüm itirazlar, söz konusu faturanın ibrasından itibaren sekiz hafta içinde, TGK(Alman Telekomünikasyon Kanunu)’nın 45. Fıkrası mucibince gerçekleştirilebilir.

Faturalandırmaya dayanak oluşturan her türlü beyan, herhangi bir kötüye kullanma saptanmadığı müddetçe kabul görecektir.

7.5 Ücret ayarlaması

7.5.1 Bigpoint dilediği an fiyatları sürekli olarak veya sınırlı bir süre için indirme veya ayrıca sınırlı bir süre için yeni ürünleri, hizmetleri veya hesaplama farklılıkları sunma hakkına sahiptir. Bigpoint bundan başka, devamlı yükümlülük temsil etmeyen tüm Hizmetlerin fiyatlarını gelecekte geçerli olmak üzere her an yükseltme hakkına sahiptir.

7.5.2 Devamlı bir yükümlülük kapsamında yer alan ücretler, altı haftalık bir süre öncesinden yazılı olarak ilan etmek veya kullanıcı tarafından verilen E-postaya bildirim yapmak suretiyle değiştirilebilir. Değiştirilen fiyatlar, kullanıcı bildirimden sonraki altı hafta içerisinde değiştirilen fiyatlara itiraz etmediğinde, geçerli sayılır. Sözleşme ilişkisi bu durumda değiştirilen şartlarla/fiyatlarla devam ettirilir. Bigpoint, değişiklikler hakkındaki bilgilendirme içerisinde itiraz etme ve fesih olanağını, geçerli süreleri ve özellikle de itiraz edilmediğinde meydana gelebilecek hukuki sonuçları hatırlatır. Kullanıcı zamanında itiraz ettiğinde her iki sözleşme tarafı, Madde 8.1’e göre öncesinde bir sınırsız fesih hakkı yoksa eğer, sözleşmeyi bir aylık feshi ihbar süresiyle feshetme hakkına sahiptir. Sözleşme bitimine kadar asıl GİŞ, geçerliliğini sürdürür. Bitiş dönemini aşan zaman dilimi için kullanıcı tarafından Bigpoint firmasına önceden ödenmiş olabilecek devamlı yükümlülüklere ilişkin hizmet bedelleri (ödemeler), kullanıcıya orantısal olarak iade edilir. Kullanıcının bundan başka talepleri kabul edilmez.

7.6 Ödeme gecikmesi

Bigpoint, ödemede gecikme olması hâlinde, yasal faiz oranı üzerinden faiz talep etme hakkına sahiptir. Bigpoint ödemede gecikme olması hâlinde ayrıca hizmetleri durdurma veya kullanıcının hesaplarını derhâl bloke etme hakkına sahiptir. Bloke etme süresi içinde akdedilmiş abonelikler için herhangi bir hizmet bedeli tahakkuk edilmez.

7.7 Borç yükümlülükleri, fesih ücreti

Eğer Bigpoint, Kullanıcının kabahati veya kendisinin sebep olduğu nedenlerden ötürü masraf ve/veya zarar yaparsa veya ödemenin sonradan fesih edilmesinden kaynaklanan bir ücret talebi alırsa, bu her iki koşulda da fesih ücretlerinin ödemesini kullanıcı üstlenir.

Bigpoint, masrafları asıl ücretle birlikte kullanıcının hesabından mükerrer olarak tahsil etmek suretiyle talep hakkına sahiptir. Buna ek olarak, Bigpoint, her feshedilen işlem başına 5,00 Euro tutarındaki işletim ücretini talep etme hakkını saklı tutar. Kullanıcı her durumda, herhangi bir zararın meydana gelmediğini veya çok daha az olduğunu ispat etme hakkına sahiptir.

7.8 SEPA Prosedürü

Kullanıcının, 1 Şubat 2016 tarihine dek Bigpoint’e vermiş olabileceği tüm direct debit izinleri, artık doğrudan SEPA direct debit iznine dönüştürülecek/dönüştürüldü. Bigpoint, kullanıcının hesabından para çekmeden önce (önceki beş iş günü içinde) kullanıcıya haber verecektir.

7.9 Kazanç garantisi olmaması

Bigpoint kullanıcıya herhangi bir kazanç garantisi vermez. Kullanıcılar özellikle işbu GİŞ içerisinden böyle bir hak açıkça ortaya çıkmadığı takdirde, bir ödülün ödenmesini talep etme hakkına sahip değildir.

Bir kazancın ödenmesini talep etme hakkı ancak böyle bir kazancın ödeneceği Bigpoint tarafından açıkça ilan edilmişse var olabilir.

Talep etme hakkı ayrıca Bigpoint söz konusu muhtemel kazanç hakkının, teknik ya da hukuki manipülasyonlardan veya genel olarak ceza hukuku açısından önemli her türlü manipülasyondan kaynaklandığı tespit ettiğinde de yoktur. Kullanıcı, Bigpoint oyunlarına katılmak suretiyle, Bigpoint firmasının dilediği an bir kazanç hakkının hukuka uygunluğu konusunda geniş bir inceleme talep edebileceğini ve bu ara dönemde kullanıcının özel rızası olmadan kazancın ödemesini reddedebileceğini kabul ettiğini taahhüt eder. Kazanç hakkı, ayrıca kullanıcı oyun kurallarını ihlal etmesiyle de kaybedilir. Emin olunmayan durumlarda ispat etme yükümlülüğü kullanıcıya aittir; kullanıcı oyun kurallarına uymuş olduğunu ispat etmek zorundadır. Kullanıcı ispat yükümlülüğünden haberdardır ve bunu muhtemelen kanuni bir durum olmasa dahi açıkça kabul eder.

7.10 Karşılıklı alacak hesaplaması, iade hakları olmaması

Kullanıcı, yalnızca ihtilaflı olmayan veya hukuken geçerli olduğu tespit edilmiş alacaklarını Bigpoint şirketinden talep edebilir. Kullanıcı, bir iade hakkını yalnızca karşı alacağı aynı sözleşme ilişkisinden kaynaklanıyorsa kullanabilir.

8 Süre, Fesih, Kullanıcının Engellenmesi

8.1 Süre

Kullanıcı ile Bigpoint arasındaki sözleşmeler, Bigpoint ile yapılan sözleşmede aksi şekilde belirtilmemişse, süresiz olarak akdedilir.

8.2 Olağan fesih ihbarı

Her iki tarafın sözleşme şartlarını fesih süresine uyarak sebep göstermeksizin aşağıdaki şekilde feshetme hakkı vardır:

8.2.1 Eğer sözleşme için belirli bir geçerlilik süresi kararlaştırılmadıysa, her iki tarafın hemen etkili olacak biçimde her zaman yasal fesih hakkı vardır.

8.2.2 Sözleşmede Oyun veya Hizmetler için Premium özelliklerin kullanımında belirli bir geçerlilik süresine (“başlangıç dönemi”) karar verildiyse (ayrıca bakınız madde 7.2) başlangıç dönemi (i) sonra erdikten sonra sözleşme, 1 Mart 2022’den önce yapılan sözleşmede başlangıç dönemi süresi kadar, 1 Mart 2022’den sonra yapılan sözleşmede (ii) belirsiz süreliğine otomatik olarak yenilenir. Bu, Kullanıcı veya Bigpoint’in başlangıç döneminin bitiminden (i) önce 7 günlük bir bildirim süresiyle (veya kabul edilirse daha kısa bir bildirim süresiyle) veya başlangıç döneminin yenilenmesinden sonra (ii) herhangi bir zamanda bir aylık bildirim süresiyle (veya kabul edilirse daha kısa bir bildirim süresiyle) sözleşmeyi feshetmesi durumunda geçerli olmayacaktır.

8.3 Önemli nedenden ötürü fesih

8.3.1 Tarafların önemli bir nedenden dolayı sözleşmeyi her zaman feshedebilme hakkı yukarıdaki düzenlemelerden etkilenmez.

8.3.2 Bigpoint sözleşmeyi olağanüstü biçimde feshettiği takdirde, kullanıcıya bitiş dönemi için kendisi tarafından, ilgili süre sınırlı Hizmetler için önceden peşin olarak ödenmiş ücretler (özellikle süre sınırlı Premium özellikler için) orantılı biçimde iade edilir. İşbu GİŞ içerisinde açıkça farklı şekilde düzenlenmemişse eğer, kullanıcının başka hakkı bulunmaz.

Bigpoint, sözleşmeyi önemli gerekçelerle feshetme ve Kullanıcının Hizmetlere erişimini özellikle aşağıdaki nedenlerle ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kalıcı olarak engelleme hakkına sahiptir:

Bigpoint, kural olarak ve ayrıca aşağıdaki hallerde sözleşmeye uyulmadığını belirler:

Bigpoint’in hak sahibi olduğu önemli nedenden ötürü bir fesih durumunda, Bigpoint’in mütenazır zararları Kullanıcıdan tahsil etme hakkı yine vardır.

8.4 Kullanıcının Engellenmesi

Fesih hakkına bağlı olmaksızın, Bigpoint’in, sunduğu Oyun veya Hizmetlerin kötüye kullanımına (bilhassa madde 1.2’de yer alan yasakların ihlali ve/veya diğer yetkisiz suiistimaller) dair herhangi bir şüphe içinde bulunması hâlinde, Kullanıcının Oyun veya Hizmetlere erişimini geçici olarak engelleme ve/veya Kullanıcı ile sözleşmesini madde 8.3’te belirtildiği üzere olağanüstü şekilde feshetme hakkına sahiptir.

Bigpoint, söz konusu durumdan dolayı borçlandırılamaz ve kullanıcı engellendiği takdirde, engelleme süresi boyunca katılım sağlayamamaktan doğacak maddi ve/veya manevi zararlardan da sorumlu olmayacaktır.

9 Kullanıcının yükümlülükleri ve diğer ödevleri, ayrıca kullanıcının kendisi tarafından verilen bilgilerle ilgili mesuliyeti, Telif hakları

9.1 Yükümlülükler

Kullanıcının ana yükümlülüğü, oyunun veya hizmetin ücretsiz standart sürümünü kullanmadığı takdirde öngörülen ücretin ödenmesidir (yukarı bakınız 7. paragraf). Dahası, kullanıcının yükümlülükleri oyun kurallarına bağlı kalmasını ve sözleşme yapılırken veya sözleşme yürürlükteyken Bigpoint’in istediği bilgileri doğru şekilde sağlamasını da kapsar. Kullanıcı bu nedenle, sözleşme hizmeti veya sözleşmenin akdedilmesi çerçevesinde veya sözleşme ilişkisinin devamında şahsı hakkında vermiş olduğu ve sözleşme açısından önemli diğer bilgilerin (özellikle banka hesabı ve kredi kartı numarası) doğru ve eksiksiz olduğunu taahhüt eder. Kullanıcı, bilgilerinde bir değişiklik olması hâlinde bunları hemen Bigpoint’e bildireceğini taahhüt eder; Bigpoint’in bunu sorması üzerine kullanıcı bu bilgileri onaylar. Kullanıcı oyun kurallarına uymakla yükümlüdür. İhtar edilmesine rağmen ihlalin tekrarlanması veya madde 8.3’e göre ağır bir ihlal olması hâlinde Bigpoint, sözleşmeden kaynaklanan hizmet ve sunumları derhâl ve belirli bir süre tanımaksızın bloke etme ve sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

9.2 Yazılım kurulumu

Bigpoint, kullanıcının Oyun ve Hizmetler için kullandığı bilgisayar, mobil veya diğer(mobil)cihazlarda meydana gelebilecek hasar veya veri kayıplarından sorumlu değildir.

9.3 Kullanıcının diğer ödevleri

9.3.1 Bigpoint oyunları ve hizmetleri kısmen çevrimiçi ortamda kullanıma tahsis eder. Yerel olarak kullanıcının cihazında gerekli olan yazılım (özellikle işletim sistemi ve web gezgini, gerektiğinde Flash ya da Java gibi eklentiler de), Bigpoint tarafından tahsis edilmez veya kurulmaz. Bigpoint bu konuda destek de vermez. Cihazı, Bigpoint’in oyunlarını ve hizmetlerini kullanmaya imkân verecek bir durumda bulundurmak kullanıcının ödevidir. Bigpoint buna uygun olarak, yerel olarak ihtiyaç duyulan yazılımın kurulması konusunda teknik bir yardımda da bulunmaz.

9.3.2 Kullanıcı, tüm umuma kapalı hesap ve erişim verilerini (oturum açma bilgileri, şifre, kullanıcı adı vb.) katı şekilde üçüncü şahıslardan gizli tutacağını taahhüt eder. Gizlilik mecburiyeti kapsamında arkadaşlar, tanıdıklar, akrabalar ve diğer oyuncular(örneğin; klan üyeleri) veya diğer Hizmet kullanıcıları yer alır. Yetkisi olmayan üçüncü şahısların erişim bilgilerini bildiğini öğrendiğinde veya tahmin ettiğinde kullanıcı Bigpoint’i derhâl bilgilendirecektir. Sonradan ispat edebilmek açısından kullanıcıların bunu form kullanarak yapmaları tavsiye edilir. Kullanıcının kabahati sonucunda üçüncü şahısların, Bigpoint firmasının oyun veya hizmetlerine erişim bilgilerini kullanması hâlinde, kullanıcı Bigpoint nezdinde kullanım ücreti ve zarar tazmini konusunda mesul tutulur. Bigpoint kullanıcının bilgileriyle yapılan her erişimi kullanıcının yaptığı erişim olarak görme hakkına sahiptir. Bigpoint, güvenlik nedenlerinden ötürü parolaların düzenli olarak değiştirilmesi gerektiğini hatırlatır. Kullanıcı kendi hesabının kullanımından sorumludur.

9.3.3 Umuma kapalı hesap veya erişim verilerinin yetkisi olmayan üçüncü şahıslar tarafından öğrenildiğine dair gerekçeli bir şüphe olması hâlinde, Bigpoint güvenlik nedenlerinden ötürü, kendi takdirine göre erişim bilgilerini önceden haber vermeksizin değiştirme veya hesabın kullanılmasını bloke etme hakkına sahiptir, ancak bu konuda yükümlü değildir. Firma, yetkili kullanıcıyı bu konuda derhâl bilgilendirecek ve talep etmesi üzerine belirli bir sure içerisinde yeni erişim bilgilerini verecektir. Kullanıcı, eski erişim bilgilerinin yeniden oluşturulmasını talep etme hakkına sahip değildir.

9.3.4 Kullanıcı hesabının tamamını veya herhangi bir Oyun eşyasını, Premium özelliği veya oyun işlevini üçüncü bir kişiye satmaya veya devretmeye hak sahibi değildir. Bu Bigpoint şirketinin satış amacı için sunduklarında geçerli değildir. Bu Bigpoint’in satış amacı için sunduklarında geçerli değildir.

9.3.5 Bigpoint sistemlerini virüs istilasına karsı emniyete alır. Buna rağmen bir virüs istilası asla ihtimal dışı değildir. Ayrıca, yetkisi olmayan üçüncü şahısların, Bigpoint’in rızası olmadan onun adını kullanarak içinde örneğin virüs veya Spyware veya virüs ya da Spyware içeren web içeriklerine bağlantılar bulunan e-postalar göndermesi mümkündür. Bigpoint bu konuda bir etkiye sahip değildir. Kullanıcı bu nedenle aldığı, Bigpoint tarafından veya onun adıyla gönderilmiş olan tüm e-postaları virüs içerip içermedikleri konusunda kontrol etmelidir. Aynısı diğer oyun veya hizmet kullanıcılarından gelen E-postalar için de geçerlidir.

9.3.6 Kullanıcı, Bigpoint’in ve onun çalışanlarının ve ayrıca onun icra veya uygulamadan sorumlu yardımcılarının talimatlarına uyar. Bu husus özellikle ilgili oyun veya hizmete ait olabilecek forumlardaki yöneticilerin ve moderatörlerin talimatları için de geçerlidir.

9.3.7 Kullanıcı, hiçbir durumda başka bir kullanıcının kullanıcı adını ve parolasını kullanmayacağını taahhüt eder.

9.4 Kullanıcının vermiş olabileceği bilgilerle ilgili yükümlülükleri

9.4.1 Kullanıcı, Hizmetler kapsamı dâhilinde yayınladığı ve diğer kullanıcılara sunduğu bilgileri özenli bir şekilde seçmelidir.

9.4.2 Kullanıcı, hizmetler çerçevesinde reklam, siyaset, dini, hakaret, rahatsız edici, suça teşvik eden, cinsellik, pornografik veya diğer gayrı ahlaki içerikleri (örneğin; fotoğraflar, videolar, bağlantılar, isimler, sözcükler) veya diğer saldırgan, özellikle ırkçı ve ayrıca aşırı sağ veya sol içerikleri, kişileri veya canlandırmaları yaymayacağını taahhüt eder. Kullanıcı bundan başka, hukuki olarak korunan tanımları, isimleri, resimleri, videoları, müzik eserlerini, oyunları veya başka malzemeleri kullanmamayı da taahhüt eder. Emin olunmayan durumlarda kullanıcı Bigpoint tarafından eleştirilen içerikleri derhâl kaldıracaktır. Bigpoint ayrıca bunu bizzat kaldırma hakkına da sahiptir. Kullanıcı, özellikle gençlerin ve çocukların korunmasına, veri güvenliğine, özel hayatın korunmasına, hakarete karşı korumayı, telif haklarına, marka haklarına vb. dair her türlü kanuni ve hukuki kurala riayet etmek zorundadır.

9.4.3 Kullanıcı, hizmetleri yasa dışı veya yetkisiz amaçlarla kullanma yetkisine sahip değildir. Kullanıcı özellikle başka kullanıcılara ait kullanıcı adlarını veya e-posta adreslerini onların öncesinde rızasını almadan istenmeyen e-postaların, reklam mesajlarının gönderilmesi veya başka ticari amaçlarla kullanılması hakkına sahip değildir.

9.4.4 Yukarıda yazılı yükümlülüklerin ihlal edilmesi durumu, Bigpoint’e, kullanıcı tarafından ayarlanmış olan bilgileri bizzat silme yetkisini verir.

9.4.5 Bigpoint özellikle, işbu GŞK, ilgili hizmetlerin talimatları ve kuralları aleyhine bir ihlal olduğuna ya da başka bir hukuka aykırı durumun olduğuna dair somut deliller var olduğunda, ayarlanmış olan bilgileri tamamen veya kısmen silme hakkına sahiptir. Bu durum özellikle aşağıdakileri içeren bilgiler için geçerlidir:

9.4.6 Silinmiş bilgilerin yeniden oluşturulmasını talep etme hakkı yoktur.

Bigpoint bunun dışında, kullanıcının ilgili hizmetlere katılma hakkını engelleme ve ihtar edilmesine rağmen mevcut kuralların birden fazla olarak ihlal edilmesi hâlinde, kullanıcının hesabını hemen feshetme hakkına sahiptir. Bigpoint tarafından başka haklara, özellikle zararın tazmin edilmesine dair talepleri açıkça saklı kalır.

9.4.7 Kullanıcı, hizmetlerin üçüncü şahıslar veya başka kullanıcılar tarafından suiistimal edilerek kullanıldığını (örneğin; madde 9.4.5’e göre yasak olan içeriklerin yayılması veya gönderilmesi) öğrendiğinde, Bigpoint’i bu konuda bilgilendirir. Etkin bir müdahalede bulunabilmesi için, kullanıcıdan bunu yazılı olarak (örneğin E-posta aracılığıyla) yapması rica edilir.

9.5 Kullanıcının vermiş olabileceği bilgilerle ilgili mesuliyeti

9.5.1 Kullanıcı, Hizmetler kapsamı dâhilinde sunduğu veya başka kullanıcılarla alışveriş yaptığı metinler, dosyalar, resimler, fotoğraflar, videolar, sesler, müzik eserleri, telif hakları korunan eserler ve başka malzemeler, bilgiler vb. (“ayarlanmış bilgiler”) ile ilgili olarak kendisi mesuldür. Bigpoint bu içerikleri kendisine dâhil etmez ve bunları kabul etmez.

9.5.2 Bigpoint, Hizmetler kapsamı dâhilinde ayarlanmış olan bilgiler üzerinde herhangi bir kontrole sahip değildir. Ayarlanmış olan bilgilerin yayınlanmalarından önce Bigpoint tarafından kontrolü yapılmaz. Ancak, Bigpoint ayarlanmış bilgilerin tümünü, işbu Koşul ve/veya oyun kurallarının ihlalini önlemek amacıyla teftiş etme ve değerlendirme hakkını saklı tutar. Bigpoint, hukuka aykırı şekilde ayarlanmış olan bilgilerden haberdar olduğunda veya bunları öğrendiğinde hemen silecektir.

9.5.3 Ayarlanmış olan içerikler, bilhassa içeriklerin, malzemelerin veya bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği veya güvenilirliği için Bigpoint’in hiçbir mesuliyeti bulunmaz.

9.6 Telif hakları

9.6.1 Kullanıcı tarafından ayarlanmış bilgilerin tüm hakları kendisine ait kalır. Kullanıcı, Web Sayfası ve diğer Hizmetlerin kapsamındaki bilgilerin ayarlanmasıyla, bu içerikleri Hizmetler kapsamı dâhilinde umumi olarak sunabilmek, umumi olarak gösterebilmek, kopya etmek ve yaymak amacıyla Bigpoint’e istisnai olmayan, bedelsiz ve söz konusu içeriklerin Hizmetler Kapsamı dâhilinde umuma açık hâle getirme amaçlı kaldırılması, değiştirilmesi(format, boyut vb.) gibi durumlarda her an geri çekilebilen bir lisans vermiş olur.

9.6.2 Bigpoint bunun dışında kullanıcı tarafından ayarlanmış olan bilgiler üzerinde herhangi bir kullanım hakkına sahip değildir. Bigpoint, Hizmetler dışında ayarlanmış olan bilgileri yayma hakkına sahip değildir.

9.6.3 Kullanıcı tarafından Hizmetler kapsamı dâhilinde ayarlanmış olan bilgiler, dünya çapında internet üzerinden üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Kullanıcı bu bilgileri hazırladığında, bu konuda rızasını beyan etmiş olur.

9.6.4 Kullanıcı içerikleri Hizmetlerden, kullanıcı tarafından sildiğinde bu lisans geçerliliğini yitirir.

10 Eksiklikten kaynaklanan talepler

10.1 Bigpoint, kullanıcıya oyunlara ve hizmetlere bunların ilgili son halleriyle erişim olanağı sağlar (madde 1.2). Kullanıcı, oyunun veya hizmetin belirli bir halini / fonksiyon kapsamının muhafaza edilmesi veya sunulmasını ve/veya herhangi bir borç talep etme hakkına sahip değildir. Kullanıcı, Premium Özellik satın aldığında, tüm yasal ve sözleşmede yer alan haklar kendisine tahsis edilir. Kullanıcı, oyunların ve hizmetlerin – her yazılımda olduğu gibi – asla tamamen eksiksiz olamayacağını bilir. Oyunlar veya hizmetler, ancak oynanabilirlikleri veya kullanımları zor ve dezavantajlı şekilde bozulmuş olduğunda eksik olarak görülür.

Kullanıcı, Bigpoint’in oyunlarında, hizmetlerinde veya başka sunum ya da teslimatlarında meydana gelebilecek eksiklikleri daima ayrıntılı bir şekilde belgelemeli ve özellikle gösterilen hata mesajlarının protokolleşmesiyle yazılı olarak bildirmelidir. Muhtemel bir hatayı bildirmeden önce kullanıcı oyun veya hizmet talimatını ve gerektiğinde Bigpoint tarafından kullanıma sunulan başka sorun giderme yardımlarını (özellikle sık sorulan sorulara ait listeler, sorunlarla ilgili tartışma forumları) inceleyecektir. Kullanıcı muhtemel bir eksiklik giderme işleminde Bigpoint’i elinden geldiğince destekleyecektir.

10.2 Kullanıcı fark ettikten sonra eksiklikleri derhâl yazılı olarak Bigpoint’e bildirecektir. Delillerin kaydedilmesi amaçları için kullanıcıya, tüm eksiklik eleştirilerini yazılı olarak (faks, mektup veya Destek iletişim formu) Bigpoint’e iletmesi tavsiye edilir.

10.3 Harici etkenler, kullanıcının sorumlu olduğu kullanım hataları, mücbir sebepler veya Bigpoint tarafından yapılmamış değişiklikler veya diğer manipülasyonlar nedeniyle oluşan hatalar garanti kapsamına dâhil değildir.

10.4 Hukuki çerçevede garantiler Bigpoint tarafından üstlenilmezler.

11 Yükümlülük ve Yükümlülüğün Sınırlanması

11.1 Kullanıcı, haklarının ihlali konusunda üçüncü şahıslara karşı doğrudan sorumludur. Kullanıcı, Kullanım Koşulları yükümlülüklerine bağlı kalmamasından dolayı Bigpoint’in maruz kaldığı tüm hasarları tazmin etmekle yükümlüdür. Kullanıcı, kendisinin eylemlerinden veya farklı yükümlülüklerin ihlalinden dolayı üçüncü şahısların Bigpoint’e karşı her türlü iddia ve tazmin taleplerine karşı Bigpoint’i koruyacak ve zarara uğramasını engelleyecektir. Kullanıcı, mahkeme ve avukatlık ücretleri de dâhil olmak üzere Bigpoint’in yasal savunma masraflarını karşılamayı kabul eder. Bu yükümlülükler, kullanıcının sorumlu olmadığı durumlarda geçerli olmayacaktır.

11.2 Bigpoint, Hizmetlerini ücretsiz olarak sağladığı sürece sadece kötü niyet veya ağır ihmalden kaynaklanan kayıplardan sorumlu olacaktır. Ancak yukarıda yazılı sorumluluk sınırlamaları insan hayatı, bedeni ve sağlığının yaralanması ve Bigpoint tarafından devralınan garanti hâlindeki mesuliyet için geçerli değildir.

11.3 Bigpoint, Hizmetleri karşılığında ödeme talep ettiği sürece herhangi bir sınırlama olmaksızın kötü niyet ve ağır ihmalden kaynaklanan kayıplardan sorumlu olacaktır. Hafif ihmalde, Bigpoint sözleşme yükümlülüğün ihlali veya bir garantinin ihlaline dayandığı takdirde sorumludur. Önemli sözleşme yükümlülüğü altında ve hukuk kararlarının belirttiği şekilde, yükümlülük anlaşmanın yerine getirilmesi ve kullanıcının bunun gerçekleşmesine inanması olarak görülür. Bu yükümlülük sınırlamaları insan hayatı, bedeni ve sağlığının yaralanması ve Bigpoint tarafından devralınan garanti hâlindeki mesuliyet için geçerli değildir. Bigpoint’in Ürün Mesuliyeti Kanunu çerçevesindeki mesuliyeti aynen devam eder.

11.4 Hasarın karşılanması veya tazmin yükümlülüğü, maddi sözleşme yükümlülüklerinin ihlalinden kaynaklanan öngörülebilir hasar veya kayıplarla sınırlıdır.

11.5 Kapsama bağlı olarak değişmek üzere, öngörülebilir hasar veya kayıp hesap başına €200 ile sınırlıdır.

11.6 Yukarıda belirtilen sınırlamalar, aynı zamanda Bigpoint çalışanlarının, temsilcilerinin ve/veya acentelerinin, özellikle de hissedarları, çalışanları, temsilcileri, şirket içi birimleri ve üyeleri namına hareket eden kişiler için de geçerlidir.

11.7 Teklif kapsamı hususunda, Bigpoint sadece fikrine danışılabilecek bir mercii konumundadır.

11.8 Bigpoint, kendisinin sağladığı Hizmetlerden doğrudan veya dolaylı olarak refere edilerek ulaşılan sayfaların (“bağlantılar”) içeriği ile ilgili hiçbir yükümlülük taşımaz. Bigpoint bu içerikler ve sayfalar için herhangi bir mesuliyet kabul etmez. Bu sayfaların içeriklerinden ilgili sayfaları sunan kimselerin kendisi sorumludur.

12 Son hükümler

12.1 Kullanıcının Bigpoint’e sunması gereken suç duyurusu ve açıklama yazılı bir şekilde yapılmalı, ayrıca yazılı form gereksinimin kaldırılması ve değiştirilmesi de buna dâhildir.

12.2 Mahkeme yeri Almanya, Hamburg’dur.

12.3 İşbu (i) GİŞ, burada gelecekte yapılacak değişiklikler, (ii) bu GİŞ’e dayanarak yapılan sözleşmeler ve (iii) bunun sonucunda ortaya çıkan her türlü talep için sadece Federal Almanya Cumhuriyeti yasaları geçerlidir ve menkul mallarla ilgili BM satın alma hakkı düzenlemeleri ve uluslararası Alman özel hukuku geçerli değildir.

12.4 Bu Genel İş Şartları’nın veya sözleşmelerin düzenlemeleri geçersiz olursa veya geçersiz hâle gelirse, bu diğer düzenlemeleri etkilemez.

Hamburg, 28 Şubat 2022

Bigpoint GmbH
Sachsenstraße 20
20097 Hamburg
Almanya

Tic.Sic.: HRB-Hamburg 94148

KDV.Kiml.No.: DE813 602 704

CEO: Wanqin Liu, Yingying Zou