Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français Magyar Italiano Nederlands Norsk Polski Português Română Русский Slovensky Svenska Türkçe

Termeni și condiții generale ale companiei Bigpoint GmbH (denumită în continuare Bigpoint)

1 Domeniu de aplicare

Acești termeni și condiții generale se aplică serviciilor Bigpoint, în cadrul portalului de internet al acesteia www.bigpoint.net/games/, paginilor de internet și jocurilor oferite în magazinele de aplicații („Site-uri web”) și în cadrul altor servicii („Servicii”). Printre servicii se numără, de exemplu, descărcarea, instalarea și participarea la jocuri, crearea unui cont de utilizator, crearea unei pagini de profil, participarea la bloguri și forumuri, inserarea unor conținuturi multimedia, precum fotografii, texte și jocuri, achiziționarea unor obiecte virtuale și alte servicii. Participanții la jocurile și serviciile oferite de Bigpoint, precum și utilizatorii site-urilor web, sunt denumiți în continuare „utilizatori”. În cadrul următorilor termeni și condiții generale (termeni și condiții), referințele către „jocuri” și „servicii desemnează jocurile și/sau serviciile oferite de Bigpoint. Relația comercială dintre Bigpoint și utilizatori se bazează exclusiv pe acești termeni și condiții generale, precum și pe politica de protecție a datelor și tipărire, care sunt parte integrantă a termenilor și condițiilor.

Partenerul contractual este Bigpoint GmbH. Termenii și condițiile utilizatorului nu sunt considerate o parte componentă a contractului general, cu excepția cazului în care Bigpoint își exprimă acordul în scris cu privire la aceasta.

Acești termeni și condiții exclud în mod special aspectele apărute ca urmare a utilizării site-ului web și a jocurilor împreună cu o componentă hardware (de ex. PC, Apple, telefoane mobile, tablete etc.) sau cu un software al unei terțe părți (de ex. Google Play, iTunes, Windows Stores) sau a conexiunii internet a utilizatorului pentru a accesa aceste servicii, întrucât acestea nu sunt furnizate de către Bigpoint.

1.1 Utilizatorii

1.1.1 Bigpoint își oferă jocurile și serviciile exclusiv utilizatorilor în sensul articolului 13 din codul civil german (BGB). Este interzisă utilizarea jocurilor și serviciilor Bigpoint în alte scopuri decât în cele de divertisment particular, mai ales pentru profit financiar sau în alte scopuri de natură comercială.

1.1.2 Numai persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani au drept de utilizare deplin asupra jocurilor și serviciilor oferite de către Bigpoint. Regulile unor anumite jocuri pot prevedea ca persoanele sub o anumită vârstă să nu aibă drept de utilizare, nici în cazul în care reprezentanții lor legali și-au exprimat acordul, din cauza restricțiilor de vârstă care se aplică în mod special jocurilor respective.

1.1.3 Prin înregistrarea pentru utilizarea și/sau instalarea jocurilor sau serviciilor, utilizatorii garantează și declară că (i) au atins vârsta majoratului și au capacitate juridică și/sau (ii), în cazul minorilor, că au obținut consimțământul expres al tutorelui (tutorilor) legal(i).

În plus, utilizarea continuă a jocurilor și/sau serviciilor de către minorii care au împlinit vârsta majoratului reprezintă aprobarea tuturor declarațiilor de intenție efectuate anterior cu privire la contractul utilizatorului, cu excepția cazului în care Bigpoint este înștiințată în formă scrisă cu privire la faptul că această aprobare este retrasă, în termen de două (2) săptămâni de la data la care minorul împlinește vârsta majoratului.

1.2 Obiectul contractului, utilizarea și modificarea jocurilor și a serviciilor

1.2.1 Bigpoint oferă utilizatorilor posibilitatea de a utiliza jocurile și serviciile oferite de către acesta, în limita posibilităților tehnice și comerciale existente.

1.2.2 Participarea la jocuri are numai rol de divertisment.

1.2.3 Bigpoint stochează anumite informații pe site-urile web și oferă utilizatorilor posibilitatea de a încărca informații pe internet și de a crea profiluri personale etc. care pot fi vizualizate de către alți utilizatori ai jocurilor și serviciilor Bigpoint precum și de către terțe părți. În plus, utilizatorul poate comunica cu terțe părți prin intermediul site-urilor web, poate încărca și face schimb de fotografii, înregistrări video, jocuri, muzică și alte conținuturi media, poate publica pe bloguri și comentarii, poate evalua jocurile, alți utilizatori, terțe părți sau tranzacții.

1.2.4 Jocurile sunt servicii oferite de Bigpoint care includ furnizarea unui software pentru jocuri spre utilizare în forma aferentă pe platformele Bigpoint sau pe cele ale unor terțe părți pe durata contractului. Utilizarea online a jocurilor și serviciilor Bigpoint este facilitată de furnizarea aplicațiilor relevante la URL-urile respective de către Bigpoint sau de către terțe părți autorizate de Bigpoint. (Licența) achiziția unui software pentru joc și/sau a unor elemente particulare este exclusă în măsura în care o dispoziție specifică nu stipulează altceva. Compania Bigpoint își rezervă dreptul de a oferi sau vinde jocurile pe alte medii digitale care pot avea o gamă de caracteristici care diferă de versiunile online ale jocurilor respective. O vânzare a acestor jocuri nu face obiectul acestor termeni și condiții.

1.2.5 Participarea la mai multe jocuri și utilizarea unor anumite servicii este limitată exclusiv persoanelor care și-au creat în prealabil un cont de client (denumit în continuare „cont”), la momentul înregistrării. Un cont creat în cadrul Bigpoint în limita serviciilor conferă utilizatorului accesul la oricare din jocurile care fac obiectul condițiilor specificate la secțiunea 1.1 de mai sus. Odată ce un cont a fost creat, utilizatorii pot folosi orice joc sau serviciu prin accesarea site-ului web relevant și apoi prin autentificare.

1.2.6 Un utilizator are dreptul să își creeze mai multe conturi. Totuși, diferite jocuri interzic utilizarea mai multor conturi de către unul și același utilizator („interdicția conturilor multiple”). Informații detaliate sunt oferite în regulile jocurilor respective. Bigpoint recomandă cu tărie ca toți utilizatorii care dispun de mai multe conturi să citească cu atenție regulile jocurilor, deoarece utilizarea conturilor multiple în cadrul anumitor jocuri poate determina blocarea imediată a utilizatorului.

În plus, chiar și în cazul jocurilor la care unui utilizator îi este permis să dețină mai multe conturi, este interzis ca mai multe conturi ale aceluiași jucător să comunice între ele sau să interacționeze în alt mod („interdicția de pushing”). În special, este interzis ca un cont să fie utilizat pentru a genera avantaje unui alt cont al aceluiași utilizator, de ex. prin transmiterea în cadrul jocului de articole sau de credit în moneda jocului dintr-un cont în alt cont al aceluiași utilizator sau prin alierea sau rivalitatea unui cont cu un alt cont al aceluiași utilizator.

1.2.7 Interdicția de pushing se aplică, de asemenea, conturilor aparținând unor utilizatori diferiți. Un cont nu poate fi utilizat pentru a genera avantaje în mod necinstit prin intermediul contului unui alt utilizator, prin transferul de articole sau de credit în moneda jocului, sau prin pierderea unei bătălii în mod deliberat („intensificare”).

1.2.8 Utilizarea programelor care determină o încărcare excesivă a serverului este strict interzisă, precum și utilizarea oricărui software care poate influența desfășurarea normală a jocului, în special a programelor care comandă jocurile în mod sistematic sau automat sau a funcțiilor de joc individuale (bot, macro etc.). Orice reproducere, analiză sau modificare a jocurilor, a componentelor sau conținutului acestora cu excepția celor utilizate în limita serviciilor este, de asemenea, interzisă.

1.2.9 Este interzisă exploatarea bug-urilor (erorilor) și/sau a greșelilor de programare în scopuri proprii. Bug-urile sau greșelile detectate trebuie raportate cât mai curând posibil utilizând formularul de contact al departamentului de asistență.

1.2.10 Utilizarea jocurilor sau serviciilor prin folosirea serviciilor de anonimizare (de ex. servere proxy) sau a altor procese care ascund locul de rezidență sau locul obișnuit de rezidență al utilizatorului este interzisă.

1.2.11 Utilizatorul nu are dreptul să deschidă un cont sau să publice orice fel de informații în scopul serviciilor.

1.2.12 Toate cerințele tehnice, alte jocuri și cerințele de participare actuale ale serviciilor oferite sunt incluse pe site-urile web ale jocului respectiv.

1.2.13 Toate jocurile și serviciile sunt actualizate, adaptate, extinse și modificate cu regularitate. Dreptul utilizatorului de a utiliza jocul este limitat la versiunea actuală a jocului, respectiv serviciului.

1.2.14 Utilizarea jocurilor în versiunea de bază a acestora este gratuită. Anumite funcții sunt disponibile numai contra cost (consultați secțiunea 7 de mai jos). Utilizarea serviciilor este gratuită în măsura în care în descrierea acestora nu se stipulează altfel.

1.2.15 Utilizatorul nu are dreptul să rețină jocurile și/sau serviciile versiunii actuale la momentul încheierii contractului. Bigpoint își rezervă dreptul de a opri operarea unor anumite jocuri și/sau servicii oricând, fără preaviz sau justificare. În acest caz, utilizatorul poate solicita, la alegere, fie ca eventualele taxe achitate în prealabil (de ex. pentru Premium, abonamente) să fie transferate în creditul altor jocuri și/sau servicii operate de către Bigpoint la alegere, fie ca Bigpoint să returneze toate taxele achitate în prealabil. Acest drept nu se aplică în cazul taxelor pentru servicii care au fost achitate în întregime în cadrul obligațiilor individuale (de ex. comenzi individuale). Dreptul utilizatorului de a rezilia cu efect imediat contractul, în cazul în care jocurile și/sau serviciile nu pot fi utilizate rămâne neatins. Sunt interzise pretențiile suplimentare ale utilizatorului în măsura în care nu se descrie altfel în cadrul acestor termeni și condiții.

2 Oferta și încheierea contractului

2.1 Prin completarea formularului de înregistrare pentru cont sau prin descărcarea și instalarea unui joc, utilizatorul încheie un contract cu caracter obligatoriu (denumit în continuare „cererea utilizatorului”). În limita formularului de înregistrare, toate câmpurile marcate ca fiind „obligatorii” trebuie completate corect și în întregime.

2.2 Contractul dintre Bigpoint și utilizator este considerat valabil odată cu acceptarea cererii utilizatorului de către Bigpoint. Acceptarea cererii utilizatorului poate fi comunicată în mod explicit de către Bigpoint ca urmare a unei acțiuni din partea Bigpoint, mai ales atunci când oferă un joc sau servicii.

2.3 În măsura în care este necesară crearea unui cont pentru utilizarea unui joc sau a unor servicii, Bigpoint va trimite imediat un e-mail de confirmare a primirii cererii utilizatorului la adresa de e-mail oferită de către utilizator la momentul înregistrării. Această confirmare a primirii nu reprezintă o acceptare cu caracter obligatoriu a cererii utilizatorului. Confirmarea poate fi, de asemenea, trimisă împreună cu e-mailul de confirmare.

3 Politica de anulare și model de formular de anulare

Politica de anulare:
Fără să fie obligat să declare motivele, utilizatorul poate să revoce declarația privind intenția de a intra într-un acord contractual pentru jocurile și serviciile Bigpoint și de a comanda caracteristici Premium în termen de paisprezece (14) zile.

Termenul de anulare este de 14 zile și începe la data de încheiere a contractului.

Pentru a-și exersa dreptul de anulare, utilizatorul trebuie să anunțe Bigpoint (Bigpoint GmbH, Sachsenstraße 20, 20097 Hamburg, Germania; e-mail: ) prin intermediul unei declarații clare (de ex. printr-o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau email) cu privire la decizia de a rezilia declarația contractuală cu privire la utilizarea jocurilor și serviciilor și comanda de caracteristici Premium. Pentru aceasta, utilizatorul poate folosi formularul de anulare standard oferit mai jos; totuși utilizarea acestui formular nu este obligatorie. Termenul de anulare se consideră întrunit dacă notificarea privind exercitarea dreptului de retragere este trimisă de către utilizator înainte de expirarea termenului de anulare. Pentru o procesare rapidă a anulărilor trimise prin e-mail, este utilă specificarea numelui jocului precum și eventualele caracteristici Premium sau servicii, alături de numele utilizatorului și de ID-ul acestuia în cadrul subiectului e-mailului.

Consecințele anulării:
În cazul anulării de către utilizator, toate plățile efectuate de către utilizator către Bigpoint, inclusiv eventualele costuri de livrare/expediție conexe (cu excepția costurilor suplimentare apărute ca urmare a faptului că utilizatorul a selectat o altă formă de livrare decât livrarea standard cea mai ieftină oferită de către Bigpoint), trebuie returnate imediat în termen de cel mult 14 zile de la primirea de către Bigpoint a notificării de anulare din partea utilizatorului. Pentru a replăti utilizatorul, Bigpoint va folosi aceeași metodă de plată folosită de către utilizatori la tranzacția inițială, cu excepția cazului în care utilizatorul își exprimă în mod explicit acordul cu privire la o altă modalitate; utilizatorului nu i se vor percepe sub nicio formă taxe pentru această rambursare.

Rețineți:
Anularea nu este considerată valabilă dacă bunurile digitale care sunt livrate nu sunt furnizate pe un suport fizic, atunci când execuția a început deja cu acordul prealabil expres al utilizatorului și cu luarea la cunoștință de către acesta a faptului că va pierde astfel dreptul de anulare.

Încheierea politicii de anulare

Formular de anulare

(Dacă doriți să anulați contractul, vă rugăm să completați acest formular și să îl retrimiteți).

(*) A se șterge după caz.

4 Accesibilitate

Bigpoint garantează faptul că jocurile și serviciile acesteia vor fi disponibile în proporție de 90% (nouăzeci la sută) din timp, în medie anuală. Nu sunt incluse perioadele în care serverele site-ului web Bigpoint sau cele ale jocurilor individuale nu pot fi accesate prin intermediul internetului datorită unor probleme tehnice sau de altă natură, care nu se încadrează în sfera de influență a firmei Bigpoint (forță majoră, vina unor terți etc.), precum și perioadele în care se execută lucrări de întreținere de rutină. Responsabilitatea companiei Bigpoint cu privire la lipsa de acces la jocuri și servicii din cauza unei neglijențe grave sau intenționate rămâne neatinsă. Bigpoint poate limita accesul la jocurile și serviciile acesteia dacă acest lucru este necesar pentru securitatea rețelei și pentru păstrarea integrității acesteia, în special cu privire la prevenția unor defectări sau întreruperi grave ale rețelei, ale software-ului sau a datelor stocate.

5 Accesul la acești termeni și condiții, modificările și notificările suplimentare, contactarea de către utilizator

5.1 Utilizatorul acceptă acești termeni și condiții ca fiind obligatorii prin depunerea solicitării și prin utilizarea jocurilor și/sau a serviciilor Bigpoint. Acești termeni și condiții se aplică pentru fiecare conectare în cadrul serviciilor și pentru fiecare utilizare a jocurilor Bigpoint și/sau a altor servicii.

5.2 Bigpoint își rezervă dreptul de a adăuga sau modifica acești termeni și condiții cu efect de viitor, în orice moment, în cazul în care se consideră necesar, iar utilizatorul nu este defavorizat din rea-credință.

5.3 Utilizatorul va fi înștiințat cu privire la modificările termenilor și condițiilor fie prin intermediul site-urilor web, fie prin e-mail. Modificările aduse termenilor și condițiilor vor fi întotdeauna comunicate utilizatorului prin intermediul unui anunț evidențiat, la următoarea conectare. Termenii și condițiile modificate vor intra în vigoare imediat, cu condiția ca utilizatorul să le fi acceptat. În plus, condițiile vor fi aplicate după cum s-a stabilit la secțiunea 5.1.

5.4 În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu modificările termenilor și condițiilor, ambele părți au dreptul să rezilieze acest contract cu preaviz de o lună, cu excepția cazului în care ambele părți au drept de reziliere fără preaviz, conform secțiunii 8.2.1. Până la finalizarea rezilierii, rămân în vigoare termenii și condițiile inițiale. Orice plată efectuată pentru jocuri și/sau servicii care se extind dincolo de data rezilierii referitoare la obligația permanentă limitată în timp va fi rambursată în mod proporțional utilizatorului. Pretențiile suplimentare din partea utilizatorului sunt considerate nule.

5.5 Pe parcursul informării utilizatorului cu privire la astfel de modificări, Bigpoint va înștiința utilizatorul în mod special cu privire la posibilitatea de a nu fi de acord cu acestea și de anulare a serviciilor.

5.6 Exceptând cazul în care se stipulează altceva în cadrul acestor termeni și condiții sau în cadrul altor contracte cu utilizatorul, Bigpoint va comunica în general cu utilizatorul prin e-mail. Utilizatorul se va asigura că poate primi toate e-mailurile trimise de către Bigpoint la adresa depusă de acesta în momentul înregistrării și la o dată ulterioară. Acesta este responsabil pentru setările și întreținerea filtrului de spam și pentru verificarea regulată a tuturor e-mailurilor primite la această adresă. Bigpoint își rezervă dreptul de a păstra corespondența cu utilizatorii prin orice fel de formă de comunicare pe care aceasta o consideră necesară.

5.7 La contactarea companiei Bigpoint, utilizatorul va trebui să specifice la care dintre jocuri și/sau servicii și la care cont de joc, respectiv cont de serviciu, se referă solicitarea sa.

6 Instrucțiunile și regulile jocurilor

6.1 Instrucțiunile și regulile jocurilor și/sau serviciilor vor fi publicate pe site-urile web ale jocurilor și/sau serviciilor în cauză.

6.2 Utilizatorul trebuie să fie conștient de faptul că se joacă și comunică cu numeroși alți utilizatori ai jocurilor online. Pentru a asigura o interacțiune eficientă între utilizatorii din cadrul jocurilor, este necesară respectarea regulilor de către toți utilizatorii. Prin utilizarea jocurilor și serviciilor Bigpoint, utilizatorul acceptă regulile jocului și condițiile de participare ca fiind obligatorii din punct de vedere legal.

6.3 Utilizatorul va evita în general orice altă activitate care ar putea interfera cu funcționarea normală a jocurilor și/sau serviciilor sau ar putea perturba interacțiunea eficientă dintre utilizatori.

7 Taxe, condiții de plată, întârzierea plății

7.1 Versiunea de bază

Bigpoint oferă utilizatorilor accesul la jocuri și servicii în principiu, dacă este nevoie, de la crearea unui cont de utilizator și mai apoi după descărcare și instalare. În acest caz, utilizatorul are inițial acces numai la o versiune de bază a jocului. Crearea contului și utilizarea versiunii de bază sunt gratuite. Versiunea de bază poate fi utilizată pe perioadă nedeterminată și fără restricții referitoare la funcțiile jocului, fără a atinge dreptul Bigpoint de a retrage jocul. În versiunea de bază, utilizatorul nu are acces la toate funcțiile jocului.

7.2 Caracteristici Premium

Utilizatorul are posibilitatea de a alege caracteristicile pe care le primește care nu sunt în versiunea de bază („Caracteristici Premium”), de ex. funcții avansate ale jocului sau bunuri virtuale suplimentare în joc. Bunurile necorporale și/sau corporale nu sunt acoperite de achiziția caracteristicilor Premium, iar alocarea acestora unor terțe părți este interzisă.

Caracteristicile Premium oferite pot varia de la un joc la altul. Informații referitoare la prețul caracteristicilor Premium oferite, funcțiile incluse în cadrul acestor caracteristici Premium și condițiile de utilizare ale acestora pot fi obținute de pe site-ul web al fiecărui joc în cauză. În funcție de caracteristica Premium și de preț, se poate efectua o singură plată pentru a credita un cont cu caracteristici sau articole care pot fi utilizate în anumite scopuri supuse regulilor jocului respectiv sau se pot efectua plăți care să fie scadente la un anumit interval de timp, de exemplu zi, săptămână, lună, trimestru, semestru, an. Toate prețurile enumerate includ eventualele taxe.

Jocurile sunt actualizate continuu. Prin urmare, Bigpoint își rezervă dreptul de a oferi oricând noi caracteristici Premium. În decursul adaptării și dezvoltării jocurilor, Bigpoint își rezervă, de asemenea, dreptul de a sista oferta anumitor caracteristici Premium și/sau de a le oferi și în versiunea de bază (consultați secțiunea 7.1 de mai sus). În cazul din urmă, sunt excluse pretențiile utilizatorului de rambursare a taxelor plătite.

În cazul unei sistări permanente a jocului, se aplică secțiunea 1.2.15.

Dacă utilizatorul este minor, odată cu comandarea caracteristicilor Premium, acesta garantează în mod explicit că mijloacele de plată necesare pentru achitarea acestora i-au fost încredințate în acest scop sau i-au fost încredințate necondiționat.

Dacă plata este efectuată prin intermediul unei metode de plată bazată pe telefonul mobil (de ex. SMS Premium, apel Premium, coduri scurte etc.) comanda și plata de către proprietarul terminalului cu aplicație mobilă sunt considerate ca fiind autorizate și inițiate în numele utilizatorului pentru o astfel de plată dacă utilizatorul și proprietarul terminalului sunt persoane diferite.

Dacă există posibilitatea descărcării unui software pe un telefon mobil care să permită accesul la jocuri particulare, regulile privind caracteristicile Premium se vor aplica, de asemenea, pentru plata acestor costuri acumulate.

7.3 Abonament/Prelungire automată

În măsura în care plățile pentru caracteristicile Premium trebuie efectuate la intervale regulate de timp, utilizatorul contractează un abonament sau o obligație permanentă pentru aceste caracteristici Premium, care se prelungește automat dacă nu este anulată de către utilizator în termenul specificat la secțiunea 8.2. de mai jos. Termenii de valabilitate ai abonamentului sunt oferiți în regulile jocului respectiv.

7.4 Condiții de plată și data scadentă pentru plată

Bigpoint este îndreptățită să solicite plata în avans pentru utilizarea caracteristicilor Premium (consultați secțiunea 7.2 de mai sus). Această plată va fi scadentă la data de încheiere a contractului și va fi efectuată prin metoda de plată selectată de către utilizator (de ex. cont bancar, card de credit, SMS Premium etc.). Suma care trebuie încasată va apărea pe desfășurătorul cardului, respectiv pe extrasele de cont ca Bigpoint.

Orice obiecții referitoare la facturarea mobilă pot fi ridicate în termen de opt săptămâni de la primirea unei astfel de facturi, în conformitate cu articolul 45 i TKG (Legea germană privind telecomunicațiile).

Declarațiile care stau la baza facturării vor fi considerate ca fiind aplicabile, dacă nu există semne de manipulare.

7.5 Modificarea taxelor

7.5.1 Bigpoint își rezervă oricând dreptul de a reduce prețurile sau de a oferi noi produse, servicii sau modalități de plată fie pentru o perioadă temporară, fie pentru totdeauna. În plus, Bigpoint are dreptul să crească prețul pentru toate serviciile care nu reprezintă abonamente (obligații permanente), oricând cu efect în viitor.

7.5.2. Prețurile din cadrul obligațiilor permanente pot fi modificate cu un preaviz de șase săptămâni trimis în scris sau prin e-mail la adresa specificată de către utilizator. Prețul modificat devine valabil dacă utilizatorul nu își exprimă dezacordul cu privire la acesta în decurs de șase săptămâni de la notificare. În acest caz, relația contractuală este continuată în conformitate cu condițiile și prețurile care au fost modificate. În cadrul notificării utilizatorului cu privire la aceste modificări, Bigpoint va înștiința utilizatorul cu privire la posibilitatea de a dezaproba modificările, de a anula serviciile, cu privire la termenul și consecințele juridice în cazul în care nu se formulează un astfel de dezacord. Dacă utilizatorul își exprimă la timp dezacordul, ambele părți au dreptul să rezilieze contractul cu un termen de preaviz de o lună, în măsura în care nu este stipulat deja un drept de reziliere imediată conform secțiunea 8.1. Până la rezilierea contractului, sunt valabili termenii și condițiile originale. Termenii și condițiile originale rămân în vigoare până la rezilierea contractului. Plățile pentru jocuri și servicii aferente obligațiilor permanente care se întind dincolo de termenul de încetare a contractului, se returnează proporțional utilizatorului. Alte pretenții ale utilizatorului sunt considerate nule.

7.6 Întârzierea plății

În caz de întârziere a plății, Bigpoint este autorizat să modifice dobânda la rata actuală legală, în vigoare la acel moment. De asemenea, Bigpoint este îndreptățită să sisteze furnizarea serviciilor și să blocheze imediat conturile utilizatorului dacă plata a depășit scadența. Pe perioada blocării contului nicio taxă pentru abonamentele încheiate nu va fi mărită.

7.7 Anulări prin debit direct, taxe de anulare

În cazul în care Bigpoint înregistrează costuri și/sau pierderi sau dacă Bigpoint trebuie să plătească taxe de anulare a unei plăți ca urmare a unei erori comise de către utilizator sau a unor circumstanțe de care acesta din urmă se face responsabil, utilizatorul va trebui să își asume toate taxele de anulare cauzate ca o consecință a propriilor acțiuni.

Bigpoint este îndreptățită să solicite achitarea acestor costuri apărute din încercări repetate de a debita taxele din contul utilizatorului împreună cu taxele originale. Bigpoint își rezervă, de asemenea, dreptul de a imputa o taxă de administrare de 5,00 euro per tranzacție anulată. Utilizatorul are dreptul de a demonstra că nu au apărut daune ca urmare a plății întârziate sau că aceasta a cauzat un nivel extrem de scăzut de daună.

7.8 Procedura SEPA

Orice autorizație de debit direct pe care utilizatorul a oferit-o companiei Bigpoint până la data de 1 februarie 2016 va fi convertită automat într-o autorizație de debit direct SEPA. Bigpoint va informa utilizatorul în prealabil înainte de a efectua o retragere din contul acestuia (cu cinci zile bancare mai devreme).

7.9 Fără garanția unor premii

Bigpoint nu garantează utilizatorilor niciun premiu. Se atrage în special atenția asupra faptului că utilizatorii nu pot revendica plata unui premiu, în măsura în care o astfel de revendicare nu rezultă explicit din acești termeni și condiții generale.

Revendicarea plății unui premiu poate fi formulată numai dacă Bigpoint a oferit/promovat în mod explicit un astfel de premiu.

O revendicare a plății unui premiu nu se ia în calcul dacă Bigpoint constată că o potențială revendicare a unui premiu poate fi rezultatul unor manipulări de natură tehnică sau juridică și/sau rezultatul oricărui alt tip de comportament ilicit în general. Prin utilizarea jocurilor și a serviciilor Bigpoint, utilizatorul își dă acordul ca Bigpoint să poată solicita oricând o investigație detaliată privind legalitatea revendicării de premii și, ca între timp, să poată refuza plata premiului, fără a solicita în mod expres acordul utilizatorului. Revendicarea unui premiu își pierde, de asemenea, valabilitatea dacă utilizatorul contravine regulilor jocului. Dacă există motive de suspiciune asupra unei revendicări, utilizatorul trebuie să asigure suficiente dovezi privind faptul că a respectat regulile jocului. Utilizatorul recunoaște și acceptă în mod explicit această obligație de a asigura dovezi, chiar dacă aceasta nu este de obicei o practică legală comună.

7.10 Fără compensare, fără drept de retenție

Utilizatorul poate compensa o reclamație din partea Bigpoint pentru conturile scadente dacă cererea reconvențională a acestuia nu poate fi contestată sau a fost declarată definitivă. Utilizatorul poate reține plata numai dacă cererea reconvențională a acestuia este bazată pe aceiași termeni și condiții.

8 Termen, reziliere, blocarea utilizatorului

8.1 Durată

Toate contractele între utilizator și Bigpoint se încheie pe perioadă nedeterminată, în măsura în care o perioadă limitată de timp nu este specificată în mod expres în contractul cu Bigpoint.

8.2 Rezilierea normală

Cu condiția ca perioada de reziliere să fie respectată, fiecare parte are dreptul de a rezilia acordul contractual fără acordarea niciunui motiv, dacă sunt respectate următoarele:

8.2.1 Dacă în cazul unui contract nu s-a convenit o perioadă determinată, ambele părți pot rezilia acordul contractual în mod legal și ordonat, cu efect imediat.

8.2.2 Dacă un contract pentru jocuri sau servicii pentru utilizarea/furnizarea de caracteristici premium a fost încheiat pentru o perioadă determinată („perioada inițială”) cu reînnoire automată (consultați, de asemenea, secțiunea 7.2), contractul va fi reînnoit automat după expirarea perioadei inițiale (i) pentru aceeași perioadă de timp în cazul în care contractul a fost încheiat înainte de 1 martie 2022 sau (ii) pe o perioadă nedeterminată în cazul în care contractul a fost încheiat după 1 martie 2022. Acest lucru nu se aplică dacă utilizatorul sau Bigpoint reziliază contractul (i) înainte de expirarea perioadei inițiale, cu un preaviz de 7 zile (sau o perioadă de preaviz mai scurtă, dacă se stabilește astfel) sau (ii) oricând după reînnoirea perioadei inițiale, cu un preaviz de o lună (sau o perioadă de preaviz mai scurtă, dacă se stabilește astfel).

8.3 Rezilierea pe motiv întemeiat

8.3.1 De asemenea, părțile pot oricând să rezilieze acordul contractual pe motiv întemeiat fără ca regulile anterioare să aducă atingere acestui drept.

8.3.2 În cazul în care Bigpoint este responsabilă pentru o reziliere înainte de termen a acordului contractual pe motive întemeiate, utilizatorul va primi înapoi în mod proporțional orice sume plătite pentru respectivele servicii limitate în timp, dacă este cazul (în special pentru caracteristicile Premium limitate în timp) care se aplică perioadei ce depășește data intrării în vigoare a rezilierii. Alte pretenții ale utilizatorului sunt considerate nevalide, în măsura în care acestea nu sunt prevăzute explicit în cadrul acestor termeni și condiții.
Bigpoint are dreptul de a rezilia acordul contractual din motive serioase și să blocheze definitiv accesul utilizatorului la servicii, în special dar fără limitare la următoarele motive:

În general, menținerea contractului de către Bigpoint nu poate fi considerată rezonabilă în următoarele cazuri:

În cazul în care Bigpoint reziliază acordul contractual în mod corect pe motive întemeiate, Bigpoint are dreptul să solicite utilizatorului daunele aferente.

8.4 Blocarea utilizatorului

Fără a aduce atingere dreptului de reziliere, Bigpoint are dreptul de a bloca temporar accesul utilizatorului dacă apare suspiciunea abuzării de jocurile sau serviciile oferite de Bigpoint (mai ales o încălcare a interzicerilor de la secțiunea 1.2 și/sau orice altă manipulare neautorizată) și/sau cu privire la comportamentul utilizatorului care ar da companiei Bigpoint dreptul la o reziliere pe motive întemeiate conform secțiunea 8.3.

Bigpoint nu poate fi considerată responsabilă pentru un punctaj, iar dacă utilizatorul este blocat, nu va fi considerată responsabilă pentru orice daune fizice și/sau morale care duc la pierderea oportunității de participare pe perioada blocării.

9.1 Responsabilitățile utilizatorului

Utilizatorul are răspunderea principală de a plăti oricare și toate taxele aplicabile, cu excepția cazului în care utilizează versiunea de bază a jocurilor și/sau serviciilor (consultați alineatul 7 de mai sus). În plus, utilizatorul trebuie să respecte toate regulile aplicabile jocului și să ofere companiei Bigpoint informații exacte și complete la momentul încheierii acestui contract și pe durata acestuia. Prin urmare, utilizatorul declară că toate informațiile privind persoana acestuia sau alte informații relevante pentru contract (în special date privind banca sau cardul de credit) și pe care acesta le declară la înregistrarea ca utilizator sau în cursul acordului contractual sunt complete și corecte, pe baza celor mai bune cunoștințe ale acestuia. Utilizatorul se obligă să înștiințeze de fiecare dată, fără întârziere nejustificată, Bigpoint cu privire la modificările datelor. Utilizatorul este obligat să respecte regulile jocurilor. În cazul unei încălcări repetate a regulilor în ciuda avertismentelor, sau în cazul unei încălcări grave (consultați secțiunea 8.3), Bigpoint își rezervă dreptul să sisteze imediat și fără preaviz toate serviciile și să rezilieze contractul.

9.2 Instalarea de software

Bigpoint nu este răspunzătoare pentru daunele sau pierderea de date care pot să apară în cadrul computerului, a telefonului mobil sau a altor terminale (mobile) folosite de utilizator pentru jocuri și servicii („terminal”).

9.3 Obligații suplimentare ale utilizatorului

9.3.1 Bigpoint oferă jocurile și serviciile disponibile online parțial spre utilizare. Bigpoint nu asigură, nici nu instalează niciun software solicitat de către utilizator pentru terminalul acestuia, în special dar fără limitare la sistemul de operare, browser de web sau inserturi precum Flash sau Java, dacă este cazul. De asemenea, Bigpoint nu asigură niciun fel de serviciu de asistență pentru aceste instalări de software. Utilizatorul este singurul responsabil pentru întreținerea terminalului în starea care să îi permită utilizarea jocurilor și serviciilor Bigpoint. Prin urmare, Bigpoint nu oferă niciun fel de asistență tehnică pentru instalarea software-ului necesar la nivel local.

9.3.2 Utilizatorul este obligat să trateze într-un mod strict confidențial toate datele de acces și cele referitoare la cont care nu sunt publice (date de conectare, parole, ID pentru cont etc.) cu privire la terțe părți. Obligația de confidențialitate se aplică, de asemenea, pentru prieteni, cunoștințe, rude și alți jucători (de ex. membri de grup) sau pentru alți utilizatori ai serviciilor. Utilizatorii vor informa compania Bigpoint fără întârziere dacă constată sau suspectează că o terță parte neautorizată a intrat în posesia datelor de acces menționate. Bigpoint recomandă utilizatorilor să folosească formularul de contact pentru a face acest lucru. În cazul în care o terță parte obține accesul la jocurile și serviciile Bigpoint cu datele de acces ale utilizatorului din cauză că acesta a neglijat protejarea corespunzătoare a contului față de accesul neautorizat, utilizatorul trebuie, dat fiind pericolul de nesiguranță cauzat de acesta cu privire la identitatea persoanei care a utilizat în mod necorespunzător contul sau care a fost responsabilă de o încălcare contractuală sau legală a contului menționat, să își asume responsabilitatea pentru faptele menționate ca și cum ar fi acționat el însuși. Bigpoint este îndreptățită să considere toate accesările prin intermediul datelor utilizatorului ca fiind o accesare realizată de către utilizator. Bigpoint recomandă schimbarea regulată a parolei din motive de securitate. Utilizatorul este singurul responsabil pentru accesarea și utilizarea conturilor acestuia.

9.3.3 În cazul în care Bigpoint are un motiv întemeiat să creadă că o terță parte neautorizată se află în posesia unui cont privat sau a datelor de acces, aceasta poate, dar nu este obligată, să modifice din proprie inițiativă datele de acces ale contului fără o notificare prealabilă sau să suspende contul respectiv. Bigpoint va informa în scurt timp utilizatorul de drept și, la cerere, îi va comunica acestuia noile date de acces fără întârziere nemotivată. Utilizatorul nu are dreptul de a pretinde restabilirea datelor de acces inițiale.

9.3.4 Utilizatorul nu are dreptul de a vinde contul în întregime sau parțial nici articole individuale din joc, caracteristici Premium sau funcții din cadrul jocului unei terțe părți sau de a le transfera într-un alt mod, formă sau modalitate. Acest lucru nu se aplică pentru vânzarea sau transmiterea de oferte care au fost create și rezervate de către Bigpoint în acest scop.

9.3.5 Bigpoint își protejează sistemele împotriva virușilor. Cu toate acestea, o infectare cu viruși nu poate fi niciodată complet exclusă. În plus, este posibil ca terțe părți neautorizate să poată trimite e-mailuri utilizând numele companiei Bigpoint fără acordul acesteia, iar aceste e-mailuri să conțină viruși, spyware sau link-uri către un conținut web care, în schimb, poate conține viruși sau spyware. Bigpoint nu are nicio influență asupra acestor situații. Utilizatorul este de acord să verifice cu privire la potențiali viruși toate e-mailurile primite sau presupuse ca fiind primite de la sau în numele Bigpoint. Acest lucru este valabil și pentru e-mailurile de la alți utilizatori ai jocurilor sau serviciilor.

9.3.6 Utilizatorul va respecta instrucțiunile formulate de către Bigpoint, de către angajații, cesionarii și agenții interimari ai acesteia, incluzând în special dar fără limitare la administratorii și moderatorii de forumuri din cadrul unui anumit joc și/sau serviciu.

9.3.7 Utilizatorul este de acord să nu utilizeze sub nicio formă contul, numele de înregistrare sau parola unui alt utilizator.

9.4 Obligațiile utilizatorului cu privire la informațiile postate

9.4.1 Utilizatorul trebuie să selecteze cu deosebită atenție informațiile pe care le pune la dispoziția altor utilizatori prin postarea acestora în cadrul serviciilor.

9.4.2 Utilizatorul nu trebuie să utilizeze serviciile pentru a distribui conținuturi inclusiv dar fără limitare la imagini, înregistrări video, linkuri, nume, cuvinte persoane sau reprezentări cu caracter politic, religios, ofensator, deranjant, violent, sexist, pornografic sau alt aspect controversat, în special conținuturi rasiste, de extremă dreaptă sau de extremă stângă. De asemenea, utilizatorul este de acord să nu utilizeze termeni, nume, imagini, înregistrări video, compoziții muzicale, jocuri sau alte materiale care sunt protejate prin drepturi de copyright sau printr-un alt mod legal. În caz că există dubii, utilizatorul va îndepărta imediat orice conținut contestat de către Bigpoint. Bigpoint are, de asemenea, dreptul să îndepărteze conținutul contestabil din proprie inițiativă. Utilizatorul va respecta întotdeauna toate reglementările legale și juridice, în special cele privind protecția minorilor, protecția datelor, protecția drepturilor personale, protecția împotriva calomniei și defăimării, legile de copyright și mărcile comerciale.

9.4.3 Utilizatorul nu este autorizat să utilizeze serviciile în scopuri ilegale sau neautorizate. Utilizatorului îi este strict interzis să utilizeze numele de utilizator sau adresele de e-mail ale altor utilizatori, fără a obține în prealabil acordul acestora, pentru a expedia eventuale e-mailuri, mesaje publicitare nesolicitate sau pentru alte scopuri comerciale.

9.4.4 Bigpoint are dreptul să șteargă orice conținut postat de către utilizatorul care încalcă din culpă regulile și reglementările menționate anterior.

9.4.5 Bigpoint are în special dreptul să șteargă în totalitate sau parțial informațiile postate de către utilizator care indică în mod concret încălcarea acestor termeni și condiții, a instrucțiunilor și a regulilor respectivelor servicii sau care încalcă în alt mod legislația aplicabilă. De exemplu, aceasta include, însă fără limitare, următoarele:

9.4.6 Utilizatorul nu are dreptul să solicite restabilirea informațiilor șterse.

În plus, Bigpoint este îndreptățită să interzică utilizatorului participarea în continuare la serviciile respective și să anuleze fără preaviz contul utilizatorului, dacă acesta încalcă în mod repetat interzicerile menționate anterior, în ciuda primirii unui avertisment scris. Bigpoint își rezervă dreptul de a depune orice fel de plângere suplimentară necesară în caz de nevoie, în special pentru recuperarea unor eventuale prejudicii.

9.4.7 Utilizatorii vor informa Bigpoint în cazul în care constată o utilizare abuzivă a serviciilor de către alți utilizatori sau terțe părți (de ex. difuzarea și trimiterea conținutului care este interzisă conform secțiunii 9.4.5). Bigpoint solicită ca aceste informații să fie oferite în formă scrisă (de ex. prin e-mail) pentru a se asigura de luarea unor măsuri eficiente.

9.5 Răspunderea utilizatorului cu privire la informațiile postate

9.5.1 Utilizatorul este singurul responsabil pentru textele, fișierele, imaginile, fotografiile, înregistrările video, sunetele, înregistrările muzicale, lucrările supuse dreptului de copyright sau alte materiale, informații etc. („informații postate”) pe care le postează în limita serviciilor sau le distribuie altor utilizatori. Bigpoint nu tolerează și nici nu aprobă astfel de informații.

9.5.2 Bigpoint nu are niciun control asupra informațiilor postate în limita serviciilor. Bigpoint nu efectuează o verificare a informațiilor postate înainte ca acestea să fie făcute publice. Totuși, Bigpoint își rezervă dreptul de a revizui și evalua toate informațiile postate cu privire la încălcarea acestor termeni și/sau reguli ale jocului. Dacă Bigpoint constată că acea informație specifică postată este ilegală, aceasta din urmă va fi ștearsă imediat.

9.5.3 Bigpoint exclude orice responsabilitate sau garanție cu privire la informațiile postate, mai ales cu privire la acuratețea, caracterul complet și fiabilitatea acestora.

9.6.1 Utilizatorul păstrează toate drepturile asupra informațiilor postate. Prin postarea de informații pe site-urile web și în limita altor servicii, utilizatorul acordă companiei Bigpoint o licență neexclusivă, gratuită, revocabilă în orice moment în cazul în care acest conținut este șters, pentru a face conținutul disponibil publicului în limita serviciilor și pentru a edita (format, dimensiune etc.), pentru a oferi în mod public, afișa, reproduce și distribui un astfel de conținut în scopurile adaptării acestuia la condițiile serviciilor.

9.6.2 Utilizatorul nu îi acordă companiei Bigpoint niciun drept suplimentar asupra informațiilor postate. Bigpoint nu este autorizată să utilizeze sau să distribuie informațiile încărcate în afara serviciilor.

9.6.3 Prin depunerea informațiilor, utilizatorul recunoaște și acceptă că informațiile respective postate în limita serviciilor pot fi accesate la nivel global prin internet. Odată cu postarea unor astfel de informații, utilizatorul își exprimă acordul față de aceste condiții.

9.6.4 Licența menționată anterior își pierde valabilitatea atunci când utilizatorul șterge conținutul postat în cadrul serviciilor.

10 Pretenții în cazul unor deficiențe

10.1 Bigpoint garantează utilizatorului accesul numai la versiunea curentă a jocurilor și serviciilor (secțiunea 1.2). Utilizatorii nu au niciun drept de a solicita menținerea sau restabilirea unei anumite versiuni sau game de funcții ale jocurilor sau serviciilor și/sau a unui punctaj. La achiziționarea caracteristicilor Premium, utilizatorului îi sunt acordate toate drepturile contractuale și prevăzute de lege. Utilizatorul este conștient și acceptă faptul că - la fel în cazul oricărui alt software - jocurile și serviciile oferite de Bigpoint nu pot fi niciodată complet lipsite de erori. Prin urmare, jocurile și serviciile pot fi considerate deficiente numai dacă funcționalitatea sau utilizarea acestora este afectată în mod grav și pe o perioadă îndelungată de timp.

Utilizatorii trebuie să documenteze orice deficiențe apărute la jocuri și servicii și/sau alte servicii sau produse furnizate de către Bigpoint și să le semnaleze printr-un raport complet în formă scrisă al mesajelor de eroare afișate. Înaintea semnalării eventualelor erori, utilizatorii trebuie să consulte instrucțiunile referitoare la jocuri și servici și orice alte unelte de depanare asigurate de către Bigpoint (în special listele de întrebări frecvente și panourile pentru depanări). Utilizatorii trebuie să facă tot posibilul să ofere companiei Bigpoint asistență în orice încercări de a elimina eroarea sau defectul din jocul sau serviciul în cauză.

10.2 Utilizatorii trebuie să anunțe imediat Bigpoint cu privire la orice deficiențe, în momentul descoperirii acestora. În scop probatoriu, se recomandă să depuneți astfel de rapoarte în formă scrisă (prin fax, scrisoare sau formular de contactare a departamentului de asistență) la Bigpoint.

10.3 Bigpoint nu este răspunzătoare pentru defectele cauzate de influențe externe, erori de operare din partea utilizatorului, forță majoră sau modificări sau manipulări care nu au fost efectuate de către Bigpoint.

10.4 Bigpoint nu își asumă nicio garanție a producătorului sau garanție contractuală.

11 Răspunderea și limitarea răspunderii

11.1 Utilizatorul este imediat direct răspunzător pentru orice încălcare a drepturilor unor terțe părți. Utilizatorul va despăgubi și va exonera Bigpoint de răspundere împotriva oricărei daune rezultate din nerespectarea de către acesta a termenilor de utilizare. Utilizatorul va despăgubi și va exonera Bigpoint de responsabilitate împotriva tuturor pretențiilor unor terțe părți potrivit cărora postarea oricărui conținut de către utilizator sau orice alte încălcări ale acestor termeni de utilizare de către acesta încalcă drepturile corespunzătoare. Totodată, utilizatorul este responsabil pentru orice cheltuieli juridice pe care Bigpoint poate să le suporte ca urmare a nerespectării menționate pentru a respecta termenii de utilizare, inclusiv cheltuielile de judecată și onorariile avocaților. Această prevedere se aplică numai în cazul în care utilizatorul se face responsabil de o astfel de încălcare.

11.2 Dat fiind faptul că Bigpoint oferă serviciile gratuit, Bigpoint va fi responsabilă numai pentru prejudiciile cauzate în mod intenționat sau cauzate de neglijență gravă. Totuși, aceasta nu se aplică responsabilității referitoare la pierderea vieții, vătămare corporală sau afectarea sănătății sau ipotezei unei garanții oferite de Bigpoint.

11.3 Cât timp Bigpoint solicită plata serviciilor, Bigpoint își asumă răspunderea pentru daunele cauzate intenționat și prin neglijență gravă, fără limitare. În caz de simplă neglijență, compania Bigpoint este răspunzătoare numai pentru încălcări ale obligațiilor contractuale principale sau pentru încălcări ale garanției. Principalele obligații contractuale le includ pe cele care permit executarea corespunzătoare a contractului și pe îndeplinirea cărora utilizatorul se poate baza. Excluderile responsabilității menționate anterior nu se aplică responsabilității cu privire la pierderea vieții, vătămarea corporală sau afectarea sănătății, sau ipotezei unei garanții oferite de către Bigpoint. Responsabilitatea companiei Bigpoint privind legea referitoare la răspunderea pentru produse rămâne neatinsă.

11.4 Obligația de plată a prejudiciilor sau de compensare este limitată la daunele sau pierderea previzibilă prin încălcarea obligațiilor contractuale materiale.

11.5 În funcție de caz, daunele sau pierderea previzibilă este limitată la suma de 200 euro per cont.

11.6 Excluderile și restricțiile de mai sus se aplică și în cazul răspunderii personalului, angajaților și reprezentanților și/sau agenților Bigpoint, în special în beneficiul acționarilor, angajaților, reprezentanților sau organelor companiei și membrilor acestora cu privire la răspunderea personală a acestora.

11.7 Bigpoint este responsabilă numai pentru consiliere, în măsura în care aspectul în cauză a vizat conținutul ofertei.

11.8 Bigpoint se distanțează în mod expres de conținutul tuturor paginilor existente la care se face trimitere în mod direct sau indirect, prin „link-uri”, din cadrul serviciilor oferite de către Bigpoint. Bigpoint nu își asumă nicio răspundere pentru aceste conținuturi sau pagini. Furnizorii site-urilor respective sunt responsabili pentru conținutul acestora.

12 Dispoziții finale

12.1 Toate notificările și declarațiile efectuate de către client la Bigpoint trebuie efectuate în formă scrisă, iar această regulă se va aplica, de asemenea, în cazul modificării sau suspendării condiției de utilizare a formei scrise.

12.2 Locul de jurisdicție este orașul Hamburg, Germania.

12.3 Legea Republicii Federale Germania se aplică în mod exclusiv tuturor contractelor încheiate de către Bigpoint în baza acestor termeni și condiții precum și tuturor pretențiilor care rezultă din acestea; excluderii dispozițiilor din cadrul convenției Națiunilor Unite cu privire la contractele internaționale de vânzare a bunurilor și excluderii dreptului internațional privat german.

12.4 Dacă anumite dispoziții din cadrul acestor termeni și condiții nu sunt valabile sau își pierd valabilitatea, atunci acest lucru nu afectează valabilitatea dispozițiilor rămase.

Hamburg, 28 februarie 2022

Bigpoint GmbH
Sachsenstraße 20
20097 Hamburg
Germania

Înregistrare HTC HRB-Hamburg 94148

Nr. ID TVA: DE813 602 704

DIRECTOR GENERAL: Wanqin Liu, Yingying Zou