Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français Magyar Italiano 日本語 Nederlands Norsk Polski Português BR Português Română Русский Slovensky Svenska Türkçe

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vás informuje o tom, aké osobné údaje v rámci našich internetových ponúk a hier zhromažďujeme a ako sú tieto údaje spracované a využívané. Na ochranu vašich osobných údajov kladieme veľký dôraz.

Vaše údaje sú proti neoprávnenému prístupu a strate chránené rôznymi prostriedkami (elektronicky, technicky, fyzikálne, zmluvne a administratívne.

Prijali sme všetky potrebné technické a organizačné opatrenia a takto zabezpečili dodržiavanie predpisov o ochrane osobných údajov, a to interne a tiež i zo strany externých partnerov.

Zhromažďovanie údajov

Zhromažďujeme osobné údaje,

Ďalej zhromažďujeme údaje, ktoré sú nevyhnutné pre poskytnutie služby alebo pre vyúčtovanie danej služby. To sú predovšetkým procesy v hre, stavy v hrách, ako aj informácie vo vzťahu k vyúčtovaniu služieb.

Informácie, ktoré sa týkajú minulých platieb našich nemeckých používateľov, získavame od infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden.

Ak ste už dlhšie používateľom Bigpoint-portálu, hier alebo služieb, týmto informujeme o tom, že používame aj údaje našej predchádzajúcej spoločnosti Bigpoint S.à.r.l. & Co, SCS, 10A rue Henri M. Schnadt, L-2530, Luxembursko (našej súčasnej sesterskej spoločnosti). Ide pritom o základné súbory údajov, ktoré potrebujeme, aby sme hry mohli ponúkať bez prerušenia aj naďalej (to sa týka predovšetkým priebehu hier, stavu hier, ako aj informácií o vyúčtovaní služieb).

V rámci našich internetových stránok, fór a hier ukladáme tieto neosobné údaje:

Tieto údaje sa nevyužívajú v spojení s konkrétnou osobou, slúžia vyslovene na anonymné vyhodnotenie štatistických analýz.

IP adresy s príslušnými internetovými údajmi ukladáme v súlade s našou zákonnou povinnosťou uchovávať tieto údaje [na obdobie maximálne šesť mesiacov]. Ukladanie sa vykonáva aj z dôvodov bezpečnosti údajov, aby sme zaručili stabilitu a bezpečnosť našich systémov. V ojedinelých prípadoch môžeme vašu IP adresu a k nej prislúchajúce časové údaje použiť na to, aby sme vylúčili nedovolené viacnásobné zneužitie kont na podvody. Toto povolenie vyžadujeme presne na tento účel v rámci herných podmienok jednotlivých hier.

Súhlas s používaním súborov cookies:

Aj keď toto ustanovenie jasne vyplýva z našich zásad ochrany osobných údajov, chceli by sme vám pripomenúť, že v rámci optimalizácie používania nášho portálu, hier a služieb v zmysle skvalitnenia herného zážitku používateľa používame súbory cookies. Prijatím našich VOP nám dávate svoj súhlas na používanie súborov cookies. Tento súhlas môžete v budúcnosti kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu datenschutz@bigpoint.com. Pre ďalšie informácie a otázky k súborom cookies nás môžete kedykoľvek kontaktovať na tej istej e-mailovej adrese.

S cieľom vyhodnotenia štatistických údajov o využívaní našich online-objednávok používame systém „škálovateľného centrálneho merania“ (SCM) firmy INFOnline GmbH (https://www.infonline.de). Budú sa získavať len anonymné údaje. Systém merania (SCM) používa na rozpoznanie počítačových systémov buď súbor cookie s identifikátorom „ioam.de“/„ivwbox.de“, objekt typu LocalStorage, alebo podpis vygenerovaný s použitím informácií automaticky prenášaných z vášho počítača. IP adresy sa pri tomto procese spracovávajú len v anonymizovanej forme. Meranie bolo vytvorené v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Cieľom merania je zistiť intenzitu používania a vyhodnotiť štatistiku používania. V žiadnom okamihu merania nie je možné identifikovať používateľa. Vaša identita ostáva chránená. Cez systém nedostanete ani žiadnu reklamu. Pre webové ponuky, ktoré sú členom informačnej spoločnosti Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW – www.ivw.eu) alebo ktoré sa zúčastňujú na štúdii „internet facts“ spoločnosti Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF – www.agof.de), sú štatistiky používania každý mesiac zverejnené spoločnosťou AGOF a Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (ag.ma – www.agma-mmc.de), ako aj IVW, a sú k dispozícii na adresách http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de ahttp://www.ivw.eu . Okrem zverejnenia získaných údajov preveruje IVW pravidelne systém SCM či skutočne dochádza k zákonom stanovenej ochrane osobných údajov. Ďalšie informácie k systému SCM nájdete na stránke spoločnosti INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), ktorá systém SCM prevádzkuje, na stránke ochrany osobných údajov spoločnosti AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) a na stránke ochrany osobných údajov IVW (http://www.ivw.eu). Odvolanie súhlasu so spracovávaním údajov prostredníctvom systému SCM nám môžete zaslať na nasledujúcej adrese: http://optout.ioam.de a http://optout.ivwbox.de.

Použitie vašich údajov

Vaše osobné údaje používame

Ďalej vaše údaje využívame na to, aby sme mohli s vami komunikovať. K tomu patrí zvlášť poskytnutie pomoci a podpory, ako aj sprostredkovanie dôležitých údajov o vašej zmluve. V prípade vášho súhlasu vás budeme priebežne informovať o novinkách, udalostiach, akciách, napr. e-mailom, SMS alebo telefonickým rozhovorom.

Poskytnutie údajov tretej strane

Vaše údaje budú spravované prísne dôverne a nebudú poskytnuté tretím stranám. Stalo by sa tak len pod podmienkou, že dáte výslovný súhlas na poskytnutie údajov tretej osobe. V ojedinelých prípadoch však môžeme byť k poskytnutiu vašich údajov zaviazaní zákonom, napr. v prípade vyšetrovacích úradov, pričom poskytnutie údajov prebieha len v takej miere, ako si to vyžaduje zákon. Na realizáciu služieb využívame spojené spoločnosti Bigpoint-skupiny a/alebo i tretie strany. Toto sa týka predovšetkým realizácie platieb prostredníctvom externých poskytovateľov (Paypal, Global Collect atď.) alebo inkasných spoločností v prípade vymáhania platieb. Okrem toho poskytujeme vaše údaje našim spojeným spoločnostiam Bigpoint-skupiny pre marketingové účely a pre ďalší vývoj a vylepšenie našich hier. Tieto naše spojené spoločnosti Bigpoint-skupiny a externé spoločnosti sú povinné dodržiavať dôverné a bezpečné zaobchádzanie s vašimi údajmi a vaše údaje môžu použiť len vtedy, keď je to potrebné na splnenie ich úlohy.

Informácie o hrách a ponuky partnerov

Označením možnosti „Informácie o hrách a ponuky partnerov“ nám dávate vyslovený súhlas na príjem takýchto správ. Váš súhlas je zaznamenaný a môže byť kedykoľvek cez náš kontaktný formulár (http://sk.bigpoint.com/support/) písomne odvolaný.

Google Analytics

Táto stránka používa službu analýzy webových stránok Google Analytics a správy programu Google Analytics na vyhodnotenie demografických znakov a záujmov. Sú to služby spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, a pomocou týchto súborov umožňujú analýzu používania stránky. Informácie o používaní tejto stránky, vytvorené pomocou cookie, sú preposielané na server spoločnosti Google, ktorý sa nachádza v USA, a tam sú uložené. V prípade aktivácie IP anonymity na tejto stránke bude vaša IP adresa z členského štátu Európskej únie alebo zo štátu Európskeho hospodárskeho priestoru spoločnosťou Google skrátená. Len vo výnimočných prípadoch je vaša IP adresa preposlaná na server Google v USA a tam skrátená. V prípade poverenia prevádzkovateľa stránky bude spoločnosť Google tieto informácie využívať na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na vytvorenie správ o aktivitách na stránke pre správcu webových stránok a ďalšie služby týkajúce sa aktivít na stránke a ich využívanie. Prevádzkovateľ tejto stránky bude údaje získané prostredníctvom presne cielenej reklamy spoločnosti Google, ako aj údaje o návštevnosti tretích strán (napr. vek, pohlavie, záujmy atď.) vyhodnocovať, aby sa viac dozvedel o používateľoch tejto stránky. Pritom sa neuskutočňuje žiadne použitie osobných údajov, ale len štatistické vyhodnotenie anonymných súborov údajov. IP adresa sprostredkovaná vaším prehliadačom v rámci programu Google Analytics nie je priradená žiadnym iným údajom od Google. Uloženiu cookies môžete adekvátnym nastavením vášho prehliadača zabrániť; upozorňujeme však na to, že v takomto prípade nemusia spoľahlivo fungovať všetky funkcie stránky. Okrem toho môžete získavaniu údajov o používaní stránky prostredníctvom cookies ,ako aj ďalšiemu spracovaniu týchto informácií (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google zabrániť, a to tak, že cez nasledujúci link si stiahnete a nainštalujete browser-plugin http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ak chcete vyhodnocovanie vašich demografických znakov a záujmov prispôsobiť alebo tomu úplne zabrániť, môžete si službu Google Analytics pre reklamné okná deaktivovať alebo zobrazovanie nastavovania reklám siete Google Display prispôsobiť: https://www.google.com/settings/ads.

Cielená online reklama

Reklama v tejto online-ponuke je optimalizovaná pre vás na základe anonymného získania údajov a vyhodnotenia vášho spôsobu používania. Zodpovedný za túto ponuku je ProSiebenSat.1 Digital GmbH ako poskytovateľ telemedien v spolupráci s online spoločnosťou SevenOne Media GmbH, dcérskou spoločnosťou spoločnosti ProSiebenSat.1-Group a s ProSiebenSat.1 Digital GmbH spojenými spoločnosťami iSd §§ 15 ff AktG. Na to uložia na základe nášho poverenia tieto tretie strany do vášho počítača cookies, ktoré zaznamenávajú spôsob používania. Tu ide o také údaje, ktoré môžu byť získané, zatiaľ čo vy sa napr. pohybujete na stránkach tejto online ponuky alebo kliknete na reklamu. Týmto spôsobom môže byť analyzovaná online-reklama a môžu vám byť následne zobrazené ďalšie reklamy, ktoré môžu byť pre vás zaujímavé a môžu zodpovedať vašim záujmom („cielená online reklama“). V žiadnom prípade nie sú zaznamenávané osobné údaje (ako meno, adresa, e-mailová adresa). IP adresy budú anonymizované, takže identifikácia používateľa nie je možná.

Ak nechcete získavať žiadnu cielenú online reklamu, môžete vo vašom prehliadači zrušiť používanie cookies. Okrem toho môžete použitie cookies odvolať priamo v nami poverenej spoločnosti cez tieto linky:

Nugg.ad AG: http://ad-choices.nuggad.net

AudienceScience: http://www.audiencescience.com/de/privacy

Criteo GmbH: http://www.criteo.com/privacy

Okrem iného povoľujeme ďalším tretím stranám, napr. mediálnym agentúram, používanie cookies, aby bolo možné analyzovať používanie online reklamy a prezentovať vám konkrétne reklamné ponuky na základe vašich záujmov. Ďalej sa má mediálnym agentúram umožniť, aby cieľovú skupinu reklamných spoločností oslovili čo najpresnejšie. Na to sa napr. vypracujú štatistiky používania a použijú údaje z prieskumov trhu. Konkrétna identifikácia používateľa nie je možná. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov toho poskytovateľa a o výhradách k používaniu súborov cookies na účely online inzercie nájdete aj na stránkach spoločnosti SevenOne Media GmbH: https://www.sevenonemedia.de/web/sevenone/datenerhebung-anderer-dienstleister1. Umiestnenie cookies tretích strán môžete kontrolovať adekvátnym nastavením vášho prehliadača.

Spoločnosť SevenOne Media GmbH sa dobrovoľne podrobila samoregulácii nemeckej rady na ochranu osobných údajov (des Deutschen Datenschutzrat Online-Werbung, DDOW). Pre nás platný kódex samoregulácie (Kodex für Telemedienanbieter – Erstparteien) si môžete pozrieť na: www.meine-cookies.org/ddow.html.

Moduly plugin sociálnych médií

Facebook

Na našej stránke nájdete odkazy (linky) k externej sociálnej sieti Facebook. Tieto odkazy sú prevádzkované výlučne spoločnosťou Facebook Inc. so sídlom 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (ďalej len „Facebook“).

V rámci našich webových stránok sú tieto odkazy identifikované logom sociálnej siete Facebook alebo frázou „Like“ (páči sa mi to, nie sú používané žiadne facebookové pluginy).

Ak sa klikne na jeden z týchto odkazov, aktivujú sa facebookové pluginy a váš internetový prehliadač vytvorí priame spojenie so serverom služby Facebook.

Len čo počas svojej návštevy na našich stránkach kliknete na odkazy a následne sa cez svoje osobné konto prihlásite do siete Facebook, informácia, že ste navštívili naše stránky sa prepošle do siete Facebook. Facebook potom môže údaj o Vašej návšteve našich stránok priradiť k vášmu kontu.

Tieto informácie sú preposlané službe Facebook a tam uložené. Aby ste tomu zabránili, musíte sa pred kliknutím na odkaz odhlásiť zo svojho facebookového konta. Odkazom priradené funkcie Facebooku, obzvlášť sprostredkovanie informácií a údajov o používateľovi nie sú aktivované návštevou našich stránok, ale stávajú sa aktívnymi až kliknutím na daný odkaz.

Účel a rozsah zhromažďovania dát službou Facebook, ako aj ďalšie spracovanie a použitie týchto dát a tiež aj vaše práva a možnosti nastavenia týkajúce sa ochrany vášho súkromia nájdete v odkazoch týkajúcich sa ochrany osobných údajov na stránkach spoločnosti Facebook (http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php).

S otázkami na zhromažďovanie, spracovanie alebo používanie vašich osobných údajov, ako aj s otázkami týkajúcimi sa informácií, práva, zablokovania alebo zmazania údajov sa, prosím, obráťte na nás.

Facebook Connect

Ponúkame vám možnosť využívania našich služieb prihlásením sa cez Facebook Connect. V takomto prípade budete presmerovaní na stránku Facebook, kde sa prihlásite so svojimi facebookovými prístupovými údajmi. Váš facebookový profil bude následne spojený s našimi službami a – v závislosti od vašich facebookových nastavení – nám budú preposlané nasledujúce údaje: meno, dátum narodenia, ako aj e-mailová adresa.

Tieto údaje použijeme výlučne na identifikáciu a na vytvorenie zmluvného vzťahu. Ďalšie informácie k službe Facebook Connect a nastaveniu súkromných údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov a v podmienkach používania spoločnosti Facebook Inc.

Google Plus

Na našich internetových stránkach nájdete tiež odkaz „+1“, t. j. odkaz na služby sociálnej siete Google Plus. Táto služba je prevádzkovaná spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty (ďalej „Google“). Odkaz je identifikovateľný ako „+1“ na bielom alebo farebnom pozadí.

Keď otvoríte naše internetové stránky, ktoré majú na stránke tieto odkazy, prehliadač vytvorí priame spojenie so serverom Google. Obsah interaktívneho tlačidla „+1“ je potom prenášaný zo serveru Google priamo do vášho prehliadača, ktorý tento obsah prepojí s webovou stránkou. Preto nemáme žiaden vplyv na údaje, ktoré spoločnosť Google takto získava. Predpokladáme však, že dochádza k zhromažďovaniu údajov o vašej IP adrese.

Účel a rozsah zhromažďovania dát službou Google, ako aj ďalšie spracovanie a použitie týchto dát a takisto vaše práva a možnosti nastavenia týkajúce sa ochrany vášho súkromia nájdete v odkazoch týkajúcich sa ochrany osobných údajov na stránkach spoločnosti Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Ak nie ste členom Google Plus a ani nechcete, aby Google zbieral o vás údaje cez naše webové stránky a spájal ich s údajmi o vašom konte Google, musíte sa pred návštevou na našich stránkach zo svojho konta Google Plus odhlásiť.

IT bezpečnosť

Aby sa zabránili zneužitiu našich služieb, zaviedli sme a s pomocou spoločnosti zaoberajúcej sa IT bezpečnosťou využívame tzv. cookies a pomocou technológie tracking anonymne spracovávame špecifické údaje týkajúce sa vlastností prístroja, ktorým sa používateľ pripojil (tzv. špecifické údaje prístrojov), údaje z TCP/IP-spojenia a údaje o využívaní našich stránok.

Pritom sa najprv uloží a spracuje IP adresa, ktorá sa v priebehu sekúnd hneď zašifruje. Neukladajú sa a ani sa nespracovávajú osobné údaje. Získané informácie sú uložené v databáze poskytovateľa služieb IT bezpečnosti pre prípady podvodného správania sa používateľa.

Ak prostredníctvom našich stránok uzavriete zmluvu na platené služby alebo spustíte proces uzatvorenia zmluvy za platené služby (napr. začatím prihlasovacieho procesu), z databázy poskytovateľa služieb IT bezpečnosti urobíme odhad rizika, ktorý sa vzťahuje na vami použitý prístroj.

Tento odhad rizika slúži – ale nie ako jediný – ako základ rozhodnutia, či dôjde alebo nedôjde k uzavretiu zmluvy.

Len čo zistíme, že používateľ naše služby zneužil alebo sa pokúsil o ich zneužitie, získané údaje sa prepošlú poskytovateľovi služieb IT bezpečnosti. Pritom sa posielajú len údaje o prístroji a neposielajú sa žiadne osobné údaje.

Právo na odvolanie, zmazanie údajov

Keď ste nám povolili spracovanie osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Zmažeme vaše osobné údaje, hneď ako už nebudú potrebné, alebo ste požiadali o ich zmazanie. Prosím, berte na vedomie, že údaje ktoré podliehajú archivačnej povinnosti alebo sú potrebné na vyúčtovanie nami poskytnutých služieb, nemôžu byť zmazané.

Informácie, úprava a zmazanie údajov

Na adrese http://sk.bigpoint.com/support/ sa môžete informovať o údajoch, ktoré sú u nás uložené, môžete ich zmeniť alebo zmazať. Alternatívne to môžete urobiť i na našej poštovej adrese:

Bigpoint GmbH
Drehbahn 47-48
20354 Hamburg

V prípade všeobecných otázok k Vyhláseniu o ochrane osobných údajov a o ochrane osobných údajov všeobecne v spoločnosti Bigpoint sme vám k dispozícii na e-mailovej adrese datenschutz@bigpoint.com.
Pokiaľ je to možné, uveďte, prosím, ID používateľa, e-mailovú adresu, popr. hru, ktorú hráte.

Hamburg 1. novembra 2016

Bigpoint GmbH
Drehbahn 47-48
20354 Hamburg

Číslo v obchodnom registri: HRB-Hamburg 94148

IČ DPH: DE813 602 704

Generálny riaditeľ: Brian Morrisroe