Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français Magyar Italiano 日本語 Nederlands Norsk Polski Português BR Português Română Русский Slovensky Svenska Türkçe

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Orgán odpovědný za tuto internetovou nabídku

Bigpoint GmbH

Drehbahn 47-48

D-20354 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 8814130 (bez podpory)

(bez podpory)

Jméno a adresa osoby zodpovídající za ochranu údajů

Úřad na ochranu údajů

Maximilian Hartung

Frauentorstraße 9

D-86152 Augsburg

Tel.: +49 821 90786458

privacy@bigpoint.net

Obecné

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vás informuje o tom, jaké osobní údaje společnost Bigpoint v rámci našich internetových nabídek a her shromažďuje a jak jsou tyto údaje zpracovávány a využívány. Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně.

Vaše údaje jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu a ztrátě prostřednictvím elektronických, technických, fyzických, smluvních a administrativních opatření. Společnost Bigpoint přijala nezbytná technická a organizační opatření, aby zajistila dodržování předpisů o ochraně osobních údajů jak interně, tak ze strany externích partnerů.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů obsahuje transparentní a jasné informace, aby byli návštěvníci našich stránek a zákazníci dobře informováni o shromažďování, zpracování a použití jejich osobních údajů.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se identifikované či identifikovatelné osoby (např. datum narození nebo e-mailová adresa). V zásadě lze naši online nabídku využít bez poskytnutí osobních údajů, avšak použití určitých služeb může vyžadovat poskytnutí osobních údajů, například registrace do našich herních produktů a služeb či účast v soutěžích.

Právní základ a účely zpracování

Osobní údaje shromažďujeme k následujícím účelům:

Údaje uživatelů také zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro realizaci služeb nebo pro účely fakturace těchto služeb. To zahrnuje konkrétně herní procesy, herní skóre a informace týkající se použití a urovnání služeb. Dále vaše údaje využíváme pro komunikaci s vámi. Sem patří zvláště poskytování pomoci a podpory a zprostředkování důležitých informací o vaší smlouvě. V případě vašeho souhlasu vás budeme průběžně informovat o novinkách a akcích např. e-mailem, SMS nebo telefonním hovorem.

V případě, že portál, hry nebo služby využíváte po delší dobu, bychom vás chtěli upozornit na skutečnost, že používáme také údaje naší předchozí společnosti a současné sesterské společnosti Bigpoint S.à.r.l. & Co, SCS, 10A rue Henri M. Schnadt, L-2530, Lucembursko. Jedná se především o osobní údaje, které potřebujeme, abychom vám mohli hry nabízet i nadále bez přerušení (to se týká především průběhu her, herních statistik a informací o využívání a vyúčtovaní služeb).

Legitimní zájem o zpracování údajů

Na základě zpracování údajů podle článku 6 f DS-GVO (německá obecná směrnice o ochraně údajů) je naším legitimním zájmem vykonávání našeho podnikání, obzvláště ve vztahu k zajištění blahobytu našich zaměstnanců a vlastníků společnosti.

Ochrana údajů v uchazečském procesu

Shromažďujeme osobní údaje od uchazečů, abychom mohli zpracovat jejich přihlášky. Ty poté budou uloženy ve chvíli uzavření zaměstnaneckého poměru, aby se implementovaly do zaměstnaneckého vztahu. Je třeba zde dodržovat právní požadavky. V případě zamítnutí budou uchazečské dokumenty smazány nejpozději do dvou měsíců. Výjimkou je například situace, kdy si uchazečské dokumenty musíte uchovat jako důkaz pro zpracování podle zákona German General Equal Treatment Act, nebo pokud k tomu existuje nějaký jiný legitimní důvod. Pokud bychom si měli vaše uchazečské dokumenty ponechat v databázi uchazečů delší dobu, požádáme vás o souhlas.

Úvěrové informace

V případě německých uživatelů si obstaráme informace o vaší předchozí platební historii od organizace Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden do té míry, do jaké bude nezbytné pro realizaci a výkon smlouvy mezi příslušnou osobou a odpovědným orgánem.

Společnost Bigpoint shromažďuje v rámci využívání našich internetových stránek, fór a her následující neosobní údaje:

Tyto údaje se nevyužívají ve spojení s konkrétní osobou; slouží pouze k anonymním statistickým analýzám.

IP-adresy s příslušnými internetovými údaji ukládáme na dobu maximálně šesti měsíců v rámci naší zákonné povinnosti uchovávat tyto údaje. Ukládání probíhá z důvodů zabezpečení dat a abychom zajistili stabilitu a spolehlivost našeho systému. V ojedinělých případech může společnost Bigpoint vaši IP-adresu a příslušné internetové údaje využít k vyloučení nedovoleného využívání více účtů k podvodným účelům. Společnost Bigpoint bude vyžadovat svolení k tomuto využívání údajů v rámci smluvních podmínek jednotlivých her.

Souhlas s používáním souborů cookies:

Přestože toto ustanovení jasně vyplývá z prohlášení o ochraně osobních údajů, chtěli bychom vám připomenout, že v rámci optimalizace užívání našeho portálu, her a služeb ve smyslu zkvalitnění herního zážitku uživatele používáme soubory cookie. Přijetím našich VOP nám udělujete svolení k používání souborů cookie. Svůj souhlas v této záležitosti můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu privacy@bigpoint.net. Tutéž adresu můžete použít k získání dodatečných informací o používání souborů cookie.

Jak můžete zabránit použití souborů cookie nebo smazání souborů cookie?

Sběr souborů cookie můžete deaktivovat v nastavení svého prohlížeče. Stejně tak lze kdykoli smazat soubory cookie uložené v prohlížeči. Pamatujte však, že bez použití souborů cookie tato online nabídka nemusí fungovat nebo může fungovat jen v omezené míře.

Navíc si uvědomte, že odmítnutí vytvoření uživatelských profilů částečně funguje pomocí odhlašovacích souborů cookie. Pokud smažete všechny soubory cookie, nebude již možné odmítnutí nadále bráno v potaz a budete jej muset uvést znovu.

Měření dosahu

Za účelem vyhodnocení statistických údajů o využívání našich online-objednávek používáme systém „Škálovatelného centrálního měření" (SCM) firmy INFOnline GmbH (https://www.infonline.de). Takto získaná data jsou zcela anonymní. Systém pro měření SCM používá k rozpoznání počítačových systémů buď soubor cookie s identifikátorem „ioam.de“/„ivwbox.de”, objekt typu LocalStorage, nebo podpis vygenerovaný za použití informací automaticky přenášených z vašeho počítače. IP adresy se při tomto procesu zpracovávají pouze v anonymizované formě. Systém pro měření sledovanosti byl vyvinut v souladu s přísnými zásadami ochrany osobních údajů. Účelem systému pro měření sledovanosti je určit míru využití webové stránky. V žádné fázi procesu nejsou identifikováni jednotliví uživatelé. Jejich identity jsou vždy skryté. Uživatelům zároveň nebudou prostřednictvím systému zasílány žádné reklamní materiály. V případě internetových nabídek, které spadají pod Asociaci pro sledování distribuce reklamních nosičů (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V., IVW – www.ivw.eu) nebo jsou součástí studie „internet facts" organizované Pracovní skupinou pro internetový výzkum (Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V., AGOF – www.agof.de), jsou k dispozici měsíční statistiky, které zveřejňují sdružení AGOF, Pracovní skupina pro analýzu médií (Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V., ag.ma – www.agma-mmc.de) a asociace IVW na stránkách http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de a http://www.ivw.eu. Vedle zveřejňování zjištěných údajů asociace IVW pravidelně ověřuje, zda proces SCM odpovídá pravidlům a požadavkům na ochranu osobních údajů. Další informace o procesu SCM jsou k dispozici na stránce společnosti INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), která jej poskytuje, na stránce sdružení AGOF věnované ochraně osobních údajů (http://www.agof.de/datenschutz) a na stránce asociace IVW (http://www.ivw.eu). Proti zpracovávání dat prostřednictvím systému SCM můžete vznést protest na následující adrese: http://optout.ioam.de a http://optout.ivwbox.de.

Přenosy dat a poskytovatelé služeb

S vašimi údaji budeme zacházet s maximální diskrétností a nebudeme je sdělovat žádným třetím stranám, pokud nám k tomu sami nedáte výslovný souhlas. V určitých situacích nám však sdělení vašich osobních údajů (například vyšetřujícímu orgánu) může nařídit zákon. V takové situaci přenos probíhá pouze v rámci vyžadovaném právními zvyklostmi. V jednotlivých případech mohou naším jménem poskytovat služby dceřiné či mateřské společnosti. To se týká hlavně zpracování platebních transakcí ze strany externích poskytovatelů služeb (PayPal, Global Collect atd.) a – v případě prodlení s platbou – ze strany společnosti pro vymáhání dluhů. Navíc vaše údaje poskytujeme k marketingovým účelům přidruženým společnostem v rámci Bigpoint Group, abychom tak dále rozvíjeli a vylepšovali naše hry. Tyto přidružené společnosti v rámci Bigpoint Group a externí společnosti jsou povinny pracovat s vašimi údaji důvěrně a bezpečně, přičemž smějí vaše údaje využívat jen do té míry, do jaké je to potřeba pro realizaci jejich pokynů. Poskytovatelé služeb se obecně zapojují jako zpracovatelé, kteří jsou oprávněni zpracovávat pouze osobní údaje uživatelů této online nabídky v souladu s našimi výslovnými instrukcemi.

Období uložení / období uchovávání

Vaše údaje uchováváme tak dlouho, jak je potřeba pro poskytování naší online nabídky a souvisejících služeb, nebo pokud máme legitimní zájem o jejich další uskladnění. Ve všech ostatních případech vaše osobní údaje smažeme, s výjimkou těch informací, které můžeme potřebovat k vyhovění smluvním nebo statutárním požadavkům (např. k daňovým či obchodním účelům, jako jsou kupříkladu faktury). Smluvní období uchování mohou vyvstat také ze smluv se třetími stranami (např. majiteli autorských práv a doplňkových autorských práv). Zablokujeme všechny údaje, které podléhají období uchovávání, až do uplynutí příslušné doby.

Informace o hrách a partnerské nabídky

Zaškrtnutím políčka vedle údaje „Informace o hrách a partnerské nabídky" vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním těchto informací. Váš souhlas bude zaprotokolován a uložen a může být kdykoli odvolán prostřednictvím formuláře na adrese www.bigpoint.net/support/.

Google Analytics

Tato webová stránka využívá službu pro webovou analýzu Google Analytics a jejích hlášení k vyhodnocování demografických charakteristik a zájmů. Tato služba je poskytována společností Google LLC (dále jen „Google"). Služba Google Analytics používá tzv. cookies, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu využívání webové stránky. Informace o vašem využívání této stránky (včetně IP adresy) získané pomocí cookies jsou přeneseny na servery společnosti Google v USA a zde uloženy. V případě aktivace funkce anonymizace IP adresy na této webové stránce bude vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných členských států evropského hospodářského prostoru zkrácena. Jen ve výjimečných případech bude na servery společnosti Google v USA přenesena vaše adresa IP celá a zkrácena až tam. V rámci zakázky provozovatele této webové stránky bude společnost Google tyto informace využívat k vyhodnocování vašeho užívání webové stránky, k vytváření zpráv o aktivitách na stránce pro správce webových stránek a dalším službám týkajícím se aktivit na stránce a jejím využívání. Provozovatel této webové stránky používá informace získané prostřednictvím zájmově orientované reklamy, jakož i data poskytnutá třetími stranami (např. věk, pohlaví a zájmy) pro účely zjištění dodatečných informací o uživatelích této stránky. Nedochází k využívání žádných osobních údajů, pouze ke statistickému vyhodnocení anonymizovaných datových sad. V rámci služby Google Analytics nebude adresa IP získaná z vašeho prohlížeče spojena s ostatními daty uchovávanými společností Google. Instalaci souborů cookies můžete pomocí odpovídajících nastavení v prohlížeči zabránit; upozorňujeme vás ale, že v takovém případě nebudete moct využívat funkce webové stránky v plné míře. Stejně tak můžete zabránit společnosti Google ve sběru a zpracování údajů o vašem užívání webových stránek (včetně vaší IP adresy) získaných prostřednictvím souborů cookies tím, že si stáhnete a nainstalujete doplněk pro prohlížeče z následujícího odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Chcete-li upravit nebo zabránit vyhodnocování svých demografických informací nebo zájmů, můžete deaktivovat službu Google Analytics pro zobrazování reklam a přizpůsobit nastavení reklam sítě Google Display Network zde: https://www.google.com/settings/ads.

Pokud k tomuto webu přistupujete prostřednictvím mobilního zařízení (smartphonu, tabletu atd.), můžete podat námitku k použití vašich údajů společností Google kliknutím na samostatný odkaz v zobrazeném dialogovém okně.

Online reklama založená na užívání

Reklama v této online nabídce je pro vás optimalizována na základě sběru a zpracování anonymních dat o využívání našich stránek. Za tuto nabídku je zodpovědná společnost ProSiebenSat.1 Digital GmbH coby poskytovatel telemédií ve spolupráci se společností SevenOne Media GmbH, dceřinou společností skupiny ProSiebenSat.1-Group, a s pobočkami společnosti ProSiebenSat.1 Digital GmbH v souladu s §§ 15 ff Německého akciového zákoníku. Třetí strany uloží pod naším dohledem do vašeho počítače soubory cookies, které zaznamenávají data o využívání. Shromažďovaná data zahrnují například informace získané během vašeho procházení stránek této nabídky nebo klikání na reklamy. Tímto způsobem můžeme analyzovat využívání online reklam a na základě získaných výsledků vám nabídnout další reklamy na produkty, které by vás mohly zajímat („online reklama založená na užívání"). Za žádných okolností nejsou zaznamenávány osobní údaje (jméno, bydliště, e-mailová adresa apod.). IP adresy jsou anonymizované, takže nemohou posloužit k identifikaci uživatele.

Pokud si nepřejete odebírat online reklamy založené na užívání, můžete ve svém prohlížeči zakázat používání cookies. Používání cookies můžete zakázat také přímo u námi pověřené společnosti prostřednictvím následujících odkazů:

Nugg.ad AG: http://ad-choices.nuggad.net

AudienceScience: http://www.audiencescience.com/de/privacy

Criteo GmbH: http://www.criteo.com/privacy

Tento systém umožňuje mediálním agenturám co nejpřesněji oslovit cílové skupiny svých inzerentů. Za tímto účelem se např. vypracovávají anonymní statistiky užívání a takto získaná data se používají pro průzkum trhu, aniž by bylo možné vysledovat tyto informace zpět ke konkrétnímu uživateli. Další informace o ochraně osobních údajů tohoto poskytovatele a o výhradách k používání souborů cookies pro účely online inzerce najdete také na stránkách společnosti SevenOne Media GmbH: https://www.sevenonemedia.de/web/sevenone/datenerhebung-anderer-dienstleister1. Používání souborů cookies můžete zakázat či povolit též příslušným nastavením svého prohlížeče.

Společnost SevenOne Media GmbH se dobrovolně podrobila samoregulačním opatřením Německé rady na ochranu osobních údajů při online marketingu (DDOW – Deutschen Datenschutzrat Online-Werbung). Přesné znění zásad samoregulace (Kodex für Telemedienanbieter – Erstparteien) je k dispozici na stránkách: www.meine-cookies.org/ddow.html.

Moduly plugin sociálních médií

Facebook

Na naší webové stránce najdete odkazy sociální sítě Facebook. Tyto odkazy jsou provozované výlučně společností Facebook, Inc. se sídlem 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen „Facebook").

V rámci našich webových stránek jsou tyto odkazy identifikovány logem služby Facebook nebo frází „Like" (To se mi líbí).

Pokud uživatel na jeden z těchto odkazů klikne, moduly plugin se aktivují a prostřednictvím internetového prohlížeče uživatele naváží přímé spojení se serverem služby Facebook.

Za předpokladu, že je uživatel v okamžiku kliknutí na jeden ze zmíněných odkazů přihlášen do svého účtu u služby Facebook, informace o jeho návštěvě našich stránek bude přeposlána na server sítě Facebook. Facebook poté může údaj o vaší návštěvě našich stránek přiřadit k vašemu účtu.

Tyto informace jsou monitorovány a ukládány službou Facebook. Pokud si nepřejete, aby byly údaje o vaší osobě takto shromažďovány, odhlaste se před kliknutím na odkaz ze svého účtu u služby Facebook. Vestavěné funkce odkazů služby Facebook se aktivují teprve po kliknutí na příslušný odkaz, nikoli samotnou návštěvou našich stránek.

Informace o tom, za jakým účelem a v jakém rozsahu Facebook shromažďuje a zpracovává osobní údaje, popř. informace o souvisejících právech a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí, najdete v sekci o ochraně údajů na stránkách služby Facebook (http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php).

Dotazy týkající se sběru, zpracování a využití dat uživatelů, stejně jako sdílení, úpravy, blokování nebo mazání téhož, vám ochotně zodpovědí pracovníci našeho oddělení ochrany dat.

Facebook Connect

Nabízíme vám možnost využívání našich služeb prostřednictvím Facebook Connect. Za tímto účelem budete přesměrováni na web Facebook, kde se přihlásíte pomocí svých přihlašovacích údajů pro Facebook. Váš účet na Facebooku bude poté propojen s našimi službami. V závislosti na vašich nastaveních na Facebooku získáme prostřednictvím propojení účtů přístup k následujícím údajům: jméno, datum narození a e-mailová adresa.

Tyto informace budou použity výhradně po účely identifikace a zpracování smluvního vztahu. Další informace o službě Facebook Connect a nastaveních soukromí najdete v zásadách ochrany osobních údajů a podmínkách užívání společnosti Facebook, Inc.

Mobilní aplikace

Naše aplikace jsou poskytovány prostřednictvím různých aplikačních a softwarových platforem, včetně služeb Apple App Store, Google Play Store a sociálních sítí jako Facebook. Pokud k těmto platformám či sociálním sítím přistoupíte, zaregistrujete se na nich nebo je budete používat, mohou být shromažďovány a používány osobní údaje příslušnou platformou nebo sociální sítí, nad kterými v zásadě nemáme žádnou kontrolu. Všechny důležité informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů a prohlášení o ochraně osobních údajů jednotlivých platforem nebo sociálních sítí.

Zabezpečení IT

S pomocí poskytovatele služeb zabezpečení IT sbíráme a zpracováváme anonymní data o funkcích koncového zařízení používaného uživatelem („data související se zařízením"), nezpracovaná data z připojení TCP/IP a data o používání našich webových stránek prostřednictvím tzv. cookies a sledovacích technologií, abychom předcházeli zneužívání našich služeb.

Za tímto účelem jsou shromažďovány také adresy IP, které jsou však v průběhu několika vteřin zašifrovány. Nejsou shromažďována ani ukládána žádná osobní data. Informace jsou uloženy v databázích poskytovatele zabezpečení IT a zabezpečeny proti zneužití a podvodům.

Pokud jste na našich stránkách uzavřeli úplatnou smlouvu nebo se k uzavření takovéto smlouvy chystáte (např. při potvrzování objednávky), vyžádáme si od poskytovatele služeb zabezpečení IT vyhodnocení bezpečnostního rizika pro vaše koncové zařízení.

Toto vyhodnocení rizika slouží, avšak ne výlučně, k posouzení, zda může být úplatná smlouva uzavřena.

Pokud zjistíme, že uživatel zneužil nebo se pokusil zneužít naše služby, poskytneme shromážděná data našemu poskytovateli služeb zabezpečení IT. V rámci tohoto procesu jsou předávána pouze data související s koncovým zařízením, nikoli osobní data.

Právo na odvolání, smazání údajů

Pokud jste nám udělili svolení ke zpracování osobních údajů, můžete ho kdykoli odvolat.

Společnost Bigpoint smaže vaše osobní údaje, jakmile již nejsou zapotřebí nebo pokud požádáte o jejich smazání. Mějte prosím na paměti, že údaje nemůžeme smazat, pokud jsme vázáni povinností údaje uchovávat nebo je potřebujeme pro účely vyúčtování služeb.

Informace týkající se ochrany údajů, zobrazování informací a opravy, smazání a blokování údajů

Pokud budete mít nějaké obecné otázky týkající se prohlášení o ochraně osobních údajů nebo pokud byste chtěli vznést dotaz, opravit, blokovat či smazat své osobní údaje v souladu se zákonnými požadavky, obraťte se na nás pomocí e-mailu či poštou, uveďte svoje ID uživatele, uživatelské jméno, e-mailovou adresu, a pokud existuje, i vaši hru. HYPERLINK "http://de.bigpoint.com/support/" Můžete kontaktovat přímo nás nebo pracovníka na ochranu údajů pomocí kontaktních údajů uvedených v horní části tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Právo dovolávat se k regulačnímu orgánu

Máte právo zaslat stížnost k orgánu zabývajícímu se ochranou osobních údajů. Můžete kontaktovat orgán na ochranu osobních údajů, který má na starosti tyto záležitosti v místě vašeho pobytu či regionu, nebo orgán, který nese odpovědnost za nás, a tím je: Hamburg Commission for Data Protection and Freedom of Information, Klosterwall 6 (Block C), 20095 Hamburg, Tel.: 040 / 428 54 – 4040, Fax: 040 / 428 54 – 4000, e-mail:

Bezpečnostní opatření a technické informace

Všichni zaměstnanci naší společnosti pravidelně absolvují školení týkající se ochrany údajů a jsou povinni chránit osobní údaje. Naše počítačové centrum a naše firemní EDP oddělení neustále přizpůsobují technické zabezpečení aktuálním bezpečnostním podmínkám a požadavkům. Oboje jsou neustále monitorovány našimi interními postupy a pracovníkem na ochranu údajů. Přesto však internetové technologie mohou mít bezpečnostní mezery, proto nelze garantovat dokonalou ochranu. Uživatelé nám proto mohou údaje poskytnout jiným způsobem, např. telefonicky či faxem.

Následující technické informace vám umožní upravit nastavení ochrany soukromí v prohlížeči.

Internet Explorer:

Více se dozvíte zde:

http://windows.microsoft.com/de-de/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7

Mozilla Firefox:

Více se dozvíte zde:

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Google Chrome:

Více se dozvíte zde:

https://support.google.com/chrome/answer/95647

Safari:

Více se dozvíte zde:

http://help.apple.com/

Datum verze: 11. 12. 2017